Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Alexandra.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 2, článků celkem: 16652, komentáře < 7 dní: 248, komentářů celkem: 429631, adminů: 60, uživatelů: 5252  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 87 návštěvník(ů)
a 4 uživatel(ů) online:

ivanp
magdalena07
rosmano
cizinec

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
116515471
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: Růst víry v Krista Spasitele ve Víru Krista v Otce.
Vloženo Středa, 21. únor 2024 @ 09:50:31 CET Vložil: Tomas

Zkušenosti poslal NepřihlášenýProto za naprosto šílenou a ujetou potrhlost považuji stále tu vaši podmínku pro křest - ono osobní uvěření v Krista.
(výrok katolického diskutujícího na GS)


Nechtěl bych být v pozici toho člověka, až se bude jednou zodpovídat Bohu. Ta "šílená potrhlost" je totiž podmínkou spásy od samotného Krista.

V Markově evangeliu 16,15-16 Kristus pověřuje své apoštoly kázat evangelium celému světu a celému stvoření a Kristus Bůh řekl. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasený.

Uvěření-křest-spása.

Logický sled událostí  poté co co následuje apoštolské kázání evangelia. Spasný proces začíná slyšením Božího slova. Apoštolové kážou Boží slovo, lidé naslouchají, uvěří, nechají se pokřtít a jsou* (budou) spasení. *(Spása v pozemské době boží milosti, je podmíněná setrváním v boží milosti ve víře v Boha)

U falešných křesťanů je tento proces přesně naruby..

Spása-křest-uvěření (možná)

Falešná spása se nabízí jako modlářská komodita za přijetí falešného křtu a to převážně u mimin. Uvěření je přitom nepodstatné, a je až zcela na konci pokud vůbec. A praxe je taková, že uvěření se u většiny "pokřtěných" mimin v jejich životech nikdy nekoná. Křestní paskvil se stal obřadním úkonem, kterým prý lze získat spásu.Bůh má však zcela jinou nabídku.
Poslal své apoštoly hlásat všem lidem evangelium, kázat radostnou zvěst o Boží záchraně. A ti kdož uslyší boží zvěst dojdou poznání pravdy Ducha svatého, že není ve vlastních lidských silách se hříchu zbavit, ani dojít spásy. Po tomto krutém sebepoznání vlastní mizérije a ubohosti následuje uvědomění si naléhavé potřeby spasitele. A teprve až pak po uvědomění si potřeby spasitele následuje proces uvěření Spasiteli Kristu. Uvěření Kristu Spasiteli je duchovní proces začínající lidsky neřešitelným sebepoznáním, následuje uvědomění si potřeby boží pomoci a uvěření Bohu Zachránci, který neváhá, rychle vstupuje do života hříšníka a záhy ho zbavuje všech hříšných sklonů se kterými si hříšník po celý svůj život nevěděl rady. Následuje pokání jako životní proměna k lepšímu. Obrat o 180°. Obracení jako odvrácení se od všeho hříšného, marného a proti božského. Po obrácení dává Bůh člověku velmi důležité poznání. Poznání své Boží vůle. Poznáním boží vůle se završuje proces pokání.A toto všechno jenom za uvěření Bohu. A po tomto většinou několika denním úklidu a vyčištění lidského ducha následuje křest.  Následuje niterná potřeba křtu. A co je to křest? To nám skvěle ukázal Kristus když se On sám nechal  pokřtít. Nejde o to, zda On křest potřeboval, anebo nepotřeboval. To je nepodstatné. Jde o to, že po uvěření potřebujeme křest ke spáse my všichni, a jde o to, že Kristus nám chtěl viditelně ukázat, co to křest je a co se při něm děje. Nuže když byl Kristus pokřtěný, co se stalo? V té chvíli se otvírají nebesa, sestupuje Duch svatý a nebeský Otec vyhlašuje svého Syna za vyvoleného. Sám nebeský Otec se hlásí ke svému Otcovství láskyplnými slovy- ty jsi můj milovaný Syn.
To je hlavní smysl křtu. Bůh se k nám při křtu hlásí jako náš nebeský Otec. Otcovsky nás vyznává, a hlásí se k nám a my se tak stáváme Jeho vyvolenými dětmi, stáváme se dětmi Božími. A stát se dítětem Otce je narození se, znovuzrození se v Bohu. To je křest. Je to Otcovské přiznání se ke svému narozenému dítěti, a také okamžik kdy si své narozené dítě Bůh Otec začne žárlivě střežit. Co by to bylo za lidského otce, který by si nepohlídal své vlastní děti? A co teprve Bůh Otec.?
  • 1. Janův 5, 18Víme, že nikdo, kdo se narodil z Boha, nehřeší, ale Syn Boží jej chrání a Zlý se ho ani nedotkne.
Myslíš si sám o sobě, že jsi křesťan, prý jsi pokřtěný, ale s výše uvedeným duchovním prožitkem křtu nemáš vůbec žádnou zkušenost? Pak je pro Tebe realita velmi tvrdá. Nejsi ani křesťan ani dítě Boží. Podlehl jsi klamnému učení falešných křesťanů a jejich falešnému křtu. Nezoufej. Stále je čas Boží milosti, který se však vzhledem ke světovým událostem rychle krátí. Naslouchej Božímu slovu, a to Tě vysvobodí. Spěchej!

