Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Norbert.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 4, článků celkem: 16460, komentáře < 7 dní: 296, komentářů celkem: 416826, adminů: 60, uživatelů: 5185  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 173 návštěvník(ů)
a 3 uživatel(ů) online:

preetiroy
Willy
ivanp

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
113130519
přístupů od 17. 10. 2001

Kontrasty: Proč nejsem římským katolíkem?
Vloženo Středa, 12. říjen 2011 @ 19:37:40 CEST Vložil: Stepan

Katolicismus poslal demagog

Občas si zajdu do katolického kostela. Manželka studuje na Vysoké škole a někdy mívá přednášky do pozdního večera. A tak, když na ni čekávám, nechci jen tak marnit zbytečně čas. Chodívám do blízkého kostelíka, bývá tam mše a kázání každý den.

Občas si zajdu do katolického kostela. Manželka studuje na Vysoké škole a někdy mívá přednášky do pozdního večera. A tak, když na ni čekávám, nechci jen tak marnit zbytečně čas. Chodívám do blízkého kostelíka, bývá tam mše a kázání každý den. Bývám tam trošku v paradoxní situaci, na jedné straně odmítám mít účast na tom, co považuji za nedobré, na druhé straně se těším na promluvy zdejšího pana faráře.  A tak si myslím, pamětliv varování apoštola Pavla (1 kor. 8,10), že je na čase se zřetelně oddělit a vysvětlit to, co v učení a v liturgii ŘKC nepovažuji za dobré a prospěšné. Na druhé straně se však chci dopředu omluvit všem svým přátelům v ŘKC i dalším lidem, kterých se třeba tímto článkem negativně dotknu. Věřte, vážím si Vás a není to mým účelem. Spíše nabídnout hledajícím svůj osobní náhled na věc. Proč tedy nejsem římským katolíkem? 


  1) Kvůli historii.

A, už je to tady zase, mohl by si třeba někdo povzdechnout. Jistě vnímám to, jak se bývalý papež snažil nést pokání a omluvit se za to špatné, co se dělo v předchozích dobách. Ale má to jeden háček, který nemohu pominout. Učení ŘKC totiž zdůrazňuje tzv apoštolskou posloupnost a církevní tradici. Z tohoto důvodu se stává historie ŘKC stále důležitou otázkou, která se, podle mého názoru, nedá takto jednoduše uzavřít. Neboť ŘKC vyznává, že skála, na kterou se staví, je sv. Petr a jeho nástupci v Římě. A proto se prostě musíme ptát, na čem tedy dlouhá staletí stála tato pozemská instituce? V Bibli máme dvě varování. V knize Zjevení před Duchem Antikristovým, který přemáhá jednotlivé věřící. A pak i před samotným sv. Petrem, kterého při jedné příležitosti označil Pán za satana. Mimochodem, bylo to bezprostředně po té, co Šimona nazval Petrem, jestliže tedy ŘKC stojí ve víře na sv. Petru jako skála, pak nesmí ignorovat to varování, které přichází bezprostředně potom. Kdy je sv. Petr satanem? Když jeho myšlení není z Boha, ale z těla. V takovém případě je dokonce Kristu kamenem úrazu. Ve středověku až do dob nedávnom byla takřka neporušená řada papežů ovládána tělesností. Duchem Antikristovským. Když se podíváme na ovoce středověké církve, například učením o trojím lidu, válkama, utlačováním, korupcí a svatokupectvím, kdy se věřícím bránila účast na svátotech, poznáváme pak, z jakého ducha tenkrát byla živa. Ryba s*****í od hlavy, říká se. Jistě, i protestantské církve mají máslo na hlavě. A i mezi ŘKC vyrostly vzácné osobnosti.

 Jenomže, na rozdíl od protestanstkých církví, je ŘKC, podle jejího vlastního vyznání, stavěna na skále ne těchto vyjímek, ale na skále papežství. A protestantské církve nekladou tak velký důraz na církevní tradici. Žádná protestanstká církev neklade svou tradici na roveň Božímu Slovu. Žádný římský katolík se nemůže ztotožnit s tvrzením, že papežství od středověku až do dob nedávno minulých ovládal Duch Antikristův, že po staletí byla vedena Satanem skrze satany, kteří byli Kristu jen kamenem úrazu. Proto se já osobně zase nemohu ztotožnit s římskokatolickou církví.  A to je tedy první důvod. 

2) kvůli církevní tradici

Jestliže církevní tradice prošla tímto temným obdobím, jak jsme si ho popsali výše, byla tímto temným obdobím doslova proprána, pak pro mne osobně ztrácí svou věrohodnost. Kristus na mnoha místech varoval před tím, abychom "tradici otců" kládali na roveň Slovu Boží, biblickému textu. Když argumentoval, tak nikdy nestál na tradici, ale vždy na Božím Slově. Katolické církev říká, že tu měl Kristus na mysli tradici židovskou, ne církevní. Ale ve skutečnosti měl Kristus na mysli tradici, která ruší Boží Slovo. Což se ŘKC povedlo vícekrát, například podáváním Večeře Páně pod jednou, zobrazováním si Boha, učením o Trojím lidu, uznáváním liturgie pouze v latině, řečtině a v hebrejštině atd. 

3) kvůli zobrazování si Boha

Nebudeš si zobrazovat Boha ničím, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí (Ex 20,4). V ŘKC kostelích přitom se zobrazuje přítomnost Boží oltářem a hořící svíčkou. Je zakázáno se takovýmto zobrazením klanět či jim sloužit. V kostelích se však před těmito znameními poklekává. 

4) kvůli kultu Panny Marie a svatých.

Říká se, že Zdrávas jsou v podstatě biblické texty. Není tomu tak. Alžběta v bibli skrze pozdravení Marie oslavuje Krista, ve Zdrávasu však Kristus v podstatě slouží pouze k oslavení Panny Marie. Čas, který se věnuje v modlitbách Panně Marii, je neůměrně nepřiměřený ve srovnání s časem, který se věnuje Bohu. Zdrávas Mária vede k tomu, aby se člověk "v hodině smrti" spoléhal na její přímluvu, ne na Krista a Jeho Oběť. Panně Marii a svatým se dává zásluha na Božích skutcích, Bůh je tak okrádán o Svou Slávu. Panně Marii a svatým se zasvěcují, t.j. věnují se jim, kostely, země,cechy, národy, lid, služba. Opět, je zde okrádán Bůh na tom, co patří Jemu. Ztrácí se povědomí Boží Svrchovanosti: Bůh v podstatě musí činit to, oč ho Panna Maria a svatí žádají. Jeden římský farář, slyšel jsem ho na vlastní uši, prohlásil dokonce, že i Duch Svatý přichází "na mocnou přímluvu Panny Marie." Další svatý (tuším germán) vyznává, že svůj život pokládá za závislý na Panně Marii, kdyby ona odelša z jeho života, život by pro něj ztrácel cennu. Podle (doufám že pouze některých) římských katolíků všechna Boží požehnání jdou jen a pouze skrze přímluvu Panně Marii. Před sochama Marie a svatých se poklekává a nidko z autorit tomu nebrání. Když však například před Petrem někdo poklekl (Sk 10,26), on se toho zhrozil. 

5) kvůli záslušnictví

Když jsem jednoho svého kamaráda, katolíka, zval na oplátku do protestantského sboru (přijal jsem totiž jeho pozvání do řk kostela), odpověděl mi, že "se to nepočítá." Neporozuměl jsem tomu dobře (tenkrát jsem mu odpověděl, že se počítá vše, co člověk činí z lásky k Boží), než jsem si v jednom časopise přečetl článek zabývající se tím, proč chodit na mši.  V podstatě se jednalo o seznam úplatků, kterým Bůh údajně zahrnuje člověka, aby se on laskavě zvedl ze židle a šel Jemu Posloužit. Jedná se o "jákobovskou víru," o vztah, kdy je "Bůh užitečný svému člověku." Mše, bohoslužba, přestává být Milost dána Bohem a stává se zásluhou člověka, kterým on pracuje na své sebespáse a sebezáchraně před očistcem. 

6) učení o očistci

Respektivě učení o tom, že z očistce vede cesta rovnou do nebe. Že sebeutrpením se člověk může očistit od hříchů a vin, dokonce ne pouze svých. Například sv Terezie z Listré upřímně věřila tomu, že svým utrpením dokonce pomáhá druhým, duším v očistci. Tímto se plně popírá moc Kristovi smrti na Kříži, Jeho Vykoupení a Vzkříšení. Nelze k utrpení Kristově pro spásu svou či svých bližních přidat ještě utrpení své. Kristova oběť se v bibli označuje jako "dokonalá", dostatečná pro všechny vyznané viny a hříchy. Jestliže tedy máme pokušení ke Kristově Oběti přidat něco ze sebe, svou vlastní oběť, pak dokonalost Kristovi oběti popíráme. Jistě. Nepopírám, že křesťanovo utrpení a sebeobětování má své nepopíratelné místo v křesťanství. Apoštol Pavel dokonce hovoří o tom, že svým utrpením doplňuje, co chybí "do míry Kristovi." Ale zde se nejedná o obět za vinu, o oběť za hřích, ale o oběť lásky ke Kristu. Tím, že se věnujeme celí Kristu, tím nespasíme ani sebe, ani druhé. Tím pouze vyjadřujeme lásku a vděčnost k Bohu za naše spasení, které nám Sám Kristus vydobyl svou smrtí. Jedná se o utrpení ve službě Kristu a bližním, ne o utrpení ve smyslu oběti za vinu. Jestliže náš hřích, naše vina, není smazána Obětí Kristovou, pak se nesmaže ani utrpením naším vlastním. Jestliže na nás zůstává hřích, nevyznaný hřích, který si Kristus neodnesl sebou na Golgotu, pak mzdou, t.j. konečným důsledkem, takovéhoto hříchu, praví Písmo, není utrpení v očistci vedoucí do Věčného Života, ale smrt. Cesta skrz očistec představený v Bibli nevede do Života, ale do Smrti. Protože do života vede Jedinná Cesta, obětí, smrtí a vzkříšení Ježíše Krista na Golgotě. 

