Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Bořek.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 9, článků celkem: 16704, komentáře < 7 dní: 873, komentářů celkem: 434576, adminů: 60, uživatelů: 5259  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 104 návštěvník(ů)
a 2 uživatel(ů) online:

gregorios777
Tolstoj

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
119312907
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II.
Vloženo Pondělí, 28. srpen 2023 @ 08:27:26 CEST Vložil: Tomas

Katolicismus poslal oko


(J 6,40)
Neboť toto je vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný; a já ho vzkřísím v poslední den.

(1 Tes 4,13 ...)
Nechceme vás, bratři, nechávat v nevědomosti o těch, kdo zesnuli, abyste se nermoutili jako ti ostatní, kteří nemají naději. Jestliže však věříme, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, tak Bůh také ty, kdo zemřeli skrze Ježíše, přivede s ním.
Neboť toto vám říkáme slovem Pánovým: My živí, kteří jsme tu ponecháni do příchodu Pána, jistě nepředejdeme ty, kteří zesnuli, protože za zvuku přikazujícího zvolání, hlasu archanděla a Boží polnice sám Pán sestoupí z nebe a mrtví v Kristu vstanou nejdříve. Potom my živí, kteří tu budeme ponecháni, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích do vzduchu k setkání s Pánem. A tak už navždy budeme s Pánem
Hodně soluňských křesťanů bylo přesvědčeno, že se ještě dožijí slavného příchodu Páně k soudu. (Někteří dokonce nepracovali a dávali se živit od ostatních (v. 11).
Ale právě proto se rmoutili pro své drahé, kteří už zemřeli. Že totiž budou zkráceni, když tu slavnou chvíli neuvidí. Apoštol je nejprve napomíná, že přílišný smutek nad zemřelými není křesťanský. Tak se rmoutí pohané, protože nevědí nic o blaženém životě po smrti.
Křesťané jsou však spojeni s Kristem - jak v už v tomto pozemském životě, tak ještě dokonalejším způsobem po smrti těla. Vstal Kristus - Hlava - vstanou i oni, údy. Kristus už vstal - nečeká v hrobě na skonání věků, aby vstal z mrtvých!

Veškeré naše nedorozumění pochází z toho, že my nemáme žádnou zkušenost s nějakou existencí člověka mimo náš čas a prostor. Ale Bůh není svázán během času (stojí nad časem - sám ho stvořil!) a ani svatí v nebi nejsou už svázáni během času. Jsou součástí věčného života s Bohem. A Bůh není Bohem mrtvých, ale Bohem živých!  To je skutečné Kristovo učení.

Proto z pohledu věčnosti svatí v nebi jsou živí a už jsou spolu s Kristem (Žd 2,10) - z pohledu pozemského běhu času jejich těla stále podléhají běhu času a práchniví - tato těla budou vzkříšena i v tomto běhu času na konci věků. Bůh tedy z pohledu našeho běhu času mrtvé vzkřísí v jejich oslavených tělech a oni budou účastni druhého Kristova příchodu - z pohledu věčnosti je už vzkřísil. Ta samá událost, která je v našem běhu času budoucností, je na věčnosti přítomností. Z tohoto pohledu věčný soud na konci věků už jistým způsobem na věčnosti probíhá - je přítomností.

Věčnost nezná žádné "čekání"...."... komunikaci s mrtvými, tzv. dušemi zemřelých, nazývá Bůh ohavností ..."...

Vyvolávání duchů zemřelých (spiritismus) nazývá Bůh ohavností. Toto platí stále, jak ve Starém zákoně, tak i v době novozákonní.

Spiritisté vyvolávají "duše zemřelých" , aby se jich vyptávali na budoucnost. (Znát některé konkrétní věci z budoucnosti však člověku nepřísluší - přísluší jenom Bohu - mohu to dokázat z Písma.). Dalším problémem je, že o mnoha ze zemřelých nevíme jistě, zda jsou spaseni, nebo zda patří satanu. A tak je zde vysoké a reálné nebezpečí, že zlý duch vystupuje jako "duše zemřelého" a uvádí lidi do života ve lži. Tento spiritismus zpupně obchází vládu Krista v nebi i na zemi a otevírá tak lidské duše pro působení zlých duchů.
Spiritismus je tedy od Boha zakázán nikoli proto, že by snad nefungoval, ale proto, že funguje - ale funguje ke zkáze člověka!


Něco úplně jiného je život uprostřed Boží rodiny, kde nás všechny spojuje živá osoba Krista.
Na této skutečnosti je postaveno celé křesťanství - na živém společenství v lásce nejenom s Bohem, ale také s člověkem, který před dvěma tisíci roky zemřel násilnou smrtí. A nikdo z nás , když se v modlitbách obracíme ke Kristu, nenazýváme přece toto spiritismem!
Máme - li tedy živé společenství s Kristem, není jediného důvodu nemít živé společenství s oblakem svatých v nebi - s oblakem, který nás obklopuje - jak o tom svědčí v listu Židům. Všichni jsme stejná Boží rodina, máme se rádi a skrze Krista v jednom Duchu máme přístup nejenom k nebeskému Otci (Ef 2,18), ale stejně tak i k ostatní Boží rodině - k andělům a svatým v nebi. Ti totiž mají skrze stejného Krista ve stejném Duchu také přístup k nebeskému Otci!

Toto společenství není spiritismem, není vzpourou proti Bohu. Naopak, je to společenství jednoho stejného těla, které má svoji část církve putující (po zemi), má část církve trpící a očišťující se pro věčný život a má část církve vítězné v nebi. Ale pořád je to jedno společné a stejné tělo - tajemné tělo Kristovy církve, kde je on hlavou a jednotlivé údy se skrze něj domlouvají a spolupracují.

Když tě svědí něco na noze, je snad zločinem, když si noha skrze hlavu řekne ruce o poškrabání? Hlava má na veškeré komunikaci mezi údy svoji určovací roli pořád! A právě tak je tomu i uvnitř tajemného Kristova těla - církve.


Pokud bychom si plnost vztahů představili jako plnost trojrozměrného prostoru charakterizovanou třemi různými osami s jedním průsečíkem,
pak na jedné z vodorovných os můžeme umístit vztahy mezi lidmi dosud žijícími,
osa vertikální pak je osou Boží (je vyjádřením nerovnosti mezi člověkem a Bohem a přesto umožňuje propojení)
a osa předozadní je osou vztahů s anděly a svatými v nebi.

Tohle všechno propojuje  jen jeden společný bod - osoba Krista, který jediný jako Bůh i člověk stojí právem na průsečíku všech těchto tří os." Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II." | Přihlásit/Vytvořit účet | 121 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Pondělí, 28. srpen 2023 @ 12:28:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zhruba pred 500 rokmi augustiánsky mních Martin Luther na otázku prečo sa nemodlí k svatým odpovedal zhruba takto: ,,Ukážte mi jeden príklad zo starého alebo nového zákona ako sa niekto modlí k zosnulým a ja vám ukážem mnoho príkladov o tom, že modliť sa máme len k Stvoriteľovi. (Kristovi),,
Nikto nikde sa v kresťanstve a židovstve nemodlí k stvoreným veciam. Táto prax je len v pohanstve. Toto modlárstvo z pohanstva sa pretransformovalo na ,,kresťanských svatých,,. V pohanstve bolo a je množstvo božstiev v katolicizme ich nahradili ,,svatí,,. Katolícky argument že kresťania v nebi sú živí, tak isto ako sme živí aj my je pravdivý. Podľa tejto logiky sa ja ako živý kresťan môžem cez modlitbu spojiť s kresťanom na inom kontinente ktorý je tiež živý. Obidvaja sme predsa živí, obidvaja máme v nebi spoločného Otca, obidvaja máme spoločenstvo s bratmi a sestrami v domácej cirkvi, tak môžeme cez modlitbu vzájomne komunikovať. Ak je pravda že môžem cez modlitbu osloviť svatého Dindy ktorý je živý v nebi aby mi pomohol, tak potom určite sa môžem modliť k nejakému svatému kresťanovi ktorý je živý niekde v Austrálii... 
Ďalší katolícky blud hovorí o tom, že nemáme jedného prostredníka, ale že prostredníkov je veľa. Samozrejme katolícka cirkev má know-how na to kto je tým prostredníkom v nebi. Nechápem prečo mučeníka Štefana apoštolovia hneď po smrti nevyhlásili za svatého a nikto z prvotnej cirkvi sa k nemu nemodlil. Čo myslíte, prečo sa prvá cirkev nemodlila k zosnulým? Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 28. srpen 2023 @ 13:03:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."tak potom určite sa môžem modliť k nejakému svatému kresťanovi ktorý je živý niekde v Austrálii... "...


A proč bys nemohl dosud žijícího křesťana někde v Austrálii oslovit (třeba skrze internet, či zatelefonovat) a požádat ho o radu pro sebe či pro jiného, požádat ho o pomoc? Či o přímluvu u někoho ještě mocnějšího, se kterým má dotyčný blízké vztahy?
Cožpak tím snad nějak zhřešíš, když takto usiluješ vykonat dobrou věc?

Křesťané jsou přece lidé horlivě usilující o dobré skutky!

Jak vysvětluji v článku, obracet se s důvěrou na svaté v nebi, aby pro nás konali skutky lásky, je věcí bohulibou. Protože cosi takového v dobách Starého zákona nebylo možné - v nebi nebyl ještě nikdo z lidí. To se změnilo až když Kristus duše zemřelých vysvobodil z "vězení"  (1 Pt 3,18...) a svojí osobou se stal pro všechny lidi "dveřmi do nebe".

Skrze tyto "dveře" můžeme vcházet i k našim bratrům a sestrám v nebi, prožívat s nimi společenství jedné velké rodiny Božích dětí.

Kdyby měla totiž platit tvoje spekulace o tom, že svatí v nebi nám dosud žijícím nemohou prokazovat skutky lásky, znamenalo by to v důsledku, že život v nebi má horší kvalitu, než tento život pozemský. A to je přece do nebe volající hloupost!

Život v nebi má vyšší kvalitu právě i z toho důvodu, že svatí v nebi nám mohou projevovat svoji lásku daleko intenzívněji, než to dělali ve svém pozemském životě...."Ďalší katolícky blud hovorí o tom, že nemáme jedného prostredníka, ale že prostredníkov je veľa ..."...

To jsem už vysvětlil podrobně, kdo z nás je tady v bludu - neschopen rozumného úsudku...."Zhruba pred 500 rokmi augustiánsky mních Martin Luther na otázku prečo sa nemodlí k svatým ..."...

To je jasný evangelický folklór - výmysl  z pozdější doby - ve skutečnosti Luther se  ke svatým v nebi ještě modlil.
Je prokázanou historickou skutečností, že Lutherovi měl doma oblíbený obraz Panny Marie od svého přítele Albrechta Dürera, před kterým se modlil.


]


Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Pondělí, 28. srpen 2023 @ 14:18:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A proč bys nemohl dosud žijícího křesťana někde v Austrálii oslovit (třeba skrze internet, či zatelefonovat) 

ty komunikuješ s svatým Tadeáškom cez modlitbu a ja mám telefonovať?... tak to tedy ne... ja chcem komunikovať s kresťanom v Austrálii cez modlitbu... alebo pochybuješ že je živý?
----------------------------
Život v nebi má vyšší kvalitu právě i z toho důvodu, že svatí v nebi nám mohou projevovat svoji lásku daleko intenzívněji, než to dělali ve svém pozemském životě.

kvalita života v nebi a na zemi sa nemeria prejavovaním lásky medzi svatými, ale plnou prítomnosťou Boha v Kristu, čo zatiaľ na zemi nemáme


]


Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 29. srpen 2023 @ 08:36:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Svatí v nebi mají přímé patření na Boží tvář - jsou spolu s Kristem způsobem, jakého my, dosud žijící, nejsme schopni.

Je to , jako by jsi stál na povrchu slunce - mohl by jsi rázem vidět úplně každé místo ve vesmíru, na které dopadají sluneční paprsky. Proto mohou svatí v nebi slyšet i naše modlitby - díky Kristu - zatímco křesťan v Austrálii k tomu pořád potřebuje telefon.


Tohle je ten rozdíl mezi svatými v nebi a svatými v Austrálii.
(Zj 22,5).
Noci již nebude ani nebude třeba světla lampy nebo světla slunce: Pán Bůh je bude osvěcovat a budou kralovat na věky věků.


..."kvalita života v nebi a na zemi sa nemeria prejavovaním lásky medzi svatými ..."...

Kvalita života je přímo úměrná možnostem rozdávat lásku, podílet se na skutcích lásky.  Bez lásky život ztrácí jakoukoli cenu.


]


Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pondělí, 28. srpen 2023 @ 15:19:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
ivanp
Zhruba pred 500 rokmi augustiánsky mních Martin Luther na otázku prečo sa nemodlí k svatým odpovedal zhruba takto: ,,Ukážte mi jeden príklad zo starého alebo nového zákona ako sa niekto modlí k zosnulým a ja vám ukážem mnoho príkladov o tom, že modliť sa máme len k Stvoriteľov
martino
Ty jsi stejný blb jako tvůj cholerik a psychicky nemocný Luther. Ty jsi nikdy nečetl životopis Luthera a vše kolem jeho nemoci, kterou sdědil po svém otci, který byl dokonce vrah, když zabil sedláka. Ano nikde nikde není napsáno modlete se k zemřelým. Naopak Církev nás vybízí modlit se za zemřelé jak se činilo již v judaismu viz. 2 makabejská kniha. Jinak my v Církvi se tedy modlíme za zemřelé, ale když oni dosáhli koruny věčné slávy s Pánem obracíme se na ně jako na přímluvce, což činila Církev od začátku, viz. nápisy v římslých katakombách. Byl si tam? Četl jsi Maria Matko Pána oroduj za nás, svatý Petře primlouvej se za nás...svatá Cecilie oroduj za nás...atd. Samozřejmě ty se sem přiženeš jako blbeček a začneš Církev a její věřící uráýet a dehonestovat, tak táhni do zadku...není o takové názory ve slušnéspoečnosti zájem...doma by ti za tyto urážky rozbili hubu, zde jsi schovaný za anonymitu internetu tak si vyskakuješ...


]


Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: monsek v Pondělí, 28. srpen 2023 @ 16:31:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Některé překlady Bible obsahují i knihy apokryfů. Luther o nich napsal, když je překládal, že to jsou knihy, které nejsou na stejné úrovni s Písmem svatým, jsou však užitečné a čtivé. Jejich pisatelé nebyli božím Duchem inspirováni jako proroci  a tyto spisy vznikly poté, kdy skončil poslední prorok Izraele Malachiáš okolo roku 400 př.n.l. Kdo zná Písmo, bude moci sám posoudit, že tato slova nedýchají stejným duchem jako pravá Bohem vdechnutá Písma. V apokryfické knize "Moudrost Šalamounova", která zdaleka nebyla napsána Šalamounem, ale vznikla až v 2. až 1.století př. n.l.  čteme: "Duše spravedlivých, jsou v rukou Božích a žádné utrpení se jich nedotýká; zdá se, že jsou mrtvé podle mínění pošetilců, jejich odchod je viděn jako neštěstí, jejich odloučení od nás jako zákaz; oni však jsou v pokoji. I když podle názoru lidí jsou potrestáni, přece však byla jejich naděje naplněna zcela myšlenkou nesmrtelnosti; a poté kdy překonali krátkou dobu utrpení, budou požehnáni velikým štěstím, neboť Bůh je pouze zkoušel a nalezl je hodné." (Moudrost Šalamounova 3,1-5 dle něm.překl Menge). Podobné výroky ve Starém zákonu nenajdeme. Apokryfické spisy, které Luther nepřeložil, učí také často o přežívání duše bezprostředně po smrti, zcela dle vzoru řecké filosofie. Od 2.století př.n.l.  se pod řeckým vlivem změnilo židovské myšlení.       Židovský filosof Filon z Alexandrie (+ asi r.50 n.l.) se pokoušel spojit židovské náboženství s řeckou filosofii. Podle jeho učení se vrátí duše zbožných v hodině smrti buď k Bohu nebo do éteru (vesmíru, nebe). Dostane se jim nepomíjejícího života bez těla a jsou zařazeny do nesmrtelných pokolení. V apokryfických knihách Makabejských uvedeni "Chassidim",  horlivci pro židovskou zbožnost začali asi roku 200 př.n.l. měnit biblické učení o člověku. Rabínští učenci je následovali až později. První jistý zástupce víry v nesmrtelnost byl Rabín Jochanan syn Zakkai (+asi r.80 n.l.). Pravděpodobně to byl také první, který nazval nebeské místo přebývání duší "zahradou Eden". V řeči ke svým spolubojovníkům vzpomínal židovský vojevůdce Flavius Josefus (+ asi r.95 n.l.), že všichni  mají tělo z pomíjitelného materiálu, ve kterém však žije nesmrtelná duše, část božstva. Od něho také víme, že přísně věřící strana farizejů učila, že duše jsou nesmrtelné a člověk dostane trest nebo odměnu podle toho ,  jaký vedl život.  Učení saducejů naproti tomu nechávalo duši zahynout společně s tělem.        Ačkoliv apoštolové často hovořili o "psyché", zůstali však svým chápáním těla a duše v pojetí božího slova Starého zákona. Také v 2.stol.n.l. bylo učení o nesmrtelné duši rozhodně odmítnuto. Justin mučedník tehdy napsal: "Jestliže se sejdete s těmi, kteří se nazývají křesťany a uvedené pojetí s vámi nesdílejí, a ještě k tomu si dovolují rouhat se Bohu Abrahámovu, Bohu Izákovu a Bohu Jákobovu a dále tvrdit, že není vzkříšení z mrtvých, nýbrž jejich duše budou již při smrti přijaty do nebe, takové nepokládejte za křesťany.       Ve třetím století pronikla do křesťanství platónská víra v nesmrtelnost a později byla povýšena na církevní dogma. Tehdy se začala slavit úmrtí jako narozeniny věčného života. Pátý lateránský koncil katolické církve roku 1513 rozhodl, že všichni, kteří tvrdí, že duch - duše člověka je smrtelná, mají být dáni do církevní klatby.       Řecká představa, že tělo a duše jsou podřízeny dvěma rozdílným světům, je neslučitelná s biblickým myšlením. Je-li přesto spojována s výroky Písma svatého, vznikají padělky s nebezpečnými následky. To je prokazatelné z církevních dějin. Biblické pojmy "duše" a "duch" zůstaly, ale jejich náplň byla změněna. Nálepka zůstala, ale obsah se změnil.       Víra v nesmrtelnost měla zlé plody ve třech pohledech. Platónské  pojetí vyzvedává duši a pomíjí tělo a to vedlo v křesťanské církvi k přeceňování čistě duchovního života u kněží a mnichů a k podceňování manželského života a sebetrýznění mnichů ve středověku. Často jsou tyto výstřednosti přičítány biblickému učení, zatímco jsou jen důsledky falešného učení. Bible považuje tělo stejně jako duši a ducha za drahocenné Boží stvoření. Tělo není vězením duše, nýbrž chrámem Ducha svatého (1.Korintským 6,19.20).       Oscar Cullmann ve své knize "Nesmrtelnost nebo vzkříšení" píše: "Chceme-li porozumět křesťanské víře ve vzkříšení, musíme se zcela vzdát myšlenky, že všechno hmotné, tělesné je špatné a musí zhynout, takže umírání těla není zničením pravého života. Pro pravé křesťanské a také židovské myšlení je umírání těla zničením Bohem stvořeného života. Život našeho těla je pravý život. Smrt je zahynutí všeho Bohem stvořeného života, proto musí vzkříšení zvítězit nad smrtí nikoliv nad tělem."       Již Platón zdůvodňoval nutnost nesmrtelnosti tím, že doba života je pro morální snahy lidí příliš krátká. Kant jej následoval tím, že se domníval, že doba lidského života nikdy nestačí k dosažení dokonalosti.  Pokud  však je duše nesmrtelná, zůstává po smrti ještě dostatek času pro očištění. Tak různá křesťanská vyznání dávají v určitém mezistupni příležitost k pokání, ať již to je oblast duchů nebo očistec. To je další neblahá změna biblického učení, které nezná nic o možnosti pokání po smrti. Člověk se musí rozhodnout za svého života, chce-li být zachráněn pro království Boží; musí se znovuzrodit a posvětit dnes, když chce obstát v den návratu Ježíše Krista.  "…jako každý člověk jen jednou umírá, a potom bude soud, tak i Kristus byl jen jednou obětován, aby na sebe vzal hříchy mnohých; po druhé se zjeví ne už kvůli hříchu, ale k spáse těm, kdo ho očekávají." (Židům 9,27.28). Kdo se bude zodpovídat, až v poslední den nebudou mnozí připraveni, protože důvěřovali bludným učením? Domnívali se, že mají ještě čas, ale příležitost k obrácení minula.       Za třetí musím poukázat na to, že pohanská učení o nesmrtelnosti razilo cestu do křesťanství spiritismu. Přesvědčení, že mrtví žijí, vytvořilo most ke kultu mrtvých, k zjevování duchů a nebezpečným pověrám. Ať již záměrně nebo nechtěně, každá odchylka od biblické pravdy přihrává vždy výhody odpůrci Božímu.        


]


Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pondělí, 28. srpen 2023 @ 20:56:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Na další posmrtný život duše v nebi může věřit jedině člověk s velice nízkým IQ a nebo ten kdo má rád řk. bajky :).


]


Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: Akuzativ v Sobota, 02. září 2023 @ 20:05:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mikim
A povíš nám, co čekáš po smrti?


]


Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 29. srpen 2023 @ 08:51:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Teď jsi se navíc ještě i pasoval na znalce Písma?

Kdo tu má pořád tyto vaše fantasmagorie opravovat a uvádět je znovu na pravou míru!


..."To je další neblahá změna biblického učení, které nezná nic o možnosti pokání po smrti."...