Víra ze slyšení Božího slova, uvěření, víra která stojí na začátku, víra v dokonalé schopnosti milosrdného a odpouštějícího Boha Spasitele, tak tato víra pak roste. Roste v poznání. Roste v poznání příkladu víry Krista v Otce. V tom je nám Kristus největším a jediným Učitelem. Nikomu nedávejte jméno Otec, neb pouze jeden je váš Otec nebeský a nikomu nedávejte jméno Učitel neb jediný váš Učitel je Kristus. Děti Boha nemohou nazývat Otcem a Učitelem nikoho jiného!


Kristus byl smrtelným člověkem a proto byl výkon Jeho božské moci omezený. Smrtelný Kristus vykonával svou božskou moc v prosbě a víře ve svého Otce. 
Bůh pozná smýšlení našeho srdce. To je jistá cesta k Němu. Kristus v myšlenkách prosil Otce za vyslyšení, a Otec slyšel Jeho myšlenky. Kristus pak Otci za vyslyšení poděkoval. To je zřejmé při vzkříšení Lazara. V kapitole Jan 11 je to dobře patrné. Kristus nepronáší prosbu k Otci nahlas, je ale zřejmé, že ji v myšlenkách pronesl, neboť  pak nahlas Otci děkuje za vyslyšení, a dodává že ví, že Ho Otec vždycky vyslyší, ale že to říká kvůli zástupům, tedy kvůli nám. Proč asi, to říká kvůli nám? Protože nás chce jako náš jediný Učitel něco naučit. Naučit správné víře. Chce nás naučit tomu jak věřil Otci On! To je to důležité kam se naše víra ve Spasitele musí posunout. Musí se posunout od víry v Zachránce Krista k víře Krista v Otce. Kristus je Učitelem víry, a tu nám všem svým životním příkladem předvedl. 
Najde Kristus na zemi víru až přijde? 
To je apoštolská otázka, která v sobě skrývá tajemství.
Apoštolové jsou dobře obeznámení s tím, co je víra duchovně dospělých.  V položené otázce nemají na mysli počáteční uvěření a víru v Boha Spasitele, která vede k pokání a křtu. Víra ve spásu tady při příchodu Krista bude.
Apoštolové mají na mysli Víru kterou měl Kristus k Otci. Tato Víra Krista je nám příkladem, a tuto svou Víru nám Kristus ukázal. Víra Krista není vírou ve spásu. Kristus nepotřeboval spasitele. Víra Krista je ukázkou dokonalého vztahu mezi Bohem a člověkem. Tam se musí naše víra ve spásu posunout. Posunout k  Víře Krista aby po našem spasení byl obnovený náš vztah s Otcem k dokonalosti. Aby již nikdy nepovstal hřích. A tuto svou Víru bude Kristus hledat u Božích dětí při svém příchodu, a tuto Víru budeme potřebovat po vzkříšení v nebi, aby na jejím základě mohl být založený nový a dokonalý vztah s Bohem. 
Víra ve Spasitele nás přivede do nebe. Však víra Krista obnovuje náš vztah k Otci ztracený hříchem Adama a Evy. Ukazuje nám to, co bylo před hříchem, to co zase jednou bude. Spása je jedna věc a obnova vztahu druhá. Proto bude Kristus při svém příchodu hledat u svých božích dětí Víru kterou měl On sám. Synovskou Víru v Otce. 
Dobrá zpráva na závěr je, že učit se Víře Krista je mnohem snadnější než přijetí víry ve spásu. U Božího dítěte začne proces výuky Víře Krista v okamžiku, kdy si v poznání uvědomí, že krom víry ve Spasitele je zde i Víra Krista v Otce, která je velkým vzorem víře naší. A je zároveň i vstupem do první třídy Učitele Krista.