7) kvůli mším obětovaných za zemřelé.

Těmito mšemi fušujeme Bohu do řemesla. To On se v Osobě Krista Ježíše na Kříži obětoval a i On to byl, kdo zcela jasně a otevřeně prohlásil, ze koho se obětoval. Za ty, kteří jsou Jeho.  Za ty, které On důvěrně poznal a kteří znají jeho. Je to Kristus, kdo Svou Obět jako Náš Velekněz přináší v Pravém Nebeském Chrámu před Otocovu Tvář, Kristus, ne my. To On o tom všem svrchovaně rozhoduje.  Za koho zemřel a za koho ne. My nemáme právo Kristovu oběť přinášet za kteréhokoliv člověka, naopak, měli bychom  Boha prosit o milost, abychom na této Oběti  měli svůj podíl, své dědictví. My můžeme pouze pokorně žádat, aby se nad našimi blízkými smiloval a i je zahrnul do své smlouvy, ale nemůžeme mu to přikazovat a skrze Kristovu oběť jej k tomu násilím tlačit. Protože On je Náš Bůh, On je Náš Pán a né my Jeho. My neurčujeme, za koho směl zemřít a za koho ne. To je Kristovo svrchované rozhodnutí.    

Tímto článkem rozhodně nechci říci,  že ŘKC nepovažuji za křesťanskou církev, římské katolíky za křesťany, že si nevážím jich či jejích víry. Naopak, jsou vedení k denodennímu vědomí si a k vyznávání vlastní hříšnosti. To mnohým protestantům a protestanstkým církvím zcela chybí. Také skutky lásky mnoha katolíků zahanbuje protestantismus a činí z něj často pouhý debatní kroužek. Nám, protestnatům, mnoho z katolické zbožnosti chybí. S přáním všeho dobrého...


Podobná témata

Katolicismus

"Proč nejsem římským katolíkem?" | Přihlásit/Vytvořit účet | 80 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Proč nejsem římským katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 12. říjen 2011 @ 23:33:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Zajímavé svědectví od protestanta.

  Co by se muselo stát, aby ses římským katolíkem stal? Musely by zmizet všechny ty body? Nebo by stačilo, aby zmizely některé?

  Víš, že několik z těch bodů není povinných? Kdybys byl katolíkem, nemusíš nutně mít sochy a obrazy, nemusíš dávat na mše, nemusíš přijmout nějakou depresi či nemoc či týrat sám sebe abys někoho zachránil z očistce: To jsou všechno dobrovolné věci. Dokonce i nedělní neúčast na mši není snad už smrtelným hříchem.

  Vadily by ti teda tyhle body, kdybys byl římský katolík a nemusel je vlastně vůbec řešit? (Ostatně, tak jako je nemusíš řešit teď.... Nebo musíš? ;-)

 Re: Re: Proč nejsem římským katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz, http://www.bohu-a.svetu.cz/) v Čtvrtek, 13. říjen 2011 @ 05:35:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Nevim, co by se muselo stat :-)


]


Re: Re: Proč nejsem římským katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz, http://www.bohu-a.svetu.cz/) v Čtvrtek, 13. říjen 2011 @ 05:47:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Asi by se musela celá moje donominace rozhodla sjednotit se s RKC...


]


Re: Re: Re: Proč nejsem římským katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 13. říjen 2011 @ 22:52:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  To zní pravděpodobně.


  Zajímá mne, proč vlastně vůbec řešíš otázku "Proč nejsem římským katolíkem?". Je to proto, že protestanté z principu musí tuhle otázku řešit? Nebo občas řešíš otázky: "Proč nejsem pravoslavným?", "Proč nejsem muslimem?", "Proč nejsem animistou?"... ?

 


]


Re: Re: Re: Re: Proč nejsem římským katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: noname v Pátek, 14. říjen 2011 @ 12:14:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Možná by bylo zajímavější položit si otázku, proč věřím v Boha?  Proč jsem křesťan ?
H.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Proč nejsem římským katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 14. říjen 2011 @ 13:32:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  No to jsou otázky zajímavé, taky mne zajímá odpověď. Můžeš o tom Honzo napsat článek. Já už jsem svůj článek k tématu napsal a občas tu píšu, proč jsem křesťanem a proč věřím Bohu. Možná to tu píšu až moc často ;-)

  Když se ale ptáš některých lidí na tyhle otázky, zjevně se jim moc nechce odpovědět, tak nevím, jak bys pochodil s otázkami. Kdybys napsal svědectví proč věříš v Boha a co to vůbec pro tebe znamená "věřit v Boha" - jestli je to "věřím v to, že nějaký bůh existuje" (což obvykle tato věta mezi lidmi znamená) nebo jestli je to "věřím Bohu co říká" (což je křesťanská víra), tak by mne to svědectví zajímalo. Kdybys připsal jak a proč si se stal křesťanem, bylo by ještě zajímavější.


  Demagog tu jako protestant uvedl nějaké téma, tak mne zajímalo, proč ho řeší, protože se spíše radši bavím o tématu, než že bych od něj odbíhal. Zajímá mne to, proč demagog řeší takovouhle otázku a proč ho nenapadne otázka "Proč nejsem pravoslavný?" (nebo ho třeba napadne? nevím...) Neslyšel jsem, že by třeba ŘK běžně řešil otázku "Proč nejsem pravoslavný?" což by byl ekvivalent protestantské otázky "Prož nejsem římským katolíkem?".


]


Re: Re: Re: Re: Re: Proč nejsem římským katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Středa, 19. říjen 2011 @ 22:36:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Honzo, "věřit v Boha" je nic neřešící pojem. "Věřit" biblicky znamená důvěřovat a důvěřovat znamená plně se odevzdat a spolehnout se bez sebemenší pochybnosti.Žel,to nedokáže člověk, který je vázaný na organizaci,která mu více-méně brání svobodně projevit svou víru. Nadšené tváře mladých katolíků mě dnes dokážou akorát rozesmutnit,že jim není Bohem daná milost poznat pravdu. Katolické svědectví o láske k Ježíši je jen takový prchavý dojem.Protože Pravý,Skutečný Ježíš má požadavek,který odmítnou splnit. A to pak zůstává taková ta bezpečná,nic nevyžadující láska, která ve skutečnosti je jenom náplast na poraněné ego.


]


Re: Re: Re: Re: Proč nejsem římským katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz, http://www.bohu-a.svetu.cz/) v Pátek, 21. říjen 2011 @ 13:09:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Protoze jsem podobne otazky dostaval a stale dostavam. A navic, se zde objevila svedectvi, ktere jsem chtel timto clankem trosku vyvazit...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Proč nejsem římským katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 21. říjen 2011 @ 23:52:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  OK, díky. Asi se pohybuješ v prostředí, kde se takové věci řeší.

  Lidé, které znám já by asi nenapadlo ptát se "proč nejsi římským katolíkem?" či "proč nejsi muslimem?".


]


Re: Re: Proč nejsem římským katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz, http://www.bohu-a.svetu.cz/) v Čtvrtek, 13. říjen 2011 @ 05:49:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Možná některé body nejou povinné, ale jsou respektované. A já nevím, jestli bych je mohl respektovat u druhých, kdybych byl součástí stejné orgnizace, kdybych je třeba v tom mohl povzbuzovat a utvrzovat...


]


Re: Re: Re: Proč nejsem římským katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 13. říjen 2011 @ 22:46:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  A já nevím, jestli bych je mohl respektovat u druhých, kdybych byl součástí stejné orgnizace, kdybych je třeba v tom mohl povzbuzovat a utvrzovat...

  To si myslím, že po ŘK nikdo nechce. Řekl bych, že by stačilo, když bys k daným tématům mlčel a neměl bys problém. Tedy alespoň zvenku.

  Proč bys nebyl schopen alespoň respektovat tyto věci u druhých?


]


Re: Re: Re: Re: Proč nejsem římským katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz, http://www.bohu-a.svetu.cz/) v Pátek, 21. říjen 2011 @ 13:12:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Vis, dam priklad:

Prisla by moje sestra z RKC a rekla by mi s radosti: Vcera jsem se tri hodiny v kuse modlila Zdravas Maria a citila jsem blizkost Panny Marie tak uplne na kuzi, bylo to tak bajecne a povznasejici...

Mohl bych se spolecne s touto sestrou radovat? Anebo mohl bych ji rici: Ale sestro, to je modlarstvi? Co by mi na to odpovedela? Treba neco takvoeho: Ale ten nas farar  minule v nedeli rikal...