Spíš toto ukazuje na velikou nevzdělanost v Bibli.
Toto učení se také opírá o modlitbu za zemřelé, o níž hovoří již Písmo svaté: „Proto dal [Juda Makabejský] přinést smírnou oběť za mrtvé, aby jim byly odpuštěny hříchy“ (2 Mak 12,46). Církev již od prvních dob uctívala památku zemřelých, přimlouvala se za ně a přinášela zvláště eucharistickou oběť, aby, očištěni, mohli dosáhnout blaženého patření na Boha. Církev také doporučuje almužny, odpustky a kající skutky za zemřelé.
Ti, kteří umírají v Boží milosti a přátelství, ale nejsou dokonale očištěni, i když jsou si jisti svou věčnou spásou, jsou po smrti podrobeni očišťování, aby dosáhli svatosti, která je nutná pro vstup do Boží radosti.
Církevní učení mluví, s odvoláním na některé texty Písma, o očistném ohni: „Co se týká některých lehkých hříchů, je třeba věřit, že před posledním soudem je očistný oheň; vždyť Ten, který je pravda, říká, že jestliže se někdo rouhá Duchu svatému, nebude mu odpuštěno ani v tomto věku, ani v budoucím (Mt 12,32). Z tohoto tvrzení se odvozuje, že jisté viny mohou být odpuštěny v tomto věku, ale jiné v budoucím věku.
]


Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: monsek v Úterý, 29. srpen 2023 @ 09:30:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
       V protikladu k rozšířeným náboženským představám nezná Bible nic o jakémkoliv životě po smrti, kromě vzkříšení na konci věků. Zde máme jasné výroky o této skutečnosti.      "Živí totiž vědí, že zemrou, mrtví nevědí zhola nic a nečeká je žádná odměna, jejich památka je zapomenuta. Jak jejich láska, tak jejich nenávist, i jejich horlení dávno zanikly a nikdy se již nebudou podílet na ničem, co se pod sluncem děje…Všechno, co máš vykonat, konej podle svých sil, neboť není díla ani myšlenky, ani poznání, ani moudrosti v říši mrtvých kam odejdeš."  (Kazatel 9,5.6.10).Tato slova nepotřebují vysvětlení.Žalm 146,4 potvrzuje, že člověk se opět stane prachem, když je jeho život u konce: "Jeho duch odchází, on se vrací do své země tím dnem berou za své jeho plány." Když člověk zemře, zhasnou s jeho myšlením všechny předpoklady pro jakoukoliv činnost. Pouze tak lze rozumět tomu, že mrtví již nechválí Boha, jemu již neděkují, ba dokonce již více na něj nemyslí:"Mezi mrtvými tě nebude nic připomínat, což ti v podsvětí vzdá někdo chválu?" (Žalm  6,6)"Vždyť podsvětí nevzdává ti chválu, smrt tě nedovede chválit, ti, kdo sestoupili do jámy, už nevyhlížejí tvou věrnost. Živý, jenom živý, vzdá ti chválu jako já dnes, otec seznámí s tvou věrností své syny." (Izaiáš 38,18.19).  (Podobně i Žalm 88,11-13; Žalm 115,17) Jak chce tyto výroky sladit s představou nesmrtelné duše, o které očekáváme, že pospíchá k Bohu do slávy nebo přinejmenším nachází se v jeho blízkosti?      Job vidí přicházet svůj konec, kdy bude položen do země (Job 7,21) a je toho názoru, že se ze spánku smrti neprobudí, dokud jej Bůh nezavolá (Job 14,10-15).      David očekává, že uvidí Boží tvář, až se probudí ze sna smrti (Žalm 17,15) a Petr praví o něm, že leží v hrobě (Skutky 2,29). A nikoliv, že vstal z mrtvých (verš 34). Pavel doplňuje, že David v protikladu k Ježíši, který byl vzkříšen, v hrobě již zetlel  (Skutky 13,34-37).      Když Daniel dosáhl konce svého života, bylo mu řečeno: "…Pak odpočineš, ale na konci dnů povstaneš k svému údělu." (Daniel 12,13). Mrtví odpočívají v hrobě. Oni nemají žádné vědomí a budou žít teprve  "až na konci dnů" vstanou z mrtvých. "Mnozí z těch, kteří spí v prachu země, procitnou; jedni k životu věčnému, druzí k pohaně a věčné hrůze." (Daniel 12,13)."Tvoji mrtví obživnou, má mrtvá těla vstanou! Probuďte se, plesejte, kdo přebýváte v prachu! Vždyť tvá rosa je rosou světel, porazíš i zemi stínů." (Izaiáš 26,19).Martin Luther rád hovořil o smrti jako o spánku. Nerušený spánek až k jitru vzkříšení byla  pro něho utěšujíci myšlenka. "Proto také smrt je v Písmu nazvaný spánkem. Neboť jako ten, který usíná, neví, co se s ním děje a je již ráno, když se vzbudí; tak náhle vstaneme v nejposlednější den,  že ani nebudeme vědět, jak jsme se dostali přes tav smrti ."         Čemu učil Ježíš o smrti?      Také Ježíš porovnával smrt se spánkem. Když zemřela dcera představeného synagogy Jairuse, řekl Ježíš: "Ona spí!" Lidé se mu posmívali, ale zanedlouho byli zděšeni, když dítě povolal zpět do života (Lukáš 8,49-56). V posledních týdnech svého veřejného působení dostihla Pána zpráva, že Lazar, jeden z jeho věrných přátel, těžce onemocněl. Brzy na to sdělil Ježíš svým učedníkům, že Lazar zemřel: "To pověděl a dodal: Náš přítel Lazar usnul. Ale jdu ho probudit. Učedníci mu řekli: Pane, spí-li, uzdraví se. Ježíš mluvil o jeho smrti, ale oni mysleli, že mluví o pouhém spánku. Tehdy jim Ježíš řekl přímo: Lazar umřel." (Jan 11,11-14)Ježíš označil  smrt  jako spánek tak, že dokonce jeho učedníci mu špatně rozuměli. Když Lazarovi, který již čtyři dny ležel v hrobě, vrátil život, dokázal Kristus, že může lidi probudit ze spánku smrti. Lazar se probudil z hlubokého bezvědomí, z bezesného spánku. Nebo  snad Ježíš povolal duši Lazarovu z ráje do smrtelného těla, a tím do hříšného světa? Co by tak Ježíš byl učinil svému příteli! Než došlo k vzkříšení v Betanii, měl Ježíš s Martou, sestrou zemřelého následující rozhovor (Jan 11,23-26). "Ježíš jí řekl: Tvůj bratr vstane. Řekla mu Marta: Vím, že vstane při vzkříšení v poslední den. Ježíš jí řekl" Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky. Věříš tomu?"  Marta vyznala svou biblickou víru ve vzkříšení z mrtvých v nejposlednější den. Chtěl jí snad nyní Pán Ježíš poučit, že vírou v něho se stane duše nesmrtelnou a tak člověk již nebude moci zemřít? Sotva; Když se přece má za to,že duše je od přirození již nesmrtelná. Pak by Ježíš nepřinesl nic nového. On však chtěl říci že nejposlednější den nezpůsobí vzkříšení samo sebou, nýbrž že On je Pánem života a vírou v něho lze přijmout věčný život.      Ježíš často řekl, že ten, který věří v něho má již věčný život (Jan 3,36; 6,47; 1 Jan 5,12) a že "již nyní" přišla hodina vzkříšení z mrtvých : (Jan 5,25) "Amen, amen, pravím vám, přichází hodina, ano, už je tu, kdy mrtví uslyší hlas Božího Syna a kteří uslyší, budou žít." Takové výroky nemohou být spojovány s bezprostředním pokračováním života po smrti, neboť Ježíš je vždy dával do souvislosti s událostmi na konci věků. Tak v jedné větě pravil: Kdo jej přijme… ",,,má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den." (Jan 6,54).  Dnes a zde se rozhoduje o životě a smrti. Kdo věří v Ježíše, ten může zemřít a propadnout spánku smrti. Kdo věří v Ježíše, ten bude žít, až jej jeho Pán ve svém dni probudí.      Opravdu věčný život začíná již v hodině rozhodnutí víry pro Ježíše, při znovuzrození. Pak totiž člověk přijme Ducha svatého ,který způsobí život v Bohu. Duch svatý je zástavou věčného života. Tak slyší již nyní "mrtví", totiž lidé, kteří pro své hříchy jsou pro Boha mrtví, hlas Syna Božího, který je povolává k víře a tím k životu. O duchu svatém, daru života, píše apoštol Pavel: " Jestliže ve vás přebývá Duch toho, který Ježíše vzkřísil z mrtvých, pak ten, kdo vzkřísil z mrtvého Krista Ježíše, obživí i vaše smrtelná těla Duchem, který ve vás přebývá." (Římanům 8,11).       Věřící je na této Zemi ještě smrtelný, přestože v něm přebývá Duch svatý. Nový, šťastný život ve víře, který v něm začal, neztratí, neboť Duch svatý, který jej počal, je nesmrtelný. On oživí v nejposlednější dne smrtelné tělo. Proto je psáno ve Zjevení 14,13: "Od této chvíle jsou blahoslaveni mrtví, kteří umírají v Pánu. Ano, praví Duch, ať odpočinou od svých prací, neboť jejich skutky jdou s nimi."  Lidé mohou podle znázornění Bible žít a přesto "být mrtví", protože nepřicházejí v důsledku své nevěry k Bohu a tím nemohou přijít k pravému, věčnému životu. A lidé mohou být mrtví a přece "žít"; oni sice zemřeli, avšak odpočívají vstříc dni vzkříšení, který pro ně má přichystán věčný život (1 Jan 3,14). Věřící smí vědět, že jeho život je u Boha "uložen". On proto také není ve své smrti oddělen od svého Stvořitele. V tomto smyslu je nutno chápat Ježíšova slova, která určil saducejům, kteří nevěřili ve vzkříšení: "A že mrtví vstanou, naznačil i Mojžíš ve vyprávění o hořícím keři, když  nazývá Hospodina Bohem Abrahamovým, Bohem Izákovým a Bohem Jákobovým. On přece není Bohem mrtvých, nýbrž živých, neboť před ním jsou všichni živí." (Lukáš 20,37.38) (Srovnej také Matouš 22,31.,32; Marek 12,26.27). Poslední věta je ráda vykládána tak, že Abraham, Izák, Jákob a všichni věřící již nyní žijí u Boha. Souvislost dokazuje opak. Ježíš hovořil o vzkříšení z mrtvých a nikoliv o nesmrtelnosti duše! On hovořil o těch, kteří budou "hodní" dosáhnout onoho světa, právě vzkříšením z mrtvých v onom dni, kdy započne království Boží slávy (Lukáš 20,35). Pak již nebudou propadlí smrti, protože jsou "dítky vzkříšení "  (verš 36). V Božích očích žijí všichni, i když v tomto světě umírají, neboť Stvořitel má život i smrt ve svých rukou. Je pouze třeba stvořitelského slova, aby zesnulé probudil a povolal je do přítomnosti Boží. Možná, že apoštol Pavel se opíral o toto Ježíšovo slovo v když dopise Římanům 14,7-9  napsal:  "Nikdo z nás nežije sám sobě a nikdo sám sobě neumírá. Žijeme-li, žijeme Pánu, umíráme-li, umíráme Pánu. Ať žijeme, ať umíráme, patříme Pánu. Vždyť proto Kristus umřel i ožil, aby se stal Pánem i mrtvých i živých."  Pak by bylo nutné chápat slovo "před ním jsou všichni živí" ve stejném smyslu  jako "žijeme-li, žijeme Pánu". To znamená - věřící zasvěcuje svůj celý život Pánu Ježíši. Bůh je cílem a obsahem jeho života. On patří svému Stvořiteli. Jestliže v životě byl plně Božím majetkem, nemůže se svému Spasiteli ztratit ani ve smrti. Věřící ví, že je v rukou Božích skryt, ať přijde cokoliv. Ani smrt, ani život jej nemohou oddělit od lásky Boží (Římanům 8.38.39). Umírání je pro něj "usínání", protože ví, že jeho Pán jej vzbudí (Skutky 7,59); 1.Korintským  15,18-20; 1. Thessalonicenským 4,14).


]


Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 29. srpen 2023 @ 09:49:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Kopíruješ zde nepravdivé, naprosto lživé nesmysly. 
Jak by tedy mohl Saul (podle Bible vyvolávat ducha proroka Samuela, který byl přece už po smrti (a podle tebe už vlastně neexistoval?)

Cožpak sám Pán Ježíš nevypráví o životě po smrti v podobenství o boháči a Lazarovi? Kde Boháč trpí, ale Lazar je v důvěrném společenství s Abrahámem? A hovoří spolu?

Takže Bůh v osobě Ježíše nám tu vypráví nepravdivé bajky? To jako fakt?
Až tak jsi postižený?

A neučil Pán Ježíš jasně, že Bůh je Bohem živých a nikoli Bohem mrtvých?
]


Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: monsek v Úterý, 29. srpen 2023 @ 13:39:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano, Bůh je Bohem těch, kteří jsou před ním živí, schází Ti komplexnost pohledu na problematiku z hlediska Bible, protože vytrhuješ verše z kontextu. Pán ježíš zastával vzkříšení, nikde není řeč o tom, že mrtví jsou živí v nebi, protože by to odporovalo ybztku Bible, která je kompaktní, nikoliv rozporuplná. To, že na falešném pochopení stojí náboženství přímluv svatých, očistce atd atd.. není problém Bible, ale jejího výkladu z pohledu helenistických vlivů. Vědomí o tom, co a kdy s námi bude po smrti by nebylo otázkou tak důležitou, ani otázkou spasení, kdyby z falešného výkladu neplynuly falešné praktiky, falešná nebiblická učení   Bůh Bohem živých Zajisté je Bohem všech, kteřížijí, budou žít až se narodí a nebo žili a již zemřeli a budou vzkříšeni, protože Bůh z mrtvých udělá živé vzkříšením, o kterém zde hovoří. Aby byli mrtví živými, musí být vzkříšeni v nejposlednější den. Modlit se ke svatým mrtvým je v první řadě modloslužba a v druhé řadě forma spiritismu. [KB1613] Lukáš 20:34 A odpovídaje, řekl jim Ježíš: Synové tohoto věku žení se a vdávají. 35 Ale ti, kteříž hodni jmíni budou dosáhnouti onoho věku a vzkříšení z mrtvých, ani se ženiti nebudou ani vdávati. 36 Nebo ani umírati více nebudou moci, andělům zajisté rovni budou. A jsou synové Boží, poněvadž jsou synové vzkříšení. 37 A že mrtví vstanou z mrtvých, i Mojžíš ukázal při onom kři, když nazývá Pána Bohem Abrahamovým, a Bohem Izákovým, a Bohem Jákobovým. 38 Bůhť pak není mrtvých, ale živých, nebo všickni jsou jemu živi. Saul a Samuel Saul, první král Izraele, hledal v Endoru věštkyni, aby se dotázal ducha zemřelého proroka Samuele (1.Samuelova 28. kap.). Biblická zpráva osvětluje jasně pochybnost tohoto činu. Saul již při nástupu své vlády, věrný božskému příkazu, vyhnal věštce a zaklínače duchů ze své země (verš 3.). Nyní na konci své vlády se přestroji. Aby mohl takovou ženu navštívit nepoznán v jejím úkrytu v Endor. Saul se obával budoucí bitvy s Filištínskými a byl bezradný, protože Bůh mu prostřednictvím proroků již neodpovídal. Saul byl v té době pro svou neposlušnost již zavrženým mužem. Co se stalo v této noci vyvolávání duchů mrtvých?       "Ale král jí řekl: Neboj se! Co vidíš? Žena Saulovi odvětila: Vidím božský zjev, jak vystupuje ze země. Řekl jí, jak vypadá? Odpověděla: Vystupuje starý muž, zahalený pláštěm. Saul poznal, že to je Samuel, sklonil se tváří až k zemi a klaněl se. Samuel se  Saula otázal" proč rušíš můj klid? Proč jsi mě dal přivolat? Saul řekl: Jsem ve velkých úzkostech. Bojují proti mně Filištínci a Bůh ode mne odstoupil. Vůbec mi neodpovídá ani prostřednictvím proroků, ani skrze sny. Proto jsem dal přivolat tebe, abys mi oznámil, co mám dělat." (1.Samuelova 28,13-15).       Králi byl předpovězen jeho brzký konec a prohraná bitva. Když Saul příštího dne viděl, že je bitva prohrána, vzal si život.       V tomto oddíle Písma jsou několikrát použity výrazy "vystoupit či přivolat" ducha mrtvého. Zřejmě se tehdy věřilo, že mrtví odpočívají v zemi. Jestliže by duchové blahoslaveně zemřelých přebývali v nebesích nebo vyšších sférách, pak by se mělo psát o "sestupování". Důležitější  je však otázka: Byl to skutečně duch Samuelův, který se zjevil v Endor? Kdyby to byl býval pouhý podvodný klam věštkyně, pak by Bible nebyla popsala tuto událost tak realisticky. Jestliže ve zprávě samotné není vysvětlení a zpráva se omezuje na pouhé líčení události, pak se srozumitelně ukazuje, že Saul zde učinil něco, co je Bohu protivné. Připustil Bůh, záhrobní klid proroka byl rušen pohanskými praktikami pověry, aby si Saul mohl vynutit odpověď, která mu v zásadě ze strany Boží byla odepřena? Je vůbec možné přinutit duchy mrtvých, aby se zjevili, a to ještě k tomu prostředky zavrženi hodného zaklínání mrtvých? Podobné magické představy jsou neslučitelné se Slovem Božím.       Martin Luther vysvětlil zjevení mrtvého v Endoru jednoznačně jako démonický         Píše-li se v Písmu o světě duchů, nejsou nikdy míněni duchové mrtvých, nýbrž andělé. Označení "anděl" je často používáno pro ideální bytost a proto jen málo lidí ví, že bible rozlišuje také v tomto nám nadřazeném světě andělů mezi dobrými a zlými. Satan, ďábel, byl původně vysoce postaveným andělem. Svou vzpourou se stal odpůrcem Božím a pravděpodobně stáhl na svou stranu jednu třetinu andělů (Zjevení 12,4). Od té doby existují padlí andělé, démoni. Oni tvoří skutečné a strašlivé pozadí  pohanské pověry a okultismu       Spiritistické a pohanské pověrečné praktiky jsou cesty, jak se spojit s démony. Mrtví se nikdy nemohou zjevovat. Události tohoto druhu musejí být posuzovány jako démonické mámení. Stejně jako nemůžeme pochopit tajemnou sílu a schopnosti božských andělů, podobně nemůžeme prohlédnout temné a podlé činy padlých andělů. Jaký nebezpečný svod, když se tvrdí, že lze hovořit s duchy milovaných příbuzných, zatímco ve skutečnosti se tak člověk dostane do styku se satanskými mocnostmi.       Od takových hrozných omylů zůstane ochráněn jen ten, kdo se drží pravého Slova Božího. Když lidé spojili pohanské pojetí nesmrtelnosti duše s křesťanskou vírou, připravili cestu satanskému klamu. Na příkladu spiritismu je zřejmé, že rozhodně není lhostejné, jak je Bible "vykládána"! ("Nikoli nezemřete smrtí. Bůh ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé."  - stará lež  je v tisíci jiných  podobách  předkládána lidem  i dnes  - pozn. překl.)        Zaříkávání mrtvých v Endoru je jediná biblická zpráva tohoto druhu. S oblibou se však zneužívá i jedna novozákonní událost,  k vysvětlení, že zjevování mrtvých je božské a biblické.    Podobenství o bohatém muži a chudém Lazarovi. Mnozí se domnívají, že Ježíš v tomto podobenství učil o pokračování života duše a o odměně nebo trestu člověka bezprostředně po smrti. Ježíš vyprávěl o bohatém muži, který všechny dnyprožíval krásně a v radosti, avšak  chudáku jménem Lazar, který ležel před jeho dveřmi a žebral, neuznal za hodného ani pohledu. Nyní přišla smrt: " I umřel ten chudák a andělé ho přenesli k Abrahamovi, zemřel i ten boháč a byl pohřben. A když v pekle pozdvihl v mukách oči, uviděl v dáli Abrahama a u něho Lazara. Tu zvolal" Otče Abrahame, smiluj se nade mnou a pošli Lazara, ať omočí aspoň špičku prstu ve vodě a svlaží mé rty, neboť se trápím v tomto plameni. Abrahám řekl: Synu, vzpomeň si, že se ti dostalo všeho dobrého už za tvého života a Lazarovi naopak všeho zlého. Nyní on se tu raduje a ty trpíš. A nad to vše je mezi námi a vámi veliká propast, takže nikdo - i kdyby chtěl, nemůže přejít odtud k vám ani překročit od vás k nám." (Lukáš 16,23-26). V dalším průběhu podobenství prosí boháč Abrahama, aby Lazara poslal k jeho pěti bratřím a varoval je. Odpovědí bylo: "Mají Mojžíše a proroky, ať je poslouchají." Jestliže nebudou poslouchat Slovo Boží, pak neuvěří ani, když někdo vstane z mrtvých.       Podrobnosti podobenství nemusí být nutně skutečnosti, podstatné je naučení, které má zprostředkovat. Z jednotlivých črtů tohoto podobenství cítíme, že Ježíš zde nechce uvádět skutečnosti. Nesmrtelné, nehmotné duši Lazarově jsou připisovány prsty, které mohou    Být namočeny do vody a sáhnout až do Hádesu, aby svlažily "jazyk" právě tak nehmotné a žíznící duše boháče. Jestliže posluchači Ježíše to pokládali za nemožné, nejsme ani my nuceni přijímat další život duše boháče a chudáka po smrti. Tomu však věřili tehdy farizejové. Na jejich adresu bylo určeno podobenství a jeho naučení, jak to víme z verše Lukáš 16,14: "To vše slyšeli farizejové, kteří měli rádi peníze a posmívali se mu."  Právě postoj adresátů vysvětluje, proč Ježíš zvolil pro své podobenství způsob nazírání, který jinak neodpovídá Bibli. Kristus chtěl říci: Poslouchejte vy páni farizejové, kteří učíte, že spravedlivý přijde po své smrti do Abrahamova lůna a nespravedlivý do muk Hádesu, kteří učíte, že trpící na Zemi může za svůj osud děkovat svému hříchu. Chci vám vyprávět, jak věci skutečně jsou…nyní následuje podobenství, které je úplným převrácením farizejské představy o spravedlnosti.       Nad sociálními otázkami si farizejové nelámali hlavu stejně jako nad vlastními hříchy, protože rozdělení na chudobu a bohatství považovali za božské a spravedlivé. Ježíš však jim poukazuje na jejich lakotu a hrabivost a vyložil, že u Boha bude každá nespravedlnost odměněna. On nepoužil beze všeho chybné učení, jakoby bylo lhostejné, čemu člověk věří, nýbrž použil v podobenství zcela vědomě svět představ farizejů a to nikoliv proto, aby potvrdil jejich chybný názor na stav po smrti, ale aby opravil jejich nesprávné chápání spravedlnosti


]


Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 30. srpen 2023 @ 05:28:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Nejdříve si pořádně ujasni, zda nyní jsou zemřelí lidé živí, nebo mrtví.

Ty tvrdíš, že nyní jsou mrtví - říkáš tím, že třeba Abrahám je mrtvý a že bude znovu vzkříšen až v "nejposlednější den". (to jistě bude - ale jen z našeho pohledu plynutí pozemského času).

