Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Barbora.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 5, článků celkem: 16543, komentáře < 7 dní: 284, komentářů celkem: 423252, adminů: 60, uživatelů: 5230  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 77 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
115639447
přístupů od 17. 10. 2001

Teologie: O trojici.
Vloženo Čtvrtek, 27. duben 2023 @ 16:15:38 CEST Vložil: Tomas

Kritika bludů poslal milan333DOGMA O TROJICI.
Boží Slovo je základem pro porozumění o tom, zda trojiční dogma má zásadní podporu v Písmu. Hledaní pravdy mimo Písmo přineslo nepravdivý obraz o Bohu.
2.Petr.1:21 Neboť proroctví nikdy nebylo proneseno z lidské vůle, nýbrž unášeni Duchem Svatým mluvili lidé poslaní od Boha.
2.Tim.3:16, Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k učení, k usvědčování, k napravování, k výchově ve spravedlnosti,
Bůh dal člověku schopnost pochopit Boží Slovo bez hlubokých teologických úvah a Boží Slovo je předloženo zcela srozumitelně.
Některá vyznání o trojici:Písmo jasně učí, že je jeden Bůh, který je nekonečný a který existuje ve třech osobách: Otec, Syn a Duch svatý. Každá z těchto osob je cele Bohem, všechny jsou stejně věčné, jsou si rovny v moci a slávě a ve stejné míře sdílejí tytéž atributy a dokonalosti. Ačkoliv jsou nerozdělené v přirozenosti a bytí, každá z osob Boží trojice má v dokonalé harmonii skrze celou věčnost odlišnou roli a funkci.“ 253 Trojice je jedna. Nevyznáváme tři bohy, nýbrž jednoho Boha ve třech osobách: "soupodstatnou Trojici".61 Božské osoby se nedělí o jediné božství, nýbrž každá z nich je úplně celý Bůh: "Otec je všechno to, co je Syn, Syn všechno to, co je Otec, Otec a Syn všechno to, co je Duch svatý, totiž jediný Bůh, podle své přirozenosti."62 "Každá ze tří osob je onou skutečností, totiž podstatou, bytností nebo božskou přirozeností." Svatý Duch je zde představen jako osoba, která je Bohem a ne jako Boží moc.
I katolická církev připouští, že svatý Duch je Boží moc!

  • katolický teolog Edmund Fortman v Trojjediném Bohu (angl.): „Ačkoli je tento Duch často popisován v osobních pojmech, zdá se zcela jasné, že posvátní pisatelé (Hebrejských písem) tohoto Ducha nikdy nechápali ani nepředstavovali jako zřetelnou osobu.““
  • dále říká: „Židé nikdy nepovažovali Ducha za osobu a není to ani ve Starém zákoně. Duch svatý je běžně chápán v Novém zákoně jako Boží moc a síla.“
Dílo The New Catholic Encyclopedia o tom říká: „„Starý zákon nevnímá Ducha jako osobu Boží Duch je jednoduše Boží moc. Nový zákon pojímá Ducha jako „něco“, ne jako „někoho“: je paralela mezi Duchem a Boží mocí.“(sv.13)
Katolická encyklopedie: „Nikde ve Starém zákoně nenajdeme jasnou indikací o „třetí osobě“.(sv.15)

Katolický slovník: „Jak St. tak i N.zákon hovoří o Duchu jako Boží energii a moci v srdci člověka.“ (str.810)

České katolické biblické dílo: Boží Duch není ještě ve Starém zákoně zjeven jako osoba, ale jako Boží síla, která proměňuje lidskou osobnost tak, že je schopna výjimečných činů. Ty sloužily k upevnění lidu ve věrnosti Hospodinu. Duch vychází z Boha, vede k němu, a proto je nazýván Duchem Božím, nebo také Duchem svatým.
Zastánci trojičního učení se odvolávají na Mat.28:19 „ve jménu Otce, Syna a Ducha svatého“. Toto znění není v žádném manuskriptu a původní znění je toto: Proto jdouce, učte všecky národy, křtíce je ve jméno Mé (onto onomati mou), učíce je zachovávati všecko, cokoli jsem přikázal vám.“ Odkaz na „Novum Testamentum Graece et Germanice“ od Nestle–Aland ve vydání z roku 1973 potvrzeno.
Mat.28:19 „ve jménu Otce, Syna a Ducha svatého“. Kdybychom tuto formulaci považovali za původní, stejně by to nebyla podpora trojičního dogmatu. Není tam žádný náznak toho, že tato formulace nám sděluje, že se jedná o Boha ve třech osobách a každá z nich je zároveň Bohem.
Zde dochází k velmi vážnému jednání, kdy jiným výkladem tohoto textu se přímo rouháme Bohu a považujeme jej za neschopného sdělit potřebnou pravdu o něm jako Bohu Otci, Ježíši a o tom, kdo nebo co je Svatý Duch.
Katolická církev přiznává, že upravila původní znění Mat.28:19
The Catholic Encyclopedia, vydání z roku 1913, svazek II, strana 263: "Křestní formule změnila katolická církev ve druhém století ze jména Ježíš Kristus na slova Otec, Syn a Duch svatý."
The Catholic Encyclopedia, vydání z roku 1913, svazek II, strana 265: "Původní formule pro křest byla ve jménu Ježíš, ale papež ji změnil."
V katolickém katechismu výše uvidíte následující odstavec. „Do Krista. Bible nám říká, že křesťané byli pokřtěni do Krista (č. 6). Patří Kristu. Skutky apoštolů (2:38; 8:16; 10:48; 19:5) nám říkají o křtu „ve jménu (osobě) Ježíše. -- lepší překlad by byl „do jména (osoby) Ježíše. Teprve ve 4. století se stala vžitá formulace „Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého“. — (Biblický katechismus, Rev. John C Kersten, S.V.D., Catholic Book Publishing Co., N.Y., N.Y.; l973, str. 164)
Také v Novém zákoně nenajdeme text, který by potvrdil tvrzení, že Svatý Duch je osoba a zároveň Bůh. Existuje mnoho textů, které toto dogma zcela vyvrací. Mat. 28:19 Jděte tedy a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce /JHVH/ i Syna /Ježíš/ i Ducha Svatého /..?../
Každá osoba má jméno a Duch Svatý ne, není osobou, ale zjevuje nám osobnost Otce. Navíc nikde není v Písmu Svatý Duch označen jako Bůh Duch Svatý!

Ježíš je Bůh /Jan1:1/, ale není nejvyšší, nejvyšší je pouze jeden.
Luk.8:28 Když uviděl Ježíše, vykřikl, padl před ním na zem a řekl silným hlasem: „Co je ti po mně, Ježíši, Synu Boha Nejvyššího? Prosím tě, abys mne netrýznil.“
Luk.1:32 Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. /Nejvyššího jednotné číslo/
Jan 17:3 A toto je život věčný: Aby poznávali tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista.
Jan 20:17 Ježíš jí řekl: „Nedotýkej se mne, dosud jsem nevystoupil k Otci. Ale jdi k mým bratřím a pověz jim, že vystupuji k Otci svému i Otci vašemu a k Bohu svému i Bohu vašemu.“ Žid. 1:3,8,9 On je září jeho slávy a otiskem jeho podstaty, všechno nese svým mocným slovem. Když skrze sebe vykonal očištění od našich hříchů, posadil se po pravici Majestátu na výsostech. O Synovi však: ‚Tvůj trůn, Bože, je na věky věků a žezlo práva je žezlem tvého království. Miluješ spravedlnost a nenávidíš nepravost, proto pomazal tě, Bože, Bůh tvůj olejem radosti nad všechny tvé druhy.

Zj.3:12 Kdo vítězí, toho učiním sloupem ve svatyni svého Boha a již nikdy nevyjde ven. Napíšu na něj jméno svého Boha a jméno města svého Boha, nového Jeruzaléma, který sestupuje z nebe od mého Boha, i své nové jméno. Podle trojičního dogmatu je jeden Bůh existující ve třech osobách a každá z nich je Bůh. Jsou rovni si svou velikostí, nikdo není vyšší než druhý. Výše uvedené texty toto dogma zcela zřetelně vyvrací. Představují nám Boha Otce jako nejvyššího Boha a Ježíše jako Boha, který je Bohu Otci vždy podřízen. Ježíš o tom podává zcela zřetelné a silné svědectví a po svém oslavení v nebi opakovaně uvádí: „svého Boha“. I další texty o tom vydávají svědectví.
Klíčový je text: Žalm 83:19 ať poznají, že ty jediný, jenž Hospodin /Jehovah, Jehova,Jahve/ máš jméno, jsi ten nejvyšší nad celou zemí! וידעו כי־אתה שמך יהוה לבדך עליון על־כל־הארץ׃ hebrejsky JHVH

Ježíš a ani Svatý Duch, nikde není označen tímto jménem!

Luk.1:35 A anděl jí odpověděl: „Duch Svatý přijde na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní; proto také to Svaté, co se z tebe narodí, bude nazváno Syn Boží.
Řecky moc - δύναμις, εως, ἡ [dynamis] (G1411): 1. síla, moc; schopnost; moc uzdravovat 2. mocný čin, zázrak - to jsou činy Svatého Ducha
Svatý Duch je zde označen jako moc Nejvyššího a ne jako Bůh Duch Svatý. Kdybychom dále použili vyznání o Trojici, kde každá osoba jedná samostatně museli bychom za Otce Ježíše považovat Svatého Ducha!


Zj.22:3 A nebude tam nic proklatého. Bude tam trůn Boží a Beránkův; jeho služebníci mu budou sloužit. Zjevení podrobně popisuje nebeské uspořádání a o Duchu Svatém, zde není zmínka.