]


Re: Proč nejsem římským katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Čtvrtek, 13. říjen 2011 @ 10:13:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
K jednotlivým bodům by se toho dala říct spousta. Třeba co byste teoreticky dělal kdybyste žil ve Svaté zemi v Kristových časech nebo předtím  ? V době kdy v Chrámě kupčili saducejové a venku opruzovali farizejové, králové hamba mluvit, všude plno pohanů a občas také v roli okupantů................Zkuste se pro sebe zamyslet jak byste se k tomu postavil. Jestli byste hledal jiného boha nebo vytvořil sektu v rámci židovství a přestal těm zlodějům a bezbožníkům nosit předepsané oběti. nebo byste se za ně modlil a trpělivě čekal ?
Jestliže chcete posuzovat Církev (nebo cokoliv jiného) tak byste se neměl omezovat jen na nepřátelské prameny. Podívejte co s odpuštěním ti samí lidé říkali a říkají o našem Pánu nebo o Vyvoleném národě. A jak to všechno říkají.
To čemu říkáte tradice Církve je pro nás Církev jako taková, Boží dar. K tomu aby člověk poznal literaturu potřebuje nejenom knihy ale také školu a učitele. Neboli Bibli, kostel a Církev.
Oltář jako takový ani svíčky neuctíváme, o tom jsem fakt nikdy neslyšel.
Jestliže nemá cenu snášet a obětovat utrpení tak proč máme brát svůj kříž a jít za Ježíšem ?
Stejně by se dalo něco říct k dalším bodům ale už jsme je tady rozebírali mockrát. Spíš by mě zajímalo co nás podle Vás spojuje.Re: Proč jsem římským katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 13. říjen 2011 @ 10:46:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj.
Článek na mě působí velice příznivým dojmem. Snažíš se argumentovat věcně a bez emocí. Jistě si jednotlivé body zaslouží odpovědi, ale kvůli času to musím postupně.

Jednotlivé body však budu brát v jiném pořadí, podle Komenského didaktiky - (od jednoduchého ke složitějšímu).

1.) .." Učení ŘKC totiž zdůrazňuje tzv apoštolskou posloupnost a církevní tradici."...
Apoštolská posloupnost je předávání moci Ducha svatého pro zvláštní službu v církvi (od služby biskupa až po službu jáhna).
Dělá se to tak už od dob apoštolů a tato praxe je dostatečně zaznamenána i v Písmu.

Tradice církve - je přesněji apoštolská tradice církve.
Je pramenem veškeré spasitelné pravdy i celého mravního řádu všem lidem. Je to tedy všechno, co apoštolové hlásali, ale nedochovalo se to v písemné podobě. Zato se to dostatečně dochovalo v zavedené praxi církve. Toto živé předávání, vykonané v Duchu svatém, se nazývá tradicí - nakolik se liší od Písma svatého, i když je s ním úzce spojeno.
Skrze tuto tradici podání „tak církev ve své nauce, životě a bohoslužbě zvěčňuje a všem pokolením předává všechno, co sama je a v co věří“.

„Výroky svatých Otců svědčí o oživující přítomnosti této tradice, jejíž bohatství se přelévá do praxe a do života věřící a modlící se církve.“


Tradice, o níž mluvíme, pochází od apoštolů a předává všechno to, co přijali z Ježíšova učení a příkladu a čemu se naučili od Ducha svatého.


Vždyť první křesťanská generace ještě neměla psaný Nový zákon a sám Nový zákon dosvědčuje, jak se rozvíjela živá tradice.
Od ní se liší „tradice“ teologické či liturgické  (tradice různých pobožností), které se během doby zrodily v místních církvích. Tyto tradice představují zvláštní formy, v nichž velká tradice nabývá výrazů přizpůsobených různým místům a různým dobám.  Ve světle velké apoštolské tradice mohou být tyto pozdější tradice uchovány, upraveny nebo také pod vedením učitelského úřadu církve zrušeny.


2.) ..."Což se ŘKC povedlo vícekrát, například podáváním Večeře Páně pod jednou, zobrazováním si Boha, učením o Trojím lidu, uznáváním liturgie pouze v latině, řečtině a v hebrejštině atd. "...
Pod jednou...
To je věc názoru.
Přijmutím jediné kapičky Kristovy krve, jediné molekuly eucharistie přijímám přece už dostatečně úplného a celého Krista. Nebo lze snad přijímat poloopravdově či polonehodně?

Učení o trojím lidu není učením církve a nenajdeš ho ani v katolickém katechismu. Je to středověká představa o uspořádání společnosti (které se držel i Hus) - dobová záležitost, která byla postupně nahrazována od 13. století stavovským uspořádáním.
Re: Proč nejsem římským katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 13. říjen 2011 @ 10:57:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Omezení liturgických jazyků bylo z důvodu ochrany před nekvalitními překlady a tedy i ochranou proti herezím. Je věcí dobovou, historickou a pro její pochopení a oprávněnost je tedy třeba dobře znát historické souvislosti i způsob tehdejšího myšlení.

3.) Zobrazování Boha.
Ve starozákonní době zakázané.
Ovšem sám Kristus svou existencí toto tabu zrušil, on sám byl viditelným obrazem Boha.

(J 14,7-9)
Kdybyste znali mne, znali byste i mého Otce; a od nynějška ho znáte a viděli jste ho."
Filip mu řekl: "Pane, ukaž nám Otce a to nám stačí."
Ježíš mu řekl: "Tak dlouhý čas jsem s vámi a nepoznal jsi mě, Filipe? Kdo viděl mne, viděl Otce; jak to, že tedy říkáš: 'Ukaž nám Otce'?


V kostelích se poklekává před lecčíms. Klečení je postoj těla, výraz pokory.

Však katoličtí křesťané se klaní jedině Bohu
.
Klanění je postojem lidského srdce, je dáním si Boha na první místo v životě. Klanět se tedy mohu i ve stoje, nebo v leže.Re: Re: Proč nejsem římským katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz, http://www.bohu-a.svetu.cz/) v Pátek, 21. říjen 2011 @ 13:14:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Dekuji Oko, za reakci.

Myslim si, ze neni treba na ni reagovat. Rekl jsem, co jsem rekl, a je na mne, abych ti nechal prostor k receni opacneho nazoru.

Necht ti Pan zehna...
VM..


]


Re: Proč nejsem římským katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: Kojard v Čtvrtek, 13. říjen 2011 @ 11:10:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj a děkuji ti za svědectví.
K růženci. je to modlitba rozjímavá, kde opravdu nejde o Marii, ale o události z Kristova života. Modlící se člověk má rozjímat o těch událostech, tak, jak o nich četl v Písmu. Dává mu to mu to mžnost hlouběji prožít Kristovo dílo spásy a uvědomit si, co pro nás vykonal. Tak to cítím a prožívám já, když see růženec modlím. Kdysi jsem to cítil podobně jako ty.
Jestliže církevní tradice prošla tímto temným obdobím, jak jsme si ho popsali výše, byla tímto temným obdobím doslova proprána,
Máš naprostou pravdu. Ale, když si uvědomíš, že byla po celou svoji historii napadána zvenku a možná ještě víc zevnitř, prolezlá hříchem skrz naskrz a přesto tu je dodnes. Ovlivnila myšlení, dala vzniknout charitativním zařízením, vtiskla Evropě nezaměnitelnou tvář v umění i architektuře, prakticky jen díky mnichům známe dnes antickou literaturu.... a našlo by se toho víc.
My nemáme právo Kristovu oběť přinášet za kteréhokoliv člověka, naopak, měli bychom  Boha prosit o milost, abychom na této Oběti  měli svůj podíl
Asi se všichni shodneme na tom, že církev je tělo Kristovo. Jestli je tomu tak, pak to znamená, že církev je Kristus přítomný na zemi. To ale pak znamená, že je to Kristus, který nekrvavým způsobem zpřítomňuje oběť na kříži při mši, (kněz je pouhý nástroj) a že je to Kristus, jenž trpí ve svých údech.

Vyznáváme, že nás Bůh převedl ze smrti k životu, z temnoty do svého podivuhodného světla a přitom mnozí říkají, že po smrti budeme čekat na vzkříšení. Katolíci i pravoslavní věří tomu, že zemřelí žijí u Krista, že jsou mu blíž, než my tady na zemi a že mají už podíl na jeho moci. Kristus je vzkříšení a život. Bůh není Bohem mrtvých, ale živých. Církev je tedy vnímána jako společenství živých. Proto ty přímluvy svatých. Nedá se ale popřít, že projevy úcty mnohých katolíků mohou být přehnané. Ale, že nškdo dělá nějakou věc nevyváženě, ještě neznamená, ýe je ta věc sama o sobě špatná.

Ještě jednou díky, budu o tvých postřezích přemýšlet.
Kojard
Re: Re: Proč nejsem římským katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz, http://www.bohu-a.svetu.cz/) v Pátek, 21. říjen 2011 @ 13:15:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Taky ti, Kojarde, dekuji za reakci...