Kdyby tomu bylo tak i v duchovním světě a zemřelí by nyní byli mrtví a nic o sobě nevěděli, nic necítili, nemohla by platit tato Kristova slova:
(J 8,52 ...)
Abraham zemřel, i proroci, a ty říkáš: ‚Kdo by zachoval mé slovo, neokusí smrti na věčnost..... Váš otec Abraham zajásal, že mohl uvidět můj den; uviděl jej a zaradoval se.“..."Ježíš zvolil pro své podobenství způsob nazírání, který jinak neodpovídá Bibli."...

Okecat tímto způsobem podobenství o boháči a Lazarovi, že Ježíš vlastně použil jakési lživé představy farizeů o posmrtném životě je hodně ubohé - tím by je ten, který je Pravda,  vlastně ještě utvrzoval v životu v jejich lživých nepravdivých představách o životě zesnulých v Hádesu, kteří tam čekali na Mesiáše, aby jim svojí obětí otevřel nebe.

Co to máš za chytrolíny učitele, co si takto svévolně vykládají Písmo!

Luther pro mě není autoritou ničeho, Bible jasně hovoří o Samuelovi - o už zesnulém Samuelovi - nehovoří o žádném démonu, který by se za Samuela vydával.
Démonická na tomto Saulově příběhu je už samotná praxe spiritismu výslovně zakázaného Bohem.
]


Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Středa, 30. srpen 2023 @ 21:24:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kde jr Abraham dnes? Pokud nebyl vzkříšen společně s Ježíšem když se otevřely hroby...
tak leží se Sárou v hrobě dodnes nacdruhém nejpodstatnějším židivském místě:
https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Jeskyn%C4%9B_patriarch%C5%AF
]


Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 31. srpen 2023 @ 06:48:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Z pohledu běhu našeho času leží Abraham v hrobě a čeká na vzkříšení v poslední den soudu.

Z pohledu věčnosti je ovšem spolu s Kristem v nebi.


]


Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pátek, 01. září 2023 @ 08:47:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
To je nesmysl buď leží v hrobě, což nelze dokázat, protože se neví třeba která z koster je jeho anebo je v nebi i se svým vzkříšeným tělem. Buď platí jedno nebo druhé.


]


Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Středa, 30. srpen 2023 @ 21:32:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jan 8.58

1. Trinitáři tvrdí, že tento verš říká, že Ježíš řekl, že je „Já jsem“ (tj. Jahve Starého zákona), takže musí být Bohem. Tento argument není správný. Říci „já jsem“ nedělá z člověka Boha, ve skutečnosti to byl běžný způsob, jak se někdo identifikovat. Například jen deset veršů poté, co Ježíš řekl, egō eimi („Já jsem“) v Janovi 8:58, se muž, který se narodil slepý, identifikoval tím, že řekl přesně to, co Ježíš řekl; egō eimi („Já jsem“ Jan 9:9). Skutečnost, že přesně stejná fráze se překládá dvěma různými způsoby, jeden jako „já jsem“ a druhý jako „já jsem ten muž“, je jedním z důvodů, proč je pro průměrného křesťana tak těžké získat pravdu pouhým čtením Bible. jak byl přeložen do angličtiny. Většina překladatelů Bible je trojice a jejich zaujatost se objevuje na různých místech jejich překladu, což je běžné. Pavel také použil stejnou frázi o sobě, když řekl, že si přeje, aby všichni lidé byli jako „Já jsem“ (Skutky 26:29). Dospěli jsme tedy k závěru, že slovo „Já jsem“ neučinilo Pavla, slepého narozeného nebo Krista, v Boha. C. K. Barrett píše:

Ego eimi [“Já jsem”] neztotožňuje Ježíše s Bohem, ale přitahuje k němu pozornost tím nejsilnějším možným způsobem. "Já jsem ten, na koho se musíš dívat a naslouchat mu, chceš-li znát Boha." [1]

2. Fráze „Já jsem“ se v Novém zákoně vyskytuje ještě mnohokrát a používá se jako identifikační fráze. Ježíš například učil, že lidé přijdou v jeho jménu a budou říkat egō eimi („Já jsem on“) a svedou mnohé (Marek 13:6; Lukáš 21:8; HCSB; ESV; NAB; NET; NIV). znamenalo, že přijde mnoho falešných Mesiášů, kteří budou tvrdit, že jsou pravým Mesiášem. Mezi další příklady Ježíšova použití egō eimi patří: Jan 13:19; 18:5, 6, 8; Ježíš se ztotožňuje s apoštoly na lodi: Matouš 14:27; Marek 6:50; a Jan 6:20; a Ježíš se identifikuje Židům a říká egō eimi, v překladu „Jsem ten, za kterého se vydávám“ (NIV84, Jan 8:24, 28).

Je zřejmé, že tyto překlady jsou zcela správné, a je zajímavé, že výraz „já jsem“ je přeložen pouze v Janovi 8:58. Pokud by byla věta v Janovi 8:58 přeložena jako „Já jsem on“ nebo „Já jsem ten“, jako všechny ostatní, bylo by snazší vidět, že Kristus o sobě mluvil jako o Mesiáši Božím (jak ostatně byl ), o kterém se mluví ve Starém zákoně.

Při Poslední večeři se učedníci snažili zjistit, kdo zapře Krista. Řekli doslova: „Já nejsem, Pane“ (Matouš 26:22, 25). Nikdo by nenaznačoval, že se učedníci pokoušeli popřít, že jsou Bohem, protože používali frázi „Já nejsem“. Jde o toto: „Já jsem“ byl běžný způsob, jak se označit, a neznamenalo to, že se prohlašujete za Boha.

3. Aby byl trinitářský argument pravdivý, že Ježíšův výrok „Já jsem“ v Janovi 8:58 z něj dělá Boha, musí být jeho výrok ekvivalentní s Božím výrokem „Já jsem“ v Exodus 3:14. Podívejme se paralelně na dva verše v řecké Septuagintě a řeckém Novém zákoně:

Exod. 3:14: A Bůh řekl Mojžíšovi: „Já jsem (εγω ειμι) ten, který je (ο ων). … ‚Máš říci dětem Izraele toto: ‚Poslal mě k vám ten, který je (ο ων).‘“

Jan 8:58: Než byl Abraham, já jsem (εγω ειμι, „egō eimi“)

Trinitáři se podívají na Ježíšovu frázi „egō eimi“ a dojdou k závěru, že si nárokuje stejné jméno, jaké si Bůh dává v Exodus 3:14. To je však chybná logika z mnoha důvodů. Za prvé, Ježíš neuvádí celý název. Ježíš neříká: „Předtím, než byl Abraham, jsem, který jsem. Říká jen část věty. Za druhé, řekne špatnou část fráze, pokud to byl jeho cíl. Pokud si všimnete výše, Bůh ve druhé polovině Exodus 3:14 zkracuje své božské jméno a říká jim, abyste jim řekli: „Ten, který je (ο ων), mě poslal k vám.“ Překladatelé Septuaginty nepoužívají „egō eimi“ zde místo toho používají ο ων („ho on“). Pokud tedy Jan dobře znal Septuagintu (cituje ji v Janovi 2:17), chtěl sdělit, že Ježíš prohlašuje, že je YHWH, přinejmenším by použil „ο ων“, místo toho použije „ egō eimi.” Stručně řečeno, zde v Janovi 8:58 Ježíš nepoužívá úplný božský titul v Exodus 3:14a ani částečný božský titul v Exodus 3:14b, ale místo toho používá „egō eimi“, což byl běžný výraz v řečtině. identifikovat se jako osoba, o které se mluví, tj. „Já jsem on“ nebo „Já jsem ten“ (Mt 14:27; Marek 13:6 atd.).

4. Argumentuje se tím, že protože Ježíš byl „před“ Abrahamem, musel být Ježíš Bohem. Není pochyb o tom, že Ježíš v Abrahamově době obrazně „existoval“. Nicméně, on ve skutečnosti fyzicky neexistoval jako osoba; spíše „existoval“ v mysli Boha jako Boží plán na vykoupení člověka. Pečlivé čtení kontextu tohoto verše ukazuje, že Ježíš mluvil o „existenci“ v Božím předzvědění. Verš 56 je přesně přeložen v King James Version, který říká: „Tvůj otec Abraham se radoval, že uvidí můj den, a viděl to a zaradoval se.
​Tento verš říká, že Abraham „viděl“ Den Kristův, který teologové normálně považují za den, kdy Kristus dobývá zemi a nastoluje své království. To by odpovídalo tomu, co o Abrahamovi říká kniha Židům: „Těšil se totiž na město se základy, jehož architektem a stavitelem je Bůh“ (Židům 11:10). Abraham hledal město, které je stále budoucí, ale Bible říká, že ho Abraham „viděl“. V jakém smyslu mohl Abraham vidět něco, co bylo budoucí? Abraham „viděl“ Kristův den, protože mu Bůh řekl, že přichází, a Abraham jej „viděl“ vírou. Ačkoli Abraham viděl Den Kristův vírou, tento den existoval v Boží mysli dávno před Abrahamem. V kontextu Božího plánu existujícího od počátku byl tedy Kristus jistě „před“ Abrahamem. Kristus byl Božím plánem pro vykoupení člověka dávno předtím, než Abraham žil.

Je téměř jisté, že Židé zde Ježíše špatně pochopili. Zjevně ho špatně pochopili o pár veršů dříve, když říkali: „Je ti ještě padesát let a viděl jsi Abrahama“ (Jan 8:57)? Nechápou, jak mohl Abraham vidět Ježíšův den, kdyby Ježíš tehdy fyzicky neexistoval. Takže po Ježíšově odvážném prohlášení zde v Janovi 8:58 je velmi pravděpodobné, že ho špatně pochopili, když řekl, že fyzicky existoval před Abrahamem, protože to si mysleli před jeho odpovědí a pak zvedli kameny na kámen. mu. Trinitáři použijí reakci Židů, aby řekli, že Ježíš musel prohlašovat, že je Bůh. To je však velmi nebezpečný způsob uvažování, protože nejenže byli Židé jedni z největších nepřátel Ježíše, kteří ho usmrtili, ale často špatně chápali Ježíšova slova v celé knize Jan (Jan 3:4; 6:41–42; atd.) a v bezprostředním kontextu (Jan 8:27, 43, 52). Takže používat reakci Židů ve smyslu, že pochopili, co Ježíš říkal, je nebezpečné.

Jan 8:12 a Jan 8:28 osvětlují Ježíšovo použití slova „egō eimi“ v Janovi 8:58. V Janovi 8:12, který celý tento dialog uvádí v 8. kapitole, Ježíš říká: „Jsem (egō eimi) světlo světa. Vidíte, Ježíš se nesnaží říci „Já jsem Bůh“, ale spíše „Já jsem světlo světa“. To je to, co Ježíš myslí použitím egō eimi. V Janovi 8:28 Ježíš říká: „Až vyzdvihnete Syna člověka, tehdy poznáte, že já jsem (egō eimi). Že on je co? Co tvrdil, že je v kontextu? Světlo světa. V Janovi 8:58 Ježíš prohlašuje, že je světlem světa, které existovalo v Božím plánu dávno před Abrahamem (Gn 3:15), a které Abraham mohl vidět (Jan 8:56), ne fyzicky, ale vírou. (Židům 11:10


]


Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 31. srpen 2023 @ 06:57:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mikime, kam chodíš na tyto zmatky?

To není přece obyčejné "já jsem" něco udělal.


Toto Ježíšovo "Já jsem" mělo za následek, že židé brali kameny, aby ho ukamenovali, protože se prohlašoval za Boha.

(srov, J 8,58)
Váš otec Abraham zajásal, že mohl uvidět můj den; uviděl jej a zaradoval se.“ Židé mu řekli: „Ještě ti nebylo padesát let, a viděl jsi Abrahama?“
Ježíš jim řekl: „Amen, amen, pravím vám, dřív než byl Abraham, já jsem.“
Zvedli kameny, aby je na něho hodili.(J 19,7)
Židé mu odpověděli: „My máme zákon, a podle toho zákona musí zemřít, protože se vydával za Syna Božího.


]


Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pátek, 01. září 2023 @ 09:01:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jan 8:58b

Než byl Abraham, jsem já. (KJV)

1. Trinitáři tvrdí, že tento verš říká, že Ježíš řekl, že je „Já jsem“ (tj. Jahve Starého zákona), takže musí být Bohem. Tento argument není správný. Říci „já jsem“ nedělá z člověka Boha, ve skutečnosti to byl běžný způsob, jak se někdo identifikovat. Například jen deset veršů poté, co Ježíš řekl, egō eimi („Já jsem“) v Janovi 8:58, se muž, který se narodil slepý, identifikoval tím, že řekl přesně to, co Ježíš řekl; egō eimi („Já jsem“ Jan 9:9). Skutečnost, že přesně stejná fráze se překládá dvěma různými způsoby, jeden jako „já jsem“ a druhý jako „já jsem ten muž“, je jedním z důvodů, proč je pro průměrného křesťana tak těžké získat pravdu pouhým čtením Bible. jak byl přeložen do angličtiny. Většina překladatelů Bible je trojice a jejich zaujatost se objevuje na různých místech jejich překladu, což je běžné. Pavel také použil stejnou frázi o sobě, když řekl, že si přeje, aby všichni lidé byli jako „Já jsem“ (Skutky 26:29). Dospěli jsme tedy k závěru, že slovo „Já jsem“ neučinilo Pavla, slepého narozeného nebo Krista, v Boha. C. K. Barrett píše:

Ego eimi [“Já jsem”] neztotožňuje Ježíše s Bohem, ale přitahuje k němu pozornost tím nejsilnějším možným způsobem. "Já jsem ten, na koho se musíš dívat a naslouchat mu, chceš-li znát Boha." [1]

2. Fráze „Já jsem“ se v Novém zákoně vyskytuje ještě mnohokrát a používá se jako identifikační fráze. Ježíš například učil, že lidé přijdou v jeho jménu a budou říkat egō eimi („Já jsem on“) a svedou mnohé (Marek 13:6; Lukáš 21:8; HCSB; ESV; NAB; NET; NIV). znamenalo, že přijde mnoho falešných Mesiášů, kteří budou tvrdit, že jsou pravým Mesiášem. Mezi další příklady Ježíšova použití egō eimi patří: Jan 13:19; 18:5, 6, 8; Ježíš se ztotožňuje s apoštoly na lodi: Matouš 14:27; Marek 6:50; a Jan 6:20; a Ježíš se identifikuje Židům a říká egō eimi, v překladu „Jsem ten, za kterého se vydávám“ (NIV84, Jan 8:24, 28).

Je zřejmé, že tyto překlady jsou zcela správné, a je zajímavé, že výraz „já jsem“ je přeložen pouze v Janovi 8:58. Pokud by byla věta v Janovi 8:58 přeložena jako „Já jsem on“ nebo „Já jsem ten“, jako všechny ostatní, bylo by snazší vidět, že Kristus o sobě mluvil jako o Mesiáši Božím (jak ostatně byl ), o kterém se mluví ve Starém zákoně.

Při Poslední večeři se učedníci snažili zjistit, kdo zapře Krista. Řekli doslova: „Já nejsem, Pane“ (Matouš 26:22, 25). Nikdo by nenaznačoval, že se učedníci pokoušeli popřít, že jsou Bohem, protože používali frázi „Já nejsem“. Jde o toto: „Já jsem“ byl běžný způsob, jak se označit, a neznamenalo to, že se prohlašujete za Boha.

3. Aby byl trinitářský argument pravdivý, že Ježíšův výrok „Já jsem“ v Janovi 8:58 z něj dělá Boha, musí být jeho výrok ekvivalentní s Božím výrokem „Já jsem“ v Exodus 3:14. Podívejme se paralelně na dva verše v řecké Septuagintě a řeckém Novém zákoně:

Exod. 3:14: A Bůh řekl Mojžíšovi: „Já jsem (εγω ειμι) ten, který je (ο ων). … ‚Máš říci dětem Izraele toto: ‚Poslal mě k vám ten, který je (ο ων).‘“

Jan 8:58: Než byl Abraham, já jsem (εγω ειμι, „egō eimi“)

Trinitáři se podívají na Ježíšovu frázi „egō eimi“ a dojdou k závěru, že si nárokuje stejné jméno, jaké si Bůh dává v Exodus 3:14. To je však chybná logika z mnoha důvodů. Za prvé, Ježíš neuvádí celý název. Ježíš neříká: „Předtím, než byl Abraham, jsem, který jsem. Říká jen část věty. Za druhé, řekne špatnou část fráze, pokud to byl jeho cíl. Pokud si všimnete výše, Bůh ve druhé polovině Exodus 3:14 zkracuje své božské jméno a říká jim, abyste jim řekli: „Ten, který je (ο ων), mě poslal k vám.“ Překladatelé Septuaginty nepoužívají „egō eimi“ zde místo toho používají ο ων („ho on“). Pokud tedy Jan dobře znal Septuagintu (cituje ji v Janovi 2:17), chtěl sdělit, že Ježíš prohlašuje, že je YHWH, přinejmenším by použil „ο ων“, místo toho použije „ egō eimi.” Stručně řečeno, zde v Janovi 8:58 Ježíš nepoužívá úplný božský titul v Exodus 3:14a ani částečný božský titul v Exodus 3:14b, ale místo toho používá „egō eimi“, což byl běžný výraz v řečtině. identifikovat se jako osoba, o které se mluví, tj. „Já jsem on“ nebo „Já jsem ten“ (Mt 14:27; Marek 13:6 atd.).

4. Argumentuje se tím, že protože Ježíš byl „před“ Abrahamem, musel být Ježíš Bohem. Není pochyb o tom, že Ježíš v Abrahamově době obrazně „existoval“. Nicméně, on ve skutečnosti fyzicky neexistoval jako osoba; spíše „existoval“ v mysli Boha jako Boží plán na vykoupení člověka. Pečlivé čtení kontextu tohoto verše ukazuje, že Ježíš mluvil o „existenci“ v Božím předzvědění. Verš 56 je přesně přeložen v King James Version, který říká: „Tvůj otec Abraham se radoval, že uvidí můj den, a viděl to a zaradoval se.
“ Tento verš říká, že Abraham „viděl“ Den Kristův, který teologové normálně považují za den, kdy Kristus dobývá zemi a nastoluje své království. To by odpovídalo tomu, co o Abrahamovi říká kniha Židům: „Těšil se totiž na město se základy, jehož architektem a stavitelem je Bůh“ (Židům 11:10). Abraham hledal město, které je stále budoucí, ale Bible říká, že ho Abraham „viděl“. V jakém smyslu mohl Abraham vidět něco, co bylo budoucí? Abraham „viděl“ Kristův den, protože mu Bůh řekl, že přichází, a Abraham jej „viděl“ vírou. Ačkoli Abraham viděl Den Kristův vírou, tento den existoval v Boží mysli dávno před Abrahamem. V kontextu Božího plánu existujícího od počátku byl tedy Kristus jistě „před“ Abrahamem. Kristus byl Božím plánem pro vykoupení člověka dávno předtím, než Abraham žil.

Je téměř jisté, že Židé zde Ježíše špatně pochopili. Zjevně ho špatně pochopili o pár veršů dříve, když říkali: „Je ti ještě padesát let a viděl jsi Abrahama“ (Jan 8:57)? Nechápou, jak mohl Abraham vidět Ježíšův den, kdyby Ježíš tehdy fyzicky neexistoval. Takže po Ježíšově odvážném prohlášení zde v Janovi 8:58 je velmi pravděpodobné, že ho špatně pochopili, když řekl, že fyzicky existoval před Abrahamem, protože to si mysleli před jeho odpovědí a pak zvedli kameny na kámen. mu. Trinitáři použijí reakci Židů, aby řekli, že Ježíš musel prohlašovat, že je Bůh. To je však velmi nebezpečný způsob uvažování, protože nejenže byli Židé jedni z největších nepřátel Ježíše, kteří ho usmrtili, ale často špatně chápali Ježíšova slova v celé knize Jan (Jan 3:4; 6:41–42; atd.) a v bezprostředním kontextu (Jan 8:27, 43, 52). Takže používat reakci Židů ve smyslu, že pochopili, co Ježíš říkal, je nebezpečné.

Jan 8:12 a Jan 8:28 osvětlují Ježíšovo použití slova „egō eimi“ v Janovi 8:58. V Janovi 8:12, který celý tento dialog uvádí v 8. kapitole, Ježíš říká: „Jsem (egō eimi) světlo světa. Vidíte, Ježíš se nesnaží říci „Já jsem Bůh“, ale spíše „Já jsem světlo světa“. To je to, co Ježíš myslí použitím egō eimi. V Janovi 8:28 Ježíš říká: „Až vyzdvihnete Syna člověka, tehdy poznáte, že já jsem (egō eimi). Že on je co? Co tvrdil, že je v kontextu? Světlo světa. V Janovi 8:58 Ježíš prohlašuje, že je světlem světa, které existovalo v Božím plánu dávno před Abrahamem (Gn 3:15), a které Abraham mohl vidět (Jan 8:56), ne fyzicky, ale vírou. (Žid. 11:10).

Káně lesní, s. 93-97

Dana, dopis 21, s. 169-171

Morgridge, s. 120-21

Norton, str. 242-246

Snedeker, s. 416-418

Zpět na seznam „Verší používané k podpoře nauky o Trojici“

Závěrečné poznámky:

1. C. K. Barrett, Evangelium podle svatého Jana (Westminster Press, Londýn, 1978), s. 342. Zpět nahoru

2. J. A. T. Robinson, The Priority of John (Meyer Stone Pub., Oak Park, IL, 1985), s. 384. Zpět nahoru


]


Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 02. září 2023 @ 08:17:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..." V kontextu Božího plánu existujícího od počátku byl tedy Kristus jistě „před“ Abrahamem. Kristus byl Božím plánem pro vykoupení člověka dávno předtím, než Abraham žil."...


Toto je argumentace ryze účelová - poplatná zamýšlenému záměru, který má "dokazovat.


Logicky je v tom ale trhlina.:
Za předpokladu, že je tu Boží plán na vykoupení člověka Kristem - v tom samém Božím plánu je ten Kristus  pořád potomkem Abrahámovým.
Ani z tohoto pohledu nebyl tedy Kristus ani v Božím plánu nijak před Abrahámem.

Jakou tu má ale cenu se tu bavit s ignorantem, který popírá, že Kristus je Bůh v lidském těle, jak to učí církev a jak to potvrdily i všechny první církevní sněmy? Který tu prosazuje lidská překroucená učení plná  ničím neodůvodněných domyšlenek a spekulací bez reálného základu!


(J 16,28)
Vyšel jsem od Otce a přišel jsem na svět; opět opouštím svět a jdu k Otci.“
]


Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Sobota, 02. září 2023 @ 14:55:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Co za mnohdy nesmysly učí církev mám úplně u *****le.