Sof.3:9, Tehdy změním národům rty v čisté, všichni budou vzývat Hospodinovo jméno a budou mu svorně sloužit. Žalm 105:1 Vzdávejte chválu Hospodinu! Vzývejte jeho jméno! Oznamujte mezi národy jeho činy! Řím.10:13 neboť ‚každý, kdo by vzýval Pánovo jméno, bude zachráněn. 1 Kor.1:2 církvi Boží, která je v Korintu, posvěceným v Kristu Ježíši, povolaným svatým, spolu se všemi, kteří na kterémkoliv místě vzývají jméno našeho Pána Ježíše Krista, Pána jejich i našeho: Sk.7:59, A kamenovali Štěpána, který vzýval Pána a říkal: „Pane Ježíši, přijmi mého ducha.“ Vzývat mají pouze Boha Otce a Ježíše. Výzva k vzývání Svatého Ducha se v Písmu nevyskytuje. Mar.13:11, Až vás budou vodit, aby vás vydávali, nestarejte se, co budete mluvit, ale, co vám bude dáno v té hodině, mluvte; neboť nemluvíte vy, nýbrž Duch svatý. Mar.12:36 Sám David řekl v Duchu Svatém: ‚Řekl Pán mému Pánu: Seď po mé pravici, dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvých nohou. ‘ Když v těchto textech mluví Duch Svatý není to osoba. Sk.2:2-4 Náhle se ozval zvuk z nebe, jako když se žene prudký vítr, a naplnil celý dům, kde seděli. A ukázaly se jim jazyky jakoby z ohně, které se rozdělovaly, a na každém z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. Řím.8:9 Vy však nejste v těle, ale v Duchu, pokud ve vás vskutku Duch Boží přebývá. Jestliže však někdo nemá Kristova ducha, ten není jeho. Každý obdržel Ducha Svatého. Kolik Duchů Svatých je? Může se osoba rozdělit na více osob? Může osoba Bůh Duch Svatý přebývat v těle člověka? Iz.63:11, Ale jeho lid si připomenul dávné dny Mojžíše: Kde je ten, kdo je vyvedl z moře s pastýři svého stáda? Kde je ten, kdo do jeho středu umístil svého svatého Ducha Iz.42:5, Toto praví Bůh, Hospodin, jenž stvořil nebesa a roztahuje je, rozprostírá zemi i to, co na ní vzchází, který dává dech lidu na ní a ducha těm, kdo po ní chodí: Neh.9:20, Dával jsi jim svého dobrého ducha, aby je přiváděl k porozumění. Jejich ústům jsi neodepřel svou manu a na jejich žízeň jsi jim dával vodu. 1.Kor.2:11, Vždyť kdo z lidí ví, co je v člověku, než duch člověka, který je v něm? Tak ani Boží věci nezná nikdo, jen Duch Boží. Řím.5:5 A naděje nezahanbuje, neboť Boží láska je vylita v našich srdcích skrze Ducha svatého, který nám byl dán. 1.Jana5:6 To je ten, který přišel skrze vodu a krev: Ježíš Kristus. Ne pouze ve vodě, ale ve vodě a v krvi. A Duch je ten, který to dosvědčuje, neboť Duch je pravda. Jan 15:26, Až přijde Zastánce, kterého vám pošlu od Otce, Duch Pravdy, jenž vychází od Otce, ten o mně vydá svědectví. Jan 14:16,17 A já požádám Otce a on vám dá jiného Zastánce, aby byl s vámi na věčnost — Ducha pravdy, jejž svět nemůže přijmout, protože ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť u vás zůstává a ve vás bude. Gal.5:22,23 Ovocem Ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání. Proti takovým není žádný zákon. Je více textů, které dosvědčují co je a jak se projevuje Svatý Duch. Boží Duch je nám představován jako Boží moc, tvůrčí síla, Duch stvořitelský, Duch prorocký. Boží Duch přináší do života člověka, který obdrží Ducha Svatého naplnění skutečného lidství. Dogma o Trojici má svůj původ v mytologii a pohanských náboženstvích. Filozofie také měla na formování tohoto dogmatu určitý vliv. Židé byli monoteisté i přesto,že byli obklopeni božstvy jiných národů, které vyznávaly triády nebo tři bohy. Byly to například triády kanánské, babylonské, asyrské, egyptské nebo římské.
Definice Trojice se objevila až v roce 381 n.l. v Konstantinopoli. Ježíš, apoštolové a ani prvotní křesťané tomuto dogmatu nevěřili. Přišli teologové a Boží inspirované Slovo bylo znehodnoceno teologií ovlivněnou filozofií, tradicí a na pomoc přišlo ještě tajemství.
Existuje ještě více argumentů proti trojičnímu dogmatu. Člověk by se měl navrátit k původnímu inspirovanému biblickému učení."O trojici." | Přihlásit/Vytvořit účet | 58 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: O trojici. (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Čtvrtek, 27. duben 2023 @ 17:21:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Mluvit o Boží Trojici jako o dogmatu nebo o učení je o ničem, protože to není ani dogma ani učení ani doktrína, nic takového.

Bůh je prostě a jednoznačně JEDEN a existuje jako Otec, Syn (Ježíš Kristus) a Duch Svatý. Proto se říká také trojjediný Bůh.

Existenci Boha jako Otce, Syna a ducha svatého zjevuje Písmo Svaté naprosto jasně a nezpochybnitelně, takže vést o tom debatu nemá smysl. Tož tak.Re: O trojici. (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Čtvrtek, 27. duben 2023 @ 17:44:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Také si myslím, že nemá smysl o tom vést debatu.


]


Re: O trojici. (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Čtvrtek, 27. duben 2023 @ 23:07:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
O trojici či nějakém smýšleném trojjediném bohu opravdu vést debatu nemá smysl, když žaďný tskový vymýšlený řkatolický bůh neexistuje.


]


Re: O trojici. (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pátek, 28. duben 2023 @ 09:26:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Každá sekta a církev má své vymýšlenosti. A Bůh to asi toleruje. A vadí to tolik? Tam kde údajně tuto vymýšlenost nemají, jsou lepší věřící?


]


Re: O trojici. (Skóre: 1)
Vložil: milan333 v Neděle, 30. duben 2023 @ 09:23:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jan 8:31,32 31 Ježíš říkal Židům, kteří mu uvěřili: „Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí.“
Řím.1:18 Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří v nepravosti potlačují pravdu,
Mat.22:29 Ježíš jim odpověděl: „Bloudíte, protože neznáte Písma ani Boží moc


]


Re: O trojici. (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Čtvrtek, 27. duben 2023 @ 23:05:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
...Bůh je prostě a jednoznačně JEDEN a existuje jako Otec, Syn (Ježíš Kristus) a Duch Svatý. Proto se říká také trojjediný Bůh.

Toto bible nezná. Je zo řkatolické učení a nic víc.


]


Re: O trojici. (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pátek, 28. duben 2023 @ 00:02:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bible to zná a říká naprosto jasně. řkatolické učení neznám. 


]


Re: O trojici. (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pátek, 28. duben 2023 @ 09:29:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Každá sekta či církev má svoje učení a Bibli si upravuje a vysvětluje po svém. Důležité je, aby lidé měli pěkný vztah k Bohu i k lidem a chovali se rozumně. Fanatismus je jed v každé církvi či sektě.


]


Re: O trojici. (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Pátek, 28. duben 2023 @ 18:11:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
najsilnejší argument podporujúci trojicu:

,,Boh je láska,,... 1J4,8

Večný Boh nemohol byť láska pred stvorenstvom. Ak je Boh len jedna osoba, tak nemôže byť láska. Láska sa prejavuje vždy voči iným osobám. Preto Boh vo večnosti ešte predtým než sa rozhodol čokoľvek stvoriť mohol byť láskou a to preto, lebo v Bohu máme tri osoby, medzi ktorými sa prejavuje láska. V trojici, v troch osobách je láska, jedna osoba nemôže mať označenie láska.Re: O trojici. (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pátek, 28. duben 2023 @ 18:44:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
...Ak je Boh len jedna osoba, tak nemôže byť láska.

No vidíš a přece je láskou sám jediný Bůh Otec, který projevuje svou lásku i vůči nám lidem!!!

Římanům 5:5  A naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého, který nám byl dán.

1 Janův 2:15  Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není.

1 Janův 4:7  Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha, a každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha zná.

1 Janův 4:8  Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska.

1 Janův 4:12  Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle.

1 Janův 4:16  Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám, a věříme v ni. Bůh je láska, a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm.
]


Re: O trojici. (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Pátek, 28. duben 2023 @ 19:11:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bůh Otec, který projevuje svou lásku i vůči nám lidem

ako prejavil Boh lásku pred stvorením človeka?


]


Re: O trojici. (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pátek, 28. duben 2023 @ 20:16:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
K andělům to nevíš?


]


Re: O trojici. (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Pátek, 28. duben 2023 @ 20:17:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
ako prejavil Boh lásku pred tým než boli stvorení anjeli alebo akákoľvek bytosť?


]


Re: O trojici. (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Sobota, 29. duben 2023 @ 08:53:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kde se píše, že Bůh projevovsl lásku předtím než stvořil anděly?


]


Re: O trojici. (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Sobota, 29. duben 2023 @ 09:54:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
nikde...
Boh bol je a bude láska vždy, aj vtedy pred stvorením anjelov a bytostí...
ako môže byť Boh láska keď existoval sám? ku komu sa prejavil v láske?


]


Re: O trojici. (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Sobota, 29. duben 2023 @ 12:14:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bůh JE láska on ji nepotřebuje k nikomu dalšímu projevovat.


]


Re: O trojici. (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Sobota, 29. duben 2023 @ 12:20:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
V Bibli se nepíše, že Bůh existuje od věčnosti sám a ani tam není že existoval od věčnosti s někým dalším. Navíc to, že Bůh je láska řekli jen lidé. Každopádně nejdříve mohl být Bůh láskou k andělům poté co je stvořil přd stvořením země.


]


Re: O trojici. (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Sobota, 29. duben 2023 @ 12:54:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bůh JE láska on ji nepotřebuje k nikomu dalšímu projevovat.
----------------------------

Práve že potrebuje... ak je Boh láska a je sám, tak nie je láska, pretože láska na svoj prejav potrebuje minimálne dvoch. Boh je v troch osobách a preto medzi jednotlivými osobami je láska. Ak je Boh len jeden, jedna osoba tak nie je láska.


]


Re: O trojici. (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Sobota, 29. duben 2023 @ 13:52:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
...Ak je Boh len jeden, jedna osoba tak nie je láska.

No vidíš nemáš pravdu a Bible tě usvědčuje ze lži.

CEP Ekumenický překlad, 1979
Deu 6:4: "Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin jediný."

CEP Ekumenický překlad, 1979
Mal 2:10: "Což nemáme my všichni jednoho Otce? Což nás nestvořil jediný Bůh? Proč jsme vůči sobě věrolomní a znesvěcujeme tak smlouvu svých otců?"

CEP Ekumenický překlad, 1979
Mar 12:28-29: "Přistoupil k němu jeden ze zákoníků, který slyšel jejich rozhovor a shledal, že jim dobře odpověděl. Zeptal se ho: "Které přikázání je první ze všech?" Ježíš odpověděl: "První je toto: `Slyš, Izraeli, Hospodin, Bůh náš, jest jediný pán;"

CEP Ekumenický překlad, 1979
Mar 12:32: "I řekl mu ten zákoník: "Správně, Mistře, podle pravdy jsi řekl, že jest jediný Bůh a že není jiného kromě něho;"

CEP Ekumenický překlad, 1979
1Kor 8:6: "my přece víme, že je jediný Bůh Otec, od něhož je všecko, a my jsme tu pro něho, a jediný Pán Ježíš Kristus, skrze něhož je všecko, i my jsme skrze něho."

CEP Ekumenický překlad, 1979
Řím 3:30: "Vždyť je to jeden a týž Bůh, který obřezané ospravedlní z víry a neobřezané skrze víru."

CEP Ekumenický překlad, 1979
1Kor 8:4: "Pokud tedy jde o to, zda se smí jíst maso obětované modlám, víme, že modly ani bohové tohoto světa nic nejsou a že jest jen jeden 

CEP Ekumenický překlad, 1979
Gal 3:20: "Prostředníka není potřebí tam, kde jedná jen jeden, a Bůh je jeden."

CEP Ekumenický překlad, 1979
Ef 4:5-6: "jeden je Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve všech."

CEP Ekumenický překlad, 1979
1Timo 2:5: "Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš,"

CEP Ekumenický překlad, 1979
Jak 2:19: "Ty věříš, že je jeden Bůh. To je správné. I démoni tomu věří, ale hrozí se toho."

CSP Český studijní překlad (2009)
Iz 46:9: "Pamatujte na ty první věci odedávna, protože já jsem Bůh a jiného není, Bůh, a není nikdo jako já."

CEP Ekumenický překlad, 1979
Iz 45:5: "Já jsem Hospodin a jiného už není, mimo mne žádného Boha není. Přepásal jsem tě, ač jsi mě neznal,"

Z těchto veršů i děcko pochopí, že Bůh je jen jeden jediný jak potvrdil i sám Ježíš. 

]


Re: O trojici. (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Sobota, 29. duben 2023 @ 14:38:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Z těchto veršů i děcko pochopí, že Bůh je jen jeden jediný jak potvrdil i sám Ježíš.

amen... máš pravdu, Boh je jediný v troch osobách a preto je láska. ak by bol jediný Boh v jednej osobe tak nemôže byť láska... preukázať lásku je možné iba druhej osobe. pred všetkým stvorením nemohol byť Boh láska ak je jednej osoby


]


Re: O trojici. (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Sobota, 29. duben 2023 @ 15:36:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Boha ve třech osobách Bible nezná a nikde nepopisuje.