]


Re: Proč nejsem římským katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Čtvrtek, 13. říjen 2011 @ 17:11:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
podľa môjho skromného názoru rímsky katolicizmus je úplne iný duch, ktorý nemá nič spoločné s kresťanstvom...
Mária zobrazovaná ako matka v náručí drží bezmocného ježiška. Ona všetko ovláda a udáva smer. 
Pre mňa ako protestanta je to niečo čo mi je úplne cudzie a nepochopiteľné...
Som presvedčený o tom, že katolicizmus je čisté pohanstvo, ktoré svedectvo očitých svedkov, apoštolov nazýva tradíciou. Je to bezbrehý ničím a nikým nekontrolovateľný nábožensko- politický systém rímskej ríše, kde je viac pohanstva ako pôvodného biblického učenia...
Kult ženy bohyne, viacstupňová hierarchia svatých, modlitby k patrónom, ...to všetko má pôvod v grécko -rímskej mytológii a postupne katolicizmus všetko absorboval...

bludy ako napr. nanebovzatie panny, očistec, nútený celibát, klaňanie sa chlebu čo je kristus s telom a dušou sú len logickým vyústením pohanstva ...

najhoršie zo všetkého je práve to na čo doplatili židia a farizei, keď za žiadnych okolností nepripustili to, že oni sa môžu mýliť...s príchodom Ježiša sa oficiálne židovstvo na čele s veľkňazmi a radou fatálne mýlii...
aj keby bola pravda to, že katolicizmus je pokračovaním ranného kresťanstva s apošt. postupnosťou, učením...práve to, že za žiadnych okolností nepripustia to že sa, môžu mýliť, tak ako sa to stalo farizeom, hrozí totálny krach...

zhrnutie: rímsky katolicizmus je ,,iný duch,,...

ivanpRe: Re: Proč nejsem římským katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Čtvrtek, 13. říjen 2011 @ 19:47:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ivanp, pokud víš,na co všechno si nárokuje šéf katolíků, tak příjdeš na to, jaká moc se za pláštěm katolicismu ukrývá.


]


Re: Re: Re: Proč nejsem římským katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: Kojard v Pátek, 14. říjen 2011 @ 12:02:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Šáfem katolíků je Ježíš, toho jsi myslel?
Kojard


]


Re: Re: Proč nejsem římským katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Pátek, 14. říjen 2011 @ 13:26:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Som presvedčený o tom, že katolicizmus je čisté pohanstvo, ktoré svedectvo očitých svedkov, apoštolov nazýva tradíciou.

Zdá se že tu zas jednou došlo ke kouzlu nechtěného. Nebo jste to tak opravdu myslel ?


]


Re: Re: Proč nejsem římským katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 15. říjen 2011 @ 07:20:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Mária zobrazovaná ako matka v náručí drží bezmocného ježiška."...Maria, zobrazovaná jako matka, drží v náručí Krista. Maria rukou ukazuje na Krista. Maria vždy ukazuje na Krista ("Udělejte, co vám řekne!")


Když "bezmocný ježiek" drží v ruce otevřenou knihu, je zobrazen jako učitel.


Pokud Kristus drží zavřenou knihu, je symbolem soudce.


Trouba, který se o tom nenamáhá nic zjistit a jen hloupě kritizuje, zůstane ovšem troubou navěky.


]


Re: Re: Re: Proč nejsem římským katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Sobota, 15. říjen 2011 @ 12:46:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
jenom trouba jerichová verí všetkému čo hovorí ,,mária,, v dnešných marijanských zjaveniach....je potom jasné že ježiško je úplne malinký a matka vládne, rozhoduje a vedie (manipuluje)...

ivanp


]


Re: Re: Re: Re: Proč nejsem římským katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 16. říjen 2011 @ 08:47:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Maria nikým nemanipuluje, ale přimlouvá se, pomáhá.


..."Nemají vína !!!..." (J 2,3)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Proč nejsem římským katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Neděle, 16. říjen 2011 @ 19:58:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
vodkuď víš že sa primlúva???


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč nejsem římským katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 17. říjen 2011 @ 10:39:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."vodkuď víš že sa primlúva???"...

Z Písma (J 2,3-4)

Když se nedostávalo vína, řekla Ježíšovi jeho matka: „Už nemají víno.“
  Ježíš jí řekl: „Co to ode mne žádáš! Ještě nepřišla má hodina.“]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč nejsem římským katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Pondělí, 17. říjen 2011 @ 14:41:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ježiš uzemnil svoju matku v tom zmysle aby sa nestarala do Jeho vecí lebo ničomu nerozumie a ty to pokladáš za ,,prímluvnú modlitbu,?
ty si asi rímsky katolík...


SEVP  Odpovedal jej Ježiš: Žena, čo mňa a teba do toho? Ešte neprišla moja hodina.

CEP  Ježíš jí řekl: "Co to ode mne žádáš! Ještě nepřišla má hodina."

KR  Dí jí Ježíš: Co mně a tobě ženo? Ještě nepřišla hodina má.

NBK  Ježíš jí řekl: "Ženo, co mám já s tebou? Moje hodina ještě nepřišla."

KMS  Ježíš jí řekl: "Co mi chceš, ženo? Ještě nepřišla má hodina."

ROH  A Ježiš jej povedal: Čo mám s tebou, ženo? Ešte neprišla moja hodina.

ivanp


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč nejsem římským katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 19. říjen 2011 @ 06:47:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ježíš je pro tebe vzorem jak uzemňovat svoji matku?


Opravdu "křesťanský" pohled, opravdu "křesťanský výklad."

Tak proč, když ji podle tebe "uzemnil" tak ji hned také poslechl a vykonal zázrak? Vždyť podle tvého výkladu ještě jeho hodina nepřišla a tak měl počkat!To jsou všichni Lutheráni tak vysazení na Kristovu matku?


Proto je přímluva Kristovy matky tak mocná, že Bůh kvůli její přímluvě změní i své plány a záměry. Přímluva za jiného v nouzi je nejvyšším projevem lásky. Bohu je tedy milé, když se za jiné přimlouváme - vždyť i Kristus se za nás přimlouvá (1 J 2,1).


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč nejsem římským katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Středa, 19. říjen 2011 @ 17:35:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
píšeš.

Tak proč, když ji podle tebe "uzemnil" tak ji hned také poslechl a vykonal zázrak? Vždyť podle tvého výkladu ještě jeho hodina nepřišla a tak měl počkat!
...a taky že počkal, nedal sa manipulovať ,,ženou,, (ako ju nazýva),  ale konal podľa svojho uváženia Mária iba konštatuje že ,,nemajú vína,,...to je podľa teba prosba???...zrejme si myslela že Ježiš nie je dosť kompetentný aby si to všimol...možno práve preto bola jeho reakcia taká strohá...

píšeš:.
... - vždyť i Kristus se za nás přimlouvá (1 J 2,1).
konečne píšeš ako kresťan a nie katolík...
len stále nechápem odkiaľ vieš že panenka sa za nás prihovára...ak mi to napíšeš, tak ja ti ukážem z písma to že Kristus sa za nás prihovára (a ešte Duch svätý)... 
...to s tým vínom nie je prosba, s tým si sa iba strapnil...

ivanp


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč nejsem římským katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 19. říjen 2011 @ 19:38:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Mária iba konštatuje že ,,nemajú vína,,...to je podľa teba prosba???.....to s tým vínom nie je prosba, s tým si sa iba strapnil..."...Pán Ježíš toto evidentně za prosbu považoval:
(J 2,3-4)
...A už se nedostávalo vína, neboť víno na svatbu bylo spotřebováno. Ježíšova matka mu říká:"Nemají víno."
Ježíš jí říká: "Co po mě chceš, ženo? Má hodina ještě nepřišla
".
..."..a taky že počkal???, nedal sa manipulovať ,,ženou,, (ako ju nazýva)"...


Že počkal?
Tak do šestého verše myslíš?Svou matku nazývá "ženou" dvakrát - na začátku svého veřejného působení v Káni a úplně na konci svého působení, na kříži, kdy znovu potvrzuje, že jeho Matka je Bohem slíbená "žena" z Gn 3,15.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč nejsem římským katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Středa, 19. říjen 2011 @ 20:39:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
...dlhuješ mi odpoveď na otázku odkiaľ vieš že sa panenka maria prihovára za nás dnes...

ja viem o tom že máme prímluvcu a prostredníka v modlitbe Ježiša...ak sa chceš modliť tak sa máš modliť prostredníctvom  ježiša...nič a nikde o modlitbách k márii a svatým, ani o tom že oni sú prostredníkmi našich modlitieb... 