Jan 3:13
Nikdo nikdy nešel do nebe kromě toho, který přišel z nebe – Syna člověka. (NIV)

Židé by Janova slova nebrali tak, že by se Kristus „vtělil“. Bylo běžné, že říkali, že něco „přišlo z nebe“, pokud byl jejím zdrojem Bůh. Například Jakub 1:17 říká, že každý dobrý dar je „shůry“ a „sestupuje“ od Boha. Co tím James myslí, je jasné. Bůh je Autorem a zdrojem dobrých věcí v našem životě. Bůh pracuje v zákulisí, aby poskytl to, co potřebujeme. Tento verš neznamená, že dobré věci v našich životech přicházejí přímo z nebe. Většina křesťanů zažívá, že jim Pán žehná prostřednictvím jiných lidí nebo událostí, ale uvědomují si, že konečným zdrojem požehnání byl Pán. Měli bychom aplikovat Janova slova stejným způsobem, jakým rozumíme Jakubovým slovům – že Bůh je zdrojem Ježíše Krista, kterým byl. Kristus byl Boží plán a Bůh pak přímo zplodil Ježíše.

Existují také verše, které říkají, že Ježíš byl „poslán od Boha“, což je fráze, která ukazuje Boha jako konečný zdroj toho, co je posláno. Jan Křtitel byl muž „poslaný od Boha“ (Jan 1:6) a byl to on, kdo řekl, že Ježíš „přichází shůry“ a „přichází z nebe“ (Jan 3:31). Když chtěl Bůh lidem říci, že jim požehná, když budou dávat desátky, řekl jim, že otevře okna „nebe“ a vylije požehnání (Mal. 3:10 – KJV). Všichni samozřejmě rozuměli použitému idiomu a nikdo nevěřil, že Bůh doslova sesype věci z nebe. Věděli, že tato fráze znamená, že původem požehnání, která obdrželi, je Bůh. Dalším příkladem je, když Kristus mluvil a řekl: „Janův křest – odkud se vzal? Bylo to z nebe nebo od lidí?" (Matouš 21:25). Samozřejmě, že Janův křest by byl „z nebe“, kdyby byl zdrojem zjevení Bůh. John ten nápad nedostal sám od sebe, přišel „z nebe“. Tento verš objasňuje idiom: věci mohou být „z nebe“, tj. od Boha, nebo mohou být „od lidí“. Tento idiom je stejný, když se používá o Ježíši. Ježíš je „z Boha“, „z nebe“ nebo „shůry“ v tom smyslu, že Bůh je jeho Otec, a tedy jeho původ.

Myšlenka přijít od Boha nebo být Bohem poslána je také objasněna Ježíšovými slovy v Janovi 17. Řekl: „Jako ty jsi mne poslal do světa, já jsem je poslal do světa“ (Jan 17:18). Dokonale rozumíme tomu, co měl Kristus na mysli, když řekl: "Poslal jsem je do světa." Myslel tím, že nás pověřil nebo jmenoval. Nikdo si nemyslí, že jsme byli v nebi s Kristem a inkarnovali jsme se do těla. Kristus řekl: "Jak jste poslali mě, poslal jsem já je." Ať už tedy vezmeme frázi, kterou nám Kristus poslal, jakkoli, tak bychom měli chápat frázi, že Bůh poslal Krista.]


Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 30. srpen 2023 @ 05:37:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kdyby měly platit tvoje pomýlené představy o tom, jak nebudeš po smrti nic vědět, nic cítit, až do "nejposlednějšího dne" vzkříšení těla, pak nedávají smysl ani slova apoštola Pavla:

(Fp 1,20 ...)
Toužebně očekávám a doufám, že v ničem nebudu zahanben, ale se vší otevřeností, jako vždycky i nyní, bude Kristus zveleben na mém těle, ať životem, ať smrtí. 
Vždyť žít pro mne znamená Kristus a zemřít zisk.  Jestliže tedy mám žít dále v těle, znamená to pro mne užitek z práce a nevím, co bych zvolil.  Přitahuje mě obojí: Mám touhu odejít a být s Kristem, což je mnohem, mnohem lepší;  ale zůstat v těle je nutnější pro vás.


(Žd 2,9...)
Avšak toho, který byl nakrátko postaven níže než andělé, Ježíše, vidíme pro utrpení smrti ověnčeného slávou a ctí; tak z milosti Boží za každého okusil smrti. Slušelo se totiž na toho, pro něhož je všechno a skrze něhož je všechno, když mnoho synů přivedl do slávy, aby skrze utrpení učinil dokonalým původce jejich záchrany. Neboť ten, který posvěcuje, i ti, kdo jsou posvěcováni, jsou všichni z jednoho. Z toho důvodu se nestydí nazývat je bratry,  když říká: ‚ Budu zvěstovat tvé jméno svým bratřím, uprostřed shromáždění tě budu opěvovat.‘  A opět: ‚Já mu budu důvěřovat;‘ a opět: ‚Hle, já a děti, které mi dal Bůh.‘


]


Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Středa, 30. srpen 2023 @ 20:40:32 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Proč Pavel řekl, že bude s Kristem, když věděl, že po své smrti půjde do hrobu? Říkal, že si přeje zemřít a okamžitě jít do nebe?

Stejně jako u mnoha jiných biblických textů lidé vykládají tyto verše podle svých vlastních předem vytvořených představ a přesvědčení. Mnozí citují tento verš jako důkaz toho, že Pavel věděl, že po své smrti „odchází do nebe“. Ale nikde se nezmínil o tom, že bude okamžitě s Kristem, nebo že s Ním bude v nebi.

Aby bylo možné správně porozumět významu těchto veršů, je třeba vzít v úvahu další verše. Ve svém druhém dopise Timoteovi Pavel napsal: „Nyní jsem totiž připraven být obětován a čas mého odchodu se blíží. Bojoval jsem dobrý, svou cestu jsem dokončil, víru jsem zachoval. jen mně, ale i všem, kteří milují jeho zjevení“ (2 Tim 4,6-8). To ukazuje, že Pavel věděl, že svou odměnu dostane „v ten den“ a při „jeho (Kristově) zjevení“, a nikoli při smrti.

Pavel zde vysvětluje význam svých slov „být s Kristem“. Po smrti by nebyl hned odměněn. Všichni věrní křesťané, kteří žili a zemřeli v průběhu dějin, dostanou svou odměnu ve stejnou dobu, „v ten den“ – při Kristově druhém příchodu: „Hle, Pán Bůh přijde se silnou rukou a jeho paže bude za něj vládnout : hle, jeho odměna je s ním a jeho dílo před ním“ (Iz 40,10). Také: „...hle, přijdu rychle; a má odměna je se mnou, abych dal každému podle toho, jak bude jeho dílo“ (Zjevení 22:12). (Všimněte si také 1. Tesalonickým 4:16-17; 1. Korinťanům 15:52; a Daniel 12:2-3). Křesťané neumírají a nejdou do nebe. Čekají (v hrobě), až se Kristus vrátí na tuto zem, „jeho odměna s ním“.

V 1. Tesaloničanům 4:16-17 Pavel napsal: „Neboť sám Pán sestoupí z nebe s křikem, hlasem archanděla a s trumfem [“poslední troubou” (1. Kor. 15:52). ] Boží: a mrtví v Kristu vstanou jako první, my, kteří jsme živí a zůstaneme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vstříc Pánu ve vzduchu, a tak budeme vždy s Pánem." Daniel 12:2 ukazuje, že ti, „kteří spí v prachu země, se probudí“, aby se setkali s Kristem při Jeho návratu.

Mrtví nyní nejsou s Kristem. Celou tu dobu nebyli s Ním a Otcem. Čekají na čas v budoucnosti, kdy se probudí z prachu země (Gn 3,19) a povstanou „v povětří vstříc Hospodinu“. V té době Bůh vzkřísí všechny své věrné služebníky („mrtvé v Kristu“) jako neporušitelné duchovní bytosti s nesmrtelným životem (2. Korintským 5:1-10). Proč tedy Pavel vyjádřil, že by raději „byl nepřítomen v těle a byl přítomen u Pána“?

Jeho odpověď se nachází ve 2. Korinťanům 5:2: „V tom sténáme, vroucně toužíme po tom, abychom byli oblečeni do našeho domu, který je z nebe [tělo složené z ducha, které nám Bůh dá při našem vzkříšení mocí svého Svatý Duch]." Pavel zpočátku očekával, že se Kristus vrátí ještě za jeho života a změní své odporné tělo. Nakonec si uvědomil, že Kristův návrat se uskuteční mnohem později (2Tes 2:1-6).

Pavel znal mrtvé, kteří „spí v prachu země, procitnou“ (Dan 12:2). Rozuměl také Kazateli 9:5–6, 10 a Žalmu 146:4. Tyto verše ukazují, že když člověk zemře, jeho myšlenky zanikají a on si neuvědomuje plynoucí čas. Paul věděl, že jeho další okamžik probuzení bude ve vzkříšení, a zdálo se, jako by se to stalo okamžitě, ne o 2000 let později.
https://rcg.org/questions/p200.a.html]


Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 31. srpen 2023 @ 07:09:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Tyto úvahy neobstojí.
Kdyby tomu bylo tak, nebyl by důvod spěchat. Ale Pavel už chce být s Kristem! Ale uvědomuje si, že zatím je církvi a ostatním lidem prospěšnější tady na zemi (žít pro mne znamená Kristus a zemřít zisk).Neboť já jsem už vydáván v oběť a přišel čas mého odchodu. Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru jsem zachoval.  Nakonec je pro mne připraven věnec spravedlnosti, který mi v onen den předá Pán, spravedlivý soudce. 


]


Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pátek, 01. září 2023 @ 08:52:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
...který mi v onen den předá...

Kdy myslel v onen den? Zcela 100% v poslední den jak to řekl Ježíš...

CEP Ekumenický překlad, 1979
Jan 6:44: "Nikdo nemůže přijít ke mně, jestliže ho nepřitáhne Otec, který mě poslal; a já ho vzkřísím v poslední den."


]


Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 02. září 2023 @ 08:23:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cožpak je tak těžké pochopit, že "onen den" je poslední soud na KONCI VĚKŮ - ALE ŽE NA VĚČNOSTI UŽ TENTO SOUD PROBÍHÁ HNED PO SMRTI TĚLA  U KAŽDÉHO JEDNOTLIVĚ?


Pokud lidská duše umírá spolu s tělem, nezbylo by  z člověka už absolutně nic - stal by se historií.

Nebylo by koho vzkřísit na konci věků - už z člověka přece nic neexistuje!

Nebylo by ani koho soudit.


]


Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Sobota, 02. září 2023 @ 16:58:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Onen den je poslední den druhého příchodu Ježíše Krista. 


]


Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Středa, 30. srpen 2023 @ 21:11:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ježíš se rozhodl mnoho synů přinést ke slávě...

Tím není rozhodně nijak řečeno, že synové Boží jdou po smrti ihned do nebe...


]


Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 31. srpen 2023 @ 11:39:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

..."Ježíš se rozhodl mnoho synů přinést ke slávě..."...Vidím, že ti dělá problém umět rozlišit minulý čas - věci, které už se staly:  "když mnoho synů přivedl do slávy,"


]


Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pátek, 01. září 2023 @ 09:09:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
V řečtině je minulý čas?
Jiné překlady tam mají budoucí čas.

Petr bude účastník slávy až v budoucnu po své vzkříšení tak jako všichni.

CEP Ekumenický překlad, 1979
1Pe 5:1: "Starší mezi vámi napomínám, sám také starší, svědek utrpení Kristových i účastník slávy, která se má v budoucnu zjevit:"


]


Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 01. září 2023 @ 13:24:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ta sláva je už teď v nebi realitou - zjeví se v plnosti až na konci věků.Které jiné překlady?


Kralický překlad 1613

Slušeloť zajisté na toho, pro kteréhož jest všecko, a skrze kteréhož jest všecko, aby mnohé syny k slávě přiveda, vůdce spasení jejich skrze utrpení posvětil.  Nebo i ten, kterýž posvěcuje, i ti, kteříž posvěceni bývají, z jednoho jsou všickni. Pro kteroužto příčinu nestydí se jich nazývati bratřími,  Řka: Zvěstovati budu jméno tvé bratřím svým, u prostřed shromáždění prozpěvovati budu tobě.  A opět: Já budu v něm doufati. A opět: Aj, já a dítky, kteréž dal mi Bůh  ...

Jeruzalémská Bible:

Vždyť ten, kdo posvěcuje, i ti, kdo jsou posvěcováni, mají všichni týž původ. Proto se nestydí nazývat je bratry, když říká: Budu hlásat tvé jméno svým bratřím. Uprostřed shromáždění tě budu opěvovat. A rovněž: Já sám budu v něho mít důvěru. A rovněž: Hle, jsme zde, já i děti, které mi dal Bůh  ...


]


Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pátek, 01. září 2023 @ 22:25:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
CEP Ekumenický překlad, 1979
1Pe 5:1: "Starší mezi vámi napomínám, sám také starší, svědek utrpení Kristových i účastník slávy, která se má v budoucnu zjevit:"

CEP Ekumenický překlad, 1979
1Pe 5:4: "Když se pak ukáže nejvyšší pastýř, dostane se vám nevadnoucího vavřínu slávy."

Pak tedy v budoucnu při 2PJK, nikoliv ihned po smrti.]


Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 02. září 2023 @ 08:25:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Která se má v budoucnu zjevit v tomto hmotném světě.

To přece vůbec neznamená, že v nebi není Boží sláva zjevná už nyní v tomto čase!


]


Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Úterý, 29. srpen 2023 @ 20:09:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
monsek


]


Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: oilhill v Úterý, 26. září 2023 @ 09:47:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
When using a safe Toto site, you must use it at a place where the verification of eating and running has been confirmed so that there is no damage to the members. I would like to tell you that our Muktui Namsan has completed the Muktui verification with its own technology.먹튀검증사이트


]


Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: monsek v Pondělí, 28. srpen 2023 @ 15:31:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
"I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem." (1.Mojžíšova 2,7)       Zde postrádáme slovo "duše". Srovnáme-li tento text se starším překladem, zjistíme, kde toto slovo bylo použito. "…a tak se člověk stal duší živou." Zde je nápadné, že člověk nedostal  duši od Boha, ale stal se živou duší! Je rozdíl, zda živou duší jsem nebo duši mám!  (Nikdo by nepochyboval o tomto rozdílu, kdyby šlo o výrok , zda auto jsem nebo auto mám). "Duše" označuje celou "živou bytost." Člověk se stal „duší živou“ nikoliv nesmrtelnou, život je dar, nikoliv vlastnost, která člověku patří. Jestli stvořil Bůh anděly jako nesmrtelné, můžeme jen spekulovat a to nemá cenu. V bibli se explicitně píše pouze o tom, že jediný Bůh má nesmrtelnost. Pakliže popřeme verše apoštopla Pavla jako zavádějící, můžeme si myslet a věřit tomu, co jim odporuje. Já zůstávám při tom, že jediný nesmrtelný je Bůh a ten ve své prozřetelnosti stvořil veškerý život s vědomím. Že přijde hřích , odplata za něj smrt a že nesmrtelné nelze usmrtit, nechat zemřít a proto měl připraven plán spasení, proto musel zemřít Jeho Syn, abychom měli život věčný, abychom smrtelné – protože jsme tak byli stvořeni – oblékli do nesmrtelného Král králů a Pán pánů, on jediný je nesmrtelný a přebývá v světle nepřístupném; jeho nikdo z lidí neviděl a nemůže uvidět. Jemu patří čest a věčná moc. Amen." (1.Timoteova 6,15b.16). "Pomíjitelné tělo musí totiž obléci nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost." (1.Korintským 15,53)   Představuji si, jak se lidé modlí k duši – nesmrtelné duši – zemřelého svatého, třeba papeže , a jeho duše oblažená Boží přítomností a nadaná možností se u Boha přimlouvat, bude v den vzkříšení , tj v den nejposlednější, oblečena do ztrouchnivělého a obnoveného hmotného těla, aby jí v tom těle bylo ješt lépe. Sama představa absurdní. Zavedení doktríny nesmrtelné duše přebývající v nebi nebo očistci, aby odčinila hříchy, které Kristus nebyl schopen svou krví smýt, aby byla Kristova oběť ještě zvalorizována, to je zcela nebiblické, avšak nevyvratitelné bez toho, aby padla výlučnost zastupitelství mezi člověkem a Bohem s upozaděním Krista.      Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 29. srpen 2023 @ 08:58:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem." (1.Mojžíšova 2,7)       Zde postrádáme slovo "duše"....."...


Fakt jsi prosťáček. Záleží, jak kvalitní tu použiješ překlad:
Studijní překlad:

Hospodin Bůh vytvořil člověka z prachu ze země, a do jeho chřípí vdechl dech života; a člověk se stal živou duší.

A najednou tu už nepostrádáme slovo "duše".

(Kralický překlad 1613:)
I učinil Hospodin Bůh člověka z prachu země, a vdechl v chřípě jeho dchnutí života, i byl člověk v duši živou.
]


Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: monsek v Úterý, 29. srpen 2023 @ 09:44:18 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
 
      Začněme slovem Ježíšovým z kázání na hoře" "Proto vám pravím - nemějte starost o svůj život (psyché), co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život (psyché) víc nežli pokrm a tělo víc než oděv?" (Matouš 6,25). Ekumenický překlad zde pro slovo psyché používá správně překladu život a poté, co jsme si ujasnili, že "duše" označuje fyzický život, ani se Ježíšově radě nedivíme. Jak nesmyslný by byl výrok, kdybychom s hlediska nesmrtelné duše - o tuto duši pečovali, když budeme jíst a pít. Podobně rozumíme pod pojmem "duše" život, když Pán Ježíš říká, že přišel, aby sloužil a dal svůj "život" za mnohé." (Marek 10,45), nebo "dobrý pastýř položí svou "duši" za ovce své" (Jan 10,11.15.17 kral.překl.).   
Ve Starém zákoně se slovo "duše" - "nefeš" vyskytuje přes sedmset krát. Odborníci však tvrdí, že patří mezi nepřeložitelná slova. Nemáme podobné slovo, které by tomuto pojmu jednoznačně odpovídalo. Překladatelé používají podle obsahu textu různá slova nebo opisují toto slovo dokonce celou větou. Každý čtenář Bible si o tom může učinit přehled, když porovná texty různých překladů.       Původní význam slova "nefeš" je krk, hrdlo, chřtán. Do určité míry označuje slovo "nefeš" také to, co prochází hrdlem - dech, dech života a tím má stejný význam jako slovo "život". Nejčastěji se hebrejské slovo vztahuje na živé bytosti, na jednotlivého člověka. V tomto smyslu může stát také na místě osobního zájmena a je překládáno já, ty on ….apod.       S ohledem na tuto jazykovou zvláštnost neudivuje, jestliže v starozákonních ustanoveních čteme:       "….duše žerou……."   (Ezechiel 22,25)       "…..Proto umírá v mladosti duše jejich…." (Job 36,14)       "…..Vyhlazena bude ta duše z lidu svého……(1.Mojžíšova 17,14)       "…..duše sytá pohrdá i medem……."  (Přísloví 27,7)       "…..nebudeš jíst duše s masem jejím…" (5.Mojžíšova 12,23) Nikdo jistě nebude chápat slova tak, že nesmrtelnou duši lze jíst, že duše může být nasycena medem, že může umírat anebo být vyhlazena.  (viz POZN. I)       Z mnoha míst, kde slovo "nefeš" je přeložené slovem "život", uvádím text z 1.Mojžíšovy 19,17 , kde Lot je vyváděn před zničením Sodomy z města  " …zachovej život svůj…", Luther překládá  "…zachovej svou duši…" Tento příkaz se jistě nevztahuje na nesmrtelné jádro člověka, ale čistě jen na fyzický život.


]


Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 29. srpen 2023 @ 10:10:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Starý zákon používá dichotomické rozlišování u člověka. Rozeznává u člověka jeho tělo a jeho (nesmrtelnou duši - nefeš).

Z pohledu antropologie člověka nic víc už není - jen duše a tělo člověka bude spaseno či zavrženo. Takto hovoří o člověku i Pán Ježíš.

Děláme to bezděky také my. Říkáme: "Bolí mě celé tělo!"

Kdo to tedy je - to "mě"
Vyjadřujeme, že podstatou člověka je někdo jiný, než jeho tělo. Přesto je i lidské tělo součástí osobnosti člověka.

Neříkáme: "moje tělo umírá" - říkáme: "Já umírám".

Jen na jednom místě v Písmu v listu Řekům v Soluni používá apoštol Pavel kvůli srozumitelnosti pro Řeky jejich trichotomické (platónovské) dělení člověka na tělo, duši (psýché) a na lidského - nesmrtelného - ducha (nús).

Řekové rozlišovali u člověka jeho duchovní "nadstavbu" (mysl, city a vůli), a nazývali ji "psýché". Psýché ovšem nebude ani spasena, ani zavržena, protože je projevem těla a duše. I člověk v kómatu (bez psýché) zůstává před Bohem pořád člověkem.


]


Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Pondělí, 28. srpen 2023 @ 20:11:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mám dotaz 
Ak je pravda že svatý v nebi ma počuje a vie pomáhať, môžem požiadať o pomoc akéhokoľvek kresťana ktorý je v nebi?... alebo existuje určitá kasta tzv. svatých a iba tí vedia pomáhať?... poznal som veriacich ľudí v Krista ktorí už zomreli a určite sú v nebi, môžem ich prosiť o príhovor u Boha? ak stratím kľúče, tak mám prosiť sv. Tadeáša, alebo to vie zariadiť akýkoľvek ,,svatý,,?
písmo hovorí o všetkých kresťanoch že sú svatí... takže ak nás zosnulí tak veľmi milujú iste nie je hriech modliť sa k zosnulým ktorých som poznal aby mi dali vedieť kde som stratil kľúče... to dá rozum...
iba svatý Krištof vie odblokovať pokazený výťah ak je patrónom výťahárov, alebo to dokáže aj iný? 
Radosť nejednému alkoholikovi robí svatá Bibiána, ona je patrónkov alkoholikov. Ak sa ožerieš, Bibka ti pomôže... Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 29. srpen 2023 @ 09:06:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
...". poznal som veriacich ľudí v Krista ktorí už zomreli a určite sú v nebi, môžem ich prosiť o príhovor u Boha?"...


Ivane, nezbývá, než to zkusit.

Tvá manželka , doufám, ještě žije. Kdyby však zemřela před tebou, vaše vzájemná láska by zemřela zároveň s ní, nebo by přetrvala i na věčnost?


Pokud bude pak spolu s Kristem v nebi, co myslíš, nebude se snažit dál pomáhat rodině? Nebo ji rázem přestane milovat - budou jí už lhostejní?

To já nevím - na to si odpověz ty sám.