]


Re: O trojici. (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Sobota, 29. duben 2023 @ 15:43:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Neexistuje jen láska k lidem, Bůh mohl projevovat lásku ke všemu co sám stvořil k jiným planetám či hvězdám, k měsíci, k horách a jezerům, ke zvířatům atd.
Bůh nepotřeboval preexistujíciho Ježíše, aby mohl k někomu začít vyjadřovat lásku. Bůh je všemohoucí a láskunemusí projevovat vůbec.
To je klasický výmysl trojičkářů, že Bůh musel mít u sebe Ježíše, aby mu mohl projevovat lásku. Bible nic takového neučí a ani Ježíš ne.


]


Re: O trojici. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 01. květen 2023 @ 07:53:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
V Bibli je, Mikime, také psáno, že Bůh je stále stejný, neměnný - jak včera, tak dnes , tak i zítra.

Bůh je neměnný v čase.
Pokud by tomu bylo jinak - a Bůh by byl během času jiným (před stvořením by neměl koho milovat - po stvoření už ano) - znamenalo by to, že Bůh podléhá běhu času. Ale ono je tomu naopak - to Bůh stvořil také čas - Bůh stojí nad časem, nikoli čas nad Bohem.

Je - li Bůh zosobněná láska - a Boží slovo nemůže lhát - pak je láskou i bez nutnosti ji sdílet s jakýmkoli tvorem. Takovýto Bůh je nutně vnitřně vztahový, protože lásku nedáš do pytle - láska se sdílí.

Kdyby byl Bůh pouze v jedné osobě, nutně by nemohl být dokonalým - takovémuto "bohu" totiž schází prvek vztahovosti, který jednoosobový "bůh" v sobě logicky mít nemůže.

Pokud by Bůh ke sdílení lásky potřeboval tvora, byl by na tvorech závislý - přestal by být dokonalým - přestal by být Bohem.


Je tomu jinak: Bůh je láska sama.
Právě proto, že je vnitřně vztahový - i když je jenom jeden. Pro nás lidi je toto nepochopitelné tajemství. Však takového Boha si člověk nemůže postavit na dlaň a studovat ho lidským rozumem!

Známe o Bohu skutečnosti, které nám byly zjeveny Kristem. Ty se nestudují - těm se prostě věří!
Tím, že Bůh vychází ze sebe směrem ke tvorům, naplňuje onu potřebu lásky sebe darovat. Bůh stvořil lidi proto, aby oni také měli podíl (účast) na jeho dokonalém štěstí lásky (Duchu svatém) - sdíleného navzájem mezi Otcem a Synem.]


Re: O trojici. (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Pondělí, 01. květen 2023 @ 10:10:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A pozor je to tut zase. Opovážlivé popisy Oka boží osobnosti. Modlářský specialista popisuje své ujeté vize boha co mu dovoluje hřešit.


Bůh je neměnný v čase= blábol

Bůh se v čase od počátku změnil ze Slova na člověka. A Slovo se stalo tělem. 

 Bůh stojí nad časem, nikoli čas nad Bohem= blábol.

Bůh je Stvořitelem času.

Je - li Bůh zosobněná láska= velká opovážlivost, o lásce boží ani myšlenkou nepochybujeme a nikdy ji ničím nepodmiňujeme.

.. a Boží slovo nemůže lhát = blábol. 
Člověku nepřípustná obhajoba pravdy v božím slově. To že Bůh nemůže lhát má být důkazem pravdy boží?! Lež neslouží k tomu aby se ukázala pravda! Lež je ničitelem pravdy. To lež potřebuje ke své existenci pravdu, pravda ke své existenci lež nepotřebuje, pravda zde byla a bude i beze lži. Pravda je v Bohu a ne v lidech a pravdu božího slova dosvědčuje Duch svatý a ne člověk. 

Boží slovo je Pravda. 

 Takovýto Bůh je nutně vnitřně vztahový, protože lásku nedáš do pytle - láska se sdílí= buranský pytlařský blábol pro hloupý nápad s pytlem. Ani toho největší blba by nenapadlo dávat lásku do pytle, natož tak s tímto nápadem argumentovat ve prosně by nemohl být dokonalýmpěch sdílené lásky.

Kdyby byl Bůh pouze v jedné osobě, nutně by nemohl být dokonalým - takovémuto "bohu" totiž schází prvek vztahovosti, který jednoosobový "bůh" v sobě logicky mít nemůže.= tak tohle je žvást prošpikovaný velkou hloupostí a opovážlivostí a neuctivostí k Bohu. 
Autor extra hloupého výroku si hraje na velkého znalce Boha a opovážlivě určuje podmínky boží dokonalosti. Jedná se o náboženské fantazírování ve kterém si v hlavě vytváří boha dle svých podmínek a potřeb. Když má problém s vlatními neřešitelnými hříchy, tak si vytvoří boha co mu dovoluje hřešit.

Pokud by Bůh ke sdílení lásky potřeboval tvora, byl by na tvorech závislý - přestal by být dokonalým - přestal by být Bohem= opovážlivé určování podmínek boží dokonalosti, další náboženské fantazírování.

Je tomu jinak: Bůh je láska sama.
Právě proto, že je vnitřně vztahový - i když je jenom jeden.
 Ano, Bůh je láska a k tomuto poznání s vděčnosti a k úcty k Bohu nedodáváme žádné opovážlivé a hloupé výmysly proč.

Známe o Bohu skutečnosti, které nám byly zjeveny Kristem. Ty se nestudují - těm se prostě věří!

Ale ty nevěříš Oko!

  • Jan 5, 24 [www.biblenet.cz] [www.biblenet.cz]Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života.
Oko: 


]


Re: O trojici. (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pondělí, 01. květen 2023 @ 11:44:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
...Bůh se v čase od počátku změnil ze Slova na člověka. A Slovo se stalo tělem

No to je fakt blábol...

    Mat 16:15 Řekl jim: "A za koho mne pokládáte vy?" 16 Šimon Petr odpověděl: "Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého."

       Jan 1:1 Na počátku bylo Slovo, to Slovo patřilo (bylo ve vztahu k) Bohu. Bůh bylo to Slovo. 2 To bylo na počátku (patřilo Bohu) u Boha. 3 Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co je. 4 V něm byl život a život byl světlo lidí. 5 To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. (V závorkách jsou doplňky z textu řecko-anglického Nestle 1904). 

      Ve všech národních překladech je (v.1) „to Slovo byl Bůh“, ač řecký text je: „Bůh bylo to Slovo“. Přehození textu je záměrem potvrdit tisíce letou tradici Pána Ježíše jako boha. Z řeckého textu to nevyplývá a tento tendenční výklad odporuje Božímu slovu (Jan 17,3; 20,17  - bůh má Boha????)

      „Všechno povstalo SKRZE NĚ“  (v.3), je vykládáno jakoby Pán Ježíš byl Stvořitelem (při chybném překladu SKRZE ve významu prostřednictvím). SKRZE (řecké DIA) má význam také: „přes, s ohledem na, s pohledem na“ a má význam ROZLIŠENÍ. (diagram, diaspora, dialýza, diagonála). Například „Snáze projde velbloud skrze ucho jehly než boháč do království nebeského“. („Ucho jehly“ je ve významu „omezení, oddělení“ nikoliv prostřednictvím (za pomoci).     

     SLOVO (LOGOS) má věcný význam (projekt, záměr, plán, učení) a nikdy osobní. Verše 4.–5. jsou výpovědi o Božím slovu, kterým nebeský Otec stvořil svět. Boží slovo a jeho moc je životem a světlem lidí. (Tma jako nepřítomnost Světla, podobně jako Zlo je nepřítomností Dobra).


]


Re: O trojici. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 07. květen 2023 @ 20:16:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Samozřejmě, že Myslivec zde z nevzdělanosti plodí jen bláboly.

Bůh se v čase nijak nezměnil - Bůh stojí nad časem. To Bůh stvořil vesmír - stvořil také čas. Vládne času.

Bůh se změnit nemůže, Bůh je stále stejný - neměnný.
..."Tma jako nepřítomnost Světla, podobně jako Zlo je nepřítomností Dobra)"...

Je to sice líbivé, ale stejně nedomyšlené.
Satan, je učiněné konkrétní zlo - není to jen neosobní absence dobra. Satan je osoba - zlá a konkrétní osoba.


]


Re: O trojici. (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pondělí, 01. květen 2023 @ 12:15:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
...Kdyby byl Bůh pouze v jedné osobě, nutně by nemohl být dokonalým - takovémuto "bohu" totiž schází prvek vztahovosti, který jednoosobový "bůh" v sobě logicky mít nemůže.

No to je fak blábol jak prase oko. Tomu ani Ty nevěříš :).

Bůh byl a je podle Bible jeden jediný Bůh a je od věčnosti, tudíž prvek vztahovosti od věčnosti nepotřeboval. Teprve až začal tvoŕit začal projevovat lásku k druhým bytostem, zvířatům...atd. Prvek vztahovisti nebiblický to zcela smýšlený výraz nemá nic co do činění s 
Jeho dokonalostí.


]


Re: O trojici. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 01. květen 2023 @ 13:12:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nu, příležitost pochopit, jsem ti, Mikime poskytl.

Ježíš byl židy ukřižován právě proto, že o sobě tvrdil, že je Bůh.

(J 19,7)
Židé mu odpověděli: „My máme zákon, a podle toho zákona musí zemřít, protože se vydával za Syna Božího.


(Mk 14,61)
Znovu se ho velekněz otázal a řekl mu: „Jsi ty Mesiáš, Syn Požehnaného?“   Ježíš řekl: „Já jsem.  (JHVH)
A spatříte Syna člověka sedícího po pravici Moci a přicházejícího s nebeskými oblaky. “  Velekněz roztrhl svá roucha a říká: „Nač ještě potřebujeme svědky? Slyšeli jste rouhání. Jak se vám to jeví?“ Všichni ho odsoudili, že je hoden smrti


(L 22,70)
Všichni řekli: „Ty tedy jsi Syn Boží?“ On jim řekl: „Vy říkáte, že Já jsem.“


Připusťme na okamžik, že by byl Ježíš pouze člověkem:
Dokázal by některý člověk se zdravým rozumem říci: Zabijte mě a já třetího dne vstanu z mrtvých?

Vždyť toto není v moci žádného z lidí!

A přesto toto Ježíš o sobě řekl:  "Zbořte tento chrám (mluvil o chrámu svého těla!)  a já jej do tří dnů znovu vystavím.

Neříká zde snad: "Bůh znovu mé tělo obživí - říká přímo: Já chrám svého těla do tří dnů  znovu vystavím!   (J 2,19).

Tohle žádný člověk nedokáže, toto dokáže jedině Bůh.

Člověk - ten se dokáže tak akorát zatvrdit ve svém omylu tak dokonale, že na něho pak absolutně žádný argument neplatí ...


]


Re: O trojici. (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pondělí, 01. květen 2023 @ 20:21:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ježíš byl židy ukřižován právě proto, že o sobě tvrdil, že je Bůh.

(J 19,7)
Židé mu odpověděli: „My máme zákon, a podle toho zákona musí zemřít, protože se vydával za Syna Božího. “
Byl synem Božím jak sám potvrdil nikoliv Bohem za kterého ho chybně pokládali hloupí židé.