  Predovšetkým teda napomínam, aby sa konali prosby, modlitby, príhovory a ďakovania za všetkých ľudí,
2  za kráľov a za všetkých vysoko postavených, aby sme tichým a pokojným životom žili v úplnej pobožnosti a statočnosti.
3  Toto je dobré a príjemné pred naším Spasiteľom Bohom,
4  ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a poznali pravdu.
5  Jeden je totiž Boh, jeden aj Prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Ježiš Kristus,   1 Timoteovi 2:1

ivanp


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč nejsem římským katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Středa, 19. říjen 2011 @ 23:14:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ivanp, než jsem byl z Boží milosti znovuzrozený, nikdy mi to nedošlo, až pak mi dal Pán možnost poznat velikost klamu,který vězí za tzv.přímluvou Marie. Ona(z pohledu katolíckeho antikristovského náboženství)je hráz,která brání poznat katolíkům Spasitele,Pána Ježíše a proto jsou pořád pod hněvem Boha, Otce, který dopouští, ať satan koná svou smrtící spoušť na těch, kteří nevěří Jeho Slovu-Písmu Svatému. Pán předurčil svaté,v Knize života zapsané křesťany, kteří do klamu nemůžou spadnout, protože se,On Beránek obětovaný za jejich provinění; přimlouvá. Jeho krev, za nás prolitá nás očistila a my, v Jeho síle, můžeme konat skutky víry pro Jeho slávu! HALELUJA!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč nejsem římským katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 20. říjen 2011 @ 08:37:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."...dlhuješ mi odpoveď na otázku odkiaľ vieš že sa panenka maria prihovára za nás dnes..."...Není to tak těžké pochopit.
Každý svatý je po tomto pozemském životě spolu s Kristem v nebi.

(Fp 1,21-23)
Neboť žít - to je pro mne Kristus, a umřít - to je zisk.
Jestliže však pro mne život v těle znamená plodnou práci, pak nevím, co si vybrat,
neboť mě přitahuje obojí. Mám touhu odejít a být s Kristem, což je zdaleka nejlepší;


Všichni svatí v nebi spolu s Kristem vytvářejí společenství církve vítězné.
(Zj 2,26-28)
Kdo vítězí a zachovává mé skutky až do konce, tomu dám moc nad národy.
Bude je pást železným prutem a budou rozbíjeny jako hliněné nádobí - jak jsem to i já přijal od svého Otce -
a dám mu jitřní hvězdu.(Jitřní hvězda je společenství s Kristem).

(Zj 3,21)
Kdo vítězí, tomu dám usednout se mnou na mém trůnu, jako jsem i já zvítězil a usedl jsem se svým Otcem na jeho trůnu.Kristus se za nás u Otce přimlouvá - o tom snad není sporu!

A společenství v Kristu by snad mělo dělat cosi jiného než sám Kristus?? V jednotě s Kristem snad opak toho, co dělá Kristus?
Dává ti něco takového snad smysl?


..."Predovšetkým teda napomínam, aby sa konali prosby, modlitby, príhovory a ďakovania za všetkých ľudí,"...

Toto platí jak pro nás žijících a protože toto činí i Kristus, platí to o to více i pro svaté v nebi. Protože toto se líbí Bohu.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč nejsem římským katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Čtvrtek, 20. říjen 2011 @ 10:28:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
prečítaj si niečo zo Zjavenia Jána...tam je niekoľko vstupov do neba, kde sa modlí oslávená cirkev...nikto sa za nikoho neprihovára ale všetci oslavujú Boha...je to jasné pretože máme iba jedného Prímluvcu a ešte...odkiaľ vieš že ťa nebožtík počuje???...nikto sa k mŕtvym v novom zákone nemodlí, iba rímsky katolíci...

Zjavenie 22:3  Nič zlorečené viac nebude. Trón Boží a Baránkov bude v ňom a Jeho služobníci Mu budú slúžiť,

Zjavenie 4:10  padlo tých dvadsaťštyri starších pred Sediacim na tróne, klaňali sa Živému naveky vekov a hádzali svoje vence pred trón volajúc:
11  Hoden si, Pane a Bože náš, prijať slávu, česť aj vládu, lebo Ty si stvoril všetky veci, Tvojou vôľou trvali a boli stvorené!

ivanp


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč nejsem římským katolíkem (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 21. říjen 2011 @ 08:26:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."...nikto sa za nikoho neprihovára ale všetci oslavujú Boha..."...


Co to máš za divné náboženství?
Boha nejdůstojněji oslavuješ právě projevy lásky k bližnímu. Že se nikdo za nikoho nepřimlouvá?  A toto je co?

(Zj 5,8)
A jakmile vzal tu knihu, padly ty čtyři bytosti a těch čtyřiadvacet starců před Beránkem a každý měl loutnu a zlaté misky plné kadidel, což jsou modlitby svatých.

(Zj 8,3-4)
Pak přišel jiný anděl se zlatou kadidelnicí a postavil se k oltáři. Bylo mu dáno množství kadidla, aby je s modlitbami všech svatých položil na zlatý oltář, který je před trůnem.
A dým kadidla s modlitbami svatých vystoupil z andělovy ruky před Boží tvář.

Jak vidíš, nejenom svatí v nebi - dokonce i andělé se za lidi přimlouvají. Cožpak může někdo v nebi dělat něco jiného, než dělá sám Kristus?
Ef 6,18 nerozlišuje přímluvné modlitby za svaté žijící a zemřelé.

Jestliže křesťan zemře smrtí těla, žije dál u Boha. Pro nás není mrtvý, není v šeolu, jako v dobách před Kristem. Zůstává stále součástí církve, údem jeho těla - teď už oslaveným jako Kristus. Vždyť my už byli vzkříšeni Kristem při znovuzrození ve křtu (Ef 2,1)...."je to jasné pretože máme iba jedného Prímluvcu"...

To je častý omyl protestantů. Zkus své tvrzení dokázat Písmem
.
1 J 2,1 svědčí o tom, že máme v nebi mocného přímluvce - Krista. Nikde se netvrdí, že je přímluvcem jediným. Vždyť cosi takového oklešťuje křesťanství do nepodoby a brání projevovat lásku bližním!]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč nejsem římským katol (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Pátek, 21. říjen 2011 @ 13:07:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
je to jasné...nikto sa v nebi za nikoho neprimlúva a neprosí...

24 starších posunulo modlitby ,,svatých,, rozumej všetkých kresťanov priamo k Bohu...to znamená že žiadna modlitba nesmerovala k zomretým ale k Bohu...tieto texty nič nehovoria o modlitbe k anjelovi alebo stvoreným bytostiam....na iných miestach biblie je jasne napísané že cirkev sa vždy modlila k živému Bohu, nikdy nie k anjelom a stvoreným veciam.
tak to bolo dlhé stáročia až rímsky katolicizmus pod tlakom pohanstva zaviedol modlitby ku grécko-rímskemu pantheonu...

čo to plácať za nezmysly??? píšeš:
To je častý omyl protestantů. Zkus své tvrzení dokázat Písmem.
Nikde se netvrdí, že je přímluvcem jediným

tu je dôkaz že prímluvca je Kristus
Rímskym 8:26  A tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti. Lebo my nevieme, za čo sa máme modliť, ako náleží, ale sám Duch prihovára sa za nás vzdychaním nevysloviteľným.
Rímskym 8:27  A Ten, ktorý skúma srdcia, vie, čo má Duch na mysli, že sa totiž tak prihovára za svätých, ako Boh chce.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč nejsem římským k (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 21. říjen 2011 @ 21:21:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."24 starších posunulo modlitby ,,svatých,, rozumej všetkých kresťanov priamo k Bohu...to znamená že žiadna modlitba nesmerovala k zomretým ale k Bohu.."...


Kde "starší" vzali tyto modlitby?  Nikdo přece nedá, co sám nemá. Neposune nic, co se k němu nedostane. Ovšem v případě katolických (i pravoslavných ) svatých je to bez problémů. Modlitby ke svatým, prosby o přímluvu o pomoc - jsou posunuty těmito svatými před Boží tvář...."tu je dôkaz že prímluvca je Kristus"...

Kličkuješ! Nikdo zde netvrdil, že se Kristus nepřimlouvá. Náš spor je o tom, zda je přímluvcem jediným - jak jsi z vlastní hlouposti tvrdil. ...."my protestanti máme Jedného."...
Sám jsi podal důkaz o opaku - Nejen Kristus, ale i Duch svatý se za nás přimlouvá. Z toho se nijak nevykroutíš!

Rímskym 8:26  A tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti. Lebo my nevieme, za čo sa máme modliť, ako náleží, ale sám Duch prihovára sa za nás vzdychaním nevysloviteľným.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč nejsem římsk (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Sobota, 22. říjen 2011 @ 12:26:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Písmo jasne hovorí o tom, že máme prímluvcu-Krista....o žiadnom inom prímluvcovi nehovorí...(okem Ducha sv.)...lenže katolík Oko tvrsí že máme aj iných prímluvcov...dokázať to nevie iba ak katechizmom...pošetilí Oko chce aby som ja dokázal žeby teoreticky nemohli byť aj iný prímluvcovia kedže písmo hovorí iba o Kristovi...

ak takto po katolícky rozmýšľaš tak som v koncoch a máš pravdu...

...lenže potom Jakub a Ján sú ministrami hospodárstva v kráľovstve Božom a sedia po pravici Boha....písmo nič o tom nehovorí, ale dokáž mi že by to nemohla byť pravda,

Vtedy prišli k Nemu Jakub a Ján, synovia Zebedeovi, a povedali Mu: Majstre, chceme, aby si nám urobil, o čo Ťa prosíme.
36  A On im povedal: Čo chcete, aby som vám urobil?
37  Odpovedali Mu: Daj nám, aby sme Ti sedeli jeden na pravici, druhý na ľavici v Tvojej sláve.Marek 10:35

katolícka ligika je mocná zbraň....takto ti z písma dokážem čokoľvek...aj to že panenka bola vzatá do neba...i keď písmo o tom mlčí, ale Henoch, Eliáš bol vzatý, prečo nie Mária??? je to možné a aj cirkevná tradícia o tom hovorí....takže je to pravda....a tu som znova v koncoch a podľa katolíckej logiky ja ti mám dokazovať opak...