]


Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Úterý, 29. srpen 2023 @ 09:23:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Díky Bohu moja manželka je živá a zdravá, ale smrťou jedného z nás skončí naše manželstvo a už sa neobnoví ani v nebi. Poznám množstvo ľudí ktorí sú v nebi, tak ma napadlo, že Pána Boha nepotrebujem, keďže denne môžem prosiť tisíce zosnulých... Môžem začať od Adama, Abraháma a skončiť v súčasnosti. Jak to, že katolicizmus si vytypoval top favoritov a tých vyhlásil za svatých, to jest za osvedčených pomáhačov? Nie je lepší nejaký môj zosnulý rodinný príslušník ako kanonizovaný z 13. st.? a čo myslíš, prečo takúto zvrátenú teologiu nerazil nikto z apoštolov? Mučeník Štefan je geniálny kandidát na prímluvcu. To až katolícku cirkev napadlo že sa k nemu treba modliť.


]


Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 29. srpen 2023 @ 09:42:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Jak tě napadlo, že Boha k tomu nepotřebuješ?

Cožpak jsem ti nevysvětloval, že sami svatí nejsou Sluncem, že jen mají společenství s Kristem, který je Sluncem na věčnosti?


(Zj 21,23)
A to město nepotřebuje slunce ani měsíc, aby mu svítily. Ozářila ho Boží sláva a jeho lampou je Beránek.

(Zj 22,5)
Noci již nebude ani nebude třeba světla lampy nebo světla slunce: Pán Bůh je bude osvěcovat a budou kralovat na věky věků.

Svatí v nebi kralují spolu s Kristem: Zj 2,26-28; Zj 3,21);..."Díky Bohu moja manželka je živá a zdravá, ale smrťou jedného z nás skončí naše manželstvo a už sa neobnoví ani v nebi."...

Já se ale neptám na vaše manželství, ale ptám se na to, zda smrtí jednoho z vás skončí i vaše vzájemná láska a láska k dětem, vnoučatům ....
Nebo je tato láska natolik silná, že ji hranice smrti nezastaví?


]


Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Úterý, 29. srpen 2023 @ 10:07:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
jak to funguje v praxi?
keď stratím kľúče od bytu, tak sa mám modliť k sv. Antoníčkovi. Ktorá varianta je pravdivá?:
1. Antoníček pozná kde som nechal kľúče a dá my vedieť.
2. Antoníček netuší kde mám kľúče, ale sa opýta Pána Boha a potom mi odpovie
3. Antoníček netuší kde mám kľúče, ale poprosí Pána Boha a Boh mi ukáže kde sú kľúče


Mám ale jeden kacírsky návrh: Čo tak vynechať z hry všetkých svatých a komunikovať priamo s Pánom Bohom? Viem, pre katolíka je to úlet, ale čo si myslíte, k akému svatému sa modlil apoštol Pavel?


]


Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 29. srpen 2023 @ 10:15:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."
ptám se na to, zda smrtí jednoho z vás skončí i vaše vzájemná láska a láska k dětem, vnoučatům ....
Nebo je tato láska natolik silná, že ji hranice smrti nezastaví?
"...


Fakt, Ivane, nedokážeš postřehnout otázku a meleš si pořád to svoje?

Svatý Antonín je patronem věcí ztracených. Až třeba některé ze tvých vnoučat ztratí víru, můžeš to pak zkusit i se svatým Antonínem - aby se za dar víry pro to tvoje vnouče přimluvil. Pak bys třeba pochopil, co to znamená , když rodina v lásce spolupracuje pro společné blaho všech.


]


Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Úterý, 29. srpen 2023 @ 10:55:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
láska smrťou nekončí, ale smrť nás dočasne rozdelila. keď nebude smrť, tak budeme v láske znovu spolu. moja láska nemôže niekoho prinútiť uveriť v Boha. Božia láska nikdy neprestáva, ale nemá tú silu nikoho pritiahnuť k sebe, ak ten človek nechce. 
Môj Spasiteľ za mňa zomrel a vstal z mŕtvych, môj Spasiteľ ma volá do vzťahu s ním, môj Spasiteľ mi nikdy nepovedal, že mám o čokoľvek prosiť svatého Antoníčka. Bola by to urážka jeho majestátu. 
Ak dieťa namiesto rodiča prosí suseda, tak ten vzťah je nezdraví. Milujúce dieťa vie, že za rodičom môže prísť kedykoľvek a s čímkoľvek. Prosiť Antoníčka znamená nedôverovať Bohu a obchádzať Otcovsko-synovský vzťah. Nikdy by som nedokázal volať: ,,Abba Otče,, a zároveň volať: ,,svatý Antoníčku,,


]


Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Úterý, 29. srpen 2023 @ 16:22:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ivanp

Prosit Antonína nějakého ,je to samé ,jako když ta žena řk náboženství ,tvrdila ,že někdy volá i k Janu Husovi . Obojí je z duchovního hlediska velmi nebezpečné . Už jsem tady o té ženě psal .Poctivá římská katolička ,a taková obětavá ,v lidské stránce ,aj .]


Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Sobota, 02. září 2023 @ 10:39:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
D42


]


Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: Akuzativ v Úterý, 19. září 2023 @ 11:11:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Danny42
doplň si znalosti Písma svatého
Bůh je Bohem živých


]


Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 30. srpen 2023 @ 05:52:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."láska smrťou nekončí, ale smrť nás dočasne rozdelila. keď nebude smrť, tak budeme v láske znovu spolu."...

Když máš živé společenství s Kristem - a stejné živé společenství má i zesnulý partner - proč byste měli být v lásce rozděleni? Láska je silnější, než smrt.

(Žd 2,9...)
Avšak toho, který byl nakrátko postaven níže než andělé, Ježíše, vidíme pro utrpení smrti ověnčeného slávou a ctí; tak z milosti Boží za každého okusil smrti. Slušelo se totiž na toho, pro něhož je všechno a skrze něhož je všechno, když mnoho synů přivedl do slávy, aby skrze utrpení učinil dokonalým původce jejich záchrany. Neboť ten, který posvěcuje, i ti, kdo jsou posvěcováni, jsou všichni z jednoho. Z toho důvodu se nestydí nazývat je bratry,  když říká: ‚ Budu zvěstovat tvé jméno svým bratřím, uprostřed shromáždění tě budu opěvovat.‘  A opět: ‚Já mu budu důvěřovat;‘ a opět: ‚Hle, já a děti, které mi dal Bůh.‘Jsme pořád všichni údy stejného těla Kristova.
I svatý Antonín v nebi, i ty dneska na zemi. Budeme dělat, že ti v nebi pro nás neexistují? Ty děti, které dal Kristu jeho nebeský Otec, tak my pro jistotu  "zazdíme" ? Abychom neurazili koho?

Zdravé vztahy v Boží rodině že mají nebeského Otce urazit?
Tím, že všechno řešíš s Bohem a s bratry  (kteří jsou spolu s Kristem v nebi) se nebavíš? To že má být obrazem zdravých vztahů v Boží rodině? Láska, kterou smrt dočasně rozdělila?

Jestliže prosím o dobrou věc nějakého svatého v nebi, nemohu tím zároveň neprosit i Boha!


]


Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Středa, 30. srpen 2023 @ 21:47:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Žádný svatý kromě těch, kteří byli vzkříšení spolu s Ježíšem v nebi nejsou a čekají na druhý příchod, aby byli vzkříšení v den poslední jak potvrzuje Ježíš:
CEP Ekumenický překlad, 1979
Jan 6:39-40: "a jeho vůle jest, abych neztratil nikoho z těch, které mi dal, ale vzkřísil je v poslední den. Neboť to je vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný; a já jej vzkřísím v poslední den.""

Kdyby šli do nebe hned po smrti nemuseli by čekat na vzkříšení. 

CEP Ekumenický překlad, 1979
Jan 6:54: "Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím v poslední den."

CEP Ekumenický překlad, 1979
Jan 11:21-26: "Marta řekla Ježíšovi: "Pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel. Ale i tak vím, že začkoli požádáš Boha, Bůh ti dá." Ježíš jí řekl: "Tvůj bratr vstane." Řekla mu Marta: "Vím, že vstane při vzkříšení v poslední den." Ježíš jí řekl: "Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky. Věříš tomu?""


]


Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 31. srpen 2023 @ 07:24:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Kdyby šli do nebe hned po smrti nemuseli by čekat na vzkříšení ..."...

Vzkříšení je záležitostí týkající se lidského těla, které je v hrobě (nebo už rozptýleno na atomy hmoty). Vzkříšení není vzkříšením lidského ducha - ten je tu stále, je nesmrtelný. Po smrti duch odchází k Bohu, od kterého vyšel.

(L 23,46)
Otče, do tvých rukou odevzdávám svého ducha.


Touto nesmrtelností ducha se člověk liší od veškerých zvířat - byl totiž stvořen k obrazu nesmrtelného Boha.

Pokud by lidský duch měl zaniknout (a zanikl) do nicoty spolu s tělem ve smrti těla  - pak by se už nejednalo o žádné vzkříšení, ale přímo o nové stvoření člověka, který by už přece dávno přestal existovat.

Takže buď identita člověka přetrvává v jeho nesmrtelném duchu, nebo - pokud by měl zaniknout i duch člověka, tak identita už není žádná - ten člověk přestal existovat.

Pak ho ale zase už není možné vzkřísit - není už co vzkřísit, když to neexistuje!
]


Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pátek, 01. září 2023 @ 09:18:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Duch odchází k Bohu a tam je někde v nebyti v nevědomí jakoby umrtven a čeká na vzkříšení, aby se zase mohl spojit s tělem vytvořit nového člověka. 
Pouze Bůh jediný je nesmrtelný. 


]


Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 01. září 2023 @ 13:13:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Duch odchází k Bohu a tam je někde v nebyti v nevědomí jakoby umrtven a čeká na vzkříšení ..."...


To ale není křesťanský pohled ani trochu!

Duch Ježíše přece po smrti na kříži odešel hlásat zvěst o své oběti (která otevřela lidem nebe) do "vězení" duchům dávno zemřelých lidí! Jak by to bylo možné, kdyby mělo platit to tvoje tvrzení nahoře?

(1 Pt 3,18...)
V těle byl sice usmrcen, ale v Duchu obživen. V něm také přišel a vyhlásil zvěst duchům ve vězení,  kteří kdysi neuposlechli, když Boží trpělivost ve dnech Noemových vyčkávala  ...


..."Pouze Bůh jediný je nesmrtelný"...

Bůh je nesmrtelný duch.
Člověk byl ale Bohem stvořen úplně jinak, než všechna ostatní zvířata. Byl Bohem stvořen k obrazu Boha - nesmrtelného ducha. Není - li lidská duše nesmrtelná - v čem se pak má Bohu podobat, co by neměl třeba i šimpanz??

Člověk byl stvořen jako obraz Boha - Bůh je nesmrtelným duchem a člověk je také nesmrtelným duchem (v těle). V tomto jsme Bohu podobní.
]


Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pátek, 01. září 2023 @ 22:38:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ne v Duchu ale Duchem obživen je správný překlad...

KJV1611 Bible King James 1611
1Pt 3,18: "Vždyť i Kristus jednou trpěl za hříchy, právě za vnust, aby přivedl Boha k Bohu, byl v těle usmrcen, ale obživen Duchem."

NEB Νέα Ελληνικά βιβλία, 1901
Α Πε 3:18: "Επειδη και ο Χριστος απαξ επαθε δια τας αμαρτιας, ο δικαιος υπερ των αδικων, δια να φερη ημας προς τον Θεον, θανατωθεις μεν κατα την σαρκα, ζωοποιηθεις δε δια του πνευματος·"

NEB Nové řecké knihy, 1901
1Pt 3,18: "Protože i Kristus jednou trpěl za hříchy, spravedlivý nad nespravedlivými, abychom byli přivedeni k Bohu, jsouce podle těla usmrcen, ale oživen Duchem."

BKR+ Bible Kralická 1613 - NZ se Strongovými čísly a morfologií
1P 3:18: "Nebo i Kristus jedinou za hříchy trpěl, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu, umrtven jsa z strany těla, ale obživen Duchem."

CEP Ekumenický překlad, 1979
1Pe 3:18: "Vždyť i Kristus dal svůj život jednou provždy za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu. Byl usmrcen v těle, ale obživen Duchem."

SkBotek Botekov preklad
1Pt 3:18: "Veď aj Kristus raz navždy trpel za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Bol usmrtený v tele, ale Duchom oživený."


ROH-AV Preklad Jozefa Roháčka AV
1Pt 3:18: "Lebo aj Kristus raz trpel a zomrel za hriechy, spravedlivý za nespravedlivých, aby nás priviedol k Bohu, usmrtený telom, ale oživený Duchom,"

SkKatol Sväté Písmo – katolícky preklad
1Pt 3:18: "Veď aj Kristus raz navždy trpel za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Bol usmrtený v tele, ale Duchom oživený."


]


Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 02. září 2023 @ 08:29:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jsi komický, když se tu oháníš "správným překladem" a přitom nerozumíš podstatě.

Co konkrétně na Kristu Duch obživil? Tělo tehdy určitě ne - to leželo v hrobě.

Tak co obživil, aby to přišlo na "místo mrtvých" a tam to zvěstovalo spásu lidem dávno zemřelým v potopě? A to vzkřísil i duše těch mrtvých při potopě, aby mohli Krista slyšet?


]


Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Sobota, 02. září 2023 @ 15:08:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bůh neoživil Ježíšova ducha, ale Ježíše vč. těla. Ježíš nebyl nikomu nic hlásat, mrtví jsou mrtví a nic nevnímají (není dila ani myšlenky po smrti). To má úplně jiný smysl a kresťané do 4st.po Kristu v to nevěřili. Těch výkladů je více.

https://viralbeliever.com/cs/did-jesus-preach-in-hades-523/#mce_temp_url#


]


Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 19. září 2023 @ 10:45:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)To "obživení" bylo právě  v té době, kdy Ježíšovo tělo leželo v hrobě....


]


Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Sobota, 23. září 2023 @ 18:49:29 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nikoliv v Duchu obživen, ale duchem (Božím) obživen jak má více překladů.


]


Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 01. září 2023 @ 13:15:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Také při proměnění na hoře hovořil Ježíš s Mojžíšem a Eliášem - Mojžíš přece v té době už dávno zemřel a jeho tělo se rozpadlo v prach! Jak tedy mohl mluvit s Ježíšem?


]


Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pátek, 01. září 2023 @ 22:52:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mojžíš byl vzkříšen v určitém okamžiku po své smrti, i když přesné datum není známo, zjevně to bylo před horou proměny. S největší pravděpodobností to nebylo dlouho po Mojžíšově pohřbu. Juda 1:9 hovoří o události, kdy si Satan přál prohlásit Mojžíše za svého kvůli jeho hříchu.

Mojžíš byl vzkříšen a vzat do nebe. Představuje Boží lid, který zemře a bude vzkříšen a vzat do nebe, až se Ježíš vrátí. (Další osoba, která mluvila s Ježíšem na „Hoře proměnění“, byl Eliáš, který nikdy nezemřel a byl vzat do nebe – 2. Královská 2:11.

Jeho hrob nikde není nečeká na vzkříšení, ale byl vzat do nebe skrze archanděla Michaela, který se přel se satanem o jeho tělo a to dávno před tím, než se Ježíš narodil na svět. Proto ho Ježíš mohl vidět.


]


Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 02. září 2023 @ 11:26:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Juda necituje žádné události; Cituje z apokryfu "Henoch" - (Henoch však není součástí kánonu Bible!).

Nikde není nic  o tom, řže by bylo Mojžíšovo tělo vzato do nebe.

Nebe bylo přece pro všechny lidi (od pádu prvních lidí) uzavřeno. To byl důvod, proč se Bůh stal člověkem, aby v osobě Ježíše sám v sobě usmířil se sebou lidstvo a otevřel mu tak možnost být spaseni Bohem..

Proto říkáme Kristu "Spasitel", "Vykupitel".

Kristus je pořád jedinými dveřmi do nebe. Bez Krista a jeho oběti  se nikdo z lidí do nebe nedostal a dostat nemohl. Ani Mojžíš.


]


Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Sobota, 02. září 2023 @ 16:55:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Samozřejmě, že byl Mojžíš vzat do nebe se svým tělem, bez těla totiž duch nedokáže fungovat. Proto se archanděl Michael přel se satanem o jeho tělo. Poté musel být vzkříšen a vzat do nebe, jinak by se jako muž neukázal na hoře poměnění. Viděli muže vstupovat do oblaku (třeba letajícího talíře) a ne duchy.

CSP Český studijní překlad (2009)
L 9:30-34: "A hle, dva muži s ním rozmlouvali -- byli to Mojžíš a Eliáš, kteří se ukázali v slávě a mluvili o jeho odchodu, který se měl naplnit v Jeruzalémě. Petr a jeho druhové byli obtíženi spánkem. Když se probudili, uviděli jeho slávu a ty dva muže stojící s ním. I stalo se, když se od něho oddělovali, že Petr řekl Ježíšovi: „Mistře, je pro nás dobré tu být. Udělejme tři stánky, jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi.“ Nevěděl, co mluví. Zatímco to říkal, objevil se oblak a zastiňoval je. Ulekli se, když vcházeli do oblaku."


]


Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 19. září 2023 @ 19:58:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Toto je nepravdivé tvrzení. Andělé jsou přece duchové bez těla a přitom fungují docela dobře!


A nikdo neví, zda lidská duše na věčnosti nefunguje už ve svém oslaveném těle!

(Dole vysvětluji, že zde máme různé pojetí běhu času - čas pozemský a na věčnosti, který přesahuje lidskou zkušenost).


]


Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Sobota, 23. září 2023 @ 18:58:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
V Bibli se nikde nepíše, že andělé jsou duchové bez těla. 
Jakou formu těla mají navíme.

I my jako má Ježíš budeme mít po vzkříšení oslavené to přijimající potravu. Stejně tak všichni svatí vzkříšení souběžně s Ježíšem měli těla.

CEP Ekumenický překlad, 1979
Luk 24:39-43: "Podívejte se na mé ruce a nohy: vždyť jsem to já. Dotkněte se mne a přesvědčte se: duch přece nemá maso a kosti, jako to vidíte na mně." To řekl a ukázal jim ruce a nohy. Když tomu pro samou radost nemohli uvěřit a jen se divili, řekl jim: "Máte tu něco k jídlu?" Podali mu kus pečené ryby. Vzal si a pojedl před nimi."

CEP Ekumenický překlad, 1979
Mat 27:52-53: "hroby se otevřely a mnohá těla zesnulých svatých byla vzkříšena; vyšli z hrobů a po jeho vzkříšení vstoupili do svatého města a mnohým se zjevili."


]


Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 25. září 2023 @ 06:33:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Máš to zase popletené; evangelista Matouš popisuje události nikoli kolem Ježíšova vzkříšení, ale naopak, už kolem Ježíšovy smrti:
(Mt 27,50)
Ale Ježíš znovu vykřikl silným hlasem a vypustil ducha. A hle, opona svatyně se roztrhla ve dví odshora až dolů a země se zatřásla a skály se roztrhly  a hroby se otevřely a mnohá těla zesnulých svatých byla vzkříšena;  když vyšli z hrobů po jeho vzkříšení, vstoupili do svatého města a ukázali se mnohým.

Tito lidé byli vzkříšeni ze smrti těla podobně jako byl vzkříšen Ježíšem i Lazar. Nějakou dobu pak žili dál své pozemské životy (jako žil i Lazar) , než znovu zemřeli (podobně jako zemřel Lazar) přirozeně stářím.


]


Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Středa, 27. září 2023 @ 19:56:55 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tito lidé určitě nezemřeli ani nemohli kdo je vzkříšen ze smrti už neumírá, ale je vzat do nebe. Podruhé nikdo ze svatých zemřít vůbec nemůže.

CEP Ekumenický překlad, 1979
Žid 9:27: "A jako každý člověk jen jednou umírá, a potom bude soud,"

CEP Ekumenický překlad, 1979
Zjev 2:11: "Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím: Kdo zvítězí, tomu druhá smrt neublíží.""


]


Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Úterý, 29. srpen 2023 @ 16:48:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko 


Klasická řk nábožnost . Ještē snaha zkoušet uvrtat ,někoho dalšího ,do kultu Antonína . To jste duchovní pardálové ,to je "nádhera" .


]


Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 31. srpen 2023 @ 11:36:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A jak jsi na to přišel, že bych kohokoli do něčeho "uvrtával"?


]


Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Úterý, 29. srpen 2023 @ 09:46:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
ivanp


]


Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Úterý, 29. srpen 2023 @ 09:55:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kam na ty idiotské myšlenky a představy chodíš

cirkev katolícka tak činila vždy, to je pravda, ale apoštolská cirkev na počiatku nejak to opomenula.]


Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 29. srpen 2023 @ 10:21:20 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Svatí v nebi jsou prostředníci Božích milostí (svými přímluvami je zprostředkovávají) - konají tím dobré skutky pro nás, dosud běžící závod.....


Přímluvná modlitba je pro křesťanství naprosto určující veličinou.

(1 J 5,16)
Uviděl-li by někdo svého bratra, že hřeší hříchem, který není k smrti, ať za něj poprosí, a Bůh mu dá život;....


]


Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Úterý, 29. srpen 2023 @ 19:56:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
ivanp


]


Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Úterý, 29. srpen 2023 @ 16:38:53 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Martino 


A tamta římsko- katolička ( o které jsem psal ) ,usoudila ,že se za ní může přimlouvat i Jan Hus . Brala a bere to tak ( pokud ona ještě žije v tomto světě ),že Jan Hus ,byl svatý muž a je u Boha . Proto z hlediska ,vašeho řk učiva ,k němu prý také volala . Jo je to paradox ,a ukazuje to ,jak jste rozdilní ,vy řk . Ale já ,a nejen jà ,ale obecně mnozí křesťané ,mimo ŘKC ,toto bereme jako velmi nebezpečné ,z duchovního hlediska ,a sám před jakýmkoliv volàním ,k fyzicky  zemřelým lidem ,varuji. Určitě ne . 


]


Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: martino v Úterý, 29. srpen 2023 @ 19:59:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
D42


]


Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Středa, 30. srpen 2023 @ 07:56:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Martino plus další řk


Právě naopak . Ta žena řk náboženství ,rozpoznala a pochopila ,že Jan Hus byl svatý ( tedy oddělený pro Boha ) muž . To že praktikovala modlařinu ,ohledně toho volání ,k němu ,do duchovní oblasti ,to je samozřejmě věc negativní. Jo ,byla ovlivněna učením ŘKC.


]


Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 30. srpen 2023 @ 11:17:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."To že praktikovala modlařinu ..."...

Danny, asi by jsi si měl nejdříve ujasnit, co je to vlastně modlářství doopravdy. Až potom vynášet o někom soudy.

Zatím to vypadá, že vlastně ani nevíš, o čem mluvíš.

Ale když ti to takto dělá dobře ...