(Mk 14,61)
Znovu se ho velekněz otázal a řekl mu: „Jsi ty Mesiáš, Syn Požehnaného?“   Ježíš řekl: „Já jsem. (v řečtině já jsem on, nikoliv ve vyznamu já jsem jako JHVH).
Je to vše o řeckých verzích a jejich překladech:
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mark+14%3A61-62&version=GNV#mce_temp_url#

Ve starém syrsko-aramejském a překladu do angličtiny str. 235je u Marka 14.62 také I am he tedy já jsem On jinými slovy já jsem to.
https://archive.org/details/cu31924092359680/page/235/mode/1up?ref=ol&view=theater#mce_temp_url#
]


Re: O trojici. (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pondělí, 01. květen 2023 @ 20:27:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Luk 22.71 opět ve starém syrském aramejsky je I am he. Ja jsem on tedy já jsem to.


]


Re: O trojici. (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pondělí, 01. květen 2023 @ 20:30:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ale Ježíš svůj chrám své tělo sám na milion procet neobživil. Obživil ho jak všichni víme Bůh Otec.


]


Re: O trojici. (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pondělí, 01. květen 2023 @ 21:33:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jan 2:19
Zničte tento chrám a za tři dny jej postavím. (N.A.S.B.)

1. Mnoho veršů jasně říká, že to byl Otec, kdo vzkřísil Ježíše, a Bible si nemůže odporovat.

2. Ježíš mluvil k Židům poté, co právě obrátil jejich stoly a vyhnal jejich zvířata z chrámu. Bylo to poprvé ze dvou případů, kdy to udělal, a tato událost byla na začátku jeho služby. Udělal to ještě jednou na konci své služby a tato událost je zaznamenána v jiných evangeliích. Židé se rozhněvali a nevěřili a Ježíš mluvil zastřeně, natolik, že Janovo evangelium musí dodat, „ale on mluvil o chrámu svého těla,“ (Jan 2:21 – NASB), takže čtenář by nebyl zmaten. Vzhledem k tomu, že Ježíš stál ve skutečném chrámu, když řekl: „Zničte tento chrám“, byl přirozený předpoklad jeho posluchačů, že mluvil o chrámu, kde v té době stál.

3. Skutečnost, že Ježíš mluvil skrytě k nevěřícímu publiku, by nás měla přimět váhat, zda na tomto verši stavět nauku, zvláště když mnoho dalších jasných veršů říká, že Otec vzkřísil Ježíše. Například 1. Korintským 6:14 říká: "Bůh svou mocí vzkřísil Pána z mrtvých." Když Ježíš mluvil, nebyl v situaci vyučování. Povaha vzplanula a Židé byli stejně proti Ježíšovi. Bylo běžné, že Ježíš mluvil způsobem, kterému nevěřící nerozuměli. I zběžné čtení evangelií mnohokrát ukáže, kdy Ježíš mluvil, a nevěřící, kteří ho slyšeli (a někdy dokonce i učedníci), byli zmateni tím, co řekl.

4. Víme, že Ježíš mluvil skrytě, ale co tím myslel? Téměř jistě měl na mysli skutečnost, že za své vzkříšení skutečně nakonec může on. Jak to? Ježíš byl zodpovědný za to, aby se zachoval „bez poskvrny a poskvrny“ a plně se podřídil vůli Otce. V tomto smyslu byl jako každá jiná oběť. Oběť, která byla poskvrněna, byla pro Pána nepřijatelná (Lv 22:17-20; Mal 1:6-8). Protože tato událost v Janovi byla na začátku jeho služby, věděl, že ho čeká dlouhá těžká cesta a že poslušnost nebude snadná. Kdyby se odvrátil od Boha, protože se mu nelíbilo, co Bůh řekl, že má dělat, nebo kdyby byl v pokušení až k hříchu, jeho hřích by byl „poskvrnou“, která by ho diskvalifikovala jako dokonalou oběť. Pak by nemohl zaplatit za hříchy lidstva a nebylo by vzkříšení. Čtenář si musí pamatovat, že Ježíš nešel do chrámu a nepřevracel stoly s penězi, protože „jen měl chuť“. Jan 2:17 naznačuje, že naplňoval starozákonní proroctví a Boží vůli, což vždy činil. Kdyby nesplnil proroctví vyslovené v Žalmu 69:9, nenaplnil by celý zákon a byl by zbaven možnosti zemřít za hříchy lidstva. Jeho osud byl tedy v jeho vlastních rukou a on mohl říci: „Pozdvihnu ho“.

5. V řeči je běžné, že pokud má člověk na něčem zásadní podíl, mluví se o něm, jako by tu věc udělal. Víme, že římští vojáci ukřižovali Ježíše. Evangelia to říkají a my víme, že Židé by to neudělali, protože kontakt s Ježíšem by je znečistil. Přesto Petr řekl židovským knížatům: „Vy“ jste ukřižovali Pána (Skutky 5:30). Každý chápe, že Židé hráli důležitou roli v Ježíšově ukřižování, takže skutečně existuje určitý smysl, že ho ukřižovali, i když oni sami nedělali špinavou práci. Podobný příklad ze Starého zákona je v 2. Samuelově 5 a 1. Paralipomenon 11. David a jeho muži útočili na Jebuzejské město Jeruzalém. Záznam je velmi jasný, že David poslal své muže napřed do města bojovat, a dokonce nabídl postavení generála prvnímu do města. Přesto záznam říká: "David dobyl pevnost Sion." Víme proč, samozřejmě. David sehrál důležitou roli při dobytí Jeruzaléma, a tak Písmo říká, že jej dobyl. Stejný typ formulace, který je tak běžný v Bibli a skutečně ve všech jazycích, je formulace, kterou použil Ježíš. Zvedal by své tělo, to znamená, že by hrál zásadní roli v jeho zvednutí.

6. Kristus věděl, že svými myšlenkami a činy může zaručit své vlastní vzkříšení tím, že bude bezhříšně poslušný až k smrti. To umožnilo Bohu dodržet svůj slib o vzkříšení Krista, který byl bez hříchu, a proto si nezasloužil smrt, „mzdu za hřích“.


]


Re: O trojici. (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pondělí, 01. květen 2023 @ 21:42:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jan 8:24b
Nebo neuvěříte-li, že já jsem, zemřete ve svých hříších. (KJV)

Trinitáři občas citují tento verš, aby se pokusili ukázat nezbytnost věřit jejich doktríně, a bohužel někdy i zastrašit ty, kteří o ní pochybují. Dodávají slovo „Bůh“ za „Já jsem“, nikoli z textu, ale z diktátu své doktríny, a dávají verš znít: „Nevěříte-li, že já jsem [Bůh], zemřete ve svém hříchy.” Jde o překroucení biblického textu jako celku a zvláště Janova evangelia. Účel evangelia je jasně vyjádřen ve 20:31: „Ale toto je napsáno, abyste věřili, že Ježíš je [„Bůh“? Ne!] Krista, Syna Božího, a abyste vírou měli život v jeho jménu." Ve světle výslovně uvedeného účelu Janova evangelia je učení, že pokud člověk nevěří v Kristovo „božstvo“, zemře ve svých hříších, obzvláště neopodstatněné. Pravým smyslem textu je, že pokud někdo nevěří, že Ježíš je Kristus, zemře ve svých hříších a toto učení lze nalézt v řadě písem v Novém zákoně. Je zřejmé, že pokud se někdo rozhodne nevěřit v smírnou oběť Ježíše Krista, zemře ve svých hříších. Věříme, že NIV s tímto konkrétním textem odvádí dobrou práci, zejména ve světle způsobu, jakým Kristus zahaloval svou roli Mesiáše: „Pokud nevěříte, že jsem ten, za koho se vydávám, skutečně zemřete ve svých hříších. " To pak zapadá do jiných období, kdy říkal podobné věci, jako například v Janovi 13:19, když řekl učedníkům při poslední večeři: „To vám říkám, než se stane [jeho zrada], abyste uvěřili, až se to stane. že já jsem on."
Více o zdrojovém textuPro další informace o překladu je potřeba zdrojový text
Odeslat zpětnou vazbu
Postranní panely


]


Re: O trojici. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 02. květen 2023 @ 09:17:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ježíš o sobě vyznává: Já a Otec jsme jedno.

Mikime, problémem zde není nedostatek intelektu, ale neochota změnit své zažité postoje - neochota do té míry, že ignoruje zdravý rozum, že ignoruje jakékoli přesvědčivé argumenty. Je to u tebe nikoli problém rozumu, ale problém zatvrzelosti srdce.

Vždyť tu vidíš, jací jsou zde někteří náboženští pomatenci, doslova s vylízanými mozky!
Ani u nich není problém v nedostatku inteligence, ale v pokřivenosti srdcí. Když např. vytrhnou mé vysvětlování z kontextu a předhazují mi, že já prý mám Boha, co mi dovoluje hřešit!
Přitom jsem o tomto napsal vysvětlující článek, ve kterém pravdivě popisuji , jak náš stvořený svět vlastně funguje.

(http://www.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=2471994).

Zkus tedy své postoje ještě zvážit a neboj si je přehodnotit, pokud uznáš, že jsi se mýlil: Ať se nepřiřazuješ mezi ony vylízance.Zbořte tuto svatyni a JÁ  ji znovu ve třech dnech vystavím!    - Říká o sobě Ježíš.


Dokáže snad toto nějaký člověk - vstát sám vlastní mocí z mrtvých?


(J 10,33)
Židé mu odpověděli: „ Nechceme tě kamenovat pro dobrý skutek, ale pro rouhání, že ty, člověk, děláš ze sebe Boha.


(J 10,26)
Ale vy nevěříte, protože nejste z mých ovcí.
Mé ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a JÁ  JIM  DÁVÁM  ŽIVOT  VĚČNÝ;  nezahynou na věčnost a nikdo je nevytrhne z mé ruky.

Mikime,
cožpak dokáže někdo z lidí dávat ostatním lidem věčný život? 
Věčný život dává jedině sám Bůh!
Člověk přece nedokáže dát věčný život ani sám sobě - natož pak ještě někomu jinému!


]


Re: O trojici. (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Úterý, 02. květen 2023 @ 20:03:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
...Ježíš o sobě vyznává: Já a Otec jsme jedno.

Mikime, problémem zde není nedostatek intelektu, ale neochota změnit své zažité postoje - neochota do té míry, že ignoruje zdravý rozum, že ignoruje jakékoli přesvědčivé argumenty. Je to u tebe nikoli problém rozumu, ale problém zatvrzelosti srdce.

Jsou jedno nikoliv jedním. Jsou jedno vy svých názorech, konání apod. a chtěli abychom i my byli jedno, mysleli snad jedním? Neznám nikoho kdo by si to myslel.

Oko to platí ale i co se trojice týče i pro Tebe :), problémem zde není nedostatek intelektu, ale neochota změnit své zažité postoje - neochota do té míry, že ignoruje zdravý rozum, že ignoruje jakékoli přesvědčivé argumenty. Je to u tebe nikoli problém rozumu, ale problém zatvrzelosti srdce.

...Vždyť tu vidíš, jací jsou zde někteří náboženští pomatenci, doslova s vylízanými mozky!

To máš pravdu a hlavně někteří píšou dlouze a úplně o ničem asi se nudí a nemají s kým...

...Zkus tedy své postoje ještě zvážit a neboj si je přehodnotit, pokud uznáš, že jsi se mýlil: Ať se nepřiřazuješ mezi ony vylízance.

Já naopak v mnoha postojích stojím pevně a nemá šanci mě kdokoliv přesvědčit o nebiblických řk. naukách a bajkách či hloupých výkladech Písma.

...Zbořte tuto svatyni a JÁ  ji znovu ve třech dnech vystavím!    - Říká o sobě Ježíš.
Dokáže snad toto nějaký člověk - vstát sám vlastní mocí z mrtvých?

A vstal Ježí vlastní mocí? Vzkřísil se sám? Ne? Tak proč to pořád dokola opakuješ.

...(J 10,33)
Židé mu odpověděli: „ Nechceme tě kamenovat pro dobrý skutek, ale pro rouhání, že ty, člověk, děláš ze sebe Boha.