Oko si fakt kaliber (katolícky)...

ivanp


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč nejsem ř (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 24. říjen 2011 @ 20:17:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ivane
ty si fakt nevidíš do pusy!


...o žiadnom inom prímluvcovi nehovorí...(okem Ducha sv.)...

Tak hovorí, nebo nehovorí?
Hovorí Písmo o jednom prímluvcovi (Kristu), nebo hovorí o dvoch prímluvcoch (Kristu a Duchu svatému)?


Udělej si v hlavě pořádek!
Lebo Písmo hovorí: že se všichni máme za druhé přimlouvat (modlit se za bližní), že máme napodobovat Krista ve všem?
Ivane
i ty si "kaliber". Ani se mi nechce věřit, že protestantský.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč nejs (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Pondělí, 24. říjen 2011 @ 21:30:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
dík za reakciu...
keď písmo hovorí o jednom prímluvcovi, tak je to O.K.
mal by si mať jasno že Ježiš, Duch a Boh sú jedno...Máme jedného Boha v troch osobách...

ty sa môžeš kľudne modliť namiesto ,,Otče náš ktorý si v nebesiach....svatý Vavrinec náš patrón ktorý si v nebesiach....

ja sa budem vždy modliť k Otcovi a to preto že som syn...

mňa bu fakt naštvalo ak by môj syn niečo chcel odo mňa a išiel by za susedom s prosbou aby sa prímlúval v danej veci u mňa....ak by taká situácia nastala, hneď by som vedel že medzi mnou a mojim synom nie je niečo v poriadku...a poriadne by ma to štvalo....myslím že Boh je na tom rovnako....On chce aby sme sa s ním rozprávali a všetko zdieľali (on je žiarlivý Boh) a ty namiesto toho ideš k svatej Barbore a žobroníš....

...vysvetľovalo by to situáciu vtedy ak nie si syn a Boh nie je tvojim Otcom...

ivanp


]


Re: Proč nejsem římským katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: rudinec v Čtvrtek, 13. říjen 2011 @ 18:53:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Výrok katolického kňaza:

Bible a zdravý rozum - největší nepřátelé římskokatolicismu.Re: Re: Proč nejsem římským katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Pátek, 14. říjen 2011 @ 13:27:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mohu se zeptat kterého kněze ?


]


Re: Re: Re: Proč nejsem římským katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: rudinec v Pátek, 14. říjen 2011 @ 16:48:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Na GS vystupuje pod menom "op"


]


Re: Re: Re: Re: Proč nejsem římským katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Pátek, 14. říjen 2011 @ 18:21:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
No tak tohoto pána snad ani nešlo brát vážně. Nebyl to náhodou on, kdo tady psal, že Utěšitel, kterého Pán pošle od Otce, je prý Mohamed?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Proč nejsem římským katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: rudinec v Sobota, 15. říjen 2011 @ 08:50:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Máš pravdu niektoré jeho nazory boli pre mňa neprijateľné,ale o katolicicizme toho
vedel skutočne veľa.

Bible a zdravý rozum - největší nepřátelé římskokatolicismu.

S týmto jeho výrokom sa ale naprosto stotožňujem. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč nejsem římským katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 16. říjen 2011 @ 08:44:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Proč zde tedy scházejí tvé argumenty ze zdravého rozumu a Bible, které by naprosto zjevně usvědčily katolíky z "omylů"?


]


Re: Proč nejsem římským katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: martino v Čtvrtek, 13. říjen 2011 @ 20:51:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Trapný příspěvek a trapná výmluva, která nemůže před Bohem obstát. Je to výpověď o duchovní lenosti a duchovním alibismu, kdy se autor snaží obhájit před Bohem neobhajitelné. A protože se  před ostatními chlubí “Proč nejsem římským katolíkem?“ nevidím důvod mu to vyvracet, když si je tak jistý.Re: Re: Proč nejsem římským katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz, http://www.bohu-a.svetu.cz/) v Pátek, 21. říjen 2011 @ 13:16:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
:-)


]


Re: Proč nejsem římským katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Pátek, 14. říjen 2011 @ 00:10:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Doplnil bych učení o nesmrtelné duši - věčném utrpení v pekle a vše co k tomu náleží. A k bodu číslo 3 udal jiné důvody, svícen odevždy symbolizoval Boží přítomnost a nikdo se přeci neklaní té svíci, ale Bohu. Jinak souhlasím.Re: Re: Proč nejsem římským katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 14. říjen 2011 @ 08:06:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Doplnil bych učení o nesmrtelné duši - věčném utrpení v pekle "...

Máš na mysli toto učení?

(Mt 10,28)
A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou, ale raději se bojte Toho, který může duši i tělo zahubit v pekle.

(Mk 9,44)
Kdyby tě sváděla tvá ruka, usekni ji. Je pro tebe lepší vejít zmrzačený do života, než mít obě ruce a jít do pekla, do toho neuhasitelného ohně,
kde 'jejich červ neumírá a oheň nehasne'.


S tou svící máš pravdu:
světlo pro nás symbolizuje Krista - "světlo Kristovo," které zahřívá láskou celý svět.


(J 12,46)
Já, světlo, jsem přišel na svět, aby žádný, kdo ve mne věří, nezůstal ve tmě.


]


Re: Re: Re: Proč nejsem římským katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Pátek, 14. říjen 2011 @ 09:26:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zahubit znamená zahubit, usmrtit. Ne držet při životě.

(Ez 18,4)
Hle, mně patří všechny duše; jak duše otcova, tak duše synova jsou mé. Zemře ta duše, která hřeší.

Marek cituje Izajáše. Bylo by tedy záhodno také tento text tímto způsobem interpretovat. Neumírající červ, stejně jako neuhasitelný oheň jsou symboly definitivní zkázy. Důsledek nevěrnosti je v tomto případě strašlivá výstraha všemu tvorstvu. To, co v textu neni, bych tam ani nedoplňoval.

(Iz 66,24)
Až vyjdou, spatří mrtvá těla mužů, kteří mi byli nevěrní. Jejich červ neumírá, jejich oheň neuhasne; budou strašlivou výstrahou všemu tvorstvu.“

Mimochodem když už vykládáš Mk 9,44 doslovně, nepochybně sis již amputoval obě horní končetiny.

(Iz 34,10)
Nevyhasne v noci ani ve dne, kouř z ní bude stoupat věčně. Po všechna pokolení zůstane v troskách, nikdo už nikdy skrze ni neprojde.

Opět stejný princip. Důsledkem neuhasitelného ohně je zbořené město.

Že oheň neuhasne značí, že to byl Hospodin, kdo jednal. On sám je "ohněm spalujícím" a tam, kde se vznítí Hospodinův hněv, tam už "tráva neporoste".


]


Re: Re: Re: Re: Proč nejsem římským katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 15. říjen 2011 @ 07:39:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zahubit znamená usmrtit.

Ve světě viditelném je to smrt těla.

Ve světě duchovním ovšem smrt znamená stav bez Boha.
Bůh je neustálým zdrojem života, bez Boha je duchovní smrt.


(1 J 1,2)
Ten život byl zjeven a my jsme viděli a svědčíme a oznamujeme vám ten věčný život, který byl u Otce a byl nám zjeven.

(Tt 1,2)
... v naději věčného života, který před věčnými časy zaslíbil Bůh, který nikdy nelže ...

Věčný život se zrovna takto nenazývá náhodou! to není jen "jako"!


"Věčná smrt" je opakem věčného života. Je to bezútěšná existence bez Boha. Jen tělo je smrtelné, každý duch je nesmrtelný. Beh času jednou skončí, ale existence každého z nás přetrvá.


"Mrtvá těla mužů nevěrných" - snad uznáš, že červi mrtvé tělo nikdy neobývají věčně, že je třeba za tím výrokem hledat smysl duchovní.

Nejsem to tedy já, kdo si toto vykládá doslovně.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Proč nejsem římským katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Sobota, 15. říjen 2011 @ 19:03:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Věčná smrt je bezútěšná neexistence bez Boha.

Jud 7: Podobně jako oni i Sodoma, Gomora a okolní města se oddaly smilstvu, propadly zvrhlosti, a jsou nám výstražným příkladem trestu věčného ohně.

Očividně se jedná o důsledek a ne o dobu hoření.

Každý duch je nesmrtelný? To sis vymyslel. Minimálně z Bible to nemáš.

Chápu Iz 66 takto: Zatímco těla mužů jsou mrtvá, jejich (těch těl) červi ožívají a těla s hasnoucí vírou stravuje neuhasitelný oheň.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč nejsem římským katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 16. říjen 2011 @ 08:42:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Každý duch je nesmrtelný? To sis vymyslel. Minimálně z Bible to nemáš."...

V Bibli není nic ani o Boží Trojici. Je to argument pro to, že není?

Pokud máme na mysli duchy - jako bytosti stvořené Bohem s rozumem a svobodnou vůlí, zopakujme si, co o nich víme:

Známe dva druhy takových bytostí.