]


Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pondělí, 28. srpen 2023 @ 21:34:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Co znamená Židům 12:1?
Členění kapitol a veršů nebylo součástí původních písemných textů Bible. Verše 1 a 2 kapitoly 12 přirozeně plynou z konce kapitoly 11 a poskytují přímou aplikaci bodů uvedených v této pasáži.

Pisatel listu Židům dříve vyjmenoval dramatické příklady toho, jak Bůh používá víru. To zahrnovalo odkazy na osobní příklady víry, jako byl Abraham (Židům 11:17–19), a také některé úžasné činy, kterých byli věřící Starého zákona schopni dosáhnout (Židům 11:30–35). A přesto tato diskuse zahrnovala také zmínku o těžkostech, kterým tito věrní čelili (Židům 11:35–38). Je úžasné, že Boží láska k nám – k těm, kteří jsou i dnes schopni slyšet a reagovat na evangelium – je důvodem, proč čekal, aby plně vydal své konečné vítězství nad hříchem a utrpením (Židům 11:39–40).

Proto tento verš začíná vhodným slovem „proto“. Všechny předchozí úvahy, včetně varování v 10. kapitole před odpadnutím, definice zbožné víry, katalog hrdinů, seznam vítězství, připomenutí utrpení a povzbuzení Boží lásky, vedly k tomuto bodu: pravdy. Co bychom měli dělat s touto úžasnou informací?

Spisovatelova odpověď je zdánlivě jednoduchá a snadno nepochopitelná, když je tento verš vytržen z kontextu. Správnou odpovědí křesťana, vzhledem ke všem „svědkům“ zbožné víry a jejich úspěchu navzdory jejich těžkostem a ve světle Boží láskyplné trpělivosti, je cílevědomě se zbavit svých hříchů a sobectví a „pevně se držet“, když se snažíme plnit plány, které pro nás Bůh připravil. Vše, co víme o dřívějším Božím díle, by nás mělo inspirovat k úplné a oddané oddanosti Jeho vůli.

Jak nám připomene následující verš, konečným příkladem toho je sám Kristus. Nejen, že Ježíš byl příkladem toho, jak bychom měli žít své životy (Židům 2:10–11), činil tak tím, že odolal všem pokušením, kterým čelíme (Židům 4:15), a pevně chápal, že jeho utrpení bylo součástí Boží plán „společně pracovat k dobru“ vše pro Jeho slávu a náš prospěch (Římanům 8:28; Filipským 2:8–11).

Podrobnější vysvětlení anglicky zde:
https://www.preceptaustin.org/hebrews_121#mce_temp_url#Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 29. srpen 2023 @ 09:16:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mnoho slov - jen jsi jimi neodpověděl na to, co znamená Žd 12,1.

Zde se znovu přirovnává náš život k běhu v aréně (srv. Gal 5,7).
"Kteří se na nás dívají" - doslova "svědkové", kteří s účastí sledují náš běh (jako třeba fotbaloví fanoušci na tribuně), jsou svatí vyznavači a mučedníci (o kterých mluvil v předcházející 11. kapitole).


]


Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Středa, 30. srpen 2023 @ 21:56:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
I kdyby to byli ti svatí co byli vzkříšení spolu s Ježíšem a šli s ním do nebe tak to nás mohou pozorovat, ale to je vše. Po nich nebyl vzkříšen už nikdo a byl vzatý do nebe. Nejsou příjemci našich případných a zbytečných modliteb k nim, protože se máme modlit jen k Bohu Otci "skrze Ježíše Krista" ten jediný zemřel za nás. ]


Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 31. srpen 2023 @ 11:34:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Usuzuje Mikim ...

Jestliže svatí v nebi nemohou konat skutky lásky, pak ale ten život v nebi stojí za starou bačkoru a tento život na zemi by měl evidentně nesrovnatelně vyšší kvalitu.
]


Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pátek, 01. září 2023 @ 09:20:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Co smí nebo nesmí několik svatých v nebi dělat se v Bibli nepíše, proto si to nebudrme vymýšlet a lhát.


]


Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 01. září 2023 @ 13:02:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pán Bůh dal člověku zdravý rozum - a předpokládá, že věci, které si lze rozumem domyslet a logicky odvodit, nemusí psát do Bible.


]


Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: fallkniven_f1 v Sobota, 09. září 2023 @ 00:07:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ať se u tebe nenajde, kdo by svého syna či dceru provedl ohněm! Stejně tak žádný věštec, jasnovidec, hadač, čaroděj, zaříkávač, vyvolávač duchů, věštkyně ani ten, kdo se radí s mrtvými. Každý, kdo páchá něco takového, je pro Hospodina ohavný! Právě kvůli takovýmto ohavnostem je Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyhání.

Jistě vám řeknou: „Ptejte se věštců a duchařů, kteří šeptají a šveholí.“ To se lid nemá ptát svého Boha? To se má ptát mrtvých na živé? 


:-PRe: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: Akuzativ v Sobota, 16. září 2023 @ 09:06:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Fallkniven_f1
Abys rozpoznal, co je to modla, přečti si, co říká Bůh
Pasáž: Numeri 21,6-9
 • 6 [biblenet.cz]I poslal Hospodin na lid ohnivé hady. Ti lid štípali, takže v Izraeli mnoho lidí pomřelo.
 • 7 [biblenet.cz]Lid přišel k Mojžíšovi a přiznával: „Zhřešili jsme, když jsme mluvili proti Hospodinu a proti tobě. Modli se k Hospodinu, aby nás těch hadů zbavil.“ Mojžíš se tedy za lid modlil.
 • 8 [biblenet.cz]Hospodin Mojžíšovi řekl: „Udělej si hada Ohnivce a připevni ho na žerď. Když se na něj kterýkoli uštknutý podívá, zůstane naživu.“
 • 9 [biblenet.cz]Mojžíš tedy udělal bronzového hada a připevnil ho na žerď. Jestliže někoho uštkl had a on pohlédl na hada bronzového, zůstal naživu.


]


Apoštolé žádné takové (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Čtvrtek, 14. září 2023 @ 17:34:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak abych to shrnul biblicky - a nesnažte se tu argumentovat nekanonickými deuterokanonickými knihami, které s Duchem svatým nemají ani zbla společného.

V NZ nemáme zaznamenanou ANI JEDNU takovou modlitbu k zesnulým Kristovcům. Proč se např. nejstarší apoštol Jan ANI JEDNOU nemodlil ke svému "papežovi" Petrovi? Proč se ANI JEDNOU nemodlil k Marii, matce Páně? 

Stačila by mi JEDNA JEDINÁ taková modlitba a praktikoval bych to také. Žádný takový příklad tam, ale není. 

Takže, kdo jste vy, že si můžete troufale dovolit dělat to, co apoštolé ani neučili ani nečinili? 

Víte, kdo jste? POHANÉ. 

Pouze ti se obraceli vždy k někomu jinému, než ke Stvořiteli.

A jen tak na okraj - Ani ve SZ ani v NZ nemáme dokonce zaznamenanou modlitbu ani k Duchu svatému. Natož pak k nějakému ubohému stvoření...

Jedinými adresáty kristovské modlitby je Bůh Otec a Bůh Syn.

V Duchu svatém, k němuž se proto nemodlíme, protože se modlíme v Něm.

Re: Apoštolé žádné takové (Skóre: 1)
Vložil: Akuzativ v Čtvrtek, 14. září 2023 @ 18:43:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pán Ježíš nepřišel starý zákon zrušit, ale naplnit

Odpověď na přímluvnou modlitbu znamená také znalost NZ


]


Re: Apoštolé žádné takové (Skóre: 1)
Vložil: monsek v Pátek, 15. září 2023 @ 08:19:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Že Pán Ježíš, nepřišel zákon zrušit, ale naplnit, je věc nezpochybnitelná, protože je jasně zjevena v evangeliu a je tu zprávu třeba pouze přijmout a porozumět.
Je to jedna ze zpráv, na základě které mění lidé své životy tím, že přijímají Ježíše Krista jako jediného prostředníky mezi sebou a Bohem, protože tím naplněním zaslíbení a stínů obřadního zákona se lidem zjevuje opravdový beránek, nikoliv ten zástupný. Ten beránek, který snímá hříchy světa, který se mu odevzdal, ne toho světa, který svévolně přestupuje nezrušitelný zákon, jehož součástí je milování bližního, ale také Boha, Boha nenahraditelného, nezastupitelného, milujícího a toužícího po vztahu s člověkem. Vztahu bez prostředníků.

To nikterak nevylučuje modlitbu za bližního, ale nikdy Bůh nebude mít vztah s člověkem mrtvým, který nic neví, k ničemu se nerozhodnul, nic nevnímá, pouze obdržel první smrt jako odplatu za hřích, a druhá smrt nad ním má moc - na rozdíl od těch, co zesnuli v Kristu.
Ke spasení je zapotřebí především milost, kterou Bůh dává těm, kdo za ni prosí a děkují, kteří přijmuli oběť Ježíše Krista atd. Znáš přece evangelium.

Ten, kdo přidává k Božímu slovu něco navíc a nebo něco zamlčuje, je proklet - viz závěr Zjevení.
O modlitbách k mrtvým, o zástupcích nás lidí před Bohem, o nových prostřednících mezi námi a Bohem se nikdo z apoštolů nezmiňuje a jistě by to nezatajili, když pokládali základ vědění o skutcích a oběti JK. Nezmínil se o tom ani Ježíš Kristus.
Zmiňuje se o tom jen ten, kdo hovoří sám za sebe a my víme, kdo to je.

Jedné Tvé větě, té poslední ale vůbec nerozumím a možná se nad ní zamýšlí i někdo jiný,
Můžeš vysvětlit, jak myslíš to, že odpověď na přímluvnou modlitbu znamená také znalost NZ. Z různých aspektů jejího zkoumání mi vychází protimluv.
Očekáváme li odpověď od toho, ke kterému se modlíme, a nemodlíme li se k modlám, pak Ten, kdo odpovídá, NZ jistě zná. Modlíme  li se v Duchu a ve jménu Ježíše Krista k Otci, Bohu, odpovídá Bůh a ten NZ jistě zná.
Modlíme li se k modlám nebo mrtvým, kteří neznají nic - nechci rozepisovat, ke komu se tak vlastně modlíme - pak NZ porušujeme, ignorujeme a Mojžíš by nás nejspíš dal ukamenovat - nejen nás, ale i ty, kteří předstírají posed nastolci zastupujícím nezastupitelného, jestli mi rozumíš.


]


Re: Apoštolé žádné takové (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pátek, 15. září 2023 @ 10:29:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je to moc hezky napsáno, ale málo lidí to chápe. Křestané sami nejsou dobrým vzorem a neukazují , že je víra v Krista změnila. Podléhají politickým vlivům a snadno se přidají na stranu zla. Pojem beránek, který snímá hříchy světa, jim nic neříká. Nevěří těm, kteří takové náboženství prezentují. Vidíme to krásně na dnešních válkách. Pravoslavní a Slované a vraždí se mezi sebou. Kde je Kristus? A jak se dodržuje Zákon Boží? A do tohoto náboženství leckdo přimíchává to, co mu vyhovuje. Je v tom zmatek. Když nevěřící či hledající sem zavítá na tyto stránky, možná  s odporem odejde. Kdybych neuvěřil za totality a neměl vlastní zkušeností  s vírou, tak po roce 89 jsem dopadl jako Jirka, stal se nevěřící. Z psychologického hlediska je víra dobrá, ale nic se nesmí přehánět. Jakmile se člověk stane fanatikem, chová se jak psychopat a neuvědomuje si to. Pak škodí sobě i okolí.


]


Re: Apoštolé žádné takové (Skóre: 1)
Vložil: Akuzativ v Pátek, 15. září 2023 @ 21:27:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Monsek
Jak to děláš, že nevěříš tomu, že Bůh je Bohem živých?
Věříš jenom sobě?
To je nepochopitelné
Doporučuji ti studovat Písmo svaté
Naučíš se rozpoznat, co je to modla]


Re: Apoštolé žádné takové (Skóre: 1)
Vložil: monsek v Pátek, 15. září 2023 @ 22:11:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Akuzative, Bůh je Bohem živých, to je výrok Pána Ježíše a nelze o jeho pravdivosti pochybovat. Jen ten, kdo písmo nestuduje, opakuje to, co slyšel, Kdybys písmo studoval, porozuměl bys na základě souvislostí, komu a proč to Pán Ježíš říkal.
Je li Bůh Bohem živých, Bohem Abrahama, Izáka a Jákoba,  ještě neznamená, že Abraham, Izák a Jákob jsou v nebi. Naopak, nevědí nic, jsou mrtví dnes, do vzkříšení, které zaslíbil Pán Ježíš v den nejposlednější a ten den ještě nenastal.

Apoštol Pavel je jistě větší autoritou, než církevní "otcové" kteří přijali pohanskou nauku, když nás informuje, že živí, kteří se dožijí konce, se do Božího království dostanou spolu se vzkříšenými mrtvými a nikdo nikoho nepředejde. Přečti si 1. Tesalobnicejským, kapitolu 4 verše 15 až 17.
Pokud nerozumíš slovu vstanou, tak to slovo znamená, že vstanou z hrobů. V Božím království, kdyby byli, nemuseli by být kříšeni, vstát, aby se spolu s živými do Božího království vrátili.

Co se týče Boha živých, tak Pán Ježíš oponoval těm, kdo nevěřili ve vzkíšení - vidíš - vzkříšení. Nesmíš jeho výrok vytrhávat z kontextu.
Saduceové nevěřili ve vzkříšení o kterém hovořil Ježíš také na jiných místech evangelia, například při poslední večeři a on jim říká jinými slovy, že pokud by nebylo vzkříšení, nemohl by být Bůh Bohem živých, nebo jinak - Bůh je Bohem živých, kteří budou vzkříšeni i když tomu saduceové nevěří a vzkříšen bude Abraham, Izák i Jákob ( kromě těch milionů nejmenovaných ), ačkoliv tomu saduceové nevěří. Je Bohem živých,, nejen proto, že mrtví nevědí nic, jak písmo praví, ale také proto, že Bůh v každé době ví, kdo bude vzkříšen a před Bohem je budoucí vzkříšení v den nejposlednější jisté, jako by se to stalo již dnes.

Přečti si Lukáš 20,37 .. mrtví vstanou .. až 38. Bohu jsou všichni živí

a Výrok Pána Ježíše zasaď do kontextu rozhovoru se saducei, kteří pravili, že není vzkříšení Matouš 22,23 až 38 a pochopíš studiem písma, že když to Pán Ježíš saduceům říkal, Abrahama, Izáka i Jakoba vzkříšení teprve čekalo, a ap. Pavel Ti to vysvětlí ještě lépe. 

Pro doplnění studia Bible o mrtvých, do které patří i SZ,pokud bys ho chtělznedůvěryhonit, popřel bys kromě jiného i všechna proroctví na Mesiáše, si přečti
Kazatel 9,10 .. není moudrosti v hrobě, kam jdeme
Žalm 115,17 ... mrtví Hospodina nechválí, jsou v zemi mlčení
Kazatel 9, 5.6 ... zde máš napsáno, v jakém stavu se mrtví nachází
Job 14,21 .. nic neví, nic nevnímají
Job 14,12
Levitikus 19,31
Deuteromenon 18.12
Žalm 6.6
Žalm 146,4
1 Timoteovo 4,1
2.Korint 11,14
 
stačí, máš co studovat, když studiumBible miluješ . Znění veršů neuvádím, lépe je přečíst si je  a poznamenat.

Modla zastupupuje u modlářů Boha, 


]


Re: Apoštolé žádné takové (Skóre: 1)
Vložil: Akuzativ v Sobota, 16. září 2023 @ 08:12:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Monsek
Ano, Bůh je Bohem živých
Tak to je
Ty mi tu ale předkládáš nějaký svůj názor, že žije jenom ten, koho označíš za živého 
Třebas dojdeš k tomu, co to znamená, že Bůh je Bohem živých


]


Re: Apoštolé žádné takové (Skóre: 1)
Vložil: monsek v Sobota, 16. září 2023 @ 09:59:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Akuzative, nepředkládám Ti zde žádný můj názor, ale nechal jsem mluvit autority, jako je ap. Pavel v NZ aby Ti vysvětlili, co znamená výrok o Bohu živých, který nejdeš ve dvou místech NZ, které jsem Ti citoval. A protože se Bible vykládá Biblí - její pisatelé byli pouhými nástroji a inspirátor nebyl schizofrenik, který trpí protimluvem, protože by tento protimluv vzal autoritu jeho zvěsti, kterou nechal zaznamenat, tak proto musíš Bibli vykládat Biblí.

Z výkladu ti nevyjde žádný rozpor, pokud nebudeš vytrhovat její části z kontextu.

Bůh je Bohem živých, to jsem nepopřel, jen ti živí jsou, byli, a budou na čas mrtví, než dojde ke vzkříšení.
Pokud nevěříš ve vzkříšení, jako saduceové, děláš z Pána Ježíše lháře, protože on nám slíbil - nikoliv nasliboval - že nás vzkřísí v den nejposlednější.

Z lidí pak děláš pitomce, kteří žijí nevědomky po tom nejposlednějším dni, protože někde kolem nich se pohybuje oblak svědků, kteří nemohli být vzkříšeni jinak, než v den nejposlednější.

Z Bible le děláš sbírku nevěrohodných výroků a příběhů, které třeba nahradit a poopravovat pohanským učením o nesmrtelnosti duše.

Nebudu vyjmenovávat všechny důsledky falešného výkladu, který není podřízen Bibli, ale učení importovaného přes  helenismus z Babylona.

Podporuješ jednu z největších herezí, která se do křesťanství vmísila a zcela zdeformovala pohled mnohých upřímných věřících, kteří se nedokázali odevzdat Boží lásce a hledají útočiště a přímluvu u lidí, mrtvých lidí, nevědouce, protže jejich učení jim zamlčuje, že je to před Bohem ohavnost.

Těch lidí je mi líto a proto zde píšu o tomto tématu, který kdyby byl jen názorem, na spasení by nic nezměnil, ale praktiky z něj vyplývající jsou nebezpečné a dělají z upřímných věřících modláře, kteří se modlí k mrtvým o přímluvu u milujícího Boha.
 
Ze sebe pak děláš pokrytce, který něco káže a sám to nědělá - radíš studovat Bibli a sám ji asi nečteš, protože neumíš zařadit to, co cituješ, do kontextu a další místa, která věc doplňují azůstávají s biblickou zvěstí kompatibilní neznáš a nebo vytrhuješ z kontextu.

Jestli poznáš pravdu, tak Tě ta pravda zachrání, ale také tě ochrání od modlářství a falešných projevů uctívání.
Ochrání tě před ohavností, kterou pácháš, kterou tak Bůh nazývá.

Ve smrti není vzpomínky na Tebe, Tvůj  duch odejde, ty se vrátíš do země, v ten den tvé myšlenky zahynou   Lev 19,31 Deut 18,12  Žalm 6,6  žalm 146,4

Neodchyluj se od víry, nepřikláněj ke svůdným duchůma učení démonů, nenech se svést  Satanem vydávajícím se za anděla světla .... 1 Tim 4,1  2 Kor 11,14

Hodina, kdy všichni v hrobech uslyší jeho hlas a vyjdou ... vzkříšení.. ještě nanastala a nepředstírej, že ano... Jan 5,28 29


Třeba dojdeš k tomu, že Bůh živých tě chce ochránit před modlářstvím, které z této nauky plyne, dal Ti dostatek informací, které autorizoval krví Pána Ježíše - láskou k Tobě , ještě hříšníkovi, abys i ty byl živý a Bůh Bohem Tvým i po vzkříšení.
Jedině pěním na doktríně nesmrtelné duše, která jde hned po smrti do nebe, pekla nebo očistce, je učení o nanebevzetí Marie, očistci, věčném trápení v ohnivém pekle ... udržitelné. Před pravdou ale neobstojí.


]


Re: Apoštolé žádné takové (Skóre: 1)
Vložil: Akuzativ v Neděle, 17. září 2023 @ 09:21:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Monsek
Určitě bys měl vysvětlit, co to znamená, že Bůh je Bohem živých


]


Re: Apoštolé žádné takové (Skóre: 1)
Vložil: monsek v Neděle, 17. září 2023 @ 13:20:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
 Akuzative, vysvětloval jsem Ti to, ale Ty jsi to nepochopil a mám podezření, že jsi ty verše ani nečetl.   Naopak, bych tě chtěl poprosit, abys mi prozradil, které verše máš ve své Bibli začerněné, nebo které stránky Ti v ní  chybí, asi ji studuješ, když k tomu nabádáš druhé. Jen Ti tam asi chybí.   1/ Vysvětli mi, proč se modlíte ke svatým - zemřelým osobám, které spí v hrobě a čekají na vzkříšení v den nejposlednější, aby spolu s žijícími přešli do království nebeského, když apoštol Pavel nás poučuje slovy   1.Tesal. 4, 13 - 18
 • 13 [www.biblenet.cz]Nechceme vás, bratří, nechat v nevědomosti o údělu těch, kdo zesnuli, abyste se nermoutili jako ti, kteří nemají naději.
 • 14 [www.biblenet.cz]Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, pak také víme, že Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním k životu.
 • 15 [www.biblenet.cz]Toto vám říkáme podle slova Páně: My živí, kteří se dočkáme příchodu Páně, zesnulé nepředejdeme.
 • 16 [www.biblenet.cz]Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve;
 • 17 [www.biblenet.cz]potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem.
 • 18 [www.biblenet.cz]Těmito slovy se vzájemně potěšujte.
Jsou už tedy s Pánem navždy, nebo čekají na polnici a hlas, který je vzbudí, aby mohli spolu s žijícími vejít k pánu ? Chceš polemizovat s Pavlem ?   2/Proč se modlíš za přímluvy ke svatým - kteří sice v nebi nejsou, ale ty věříš že ano, když oni Tě ani neslyší, a nemají nic společného s tím, co se děje na zemi ? Kaz 9,5 - 6
 • 5 [www.biblenet.cz]Živí totiž vědí, že zemřou, mrtví nevědí zhola nic a nečeká je žádná odměna, jejich památka je zapomenuta.
 • 6 [www.biblenet.cz]Jak jejich láska, tak jejich nenávist i jejich horlení dávno zanikly a nikdy se již nebudou podílet na ničem, co se pod sluncem děje.
  Žalm 115
 • 17 [www.biblenet.cz]Mrtví nechválí už Hospodina, nikdo z těch, kdo sestupují v říši ticha.
 • 18 [www.biblenet.cz]Avšak my budeme Hospodinu dobrořečit nyní i navěky. Haleluja.
Job 14
 • 12 [www.biblenet.cz]člověk ulehne a nepovstane a dokud nebesa budou, neprocitne, ze spánku se neprobudí.
3/ Proč něvěříš Pánu Ježíši, kterého přijímáš, jak věříš tělesně proměněného, kteý zaslíbil – a co zaslíbil, splní, on to nanasliboval, ale zaslíbil [KB1613] J 6:40 A tatoť jest vůle toho, kterýž mne poslal, aby každý, kdož vidí Syna a věří v něho, měl život věčný. A jáť jej  vzkřísím v den nejposlednější. [KB1613] J 6:44 Žádný nemůž přijíti ke mně, jediné leč Otec můj, kterýž mne poslal, přitrhl by jej; a jáť jej vzkřísím v den nejposlednější. [KB1613] J 6:54 Kdož jí mé tělo a pije mou krev, máť život věčný, a jáť jej vzkřísím v nejposlednější den.