Jan 10.33
Jan 10:33 Židé mu odpověděli: "Nechceme tě kamenovat pro dobrý skutek, ale pro rouhání: jsi člověk a tvrdíš, že jsi Bůh."(KB1613)
“We are not stoning you for any of these,” replied the Jews, “but for blasphemy, because you, a mere man, claim to be God.” (NIV)
https://www.biblicalunitarian.com/verses/john-10-33
1. Jakékoli potíže s porozuměním tomuto verši způsobují překladatelé. Kdyby věrně vykreslili řecký text ve verši 33, jak to udělali ve verších 34 a 35, pak by znělo: „… ty, člověče, prohlašuješ se za boha.“ V následujících dvou verších, Jan 10:34 a 35, je přesně stejné slovo (theos, bez členu) přeloženo jako „bůh“, nikoli „Bůh“. „Za Jana 1:1 bylo řečeno, že obvykle, když se míní„ Bůh “, má podstatné jméno theos určitý člen. Pokud neexistuje žádný člen, překladatelé vědí, že „bůh“ je pravděpodobnější překlad, a jsou na něj obvykle velmi citliví. Například ve Skutcích 12:22 se Herodes bez členu nazývá theos, překladatelé to tedy přeložili jako „bůh“. Totéž platí ve Skutcích 28:6, kdy Pavla uštkla zmije a lidé očekávali, že zemře. Když nezemřel, „změnili názor a řekli, že je bůh.“ Vzhledem k tomu, že Theos nemá žádný článek a protože z kontextu je zřejmé, že zmínka není o pravém Bohu, theos je přeložen jako „bůh“. Obecně platí, že theos bez článku by měl být „bůh“ nebo „božský“. Jelikož neexistují důkazy o tom, že by Ježíš kdekoli učil, že je Bohem, a protože farizeové by nikdy nevěřili, že tento muž je nějakým způsobem Jahve, nemá smysl, že by říkali, že řekl, že je „Bůh“. Na druhou stranu Ježíš jasně učil, že byl poslán Bohem a že vykonává Boží dílo. Dává tedy dokonalý smysl, že farizeové řekli, že prohlašuje, že je „bůh“ nebo „božský“.
2. Bereme problém s překladem „pouhého člověka“ pro řecké slovo anthropos z NIV. Anglické slovo „antropologie“, což znamená „studium člověka“, je odvozeno z antroposu. Spiros Zodhiates píše: „Člověče, druhové jméno na rozdíl od bohů a zvířat.“ [1] Ve velké většině verzí je antropos překládán jako „člověk. „Slovo antropos se v řeckém textu, z něhož byla přeložena NIV, vyskytuje 550krát, ale NIV jej přeložilo jako„ pouhý člověk “pouze v tomto jednom verši. Tato odchylka hraničí s nepoctivostí a prokazuje ochotu zaujmout text nad přijatelné limity. Bohužel, NIV není jediným překladem, který v tomto verši roztočí trojici. Židé by Ježíše nikdy nenazvali „pouhým“ mužem. Říkali mu to, o čem věřili, že je - „muž“. Byli uraženi, protože věřili, že on, „být mužem, se ze sebe stal bohem (tj. někdo s božským statusem).


...Mikime,
cožpak dokáže někdo z lidí dávat ostatním lidem věčný život? 
Věčný život dává jedině sám Bůh!
Člověk přece nedokáže dát věčný život ani sám sobě - natož pak ještě někomu jinému!

Bůh nám dal věčný život jen od něj pochází a skrze Ježíše Krista:
1 Janův 5:11  A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život, a ten život je v jeho Synu.

Titovi 1:1  Pavel, Boží služebník a apoštol Ježíše Krista, poslaný k tomu, aby Boží vyvolené přivedl k víře a k poznání pravdy našeho náboženství,
aby měli naději na věčný život, jejž slíbil pravdomluvný Bůh před věky, a ve svůj čas

Římanům 2:2  Víme přece, že Boží soud pravdivě postihuje ty, kteří tak jednají.
3  Myslíš si snad, když soudíš ty, kdo takto jednají, a sám činíš totéž, že ty ujdeš soudu Božímu?
4  Či snad pohrdáš bohatstvím jeho dobroty, shovívavosti a velkomyslnosti, a neuvědomuješ si, že dobrotivost Boží tě chce přivést k pokání?
5  Svou tvrdostí a nekajícnou myslí si střádáš Boží hněv pro den hněvu, kdy se zjeví spravedlivý Boží soud.
6  On `odplatí každému podle jeho skutků´.
Těm, kteří vytrvalostí v dobrém jednání hledají nepomíjející slávu a čest, dá život věčný.  (Bůh Otec)
]


Re: O trojici. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 03. květen 2023 @ 09:21:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."
...Zbořte tuto svatyni a JÁ  ji znovu ve třech dnech vystavím!    - Říká o sobě Ježíš.
Dokáže snad toto nějaký člověk - vstát sám vlastní mocí z mrtvých?

A vstal Ježí vlastní mocí? Vzkřísil se sám? Ne? Tak proč to pořád dokola opakuješ.
"...


Protože toto dokazuje, že Ježíš není jenom člověk - že je také Bohem v člověku. A tento Bůh vzkřísil člověka - Ježíše. A toto je základem křesťanské naděje, že vzkřísí po vzoru Ježíše také nás.


Tvoje víra ovšem v důsledku činí z Ježíše lháře: "...Zbořte tuto svatyni a JÁ  ji znovu ve třech dnech vystavím! "

Měl by přece říci: "Zbořte tuto svatyni a můj nebeský Otec ji ve třech dnech znovu vystaví!" Ale takto to Ježíš neřekl.


Pokud není Ježíš samotným Bohem, jako člověk přece nemůže slyšet tvoje modlitby!
Natož, abychom prosili jiné svaté v nebi o jejich přímluvy!  Ti nás mohou slyšet jedině skrze Krista - Boha, protože sním v nebi mají úzké společenství.


(Žd 2,9)
Avšak toho, který byl nakrátko postaven níže než andělé, Ježíše, vidíme pro utrpení smrti ověnčeného slávou a ctí; tak z milosti Boží za každého okusil smrti. 10Slušelo se totiž na toho, pro něhož je všechno a skrze něhož je všechno, když mnoho synů přivedl do slávy, aby skrze utrpení učinil dokonalým původce jejich záchrany.  11Neboť ten, který posvěcuje, i ti, kdo jsou posvěcováni, jsou všichni z jednoho. Z toho důvodu se nestydí nazývat je bratry,  12když říká: ‚ Budu zvěstovat tvé jméno svým bratřím, uprostřed shromáždění tě budu opěvovat.‘ 13A opět: ‚Já mu budu důvěřovat;‘ a opět: ‚Hle, já a děti, které mi dal Bůh.‘ 14Protože děti mají účast na krvi a těle, podobně i on se jich stal účastným, aby skrze smrt zahladil toho, kdo má vládu nad smrtí, totiž Ďábla, 15a osvobodil ty, kteří byli strachem ze smrti drženi po celý život v otroctví. 16Je přece jasné, že se neujímá andělů, ale ujímá se semene Abrahamova. 17A tedy musel být ve všem učiněn podobný bratřím, aby se stal milosrdným a věrným veleknězem v Božích věcech, k usmíření hříchů lidu


]


Re: O trojici. (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Středa, 03. květen 2023 @ 22:40:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ježíš nevstal svou vlastní mocí z mrtvých takovou mic jako člověk nikdy neměl, ale už dopředu věděl od Otce, že jej vzkřísí z mrtvých. Ježíš byl bez hříchu až do konce a ve všem musel spoléhat jen na Boha Otce, proto mohl říci co řekl aniž by lhal. A další verše jsk jsem je již uvedl potvrzují vzkříšení Ježíše Bohem Otcem.
Kdyby bxl Ježíš i Bůh mohl by se vzkřísit sám ale celé jeho působení na zemi by byla fraška a tudíž i jeden velký podvod kdyby nebyl ve všem podobný nám a my rozhodně nejsme bohy.

...
Pokud není Ježíš samotným Bohem, jako člověk přece nemůže slyšet tvoje modlitby!
Natož, abychom prosili jiné svaté v nebi o jejich přímluvy!  Ti nás mohou slyšet jedině skrze Krista - Boha, protože sním v nebi mají úzké společenství.

Ježíš jako jediný člověk má moc na nebi k na zemi a když se modlíme k Bohu Otci dodáváme skrze Ježíše Krista a on nás může třeba i slyšet. Ježíš nás ale neučil, abychom se k němu modlili, když je člověk, ale učil nás modlit se k Bohu Otci viz Otče náš nebo zde:

CEP Ekumenický překlad, 1979
Jan 16:23: "V onen den se mě nebudete již na nic ptát. Amen, amen, pravím vám, budete-li o něco prosit Otce ve jménu mém, dá vám to."

K žádným svatým v nebi se normální křesťané nemodlí. Proč by se modlili k mrtvolám? Žádní svatí co už zemřeli v nebi nejsou (ani můj praprapra...dědeček král David v Jeruzalémě), ale čekají na vzkříšení v poslední den.

]


Re: O trojici. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 04. květen 2023 @ 09:33:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Jestliže řekl: "Zbořte tento chrám, ve třech dnech ho znovu vystavím"  -  nutně a prokazatelně by lhal. Protože nikoli on, ale nebeský Otec by ho znovu vystavěl.

Toto neokecáš.

Ovšem pokud jsou Otec a Syn v Duchu svatém jediným Bohem, pak toto Ježíš řekl správně. Pak platí, že Ježíše mocí Ducha vzkřísil nebeský Otec a zároveň i platí, že Ježíš (člověk) byl vzkříšen Ježíšem - Bohem. Tedy že sám Ježíš tento jednou zbořený chrám svého těla ve třech dnech znovu vystavěl.

A v tomto případě Ježíš mluví pravdu.


..."Ježíš nás ale neučil, abychom se k němu modlili, ..."...

Tuto modlitbu k Ježíši máš přece v Božím slově: " ... Amen, přijď, Pane Ježíši!  Milost Pána Ježíše Krista se všemi svatými. Amen.   " (Zj 22,20)..."K žádným svatým v nebi se normální křesťané nemodlí. Proč by se modlili k mrtvolám? Žádní svatí co už zemřeli v nebi nejsou (ani můj praprapra...dědeček král David v Jeruzalémě), ale čekají na vzkříšení v poslední den."...


A co třeba ti, kterým Kristus otevřel brány vězení? (1 Pt 3,19)? A co ti jeho věrní zemřelí, které Ježíš spasil skrze křest?

Ti všichni jsou už na věčnosti a na věčnosti není už žádného čekání. Není už na co čekat. Vše je už dáno.

Nelze přece donekonečna ignorovat skutečnost, že Ježíš je v nebi uprostřed nebeského shromáždění svých bratří podle těla (Žd 2):
 "Neboť ten, který posvěcuje, i ti, kdo jsou posvěcováni, jsou všichni z jednoho. Z toho důvodu se nestydí nazývat je bratry, 12když říká: ‚ Budu zvěstovat tvé jméno svým bratřím, uprostřed shromáždění tě budu opěvovat.‘ 13A opět: ‚Já mu budu důvěřovat;‘ a opět: ‚Hle, já a děti, které mi dal Bůh.‘ 14Protože děti mají účast na krvi a těle, podobně i on se jich stal účastným, aby skrze smrt zahladil toho, kdo má vládu nad smrtí, totiž Ďábla, 15a osvobodil ty, kteří byli strachem ze smrti drženi po celý život v otroctví. "
]


Re: O trojici. (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Čtvrtek, 04. květen 2023 @ 19:55:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
...Ovšem pokud jsou Otec a Syn v Duchu svatém jediným Bohem, pak toto Ježíš řekl správně. Pak platí, že Ježíše mocí Ducha vzkřísil nebeský Otec a zároveň i platí, že Ježíš (člověk) byl vzkříšen Ježíšem - Bohem. Tedy že sám Ježíš tento jednou zbořený chrám svého těla ve třech dnech znovu vystavěl.