1.) Andělé jsou stvoření duchové - jsou součástí duchovního světa, patří na Boží tvář a jsou také součástí VĚČNOSTI! Nepodléhají tedy běhu času, neumírají. Vůbec to ještě neznamená, že jsou proto rovni Bohu! Čím bys zdůvodnil tak nesmyslnou spekulaci?

2.) Lidská duše - duch, vázaný svou existencí na tělo.
Člověk není ani výhradně obyvatelem tohoto světa, ani výhradně obyvatelem světa duchovního. Jeho existence leží přesně na hranici těchto světů, v místě, kde se dotýkají. Lidský duch už nyní za pozemského života svým bytím zasahuje do světa duchovního, mívá společenství s Bohem. Tělem má pak člověk zjevovat Boha ve světě viditelném.

Tělo člověka se stalo smrtelným v důsledku viny prvních lidí. Duše člověka ale nepodléhá smrti fyzické, ale přichází před soudnou stolici Kristovu, aby byl člověk souzen za to, co v životě udělal dobrého nebo zlého (2 Kor 5,10).  Není to tedy konec existence člověka.

Věčný život nebo věčná smrt duše jako stav lidského bytí po fyzické smrti je realitou.

(Lk 12,4-5)
"Ale vám, svým přátelům, říkám: Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo a potom nemají, co by udělali víc.
Ukážu vám však, koho se máte bát: Bojte se Toho, který když zabije, má moc uvrhnout do pekla. Ano, říkám vám, Toho se bojte.]


Re: Re: Proč nejsem římským katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz, http://www.bohu-a.svetu.cz/) v Čtvrtek, 27. říjen 2011 @ 08:23:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
Vis, kdyz si Izraelite udelali zlate tele, taky to tele pro ne bylo pouhym symbolem, zobrazeni, zpritomneni Boha, ktery je vyvedl z Egypta...


]


Re: Proč nejsem římským katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: ekumenickykrestan (ekumenickykrestan@ekumenickykrestan.sk) v Pátek, 14. říjen 2011 @ 10:12:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://cs.christiantoday.com/
gogu ja nepochopuju jedno. Preco ked si uz v tom katolickom kostole, sa nesklonis k Panne Marii Snežnej a nezamantruješ si svaty ruženec ? Hned by si prestal mať nejake vyhrady a vypisovat o tom nejake "protestantske predsudky" Komunikacia s Nasou Pani ti zmeni mysel a pochopis nepochopitelne. Ved ked ta nieco tahá do katolíckeho kostola, je to znak ze Naša Pani ta volá k sebe ako niekedy mna ked som do Apostolskej Cirkvi chodil. 
Tvoj priatel ekumenikRe: Re: Proč nejsem římským katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: kabrtdaniel v Pátek, 14. říjen 2011 @ 15:36:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ač byla Marie obdivuhodnou ženou, už nějakej ten pátek leží pod drnem. Vrať se ke křesťanství a odvrať se od uctívání hrobů.


]


Re: Re: Re: Proč nejsem římským katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 16. říjen 2011 @ 14:02:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Marie, Ježíšova matka, neleží pod drnem.

Marie sedí spolu s Kristem na jeho trůnu a vládne jeho mocí. (Zj 3,21)


]


Re: Re: Re: Re: Proč nejsem římským katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Neděle, 16. říjen 2011 @ 14:17:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Marie sedí spolu s Kristem na jeho trůnu a vládne jeho mocí. TO JE LEŽ!!!:-(


]


Re: Re: Re: Re: Re: Proč nejsem římským katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 16. říjen 2011 @ 23:14:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Co je lež?(Zj 2,26)
Kdo vítězí a zachovává mé skutky až do konce, tomu dám moc nad národy.


(Zj 3,21)
Kdo vítězí, tomu dám usednout se mnou na mém trůnu, jako jsem i já zvítězil a usedl jsem se svým Otcem na jeho trůnu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč nejsem římským katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Neděle, 16. říjen 2011 @ 23:27:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To, co řekl Pán Ježíš skrze apoštola Jana andělu církve v Thyatirech a andělu církve v Laodiceji, je jistě pravda, ale to se ještě nestalo, neboť to nastane až po druhém příchodu a věřejném Pána Ježíše Krista, kdy Ho uvidí každé oko, tedy i tvoje, a kdy přijde se svou nevěstou, tvořenou právě těmi, kdo vítězí, ustanovit Království nebes na zem!
Marie, Ježíšovy matky se to týkat může a nemusí podle toho, jak dopadne před soudnou stolicí Kristovou. Já doufám a přeji Marii, aby se jí to týkalo a před soudnou stolicí Kristovou dopadla dobře, ale není na mě, abych to posoudil - bylo by to předčasné - a Tím, kdo to rozhodne, bude její Syn, Zachránce a Pán. Tož tak.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč nejsem římským katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 17. říjen 2011 @ 10:36:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Marie, Ježíšovy matky se to týkat může a nemusí podle toho, jak dopadne před soudnou stolicí Kristovou."...


No Willy, to je teda perlička! To ses opravdu překonal!..." ale to se ještě nestalo, neboť to nastane až po druhém příchodu"...

Jistě své tvrzení dokážeš zdůvodnit Písmem, že? Dopadne to jako vždycky, plácneš hloupost a pak "vyšumíš."
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč nejsem římským katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Pondělí, 17. říjen 2011 @ 13:27:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
oko,

už jsem ti to psal, takže si zopakujeme - nebudu s tebou hrát tvou hru na dokazování, neboť moje hra to není. Píšu ti, co sem přijal od Pána a ty ber nebo nech, je to čistě tvoje věc - lépe řečeno, je to mezi Bohem a tebou.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč nejsem římským katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 19. říjen 2011 @ 06:39:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Po pravdě - píšeš jen to, co se ti vylíhlo v hlavě.

A neumíš to zdůvodnit, nedokážeš obhájit, že tvá "pravda" jde často proti zdravému rozumu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč nejsem římským katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Středa, 19. říjen 2011 @ 11:48:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A ty umíš, oko, neznaje P/pravdu, jenom lhát a lhát!:-(

Těším se na to, pokud se nad tebou Pán smiluje, a ty se staneš Jeho věrným a pravým svědkem, jak začneš psát pravdu. Zatím svědčíš jen o tom, že P/pravdu neznáš, nemáš a že Pravda - Kristus nemá tebe.

Kéž se tedy nad stebou Bůh smiluje, dá ti milost pokání a dá se ti poznat v Kristu a skrze Krista, který se nám věřícím v Něho stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením a vykoupením. Amen.

Tož tak.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč nejsem římským katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 19. říjen 2011 @ 19:39:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."A ty umíš, oko, neznaje P/pravdu, jenom lhát a lhát!"...


Na této úrovni s tebou odmítám dál komunikovat.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč nejsem římským katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Středa, 19. říjen 2011 @ 22:43:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Na této úrovni komunikuješ na GS od jisté doby téměř neustále.:-(


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč nejsem římským katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Středa, 19. říjen 2011 @ 23:25:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko, jak to,že ve Zjevení,když je popsaná sféra Božího trůnu,není po Marii vidu ani slechu? To věříš lidským bájím víc než Písmu?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč nejsem římským katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 20. říjen 2011 @ 08:44:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."jak to,že ve Zjevení, když je popsaná sféra Božího trůnu,není po Marii vidu ani slechu?"...(Zj 3,21)
Kdo vítězí, tomu dám usednout se mnou na mém trůnu, jako jsem i já zvítězil a usedl jsem se svým Otcem na jeho trůnu.
Tolik nevíš, že Maria, Kristova matka, patří mezi ty, kteří už zvítězili?


Že meč bolesti, který pronikl jejím srdcem (Lk 2,35), znamenal mučednictví pro církev, tedy pro nás?

(Kol 1,24)
Nyní se tedy raduji ve svých utrpeních pro vás a svým tělem doplňuji to, co zbývá z Kristových soužení pro jeho tělo, jímž je církev.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč nejsem římským katolíkem (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Čtvrtek, 20. říjen 2011 @ 19:57:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
...no to je prúser...Mária je ,,kráľovná vesmíru,, druhá po Bohu,,....a v nebi pri tróne je len Baránok a nejakých 24 starších...len či to nie je tak že mária sladko odpočíva v hrobe v Palestíne a čaká na vzkriesenie....

ivanp 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč nejsem římským katol (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 21. říjen 2011 @ 08:08:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."...len či to nie je tak že mária sladko odpočíva v hrobe v Palestíne a čaká na vzkriesenie...."...


Maria byla vzata i se svým tělem do nebe. Tak svědčí její současníci, tak svědčí prvotní církev.

Máš to divné představy o posmrtném životě obecně.
Křesťan ihned po své smrti předstupuje před soudnou stolici Kristovu a pak už je s ním v nebi.Apoštol Pavel se přímo těší na setkání s Kristem. Srovnej:
(Fp 1,21-24)
Neboť žít - to je pro mne Kristus, a umřít - to je zisk.
Jestliže však pro mne život v těle znamená plodnou práci, pak nevím, co si vybrat,
neboť mě přitahuje obojí. Mám touhu odejít a být s Kristem, což je zdaleka nejlepší;
ale zůstat v tomto těle je potřebnější kvůli vám.


Takže ty si plánuješ po své smrti se zašít třeba na mnoho tisíciletí až do konce světa do hrobu?