]


Re: Apoštolé žádné takové (Skóre: 1)
Vložil: Akuzativ v Neděle, 17. září 2023 @ 17:58:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Monsek
takže se nechytáš a nevysvětlíš, proč je Bůh Bohem živých]


Re: Apoštolé žádné takové (Skóre: 1)
Vložil: monsek v Neděle, 17. září 2023 @ 20:04:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Akuzative, myslím, že ty nejsi ochoten něčemu rozumět, takže místo vysvětlování, které už jsi dostal,
se Tě znovu ptám, jestli se chceš přít s Pánem Ježíšem nebo apoštolem Pavlem, kteří Ti jasně sdělují, že mrtví budou vzkříšeni v den nejposlednější a že Ti dávno zemřelí jsou v hrobě, odkud spolu s žijícími -a nikdo nikoho nepředejde - vejdou do Božího království společně.
Pro někoho je to jasná zpráva, pro někoho zklamání, protože tím padá podstata jeho pověry, která ho vede k modloslužbě.

 


]


Re: Apoštolé žádné takové (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pondělí, 18. září 2023 @ 10:31:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
monseku nikdo nepopírá, že Bůh poslední den vzkřísí naše mrtvá těla, ale celý člověk je duše+tělo. Duše je nesmrtelná jak nás ujišťuje Ježíš. Každý kdo m ůže zabít tělo, nebůže zabít duši? Protože duše je nesmrtelná a Bohem stvořená v okamžiku početí. Křesťanství není o reinkarnaci, kde existuje omezený počet duší, které neustále rotují z mrtvého na živého. Co by to pak bylo za Boha, který je neschopný stvořit duše pro každého člověka, a proto Ježíš ujišťujě lítostivého lotra, "ještě dnes budeš se mnou v ráji" Jak by mohl být s Ježíšem v ráji, když ON Ježíš s lidským tělem bude v zapečetěném hrobu a Dismas ten pokorný lotr ve společném hrobě odsouzsných? Ano každý kdo zemřel je s tělem v hrobě, ale s duší která je Bohem stvořená, je již v nebi, očistci nebo v pekle. V nebi již pro svou svatost, v očistci pro svůj dluh dokud nezaplatí do posledního haléře, protože v Písmu se konstatuje, že nic nesvatého do nebe nevstoupí a v pekle pak jsou ti, kdo žili v nepřátelství s Bohem, protože odmítali jeho zákon, nebo zrádci co hřešili proti Duchu svatému a další jak je Písmo vyjmenovává, jako zloději, vrazi, smilníci, cizoložníci atd. pokud včas se neobrátili jako onen svatý Dismas na Kříži. monseku, máš to hodně polpetené, protože v Boha nevěříš. Věřit v Boha znamená, že věříš v Boha Všemohoucího a lidskou duši nesmrtelnou a to ty nevěříš proto máš problém. Tvůj pád je stejný jako u Myslivce a jemu podobných, používáš vyjádření jako modloslužba a vůbec nerozumíš tomu co tím chceš říci. Je mi líto monseku, padáš stále do větších hlubin a není ti pomoci. 


]


Re: Apoštolé žádné takové (Skóre: 1)
Vložil: monsek v Pondělí, 18. září 2023 @ 14:38:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
 Je otázkou, co je nesmrtelnost. Tu má jedině Bůh. Jedině on je nesmrtelný a každá stvořená bytost je smrtelná, protože odplata za hřích je smrt, ale v Ježíši Kristu je život věčný. Skrze jeho oběť a vyznání Ježíše jako svého Spasitele, přijetím jeho oběti, na jejímž místě jsme měli být my, dostane člověk život věčný , bude oděn v nesmrtelnost.
 • 1. Korintským 15, 53 [www.biblenet.cz]Pomíjitelné tělo musí totiž obléci nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost.
 • 1. Korintským 15, 54 [www.biblenet.cz]A když pomíjitelné obleče nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost, pak se naplní, co je psáno: ‚Smrt je pohlcena, Bůh zvítězil!
Jestliže tělo musí obléci nesmrtelnost, tak tu nesmrtelnost nemá, ale bude ji mít, až když ji oblékne, ale nemá ji. Nemá tedy smyslu hovořit o člověku, duši živé, že je nesmrtelná. Neexistuje tedy nesmrtelná duše – pojem duše představuje člověka jako živou bytost, nikoliv součást člověka připojenou k tělu – Bůh, když stvořil člověka, člověk byl duší živou. [KB1613] Ř 6:23 Nebo odplata za hřích jest smrt, ale milost Boží život věčný v Kristu Ježíši, Pánu našem.   [KB1613] 1Tm 6:16 Kterýž sám má nesmrtelnost, a přebývá v světle nepřistupitelném, jehož žádný z lidí neviděl, aniž viděti může, kterémužto čest a síla věčná. Amen.    Nesmrtelný je jedině Bůh, člověk nesmrtelnost dostane až se do ní oblékne Kdyby byla lidská bytost, duše, nesmrtelná, nemohlo by platit, že odplata za hřích je smrt [KB1613] Ř 6:23 Nebo odplata za hřích jest smrt, ale milost Boží život věčný v Kristu Ježíši, Pánu našem. Jestliže tedy člověk nesmrtelnost nemá, ale je mu zaslíbena, můžeme se ptát, kdy tu nesmrtelnost dostane, kdy oblékne ten oděv, který nemá, bez kterého je nahý, který se zde nazván „ nesmrtelností“   Je absurdní představa, že Bůh křísí člověka, podle Ježíšova zaslíbení tak, že z hrobu vyvolává zetlelé tělo, aby do něj vrátil duši, která přebývala v blaženosti v nebesích, v blízkosti Božího trůnu a měla dokonce výsadu za nás orodovat . Víme přece z veršů, které jsem zde uváděl, že mrtví nemají podílu na ničem, co se děje na zemi pod sluncem – tedy ani na spojení s námi, aby vyslýchali naše prosby o přímluvu.    Učení o nesmrtelnosti duše od dob příslibu „hada“ prvním lidem v ráji, že následkem hříchu nezemřou, vedlo přes Babylon a Řeckou filosofii do židovství a později do křesťanství. Jsi dost inteligentní i horlivý na to, abys nechal tuto skutečnost bez povšimnutí a nezamyslel se nad tím tématem hlouběji . Přeji Ti vše dobré. Vím, že i Tvé připomínky jsou v myšleny v dobrém. Lojza


]


Re: Apoštolé žádné takové (Skóre: 1)
Vložil: martino v Pondělí, 18. září 2023 @ 16:57:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
monseku mám obavy, že jsi ztratil zdravý rozum....pokud si kladeš otázku co je nesmrtelnost. No pkud máš problém se základy křesťanství pak se nedivím že zde píšeš nesmysly...


]


Re: Apoštolé žádné takové (Skóre: 1)
Vložil: monsek v Pondělí, 18. září 2023 @ 19:19:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Martino, nikdo neví všechno a každý z nás se může mýlit. V tom případě pak máme k dispozici autoritu, na kterou se můžeme obrátit, a tou je Bible.
Všechno, co bylo napsáno kromě ní, je jen odvar podléhající různým výkladům a trendům, třeba i míněným upřímně.
Proto je lépe držet se Bible, tj. Božího slova.

Je třeba dávat pozor, abychom v našem svatém rozhořčení nebojovali proti Němu a jeho slovu, místo abychom je přijali a řídili se jím.
Bůh své slovo, zjevené nám v Bibli, kterou psali lidé jím inspirovaní, nestaví proti jinému svému slovu. To by nebyl Bohem.
Jen lidé si to slovo někdy upravují podle svých potřeb a pak přestane být biblická zvěst kompaktní, ale je si třeba uvědomit, že Bible se vykládá Biblí a zdánlivé rozpory je třeba řešit jejím komplexním studiem.

Protože mi mnoho míst v Bibli hovoří o tom, co se děje se zemřelými, že nic nevědí a je jim problém nás lidí neznámý, nemohu připustit výklad jiný, ale celý institut svatých, očistce, považovat za falešný.
Pán Ježíš nepotřebuje tlumočníka, když jasně říká, že nás vzkřísí v nejposlednější den, potřebuje ho jen ten, kdo chce jeho zaslíbení překroutit..  Zde už nejde o neporozumění, o kterém píšu na začátku.
Zde už se jedná o prokletí za hlásání jiného evangelia a přidání nebo ubrání slov, která nechal zapsat Bůh. Najdeš to u Pavla i Jana .
Pokud mně přesvědčíš, že se mýlím, jen Ti poděkuji Gal 1,9 nebo  Zj. 22, 18 -19

Je hodně upřímných věřících i příkladně žijících lidí, kteří věří tomu, co jim bylo řečeno a co se původnímu evangeliu vzdaluje. Můžeme jen mít naději, že jim to Bůh nepočítá za vinu, která padá na hlavu těch, kdo si přidávají a ubírají a pak ustanovují jako normu víry.
Případ nesmrtelnosti duše, duše po smrti, v očistci, institut svatých, zdánlivě nevinné věci, ale stojí na něm falzum evangelia a zkreslování charakteru milujícího Boha.

Vím, že jsi v těžké pozici, jsi upřímně věřící, horlivý jako byl kdysi Pavel a zhroutil by se Ti svět zhroucením základu na kterém staví Tvá církev a nejsi sám. Ty se o věc pereš, ostatní zde je lhostejná, protože i oni věří tomu, co jim  dogmata jejich církví dovolují. Tebe budou tepat za to, že jsi katolík a sami nevědomky vyznávají to, co je Tvou církví zaneseno navíc.
Vím, že se Ti nebude líbit, co píšu, ale i Ty píšeš na rovinu.  


]


Re: Apoštolé žádné takové (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 19. září 2023 @ 11:43:07 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Zkusme myslet selským rozumem.

Má - li jít o vzkříšení zemřelého člověka, musí zde po něm být nějaký zůstatek, jeho část - něco existujícího - co bude vzkříšeno, obnoveno.
 Pokud zde už nic není ani z těla, ani z duše člověka - nejedná se už o vzkříšení někoho, ale o úplné nové stvoření člověka.

Písmo však hovoří o vzkříšení těla - a to i u těch lidí, které sežrala dravá zvěř, nebo kteří byli spáleni na popel.

Písmo nikde nehovoří o vzkříšení lidské duše - ta je ve své podstatě nesmrtelná - je tak obrazem nesmrtelného Boha.


(Mt 10,28)
A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Raději se bojte toho, kdo může i duši i tělo zahubit v Gehenně.

Nechává tě, Lojzo, docela klidným, že v důsledku tvrdíš opak toho, co učí Kristus?


]


Re: Apoštolé žádné takové (Skóre: 1)
Vložil: monsek v Úterý, 19. září 2023 @ 13:31:05 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tady přece ale nejde o to, v jaké formě Bůh uchovává identitu člověka. To nám zůstane tajemstvím a nemůžeme to pochopit.

Zde jde o to, jestli můžeme komunikovat s těmi dušemi, které písmo prohlašuje  za nekontaktovatelné, protože spí a je jim náš svět cizí.
Také dle písma čekají na vzkříšení, aby byli spolu s proměněnými živými dovedeny před Boží trůn, ale teprve musí obléct nesmrtelnost. a jestliže ji musí obléct, tak ji ještě nemají.

Jestliže nejsou před Božím trůnem a čekají na poslední živé na tomto světě, abys nimi oblékly nesmrtelnost, nemohou za nás orodovat.

Kdyby byla lidská duše, což je celý člověk, živý tvor, který se stal duší živou, nikoliv nesmrtelnou při Božím stvoření, kdyby byla nesmrtelná, nemohlo by platit zlořečenství, že odplatou za hřích je smrt.
Ano, lidská duše, život člověka končí hříchem, pokud na něj nebude vztažena Boží milost plynoucí z Kristovy oběti.

Je absurdní předtsava, že nějaká duše v kontaktu s Bohem, jestliže se za nás přimlouvá a žije tam, kde sídlí Bůh, bude vrácena do ztouchnivělého hmotného těla, i když nového, aby se vrátila tam, kam podle zaslíbení nemohla dojít dříve, než na konci dnů.
án Ježíš přirovnává smrt ke spánku. To platí pro nás, na zemi, ale i pro duše čekající na poslední soud, vzkříšení a to k životu věčnému, nebo ke druhé smtrti.

Jestliže odplata za hřích je smrt, pak nemůže být lidská bytost - ve formě tělesné, ani duchovní, nesmrtelná. Může však dostat život věčný, obléknout to, co ještě nemá - nesmrtelnost podle Pavla.

Bůh nás znal ještě než jsme byli zformováni v těle matky a bude nás znát i po tom, co ztrouchnivíme v hrobě a není pro něj nemožné vrátit život tam kde byl pozastaven a jak to má zařízené, se můžeme jen dohadovat.  

Ano, člověk může zabít naše tělo, které ztrouchniví, ale nemůže nám vzít život, protože o něm rozhodne Bůh při posledním soudu O život, tj duši, duši živou, se můžeme připravit jen sami i když půod vlivem falešného náboženství, ale sami svou volbou.

Náš selský rozum nemůže přepisovat Boží slovo, může mu jen rozumět  nebo ho nechápat, ani jedno není předností nebo hříchem. Hříchem je Boží slovo ignorovat a opravovat.
Zdravím Tě. Lojza


]


Re: Apoštolé žádné takové (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 19. září 2023 @ 19:52:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Tady přece ale nejde o to, v jaké formě Bůh uchovává identitu člověka."...

Ale právě o to jde: Pokud nezbude z člověka absolutně nic - a atomy hmoty neidentifikují osobu člověka, protože během sedmi let se v lidském organismu vlivem metabolismu vymění úplně každý atom v těle člověka - a pokud není nesmrtelná lidská duše, která by uchovávala identitu osoby člověka - pak by to už nebylo žádné vzkříšení člověka, ale úplně nové stvoření člověka od nuly.

Toto ale není křesťanská víra.Tímto způsobem se to píše ve Starém zákoně - v knize Kazatel (tuším).
Ale zrovna tak se v tom samém Starém zákoně píše i o Saulovi, který svévolně proti Božímu zákonu pomocí média kontaktoval zemřelého proroka Samuela!


..."kdyby byla lidská duše, což je celý člověk, živý tvor, který se stal duší živou, nikoliv nesmrtelnou při Božím stvoření, kdyby byla nesmrtelná, nemohlo by platit zlořečenství, že odplatou za hřích je smrt."...

Člověk byl stvořen k životu s Bohem. V duchovním světě neexistuj fyzická smrt - existuje však smrt duchovní. Duchovní smrt je oddělení od Boha - takto jsou mrtví - oddělení od Boží blízkosti -  všichni zlí duchové. I oni byli stvořeni jako duchové nesmrtelní, ale svojí vzpourou proti Bohu si přivodili duchovní smrt.


..."Je absurdní představa, že nějaká duše v kontaktu s Bohem, jestliže se za nás přimlouvá a žije tam, kde sídlí Bůh, bude vrácena do ztrouchnivělého hmotného těla,"...

To je skutečně absurdní.
Vzkříšené tělo bude mít podobu Kristova těla oslaveného - nebude ztrouchnivělé, nebude podléhat nemocem ani  zkáze smrti. Bude mít zcela nové vlastnosti a podíl na moci Kristova trůnu (Zj 3,21)..

Problém, na který já poukazuji, že většina lidí není schopna myslet jinak, než v intencích našeho běhu času. Z tohoto pohledu lidská těla zemřelých čekají na svoje vzkříšení na konci věků. 
Ale z pohledu věčnosti tomu tak není - na věčnosti je ustavičná přítomnost a poslední soud na věčnosti vlastně už stále probíhá. Tam už je vlastně jakýmsi nám nepochopitelným způsobem konec věků - poslední soud. Nepochopitelným proto, že žádný dosud žijící člověk nemůže mít zkušenost s věčností. Na věčnosti už není důvod na nic čekat.

]


Re: Apoštolé žádné takové (Skóre: 1)
Vložil: Akuzativ v Úterý, 19. září 2023 @ 11:01:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Martino¨
Ano, tak to je
To ovšem Monsek neví


]


Re: Apoštolé žádné takové (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Pátek, 15. září 2023 @ 16:42:43 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Greg

A a aby to měli někteří řk , jaksi upravené a zargumentované v nábožném hávu ,tak si dedukují ,že je přece tzv "normální" ,volat a modlit se k té tzv "bezhříšné Marii" ( dle jejich učiva) ,protože ona jim jako tzv  "bezhříšná " ( tedy dle jejich chápání ,velmi blízko Boha ) ,rozumí. A pokud jsou řk děti ,od mala učeny na modlitby k Marii ,a k řk světcům ( a nebo údajným světcům ) ,tak ti lidé to berou jako cosi normálního ,ve své nábožnosti . Že je to pohanský kult ,to nevidí a přiznat to nechtějí . To by totiž ukázalo jiné světlo ,na učení ŘKC . Za tímto vším ,něco stojí . A má to sílu extra . A staletí .


]


Re: Apoštolé žádné takové (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 21. září 2023 @ 05:22:47 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Na úctě ke Kristově matce či k jiným světcům, kteří jsou dneska spolu s Kristem v nebi, není vůbec nic pohanského.

Danny, vyjadřuješ se k věcem, které zatím evidentně dobře nechápeš.
Kde je Maria, tam není hřích
Kde je totiž plnost Boží milosti, tam už není absolutně žádného dalšího prostoru pro nějaký hřích.

Maria byla takto milostí naplněna jako první z lidí a přivedla Krista do tohoto světa.

Bůh tím otevřel cestu k Boží milosti i pro všechny ostatní křesťany.

Vždyť také našim životním úkolem je (jako u Marie) přivádět Krista do tohoto světa a také my můžeme být takto Boží milostí Bohem naplňováni.

Právě takto byl Boží milostí naplněn i mučedník Štěpán....


(Sk 6,8)
Štěpán, plný milosti a moci, činil mezi lidem veliké divy a znamení.

Tohle není žádné pohanství - toto je živé křesťanství.  V milosti, síle a moci Ducha svatého.
]


Re: Apoštolé žádné takové (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Středa, 27. září 2023 @ 20:14:17 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Žádná Marie nebo Miriam v nebi není. Je mrtvá, v Izraeli pohřbená spolu s Josefem a rodiči a čeká na vzkříšení v den nejposlednější. To, že její tělo nenašli neznamená, že byla vzata třetí den po smrti do nebe. 

https://cs.frwiki.wiki/wiki/S%C3%A9pulcre_de_la_Vierge_Marie#mce_temp_url#

CEP Ekumenický překlad, 1979
Jan 6:39-40: "a jeho vůle jest, abych neztratil nikoho z těch, které mi dal, ale vzkřísil je v poslední den. Neboť to je vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný; a já jej vzkřísím v poslední den.""


]


Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 18. září 2023 @ 15:00:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Pořád dokola zde tvrdohlavě opakujete tento nesmysl:


Když si člověk ve své pýše svévolně  vykládá Bibli  zase tou samou Biblí - je to jako, když se pes honí pořád dokola za vlastním ocasem.

Jako bys měl vypočítat rovnici o dvou neznámých a měl k tomu matematické vyjádření rovnice jen pro jednu neznámou. To takto nevypočítá správně nikdo, protože v takovém případě  je nekonečně mnoho možných řešení.Bible byla napsána svatopisci z izraelského národa a jen ti určují, v jakém smyslu je třeba textům rozumět. Toto správné porozumění Bibli se přenáší v tradici vyvoleného národa podnes. Správné porozumění jednotlivým místům Bible se předává v izraelském národě kontinuálně (v nepřerušeném řetězci)  z generace na generaci.

Křesťanské texty a křesťanské porozumění Bibli to má zrovna tak: předává se také z generace na generaci skrze tradici církve.

Nikdo "nepolíbený" křesťanskou tradicí si nemůže vzít jen tak do ruky Bibli a domnívat se, že textům správně porozumí. 
Ve smyslu se totiž jedná o křesťanské "novočtení" míst Starého zákona, které jsou vykládány nově - ve světle událostí  ze života Ježíše z Nazareta, ve kterém spatřuje slíbeného Mesiáše a skutečný význam spisů Nového zákona je udržován a chráněn církví jako její poklad víry.

Typickým příkladem tohoto zcela nového křesťanského pohledu na Bibli jsou Berojští židé.Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: monsek v Úterý, 19. září 2023 @ 08:52:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milý  oko.
Není tradice, jako tradice. Svou měli i pohané, kteří uctívali královnu nebes už tehdy, v babyloně.
jediná tradice, které bychom se měli držet my, křesťané, je vyjádřena v Bibli a je jí milování Boha a bližního jako shrnutí zákona, uznání Ježíše za Krista, neboli Mesiáše a očekávání toho, co zaslíbil, tedy jeho návratu, zachovávaje to, co nás učil a co nám přikázal ústy svými a svých učedníků.

To, co je navíc, je církevní folklor, kolorit a vede k babským povídačkám, před a církevnickým sporům.
 kterými nás varuje Pavel.
Kdyby se církev držela této tradice, ochuzovala by se sice o své postavení, nemohla by spolupracovat , smilnit s králi této země, nebyla by zastupujícím prostředníkem a někdo ji ztotožňuje s Kristem.
Byla bz společenstvím těch, co uznali Ježíše za Mesiáše a očekávala by jeho druhý příchod. Stál by bratr vedle bratra, byla by místem, ve kterém se projevuje Duch Boží v lidech atd.. atd..
Žel, toto nemůže splnit žádná lidská organizace a důkazem toho je spousta různých organizací od ŘKC se odtrhnuvších, naneštěstí s částí její pohanstvím zbarvené tradice... Královnou nebes počínaje, přes očistec k nesmrtelnosti duše konče.

To, co si Bůh přeje od nás, dává vždy jasně najevo a informace o stavu po smrti nejsou dány pro uspokojení naší zvědavosti, ale pro povzbuzení, ale také jako varování před tím, abychom se vyhnuli tradicím zavlečeným z pohanství.
Víme, že již ve SZ byl styk s mrtvými zakázán a že je Bohu ohavnsotí. Neexistuje duše člověka, se kterou bychom mohli komunikovat, proto nás Bůh varuje a říká že mrtví nevědí nic a nemají podílu na žádné věci na zemi, ale že čekají v hrobech na vzkříšení a pak spolu s žijícími, v ten den nejposlednější, až obléknou nesmrtelnost - kterou dosud neměli, protože jediný Bůh ji má, vejdou spolu se vzkříšenými před Boží tvář. SPOLU NIKDO NIKOHO NEPŘEDEJDE.