Nikdo normální kdo čte celou Bibli nemůže věřit, že je Otec a Syn v Duchu svatém jediným Bohem nic takového Písmo neučí, proto 100% neplatí lež, že Ježíš (člověk) byl vzkříšen Ježíšem Bohem, dobrá nebiblická bajka nic víc.
Ježíše vzkřísil jen a pouze Bůh Otec a proto se Ježíš nevzkřísil sám.

...Tuto modlitbu k Ježíši máš přece v Božím slově: " ... Amen, přijď, Pane Ježíši!  Milost Pána Ježíše Krista se všemi svatýmiAmen.   " (Zj 22,20)

Tak toto fakt není modlitba, ale jen pouhé zvolání či prosba, aby Ježíš přišel.
Modlíme se výhradně k Bohu Otci ve jméno Ježíše Krista. Tak jedině je to správně. Všechny ostatní pokusy modlit se jen k Ježíši nebo dokonce rovnou k trojici jsou nebiblické.

Na věčnosti ještě vůbec nikdo z lidí není (kromě Mojžíše, Eliáše a Enocha) a těch z lidí co byli vzkříšení když byl vzkříšen Ježíš a nejspíše s ním odešli do nebe, protože podruhé by je Bůh zemřít nenechal.

Od té doby nebyl nikdo nikdy vzkříšen a všichni čekají na poslední den a 2PJK kdy budou svatí vzkříšení. Nic mezitím není a smrt je jen spánek.]


Re: O trojici. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 05. květen 2023 @ 09:24:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zvolání a prosba není modlitbou? A co tedy je podle tebe modlitbou?Písmo tuto "lež" ovšem učí - byla navíc vyslovena samotným Kristem: (J 2,19) - Ježíš jim odpověděl: „Zbořte tuto svatyni, a ve třech dnech ji postavím.“ (To mluvil o svatyni svého těla - jak říká samo Písmo)...."Na věčnosti ještě vůbec nikdo z lidí není."...

Dával jsem ti odkaz na Žd 2, kde je psáno, že Ježíš je nyní uprostřed svých svatých v nebi.


(1 Te 3,13)
... ať tak upevní vaše srdce, aby byla bezúhonná v svatosti před Bohem a naším Otcem v příchodu našeho Pána Ježíše se všemi jeho svatými. Amen.


Co se po smrti stane s lidmi, kteří se v životě před Bohem osvědčili?

(Zj 2,26-28)
Kdo vítězí a zachovává moje skutky až do konce, tomu dám vládu nad národy;  bude je pást železnou berlou a budou rozbíjeny jako hliněné nádobí, jak jsem to i já přijal od svého Otce. A dám mu hvězdu jitřní


(Zj 3,21)
Kdo vítězí, tomu dám usednout se mnou na můj trůn, jako i já jsem zvítězil a usedl se svým Otcem na jeho trůn.


(Zj 19,13)
Je oblečen do pláště zbroceného krví a jeho jméno je Slovo Boží.  A vojska, která jsou v nebi, jela za ním na bílých koních, oblečená do bělostného čistého kmentu.  Z jeho úst vychází veliký ostrý meč, aby jím bil národy; bude je pást železnou berlou. On bude šlapat lis vína planoucího hněvu Všemohoucího Boha.  Na plášti a na svém boku má napsáno jméno: Král králů a Pán pánů


(J 1,1)
Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.


(Mt 28,18)
Ježíš přistoupil, promluvil k nim a řekl:,,Byla mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.

]


Re: O trojici. (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pátek, 05. květen 2023 @ 22:20:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
1 Te 3,13)
... ať tak upevní vaše srdce, aby byla bezúhonná v svatosti před Bohem a naším Otcem v příchodu našeho Pána Ježíše se všemi jeho svatými. Amen.

Kdo jsou Oko ti svatí? No přece andělé musíš číst celý NZ:

CEP Ekumenický překlad, 1979
Mat 16:27: "Syn člověka přijde v slávě svého Otce se svými svatými anděly, a tehdy odplatí každému podle jeho jednání."

CEP Ekumenický překlad, 1979
Mar 8:38: "Kdo se stydí za mne a za má slova v tomto zpronevěřilém a hříšném pokolení, za toho se bude stydět i Syn člověka, až přijde v slávě svého Otce se svatými anděly.""

CEP Ekumenický překlad, 1979
2Tes 1:6-7: "A je spravedlivé, že Bůh všem, kteří vás utiskují, odplatí útiskem, a vás utiskované spolu s námi vysvobodí, až se zjeví Pán Ježíš z nebe se svými mocnými anděly,

Další verše co jsi uvedl nemluví o prý svatých, kteří jsou již v nebi vůbec nic.


]


Re: O trojici. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 06. květen 2023 @ 11:27:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
(Žd 1,13)
A kterému z andělů kdy řekl: Usedni po mé pravici, dokud ti nesložím tvé nepřátele za podnož k tvým nohám?

Vždyť ten, kdo posvěcuje, i ti, kdo jsou posvěcováni, mají všichni týž původ. Proto se nestydí nazývat je bratry,  .... osvobodil všechny, kdo po celý svůj život byli drženi v otroctví strachem ze smrti. Vždyť on se určitě neujímá andělů, ale ujímá se Abrahámova potomstva


(Zj 20,4 ...)
Potom jsem uviděl trůny, na něž se oni posadili, a byl jim předán soud; a také duše těch, kteří byli sťati pro svědectví o Ježíšovi a pro Boží Slovo, i všechny, kdo se odmítli klanět Šelmě a jejímu obrazu, dát se označit na čelo nebo na ruku; ti znovu ožili a vládli s Kristem tisíc let. Ostatní mrtví ožít nemohli, dokud se nedovršilo těch tisíc let. To je první vzkříšení.
Blahoslavený a svatý je ten, kdo má podíl na prvním vzkříšení! Druhá smrt nad nimi nemá moc, ale budou kněžími Boha a Krista, s nímž budou vládnout tisíc let. ...


Vláda Kristova už probíhá (Mt 28,18) a svatí v nebi jsou námi ctěni a uctíváni pro svoje spojení s Kristem. Stali se našimi přímluvci a pomocníky. O tom jsou verše Zj 2,26-28; Zj 3,21) .

Svatí v nebi mají podíl na Kristově vládě - sdílí s Kristem jeho trůn. Toto je součástí toho prvního vzkříšení. I když ti lidé třeba už dávno na zemi nežijí, pro nás ožili a pomáhají nám.
Pokud by toto nebyla pravda (však zkušenosti lidí dosud žijících na zemi potvrzují moc přímluv svatých v nebi), pak by to nutně znamenalo, že kvalita života v nebi je menší, než kvalita života pozemského!  Protože v pozemském životě tito lidé svým bližním pomáhat mohli. A nyní v nebi je jim to snad odpíráno? Proč vlastně?


..."

Další verše co jsi uvedl nemluví o prý svatých, kteří jsou již v nebi vůbec nic.
"...


(Žd 11,35 - 12,1)
Ženy dostaly nazpět své mrtvé, když ti byli vzkříšeni. Jedni se dali, odmítajíce své vysvobození, mučit, aby dosáhli lepšího vzkříšení. Jiní podstoupili zkoušky výsměchu nebo bičování, a dokonce okovů a věznění. Byli kamenováni, rozřezáni pilou, zahynuli mečem, chodili sem tam v ovčích kožích a kozí kůži, nuzní, utlačovaní, týraní, oni, jichž svět nebyl hoden, bloudili po pouštích, po horách, po jeskyních, v proláklinách země. A ti všichni, třebaže se jim pro jejich víru dostalo dobrého svědectví, neměli ze zaslíbení prospěch, protože Bůh předvídal lepší úděl pro nás a oni neměli dospět k dokonalosti bez nás.


Proto tedy i my, když jsme obklopeni tak velikým mračnem svědků, musíme odhodit veškerou přítěž i hřích, jenž nás obléhá, a s vytrvalostí běžet o závod, který je nám ukládán, s očima upřenýma na původce naší víry, který ji přivádí k dokonalosti, na Ježíše, který namísto radosti, jež se mu nabízela, trpělivě snesl kříž, nedbaje na jeho potupnost, a který už napříště sedí po pravici Božího trůnu.


Jaká je autorita oblaku svědků, pokud jsou mrtví a vůbec nic nevnímají? Nebo jsou v našem životním závodě jako živí svědkové, jako fanoušci na tribuně, kteří nás pobízejí a povzbuzují k většímu výkonu?
]


Re: O trojici. (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Sobota, 06. květen 2023 @ 19:34:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Žd 1.13 neříká nic o již vzkříšených z mrtvých žijících už nyní v nebi

Zj.20 4... to trprve nastane po 2PJK

.. Vláda Kristova už probíhá (Mt 28,18).

O tom, že by už vláda Ježíše v nebi pribíhhala se zde nrpíše vůbec nic:
CEP Ekumenický překlad, 1979
Mat 28:18: "Ježíš přistoupil a řekl jim: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi."

O to, že jsou svatí v nebi a přimlouvaji se za nás nemluví ani heden Tebou zmíněný verš:
Zj.2.26-28:
CEP Ekumenický překlad, 1979
Zjev 2:26-28: "Kdo zvítězí a setrvá v mých skutcích až do konce, tomu dám moc nad národy: bude je pást železnou berlou, jako hliněné nádobí je bude rozbíjet - tak jako já jsem tu moc přijal od svého Otce. Tomu, kdo zvítězí, dám hvězdu jitřní."

CEP Ekumenický překlad, 1979
Zjev 3:21: "Kdo zvítězí, tomu dám usednout se mnou na trůn, tak jako já jsem zvítězil a usedl s Otcem na jeho trůn."

...Svatí v nebi mají podíl na Kristově vládě - sdílí s Kristem jeho trůn. Toto je součástí toho prvního vzkříšení. I když ti lidé třeba už dávno na zemi nežijí, pro nás ožili a pomáhají nám.

Nikdo z nás neví, kteří svatí žijící od Adama až po Ježíše byli spolu s ním vzkříšení a vzati do nebe. Nijak nám napomáhají a nikde není psáno, že se k nim máme modlit. Modlit se k lidem by Bůh jistě neschválil.

CEP Ekumenický překlad, 1979
Žid 11:40: "neboť Bůh, který zamýšlel pro nás něco lepšího, nechtěl, aby dosáhli cíle bez nás." (čekají stále na vzkříšení, pokud nebyli vzkříšení spolu s Ježíšem).

CEP Ekumenický překlad, 1979
Žid 12:1: "Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všecku přítěž i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo,"

Pisatel listu Židům zde nabádá všechny, kdo vyznávají víru v Ježíše Krista, „autora a zdokonalovatele naší víry“ (v. 2), aby dělali dvě věci. Za prvé, máme odstranit nebo odložit jakékoli břemeno, které nás drží od Kristovy podoby, zvláště hřích, protože hřích nás chytí do pasti a drží nás v otroctví sám pro sebe. Za druhé, máme vytrvat, trpělivě snášet všechno, dokud nevyrosteme a nedospějeme ve víře. Jakub nám připomíná, že zkoušky slouží k posílení naší víry a přivádějí nás ke zralosti (Jakub 1:2-3). Židům 12:1 nám připomíná, abychom v těchto zkouškách vydrželi s vědomím, že díky Boží věrnosti jimi nebudeme přemoženi (1. Korintským 10:13).