]


Křesťan ihned po své smrti - Re: Proč nejsem římským k (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 21. říjen 2011 @ 08:24:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
Křesťan ihned po své smrti předstupuje před soudnou stolici Kristovu a pak už je s ním v nebi.

  Amen. Moc hezky napsané.

  Mohu se zeptat: To myslíš vážně? Takže už jsi v téhle nejdůležitější věci změnil názor? To by byl tedy velký posun směrem k písmu.

  Už jsi tedy přijal to, o čem svědčí písmo na mnoha místech, že křesťané sice jdou na soud národů v poslední den, ale už spolu s Kristem a ne na druhé straně jako ti, kteří jsou souzení? Už chápeš, proč se apoštol Pavel těšil na setkání s Kristem a ne na soud mrtvých? To by přeci jen diskuze nad písmem a jeho zkoumání neslo dobré ovoce i pro tebe.

  Nebo je to zase jen nějaká křivá klička abys tzv. "dokázal", že Marie už je v nebi?


]


Křesťan ihned po své smrti - Re: Proč nejsem římským k (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 21. říjen 2011 @ 08:45:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Toníku.
Natolik už bys mě mohl znát, že z hloubi srdce křivé kličky nenávidím. Není zde u mě v tomto žádný posun a ani být nemůže. Toto je mojí vírou odjakživa.


..."křesťané sice jdou na soud národů v poslední den, ale už spolu s Kristem a ne na druhé straně jako ti, kteří jsou souzení?"...


Toto je už spekulace Písmem nedoložitelná.

Správnější je o posmrtných věcech říci NEVÍM.

Protože věčnost přesahuje lidské chápání.

Z pohledu člověka žijícího je zde nesporně jakési "mezidobí" mezi smrtí těla a vzkříšením na konci věků.
Ovšem jak je to z pohledu člověka, který se stal součástí věčnosti - to lidským rozumem nepochopíme.
Věčnost nemá plynutí času, všechno je pouze přítomností. Věčné bytí Boha Písmo vyjadřuje slůvkem JÁ JSEM.

Náš osobní soud před Kristovou soudnou stolicí je tedy z pohledu věčnosti už vlastně jaksi také soudem na konci věků. Čas už ztratil svůj rozměr. A to přesahuje lidské chápání, které je navyklé uvažovat pouze v běho času.

Ovšem domnívat se, že toto "mezidobí" mezi smrtí těla a posledním soudem strávíš v jakési jen "duchovní podobě" spolu s Kristem v nebi - to také nedává zrovna moc velký smysl. Existence člověka je duše (lidský duch) v těle a bez těla nutně musí člověku něco scházet.

Dokážeš si představit život v nebi, kde by ti něco scházelo?
Já teda ne.
Takže závěrem: Já opravdu dopodrobna nevím, jak to bude s námi po smrti, ale mám radostnou naději, že mně nic scházet nebude.


]


Křesťan ihned po své smrti - Re: Proč nejsem římským k (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pátek, 21. říjen 2011 @ 09:46:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Díky za příspěvek.

  Není úplně jasné co si o daném tématu myslíš. Když jsme si na dané téma psali, psal jsi vždy, že všichni lidé jdou na soud o kterém se píše ve zjevení. Když jsme ti psali, že ti kdo uvěří Ježíši a přijmou ho podle jeho slov přešli již ze smrti do života a nejdou na ten soud, tak jsi oponoval.

  Možná bys mohl někdy tvoje představy vysvětlit, zajímalo by mne to.

  Z našeho pohledu není o těchto věcech potřeba říkat "nevím". Písmo velmi podrobně popisuje na mnoha desítkách míst co bude po smrti těla a jak to bude vypadat v poslední den při soudu národů (kterého se mnozí dožijí v těle). Ten, kdo věří písmu, může tedy dost podrobně vědět, jak a podle čeho Bůh rozhodl o životě a smrti a jak to bude vypadat.

  Jistě je čas pevně svázaný s hmotou a prostorem. Až zmizí to, co je pomíjitelné a co z pomíjitelného pochází a zůstane jen to věčné, nebude ani čas v podobě, jak ho známe. Ale opět z písma víme, že bude nějaké "před tím" a "potom", že je nějaká posloupnost věcí, které se budou dít i mimo prostor a čas.Toto je už spekulace Písmem nedoložitelná.

  Mohl bys taky někdy vysvětlit, co myslíš tím slovem "důkaz", "doložit", "dokázat"? Není to úplně jasné co tím myslíš. Snažíš se tady některé lidi přivést k tomu, aby ti něco "doložili" nebo "dokázali" a vlastně nemohou vědět, co ty chceš aby udělali, protože ti není rozumět co ten tvůj pojem "dokázat" obsahuje.

  Pro křesťany "doložit z písma" znamená: Když je něco v písmu napsané, je to doložené písmem. Když to v písmu napsané není, tak to doložené písmem není.

  Co to znamená pro tebe?


  Když je v písmu o tom dni a soudu národů na několika místech přímo napsané, že "Ježíš přijde spolu se svými svatými soudit národy", je to pro tebe "doložení" toho, že svatí budou spolu s Kristem nebo je to doložení toho, že svatí budou souzeni bez Krista úplně stejně, jako národy?

  Když je v písmu napsané a zdůrazněné že "kdo slyší Ježíšovo slovo a věří tomu, kdo Ježíše poslal, má věčný život a nejde na soud, ale přešel ze smrti do života. Ti, kdo činili dobře, budou vzkříšeni k životu, a ti, kdo jednali zle, budou vzkříšeni k soudu." je to pro tebe důkaz toho, že kdo věří Ježíši nejde na soud a bude vzkříšen k životu na rozdíl od těch, kdo budou vzkříšeni k soudu, nebo ti to nic v této věci nedokládá?

  Když je v písmu napsané, jak Petr cituje při vzniku církve deset míst z písma nebo je zapsané na stovkách míst evangelia jak Ježíš vyučuje písmo a zdůrazňuje písmo, je to pro tebe důkaz, že písmo bylo dříve než církev, nebo ani taková do očí bijící věc pro tebe v daném tématu nic neznamená?


 

]


Křesťan ihned po své smrti - Re: Proč nejsem římským k (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 21. říjen 2011 @ 21:10:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Z našeho pohledu není o těchto věcech potřeba říkat "nevím". Písmo velmi podrobně popisuje na mnoha desítkách míst co bude po smrti těla"...Myslíš třeba toto: Ale jak je napsáno: "Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani na lidské srdce nevstoupilo, to připravil Bůh těm, kteří ho milují."


Pokud víš něco konkrétnějšího o posmrtném životě než já, pouč mě prosím...."Když je v písmu o tom dni a soudu národů na několika místech přímo napsané, že "Ježíš přijde spolu se svými svatými soudit národy""...

Můžeš prosím, uvést konkrétní místa Písma, kde to  má být napsané?
Takové tvrzení bez důkazu nedává prostor pro diskusi.


Už Ježíš slíbil apoštolům, že budou soudit dvanáct izraelských kmenů (Mt 19,28). V 1 Kor 6,2 je toto právo rozšířeno na všechny věřící; jejich soudu budou podléhat všechny rozumné bytosti, lidské i andělské. Oni s Ježíšem potvrdí odsouzení padlých andělů. Ovšem jak se toto všechno stane, konkrétní scénář, to nevíme.

(Ř 14,10-12)
Ty pak, proč soudíš svého bratra? Anebo ty, proč pohrdáš svým bratrem? Všichni se přece postavíme před Kristovou soudnou stolicí.
Vždyť je napsáno: "Jakože jsem živ, praví Pán, skloní se přede mnou každé koleno a každý jazyk vzdá chválu Bohu."
A tak každý z nás bude sám za sebe skládat účet Bohu.]


Re: Re: Proč nejsem římským katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz, http://www.bohu-a.svetu.cz/) v Čtvrtek, 27. říjen 2011 @ 08:24:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
O Panne Marie Snezne neuvazuji, to se mi spise libi Panna Maria Vitezna...


]


Re: Proč nejsem římským katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: kev v Sobota, 15. říjen 2011 @ 17:23:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog) http://krestan.livejournal.com
Já jsem si říkal, že už jsem to četl. Musel jsem ze zvědavosti kouknout do profilu, a koho nevidím, našeho písáka z píše :-)Re: Re: Proč nejsem římským katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: demagog (quokam@seznam.cz, http://www.bohu-a.svetu.cz/) v Pátek, 21. říjen 2011 @ 13:17:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.bohu-a.svetu.cz/
:-)

Jo jo, to uz jsem pred nekolika mesici zverejnil na blogu...


]


Re: Proč nejsem římským katolíkem? (Skóre: 1)
Vložil: marekverner (marek@kole.com) v Pondělí, 31. říjen 2011 @ 12:23:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milý bratře,
přeji Ti abys poznal poklady katolické církve v takové jaké opravdu jsou a ne jak se o nich mluví z různých důvodů mezi protestanty. Vůbec nemá smysl debatovat nad jednotlivými "problémy", které s katolickou církví máš.
Přeji Ti, aby poznání Ti poznání pravdy přineslo tolik pokoje jako kdysi mě. Pak už nebudeš muset psát takové články a neustále něco zdůvodňovat.
Stránka vygenerována za: 0.63 sekundy