Protože ap. Pavel jasně píše, že má od Pána zvěst, či ujištění, kterým ujišťuje i nás, máme to dané černé na bílém a každá jiná tradice je hříchem proti Duchu Svatému, protože je vědomým popíráním toho, co nám zjevuje.
1 Tes. 4, 13 - 18  
Přečti si i 15. kapitolu 1. Kor
O Výrocích Pána Ježíše kterého přijímáš v tělesné podobě a který ujišťuje vzkříšením, jistě víš a vzhledem k sosobnímu kontaktu s oblakem svědků je podivné, že Ti to nepřipomenuli.

Moje rada je, aby sis to přečetl a z té církevní tradice si vybral něco jiného, co stojí za dodržování, aby ses nepřel s ap. Pavlem ani Pánem Ježíšem, protože to nejsem já, ale oni, kteří to napsali i do Tvé Bible jako svědectví, ze kterého tvůrci tžvé tradice nevycházeli.

Spolu s martinem odsuzujete všechny, kteří zradili Krista tím, že opustili církev=Krista a nemáte jim co nabídnout, aby se vrátili, kromě bájí, které u pohanů odsuzujeme a sami je v ŘKC ale i jiných, ctíme.

Kdyby nauka o nesmrtelnosti duše před oblečením nesmrtelnosti nevedla k ohavnostem popírajícím jedinečnou oběť Krista, jako je odčinění hříchů v očistci, přímluva svatých v nebi, apod, nestálo by téma za zmínku, protože to, co bude s námi po smrti, je v rukou Božích a my mu máme důvěřovat.
Žel, je to téma, které je počátkem i vrcholením hereze.

Ne nadarmo nás anděl ve Zjevení vybízí k vyjití z Babylona.

Zdravím Tě
Lojza]


Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 19. září 2023 @ 11:31:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Tradicí my rozumíme to, co apoštolové hlásali, ale nezapsali. Protože to bylo živé ve vnitro-církevním  životě a žilo se to prakticky. Nebylo třeba to zapisovat, stalo se to součástí liturgie, součástí všeobecného porozumění víry křesťanů. Zapsali to třeba až jejich následovníci v dalších generacích - už jako popis praktického života církve, liturgie, forma a podoba služeb v církvi .....


Bible a tradice jsou dvě naprosto rozdílné věci.

To, co bylo zapsáno, nenazýváme tradicí, ale Božím slovem.
A samo toto Boží slovo zmiňuje i věci, které v Božím slově zapsány nebyly, i když se staly a nepochybně také ovlivňovaly život křesťanů. Křesťanská víra je tedy ve svém celku obsáhlejší a bohatší - nepochází výhradně jenom z Božího slova, ale také z tradice církve - z praktického života církve. Nakonec právě tento život církve nám v důsledku dal i Písma Nového zákona - mimo mnoho jiného. Na počátku církve - o letnicích - písma nového zákona ještě neexistovala - a církev už zde přece byla a už žila plným životem v Kristu. I bez psaného Božího slova v novém zákoně.

Bible tedy není nad církví a její ustálenou praxí - (svátostmi, bohoslužbou, modlitbou, půstem, almužnou...), ale jde s církví ruku v ruce.

(J 20,30)
Ještě mnoho jiných znamení, která nejsou zapsána v této knize, učinil Ježíš před svými učedníky.  Tato však jsou zapsána, abyste uvěřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu

Nemůžeme tedy souhlasit s Lutherem, že je nějaká  "sola litera" - že Bible je jedinou nejvyšší autoritou v životě křesťana - protože živá Kristova církev zde prokazatelně byla už před písmy Nového zákona. A tato živá církev nám pak dala písma Nového zákona.

Co však my hlásáme, je "sola gratia" - jedině milost. Jedině milostí jsme spaseni...."Kdyby se církev držela této tradice, ochuzovala by se sice o své postavení, nemohla by spolupracovat , smilnit s králi této země,..."...

Souhlasím. To by bylo opravdu hezké.
Ale jsme všichni lidé s náklonností ke hříchu a chybujeme. Církev tedy není ideální společenství správných lidí, ale je spíš nemocnicí, kde se nemocní uzdravují. Pokud se ale sama církev stává sebevztažnou, tak onemocní.  Pak je domem bolesti, protože je sama nemocná.
Vědomí, že jsme ztratili identitu, vyvolává bolest - přiznat si vlastní bolest je prvním krokem k uzdravení.


..."Víme, že již ve SZ byl styk s mrtvými zakázán a že je Bohu ohavností. Neexistuje duše člověka, se kterou bychom mohli komunikovat,..."...

V dobách Starého zákona bylo nebe od lidí prázdné.
Ale ani tak nebyli zesnulí lidé mrtví a v nevědomí. Na to přece upozorňuje Pán Ježíš:

Pokud jde o to, že lidé z mrtvých vstávají, cožpak jste nečetli v Mojžíšově knize, ve vyprávění o keři, jak mu Bůh řekl: Já jsem Bůh Abrahámův, Bůh Izákův a Bůh Jakubův?  On není Bůh mrtvých, ale živých. Těžce se mýlíte!


A tito živí jsou už dneska spolu s Kristem v nebi (srov. Žd 2)
Neboť ten, který posvěcuje, i ti, kdo jsou posvěcováni, jsou všichni z jednoho. Z toho důvodu se nestydí nazývat je bratry, 12když říká: ‚ Budu zvěstovat tvé jméno svým bratřím, uprostřed shromáždění tě budu opěvovat.‘  13A opět: ‚Já mu budu důvěřovat;‘ a opět: ‚Hle, já a děti, které mi dal Bůh.‘  14Protože děti mají účast na krvi a těle, podobně i on se jich stal účastným, aby skrze smrt zahladil toho, kdo má vládu nad smrtí, totiž Ďábla, 15a osvobodil ty, kteří byli strachem ze smrti drženi po celý život v otroctví.  ...


My se tedy neobracíme k žádným mrtvým zesnulým - obracíme se k těm živým, kteří jsou už dneska spolu s Kristem v nebi.

Taky tě zdravím, Staňa.]


Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: monsek v Čtvrtek, 21. září 2023 @ 10:29:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Píšeš, že ve SZ bylo nebe od lidí prázdné na straně jedné a na straně druhé se odvoláváš na Mar 12,26 Mat 22,32 , kde p. Ježíš říká, že Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův je Bohem živých a vyvozuješ z toho, že tito tři jsou v nebi , živí. Současně ale je podle tebe nebe ve SZ „liduprázdné“. Zatímco v NZ se plní zemřelými v Kristu. Je to veliké protiřečení, které vyžaduje učení ŘKC o nesmrtelnosti duše a duších zemřelých přebývajících po smrti v nebi a přimlouvajících se za nás jako oblak svědků. Ty prostě nemůžeš popřít učení své církve, i když se díváš do Bible. Když si ale přečteš EX 3,6 a Ex. 3,15, tak budeš mít černé na bílém, Bůh byl bohem živých, tedy Abrahama, Izáka a Jakoba i ve SZ, kdy oni tleli v hrobě. Současně máš zde vysvětlení, jak je chápat výrok Pána Ježíše o Bohu živých v NZ. Mar 12,26,   Mat 22,32Jsou tedy SZ patriarchové v době Mojžíš v nebi, nebo v hrobě ???? V NZ, došlo k výroku o Bohu Abrahama, Izáka a Jákoba ve sporu o zmrtvýchvstání – to už jsem zde psal, a nelze třeba vytrhávat verše z kontextu a zmrtvýchvstání se neváže na žádný relativní čas, o kterém zde píšeš, ale na druhý příchod Pána Ježíše Krista, pokud nestačí výraz den nejposlednější – Jan 6,40  máš to upřesněno v 1. Tim 4, 15 - 16  Jestliže tradice učí něco jiného, nepovstalo to u apoštolů, ale o další generace později, jako přidaná „hodnota“ tradice a to už pro nás není podstatné, to je folklor. Apod. Pavel varuje před prokletím plynoucím z hlásání jiného evangelia, kromě jiného napsal 15. kapitolu 1.Korintským kde hovoří o vzkříšení, ale vždy je to vzkříšení v budoucím čase, v čase druhého příchodu. Pokud jde o to, že lidé z mrtvých vstávají … píšeš, ale oni podle Boible nevstávají, ale vstanou, kromě těch, co již vstali z hrobů v jeruzalemě po ukřižování PJ a těch, co byli vzati do nebe – Eláš a Mojžíš   Já vidím v tom učení o svatých v nebi, jejich přímluvách, očistci atd… počátek největší deformace původního učení. Jeho nositelkou již není ta čistá nevěsta Kristova, kterou nepřemohou ani brány pekelné. Ale pozemská organizace, která vyznání Petrovo, že PJ je mesiáš, Syn Boha živého, doplnila o pohanské mýty a pro přijatelnost světa řecké kultury vycházející z Babylona a přetrvávající v Římě, jej zařadila do svého učení. Důsledky jsou katastrofální. Není to ale vina upřímně věřících, ale těch, kteří je svedli.


]


Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 21. září 2023 @ 13:08:09 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Toto je třeba dovysvětlit:  Před Kristovou obětí žádný z lidí do nebe neměl přístup. Lidé nutně potřebovali Vykupitele, který usmíří lidstvo s Bohem. Bez ohledu na to, zda byli hříšní, nebo snad bezhříšní. Na nebe nebyl nárok - nebe je z Boží milosti. Vždycky.

Zesnulí lidé Starého zákona (včetně Abraháma) tedy čekali ve "vězení" - na "místě mrtvých". Toto místo se označovalo i různými jinými výrazy; šeol, hádes, peklo. Ti, kteří neměli za co trpět, netrpěli - ale neměli ani nebeskou blaženost v úplnosti. Čekali na Mesiáše. V této situaci se nacházel i zesnulý Abrahám, i zesnulý Lazar.
(Také Mojžíš je dneska už v nebi a jeho tělo je zetlelé neznámo kde. Z pohledu běhu času bude vzkříšen na konci věků - z pohledu věčnosti je vzkříšen už nyní (věčnost zná jen přítomnost - věčnost není spoutána během času, nepočítá minuty, dny ani léta).


Ti, kteří nebyli zcela čistí, ale nebyli na tom ani tak zle, aby byli věčně zavrženi, se očišťovali v plamenech - viz boháč z onoho Kristova podobenství, nebo také ti lidé, kteří v dobách potopy neuposlechli Noemova varování a neobrátili se - když však později viděli vody potopy, litovali, že se neobrátili. Své pozemské životy sice už nezachránili, ale i toto jejich pozdní pokání bylo dostačující pro jejich věčnou spásu. I když ta jejich záchrana byla jako skrze oheň (skrze utrpení) - jak o tom píše i apoštol Pavel (1 Kor 3,15).

O tomto "vězení" duší zemřelých hovoří tedy apoštol Petr (1 Pt  3,19).
 O tomto "místě mrtvých" hovoří také Pán Ježíš v podobenství o Boháčovi a Lazarovi. (L 16,20-25). Člověk smrtí tedy neodchází do jakéhosi "bezvědomí" až do posledního soudu na konci věků - naopak, je při vědomí, setkává se s Kristem před Kristovou soudnou stolicí a zde se dozvídá nad sebou i svůj ortel. Jeho "poslední soud na věčnosti už probíhá - není na co čekat.Toto "místo mrtvých" se vyprázdnilo smrtí Pána Ježíše, který všechny tyto dříve zemřelé na základě zásluh ze své oběti uvedl do nebeské blaženosti.


(Žd 9,27...)
A jako je lidem uloženo jednou zemřít a potom bude soud,  tak i Kristus, když byl jednou obětován, aby vynesl hříchy mnohých, podruhé se bez hříchu ukáže k záchraně těm, kteří ho očekávají.
]


Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: monsek v Čtvrtek, 21. září 2023 @ 14:44:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
1.Tes, kap 4
13 Nechciť pak, abyste nevěděli, bratří, o těch, kteříž zesnuli, abyste se nermoutili, jako i jiní, kteříž naděje nemají.
14 Nebo jakož věříme, že Ježíš umřel, a z mrtvých vstal, takť Bůh i ty, kteříž by zesnuli v Ježíšovi, přivede s ním.
15 Toto zajisté vám pravíme slovem Páně, že my, kteříž živi pozůstaneme do příchodu Páně, nepředejdeme těch, kteříž zesnuli.
16 Nebo sám ten Pán s zvukem ponoukajícím, s hlasem archanděla a s troubou Boží sstoupí s nebe, a mrtví v Kristu vstanou nejprvé.
17 Potom my živí pozůstavení spolu s nimi zachváceni budeme do oblaků, vstříc Pánu v povětří, a tak vždycky se Pánem budeme.


Tady máš jasnou zprávu přímo od apoštola Pavla - asi se mýlil, kdž píše v budoucím čase
Přivede, nikoliv přivedl nebo přivádí
nepředejdeme ... nikoliv nepředešli ani oni nás
mrtví v Kristu vstanou,   nikoliv vstali nebo vstávají

a kdy to bude : v závěru dějin, až sám Pán.. s hlasem archanděla sestoupí, nikoliv sestoupil

Je jasné, že podle učení, ve kterém hraje ú)lohu očistec a svatí, musí být vytvořena konstrukce a z té pak plyne naprosto špatná interpretace podobonství o Lazarovi, nebo zpráva o tom, že Kristus vstoupil kázat evangelium mrtvým  z časů Noe.

To, co se děje s mrtvými po smrti, má v moci Bůh ale to, co se z teorie duší u Boha se za nás přimlouvajících, od Boha nepochází.
Bůh zná jedinou odměnu za hřích - tou je smrt. Ten hřích nelze omluvit, ale lze ho odpustit a o tom je evangelium. Nikoliv o odčiňování hříchů v očistci - to by nakonec Pán Ježíš nemusel zemřít, kdy by hřích byl smazatrelný našim utrpením. a tady je třeba se zastavit a uvědomit si, že naše hříchy mohou být smazány, ale nikoliv naši zásluhou, ani jakýmkoliv utrpením, ale jedině obětí - přijatou obětí - Ježíše Krista.
To je ta hereze, která potřebuje ještě podporu smlouvání s Bohem prostřednictvím svatých.
Proroci ve SZ očekávali Mesiáše a on naplnil zákon a proroky a dlužní úpisw, na kterém byll trest za naše spáchané hříchy, přibil na kříž, tj smazal naše hříchy pod podmínkou jeho přijetí a následování a uznání jeho jedinečné a ničím, ani ve SZ obětním systémem, který byl stínem toho, co přijde, nezastupitelné.


]


Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pátek, 22. září 2023 @ 07:12:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..." ... to, co se z teorie duší u Boha se za nás přimlouvajících, od Boha nepochází."...
Napsal jsem článek o moci přímluvné modlitby. Vysvětlil jsem, že Bůh na přímluvy druhých slyší, protože jsou nejvyšším projevem nesobecké lásky.
Mnohokrát jsem tu upozornil na váš nelogický nesmysl, že jestliže svatí v nebi nemají tuto možnost přímluvné modlitby, pak by to v důsledku znamenalo, že život v nebi má horší kvalitu, než život pozemský (nemůže projevovat lásku). 
A cosi takového je přece absurdní samo o sobě!


V čem si myslíš, že je nesprávná interpretace  podobenství o boháči a Lazarovi? Vždyť ty celý tento příběh vlastně popíráš jako nereálnou pohádku! A to že má být ta tvoje správná interpretace?

A jaký jiný význam má Petrova zpráva o sestoupení Krista do říše mrtvých po jeho smrti na kříži, než že je z tohoto "vězení" Kristus přišel vysvobodit? A aby nebylo žádných pochyb - jmenuje konkrétně i ty lidi, kteří zahynuli při potopě!
Protože to je jeden z neklamných znaků příchodu skutečného Mesiáše - že vysvobodí lidi z vězení! (srov. Ž 142,8;)


(Iz 42,6 ...)
Já, Hospodin, jsem tě povolal ve spravedlnosti a uchopím tě za ruku. Budu tě opatrovat a dám tě za smlouvu lidu a za světlo národů,  abys otevřel oči slepé a vyvedl z vězení vězně — z žaláře ty, kdo pobývají v temnotě.   


Jen správně nevnímáš text.
"My živí" v tomto místě znamená lidi, kteří dosud žijí svůj pozemský život v běhu našeho času. A z pohledu lidí na této zemi bude druhý příchod až na "konci věků" - na konci světa. Ale z pohledu lidí, kteří projdou branou smrti, se každý takový setkává s Kristem okamžitě.

Cožpak je pro tebe tak těžké najít si vysvětlivky od biblistů k tomuto textu Pavlova listu do Tesaloniky? Aby jsi pochopil okolnosti, které tento dopis vyprovokovaly?

Hodně Soluňských bratří bylo tehdy přesvědčeno, že se ještě dožijí slavného příchodu Páně k soudu. Ale právě proto se rmoutili pro své drahé, kteří už zemřeli - že totiž budou zkráceni, když tuto slavnou chvíli neuvidí.
Apoštol je napomíná, že přílišný smutek nad zemřelými není křesťanský. Tak se totiž rmoutí pohané, protože nevědí nic o blaženém životě po smrti.
Křesťané jsou však spojeni s Kristem; vstal on, hlava, vstanou i oni, údy. (podrobněji viz, také 1 Kor 15,12 ...).
Bůh tedy zemřelé vzkřísí a oni budou účastni druhého Kristova příchodu.
"Kdo zesnuli ve spojení s ním" - kdo zesnuli skrze Ježíše; je to podobné vyjádření, jako"v Ježíši" (viz 1 Kor 15,18).


Jak ti, kdo už zemřeli, tak ti, kdo budou ještě naživu na zemi, budou stejně účastni onoho slavného dne druhého Kristova příchodu. Tuto rovnost žijících i zemřelých zde Pavel zdůrazňuje.
Pavel učí stejně jako Ježíš, že nikdo nezná dobu druhého příchodu Páně - musíme být bdělí a vždycky na ni připraveni...


]


Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: monsek v Neděle, 24. září 2023 @ 16:52:48 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
OKO říká "
Mnohokrát jsem tu upozornil na váš nelogický nesmysl, že jestliže svatí v nebi nemají tuto možnost přímluvné modlitby, pak by to v důsledku znamenalo, že život v nebi má horší kvalitu, než život pozemský (nemůže projevovat lásku). 
A cosi takového je přece absurdní samo o sobě!

Ale není absurdní to, že by Bůh z té lepší kvality v nebi posílal duše zemřelých zpět na zem do zetlelých těl, které by pak křísil, když v nebi, v blízkosti Božího trůnu, žijí duše v blaženosti a dokonce se mohou přimlouvat za živé na zemi ?!

Podobenství o Lazarovi a bohatci nepopírám, ale kdyby Pán ježíš použil toto podobenství pro důkaz existence očistce, pekla vedle nebe, popřel by tím celou biblickou zvěst o hříchu, trestu a vykoupení a také to, co říkal a sliboval

Toto podobenství má několik rovin - podobenství o sobectví , o "nadřazenosti" Izraelských elit nad pohany a také o tom,. že člověk má žít podle zákona a proroků, tedy podle písma, jinak mu nic nepomůže.

Pavel v listě Tesalonicenským jistě očekával brzký konec a příchod PJ, ale to nikterak neznehodnocuje jeho ujištění, že živí mrtvé nepředejdou, tedy mrtví půjdou do Božího královaství s živými.


]


Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 25. září 2023 @ 06:10:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Není to absurdní, pokud v otázce vzkříšení zemřelého člověka hovoříme pořád o jedné a té samé události; Posmrtný soud člověka, který právě zemřel (a je souzen před Kristovou soudnou stolicí - Ř 14,10; 2 Kor 5,10; Žd 9,27; ) je zároveň pro nás zatím nepochopitelným způsobem už i posledním soudem na konci věků.

Nepochopitelným proto, že žádný z žijících lidí nemá zkušenost s plynutím času na věčnosti. Nevíme ani dobře, co je to vlastně čas, ale víme, že čas je neoddělitelně spojen s hmotou, s gravitací, s rozpínáním vesmíru....

Nic z tohoto ale na věčnosti už neplatí.


]


Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Sobota, 23. září 2023 @ 18:47:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Sola gratia je jen Lutherův výmysl Ježíš a apoštolové, kteří chodili s ním neučili nikoho o spasení u milosti i když z Písma na jiných místech víme, že Bůh je milosrdný.

Jediné Soli, které přijímám...
Soli Deo Gloria Pouze Bohu Sláva


]


Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 25. září 2023 @ 06:24:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Pouze Bohu Sláva..."...

Mikime, doporučuji ti více a horlivěji číst Bibli, neznáš totiž zrovna dobře Boží slovo.

Samozřejmě platí: "Nebesa vypravují o Boží slávě; obloha vypovídá o díle jeho rukou."Ale neoslavil snad Bůh Boží slávou i Ježíšovo lidství?

Můj Otec to je, kdo mne oslavuje a o kom vy říkáte: ‚Je to náš Bůh.‘ (J 8,54).

(J 12,26)
Jestliže mi někdo slouží, ať mne následuje, a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Kdo mi slouží, toho poctí Otec..... A já, až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všechny k sobě....

A apoštolové pak učili toto:

(Ř 5,2)
Skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti, v níž stojíme a chlubíme se nadějí Boží slávy.

Boží sláva je tedy určena i pro věrné zemřelé křesťany jako jejich dědický podíl. Srov. Zj 2,26-28; Zj 3,21; Zj 20,4;

]


Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Středa, 27. září 2023 @ 20:19:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Chlubíme se nadějí...tím je řečeno vše tzn. Boží Slávu obdrží svatí až v budoucnu při vzkříšení a 2PJK.


]


Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Sobota, 30. září 2023 @ 07:14:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Odkaz


https://www.slovo-pravdy.cz/2023/02/18/svedectvi-kneze-pina-scalabrina-od-nabozenstvi-k-vire/

Někteří hard řk ( nebo spíše většina řk ) ,tvrdí ,že jen jejich komunita ( ŘKC) ,je jediná pravá ,od Boha ,a tudíž jediná pravá kresťanská. Jsou i někteří řk aktivisti ,kteří tvrdí ,že příkladně evangelíci ,baptisté ,metodisté ,letniční ,aj ,nejsou křesťané ,ale jen hledači , a nebo jiné pojmenování ,pro ně mají . Zde ,na tomto odkazu ,je text o muži ,který naopak poznal a pochopil ,zcela jiné věci . Stránka vygenerována za: 0.89 sekundy