Kdo je tedy „mrak svědků“ a jak nás „obklopují“? Abychom tomu porozuměli, musíme se podívat na předchozí kapitolu, o čemž svědčí slovo tedy začínající ve 12. kapitole. Abraham, Izák, Jákob a ostatní starozákonní věřící s vírou očekávali příchod Mesiáše. Autor listu Židům to výmluvně ilustruje v 11. kapitole a poté kapitolu končí tím, že nám říká, že předkové měli víru, že je vedou a řídí, ale Bůh měl něco lepšího naplánováno. Poté začíná kapitolu 12 odkazem na tyto věrné muže a ženy, kteří nám vydláždili cestu. Na to, na co se starozákonní věřící ve víře těšili – na Mesiáše – se my díváme zpět, když jsme viděli naplnění všech proroctví týkajících se Jeho prvního příchodu.

Jsme obklopeni světci minulosti jedinečným způsobem. Není to tak, že by věřící, kteří šli před námi, byli diváky závodu, který běžíme. Je to spíše obrazné zobrazení a znamená, že bychom se měli chovat, jako by byli na očích, a povzbuzovat nás ke stejnému vítězství v životě víry, jakého dosáhli oni. Máme se inspirovat zbožnými příklady, které tito svatí dali během svého života. Jsou to ti, jejichž minulé životy víry povzbuzují ostatní, aby tak žili také. To, že se o oblaku mluví jako o „velkém“, naznačuje, že před námi šly miliony věřících, z nichž každý vydává svědectví o životě víry, který nyní žijeme.

Tedy žádní svatí od dob Ježíše dodnes do nebe po smrti vzati nebyli a nevíme kteří byli vzati při Ježíšově vzkříšení. Stejně tak je lež, že tito byli vzkříšení a znovu pak podruhé zemřeli. ]


Re: O trojici. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 07. květen 2023 @ 14:53:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Zj.20 4... to trprve nastane po 2PJK "...


Z pohledu člověka žijícího v našem běhu času jistě. Ale čas je součástí našeho hmotného vesmíru - na věčnosti běh času postrádá  smysl. Věčnost je prostě věčností - neměří se na léta.
Ve smrti každý člověk vstupuje do věčnosti. Posmrtný soud před soudnou stolicí Kristovou je tak vlastně už i soudem na konci věků. Protože smrt je pro nás koncem tohoto pozemského věku!..."Tedy žádní svatí od dob Ježíše dodnes do nebe po smrti vzati nebyli a nevíme kteří byli vzati při Ježíšově vzkříšení."...

Svatí Starého zákona odcházeli na místo, zvané šeol, hádes, vězení. Protože před příchodem Mesiáše bylo nebe pro všechny lidi uzavřeno. Kristus, po své smrti na kříži, odešel do tohoto "vězení", aby zvěstoval všem lidem předmesiášské doby, že jejich čekání na Mesiáše je u konce a že jim svojí smrtí otevřel brány nebe. Proto Kristu říkáme také Vykupitel.

(1 P 3,18)
Sám Kristus jedenkrát zemřel za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu. Byl usmrcen podle těla a pak oživen podle ducha. A právě v něm dokonce odešel kázat duchům ve vězení, těm, kteří kdysi odmítli uvěřit, když vyčkávala Boží shovívavost, ve dnech, kdy Noe stavěl archu, v níž byl skrze vodu zachráněn malý počet, celkem osm osob. A tomu odpovídá právě křest, který vás zachraňuje nyní a který není odstraněním nějaké tělesné špíny, ale závazkem dobrého svědomí vůči Bohu skrze vzkříšení Ježíše Krista, jenž přešel do nebe a je po Boží pravici poté, co si podrobil Anděly, Panstva a Mocnosti...."O tom, že by už vláda Ježíše v nebi probíhala se zde nepíše vůbec nic:"...

Ale píše: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi."

Není - li veškerá moc na nebi i na zemi vládou Krista - tak co potom je?
]


Re: O trojici. (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Úterý, 09. květen 2023 @ 19:27:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
1. Petrova 3,18-20: Ježíš káže „duchům ve vězení“
Především musíme vycházet z toho, že Kristus po celou dobu dějin tohoto světa usiloval o
spasení lidí. V Duchu tedy působil pro záchranu lidí „polapených“ v hříchu už v době
Noemově, avšak jen osm lidí se nechalo zachránit.
O působení Kristova Ducha skrze proroky starozákonní doby hovoří zcela jasně Petr již v 1.
Petrově 1,10.11 (viz také Židům 4,2). Ježíš = Stvořitel (Kol 1,16) vedl tedy svůj lid v době
Noemově, v době Mojžíšově (1 Kor 10,4) i během celých starozákonních dějin.
„Duchové ve vězení“ v době Noemově tedy byli právě tak lidé jako osm zachráněných osob
(duchů). Vůbec zde není řeč o nějakých nehmotných bytostech. Vždyť i dnes mluvíme o
„velkém duchu“, „nepokojném duchu“ nebo o „divokém duchu“ a tím prostě označujeme
různorodé lidi a nikoli snad „duše“, které opustily tělo. Předpotopním lidem bylo kázáno, ale
jejich duch se nechtěl nechat vést Božím Duchem k dobru. Byli to duchovně spoutaní lidé,
proto jsou nazýváni „duchy ve vězení“. Jedná se tu o žalář hříchu a nevěry. Jako Kristus, když
žil na zemi, zvěstoval „zajatým“, že jsou „osvobozeni“, tak usiloval i skrze Noemovo kázání
osvobodit předpotopní lidi z vězení hříchu (Srovnej Izajáš 61,1-2 a Luk 4,18-19).
Verše 1. Petrova 3,18-20 nevypovídají nic o stavu zemřelých lidí mezi smrtí a vzkříšením;
nelze z nich ani odvodit naději, že by mohli po smrti ještě najít příležitost k obrácení.
Lidé, kteří žili v Noemově době, jsou dosud stále ještě mrtvi. Ještě nepřišla hodina, v níž
budou spolu se všemi bezbožnými vzkříšeni k soudu. Ale přijde a oni budou souzeni na
základě rozhodnutí, které učinili po Noemově kázání.
Noe zkrátka nekázal sám ze sebe, ale mluvil z vnuknutí Ducha. Byl to tentýž Duch, skrze
něhož později vzkřísil Bůh Otec ze smrti Krista. Tento Duch je nazýván Duch Boží, ale i
Duch Kristův a Duch Svatý.
V 1. knize Mojžíšově 6 a 7 stejně jako v 1. Petrově 3,18-20 je smutně konstatováno, že v době
potopy uposlechlo hlas Ducha svatého jen osm lidí.

...Není - li veškerá moc na nebi i na zemi vládou Krista - tak co potom je?

O tom, že už nyní Ježíš v nebi vládne se ale nikde v Bibli nepíše. Momentálně je v nebi Veleknězem a přimlouvá se za nás ve svatyni svatých.

Římanům 8:34  Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás!

Židům 7:26  To je ten velekněz, jakého jsme potřebovali: svatý, nevinný, neposkvrněný, oddělený od hříšníků a vyvýšený nad nebesa,

Vládnout začne Ježíš svým druhým příchodem pro své svaté na zem, které vezme do nebe a zde s ním budou svatí 1000 let vládnout:

Zjevení Janovo 20:4  Viděl jsem trůny a na nich usedli ti, jimž byl svěřen soud. Spatřil jsem také ty, kdo byli sťati pro svědectví Ježíšovo a pro slovo Boží, protože nepoklekli před dravou šelmou ani jejím obrazem a nepřijali její znamení na čelo ani na ruku. Nyní povstali k životu a ujali se vlády s Kristem na tisíc let

Římanům 8:34  Kdo je odsoudí? Vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici Boží a přimlouvá se za nás!

Jinak nad lidmi panuje dodnes Bůh Otec.


]


Re: O trojici. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 03. květen 2023 @ 09:34:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
(J 14,6 ...)
Ježíš mu říká: "Já jsem ta cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci, leč skrze mne.7Poznáte-li mne, budete znát také mého Otce; od této chvíle ho znáte a viděli jste ho."8Filip mu říká: "Pane, ukaž nám Otce, a to nám stačí."9Ježíš mu říká: "Tak dlouho jsem již s vámi a neznáš mě, Filipe? Kdo viděl mne, viděl Otce. Jak můžeš říkat: ‘Ukaž nám Otce!’?10Což nevěříš, že já jsem v Otci a že Otec je ve mně? Slova, která vám říkám, neříkám sám ze sebe: ale Otec, který ve mně přebývá, koná své skutky.11Věřte mi! Já jsem v Otci a Otec je ve mně. Věřte aspoň pro samotné skutky.  ....

Kdo mě nemiluje, má slova nezachovává; a slovo, které slyšíte, není ode mne, ale od Otce, který mě poslal.25Řekl jsem vám to, pokud jsem dlel s vámi.26Ale Utěšitel, Duch Svatý, kterého Otec pošle v mém jménu, ten vás všemu naučí a připomene vám vše, co jsem vám řekl.27Pokoj vám zanechávám; svůj pokoj vám dávám; ne jak ho dává svět, vám ho já dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí.28Slyšeli jste, že jsem vám řekl: Odcházím a zase k vám přijdu. ...Ve 14. kap. Janova evangelia je obsaženo úplné učení o Trojici ; Otci, Synu a Duchu svatém ( o jednom Bohu). - učení o tom, jak Bůh Otec, Syn i Duch svatý přicházejí do srdce člověka zachovávajícího Ježíšova slova.
]


Re: O trojici. (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Středa, 03. květen 2023 @ 22:53:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bůh Otec přebýval v člověku Ježíši a dělal skrze něj všechny zázraky.

Svatý duch je činná síla a moc Boha Otce, kterou dal Bůh Otec Ježíši a oba dva ji posílají na lidi na zemi.

CEP Ekumenický překlad, 1979
Luk 24:49: "Hle, sesílám na vás, co slíbil můj Otec; zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti.""
]


Re: O trojici. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 04. květen 2023 @ 09:14:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pouhý člověk přece nemá ve své moci sílu a moc Boží - v těchto případech je tomu přesně naopak - skrze člověka se projevuje síla a moc Boží a člověk jí pokorně slouží, aniž by si připisoval zásluhy.

Ovšem u Ježíše je tomu jinak - Bůh Otec sesílá svého Ducha (a Ducha svého Syna) na zemi - Ducha Ježíše, který volá: "Abba Otče".


(Gal 4,6)
A protože jste synové, vyslal Bůh ducha svého Syna do našich srdcí, ducha, který volá: ‚Abba, Otče.‘


]


Re: O trojici. (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pátek, 05. květen 2023 @ 09:18:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ježíši člověku byla po vzkříšení Bohem dána veškerá moc na zemi i na nebi:

CEP Ekumenický překlad, 1979
Mat 28:18: "Ježíš přistoupil a řekl jim: "Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi."

CEP Ekumenický překlad, 1979
Mar 13:26: "A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblacích s velikou mocí a slávou."

CEP Ekumenický překlad, 1979
Jan 5:26-27: "Neboť jako Otec má život sám v sobě, tak dal i Synovi, aby měl život sám v sobě. A dal mu moc konat soud, poněvadž je Syn člověka."

Všechnu moc člověk Ježíš dostal od Boha Otce. Kdyby byl Ježíš i Bůh nepotřeboval by nic od Boha Otce dostávat.


]


Re: O trojici. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 06. květen 2023 @ 10:47:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."
Kdyby byl Ježíš i Bůh nepotřeboval by nic od Boha Otce dostávat.
"...

Náš Bůh je vnitřně vztahový; Otec mocí Ducha svatého plodí Syna (Slovo)  a Syn se ve stejném Duchu vydává Otci - až na smrt.

To Slovo bylo u Boha - Bůh byl to Slovo....

Duch svatý je vzájemným darem Lásky mezi Otcem a Synem - a mezi Synem a Otcem.

Z Otce však Duch svatý vychází primárně, protože Syn má svůj původ v Otci.


]


Re: O trojici. (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Sobota, 06. květen 2023 @ 08:33:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
...skrze člověka se projevuje síla a moc Boží a člověk jí pokorně slouží, aniž by si připisoval zásluhy.

Ano i Ježíše vodil Svatý duch Boží je to síla a moc a meč

CEP Ekumenický překlad, 1979
Luk 4:1: "Plný Ducha svatého vrátil se Ježíš od Jordánu; Duch ho vodil po poušti"

CEP Ekumenický překlad, 1979
Luk 4:14: "Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje a pověst o něm se rozšířila po celém okolí."

CEP Ekumenický překlad, 1979
Skut 1:8: "ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země.""

V nebi byl člověk Ježíš  vyvýšen a přijal Svatého ducha od Boha Otce, copak by i "Bůh" Ježíš potřeboval být vyvýšen? To určitě ne.

CEP Ekumenický překlad, 1979
Skut 2:33: "Byl vyvýšen na pravici Boží a přijal Ducha svatého, kterého Otec slíbil; nyní jej seslal na nás, jak to vidíte a slyšíte."

CEP Ekumenický překlad, 1979
Řím 8:9: "Vy však nejste živi ze své síly, ale z moci Ducha, jestliže ve vás Boží Duch přebývá. Kdo nemá Ducha Kristova, ten není jeho."

CEP Ekumenický překlad, 1979
Řím 8:13: "Vždyť žijete-li podle své vůle, spějete k smrti; jestliže však mocí Ducha usmrcujete hříšné činy, budete žít."

CEP Ekumenický překlad, 1979
Řím 15:13: "Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha svatého."

CEP Ekumenický překlad, 1979
1Kor 2:12: "My jsme však nepřijali ducha světa, ale Ducha, který je z Boha,"

Tady tím Pšnem je myšlen podle všeho Bůh Otec:


CEP Ekumenický překlad, 1979
2Kor 3:18: "Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě - to vše mocí Ducha Páně."

CEP Ekumenický překlad, 1979
Ef 1:17: "Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali"

CEP Ekumenický překlad, 1979
Ef 4:30: "A nezarmucujte svatého Ducha Božího, jehož pečeť nesete pro den vykoupení."

CEP Ekumenický překlad, 1979
Ef 6:17: "Přijměte také `přílbu spasení´ a `meč Ducha, jímž je slovo Boží´."

Kristův duch je jiný duch (jeho vlastní, kterého také dostal id Boha po vzkříšení  a nanebevstoupení) rozdílný od Svatého ducha Božího.
CEP Ekumenický překlad, 1979
Fil 1:19: "Neboť vím, že se mi vše obrátí k dobrému vaší modlitbou a přispěním Ducha Ježíše Krista."

CEP Ekumenický překlad, 1979
1Tes 4:6-8: "Ať nikdo v této věci nevybočuje z mezí a neklame svého bratra, protože Pán ztrestá takové jednání, jak jsme vám už dříve řekli a dosvědčili. Vždyť Bůh nás nepovolal k nečistotě, nýbrž k posvěcení. Kdo tím pohrdá, nepohrdá člověkem, nýbrž Bohem, jenž vám dává svého svatého Ducha."

CEP Ekumenický překlad, 1979
2Tim 1:7: "Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy."

CEP Ekumenický překlad, 1979
1Pe 1:12: "Bylo jim zjeveno, že tím neslouží sami sobě, nýbrž vám; ti, kdo vám přinesli evangelium v moci Ducha svatého, seslaného z nebes, zvěstovali vám nyní toto spasení, které i andělé touží spatřit."

CEP Ekumenický překlad, 1979
1Jan 4:2: "Podle toho poznáte Ducha Božího: Každé vnuknutí, které vede k vyznání, že Ježíš Kristus přišel v těle, je z Boha;" (pozn. v těle jako člověk)

CEP Ekumenický překlad, 1979
1Jan 4:12-13: "Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle. Že zůstáváme v něm a on v nás, poznáváme podle toho, že nám dal svého Ducha."
]


Re: O trojici. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 06. květen 2023 @ 10:58:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Evangelium samozřejmě popisuje to, co lidé tehdy viděli - tedy člověka Ježíše.

Že je Ježíš vtěleným Bohem - to zůstalo skryto i satanu v době, kdy Ježíše na poušti pokoušel.


..."Byl vyvýšen na pravici Boží a přijal Ducha svatého, kterého Otec slíbil; nyní jej seslal na nás, jak to vidíte a slyšíte."...

Přijal Ducha svatého od Otce - toho stejného Ducha, který volá: "Abba Otče!"

Nejsou žádní dva rozdílní Duchové!


Toto jsou věci, které přesahují lidské chápání - jsou záležitostí víry - víry předávané skrze staletí od apoštolů....


]


Re: O trojici. (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Čtvrtek, 18. květen 2023 @ 19:49:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
...Že je Ježíš vtěleným Bohem - to zůstalo skryto i satanu v době, kdy Ježíše na poušti pokoušel.

Dobrý bajka :).
]


Re: O trojici. (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Sobota, 29. duben 2023 @ 09:52:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Socha Lucifera v kostele nejsvětější trojice v Londýně...

https://i.pinimg.com/originals/3d/03/67/3d036707664e81675bbf2d24a86d850e.jpg#mce_temp_url#

https://live.staticflickr.com/7257/13349648765_a76b962cd6_b.jpg#mce_temp_url#

holy trinity church marylebone westminster londonRe: O trojici. (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Sobota, 29. duben 2023 @ 22:41:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Boha Otce je třeba oslavit a třeba i rumunsky :)

https://youtu.be/bzqQ9MH1790 #mce_temp_url# [..]Re: O trojici. (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Sobota, 29. duben 2023 @ 23:03:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ještě španělsky? v originále...

https://youtu.be/Qem0WSJXLCE#mce_temp_url#


]


Re: O trojici. (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Sobota, 29. duben 2023 @ 23:08:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ale jinak to jsou charoši jak vyšití :).


]


Re: O trojici. (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 30. duben 2023 @ 17:41:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dnes snad všichni oslavují jen Ježíše já se tomu nebráním, ale stejně tak by se měl oslavovat Bůh Otec.

Asi z Kolumbie:
https://youtu.be/XDEco2yZqNU#mce_temp_url#

Text:
https://m.letras.com/montesanto/santo-es-el-que-vive/#mce_temp_url#
Překlad:
Svatý je ten, kdo žije, svatý je ten, kdo kraluje
Svatý ve výšinách, svatý zde na zemi
Svatý v jesličkách, svatý v hrobě
Svatá je jeho krev prolitá na kříži

Svatý je ten, kdo žije, svatý je ten, kdo kraluje
Svatý ve výšinách, svatý zde na zemi
Svatý v jesličkách, svatý v hrobě
Svatá je jeho krev prolitá na kříži

Jeho krev stékala po stromě
Nezabili ho, vzdal se jako první
tak miloval Ježíše
který dal svůj život na kříži

Nic neřekl, neotevřel ústa
Ubližují mu, bijí ho, ale on odpouští
tak miloval Ježíše
který dal svůj život na kříži

Svatý je ten, kdo žije, svatý je ten, kdo kraluje
Svatý ve výšinách, svatý zde na zemi
Svatý v jesličkách, svatý v hrobě
Svatá je jeho krev prolitá na kříži

Svatý je ten, kdo žije, svatý je ten, kdo kraluje
Svatý ve výšinách, svatý zde na zemi
Svatý v jesličkách, svatý v hrobě
Svatá je jeho krev prolitá na kříži

Svatý, svatý, svatý
Beránek a lev

každé oko uvidí
Každé koleno se skloní
Před Beránkem a Lvem

Všichni to uvidí, protože se vrátí Král v oblacích
Korunován v moci a autoritě
Beránek a Lev budou vládnout

Všichni to uvidí, protože se vrátí Král v oblacích
Korunován v moci a autoritě
Beránek a Lev budou vládnout

Všichni to uvidí, protože se vrátí Král v oblacích
Korunován v moci a autoritě
Beránek a Lev budou vládnout

Všichni to uvidí, protože se vrátí Král v oblacích
Korunován v moci a autoritě
Beránek a Lev budou vládnout

Svatý je ten, kdo žije, svatý je ten, kdo kraluje
Svatý ve výšinách, svatý zde na zemi
Svatý v jesličkách, svatý v hrobě
Svatá je jeho krev prolitá na kříži

Svatý je ten, kdo žije, svatý je ten, kdo kraluje
Svatý ve výšinách, svatý zde na zemi
Svatý v jesličkách, svatý v hrobě
Svatá je jeho krev prolitá na kříži

Všichni to uvidí, protože se vrátí Král v oblacích
Korunován v moci a autoritě
Beránek a Lev budou vládnout

Všichni to uvidí, protože se vrátí Král v oblacích
Korunován v moci a autoritě
Beránek a Lev budou vládnout

Všichni to uvidí, protože se vrátí Král v oblacích
Korunován v moci a autoritě
Beránek a Lev budou vládnout

Všichni ho uvidí, jako Král v oblacích se vrátí (Vrátí se)
Korunován mocí a autoritou (s korunami autority)
Beránek a Lev budou vládnout

bude vládnout

Připojujeme se k nové písni, k nové písni
která se zpívá v nebi
A říká Svatý Beránkovi

Připojujeme se k nové písni, k písni nebes
který zpívá Beránkovi
A říká Svatý

Svatý, svatý, svatý, svatý je Ježíš Nazaretský
Svatý, svatý, svatý, svatý je Ježíš Nazaretský
Svatý, svatý, svatý, svatý je Ježíš Nazaretský
Svatý, svatý, svatý, svatý je Ježíš Nazaretský

Svatý, svatý, svatý, svatý je Ježíš Nazaretský
Svatý, svatý, svatý, svatý je Ježíš Nazaretský
Svatý, svatý, svatý, svatý je Ježíš Nazaretský
Svatý, svatý, svatý, svatý je Ježíš Nazaretský

Všichni to uvidí, protože se vrátí Král v oblacích
Korunován v moci a autoritě
Beránek a Lev budou vládnout

Všichni to uvidí, protože se vrátí Král v oblacích
Korunován v moci a autoritě
Beránek a Lev budou vládnout

Svatý je ten, kdo žije, svatý je ten, kdo kraluje
Svatý ve výšinách, svatý zde na zemi
Svatý v jesličkách, svatý v hrobě
Svatá je jeho krev prolitá na kříži

Svatý je ten, kdo žije, svatý je ten, kdo kraluje
Svatý ve výšinách, svatý zde na zemi
Svatý v jesličkách, svatý v hrobě
Svatá je jeho krev prolitá na kříži

někdo mu to musí říct
někdo tě musí pochválit
někdo tě musí zvednout

svatý, svatý
někdo ti to musí říct
Svatý, svatý, svatý, svatý
Svatý, svatý, svatý, svatý
někdo musí křičet
někdo tě musí zvednout

Svatý, svatý, svatý, svatý
Svatý, svatý, svatý, svatý
Svatý, svatý, svatý, svatý je Ježíš Nazaretský

Svatý, svatý, svatý, svatý
Svatý, svatý, svatý, svatý je Ježíš Nazaretský
Více o zdrojovém textuPro další informace o překladu je potřeba zdrojový text
Odeslat zpětnou vazbu
Postranní panely]


Stránka vygenerována za: 0.86 sekundy