Amen 

PK"Růst víry v Krista Spasitele ve Víru Krista v Otce." | Přihlásit/Vytvořit účet | 4 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Růst víry v Krista Spasitele ve Víru Krista v Otce. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 21. únor 2024 @ 10:19:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)


Ono by to chtělo trochu pozorněji číst texty druhých. Pak by snad nevznikaly tyhle naprosto neuvěřitelné blamáže.

Jistěže je vztah s Bohem naprosto základní podmínkou jak pro křesťanský život, tak i pro spásu křesťana.
Ale jak dobře z Písma víme, jsou na světě i lidé, kteří Boha nepoznali a proto s ním vztah mít nemohou. Přesto i oni mohou být spaseni - když žijí podle svého svědomí spravedlivě. (srov. Ř 2,14-15).

Zrovna tak jsou na světě lidé, kteří jsou na rozumu postiženi natolik, že stěží chápou alespoň některé věci viditelné. Ale je pro ně zcela nemožné pochopit existenci neviditelného Boha - natož tak aby s ním pak mohli mít vztah víry.
Měla - li by i pro ně platit ona podmínka (osobního uvěření a důvěry v Krista Spasitele) - což je požadavek už nad jejich síly a možnosti - pak by byli všichni tito lidé pro svůj tělesný hendikep vyloučeni z díla spásy! 

A toto tu snad už ani nikdo nemůže myslet vážně!


Za takto neobjektivní článek bych se styděl.

(Ani se tedy autorovi tohoto příspěvku moc nedivím, že si tu přeje zůstat v anonymitě).
Re: Růst víry v Krista Spasitele ve Víru Krista v Otce. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 21. únor 2024 @ 17:52:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

To je hlavní smysl křtu. Bůh se k nám při křtu hlásí jako náš nebeský Otec. Otcovsky nás vyznává, a hlásí se k nám a my se tak stáváme Jeho vyvolenými dětmi, stáváme se dětmi Božími. A stát se dítětem Otce je narození se, znovuzrození se v Bohu. To je křest. 

  To by mne zajímalo - je tu někdo, pro koho byl křest znovuzrození? Stalo se to někomu? Zažil tu někdo znovuzrození při křtu?


Je to Otcovské přiznání se ke svému narozenému dítěti, a také okamžik kdy si své narozené dítě Bůh Otec začne žárlivě střežit. Co by to bylo za lidského otce, který by si nepohlídal své vlastní děti? A co teprve Bůh Otec.?

  A tohle podobně. 

  To se někomu stalo? Že by od křtu Bůh někoho žárlivě střežil, že by Bůh začal člověka strážit až od křtu - a před křtem ho nestřežil, nehlídal?

  ToníkRe: Růst víry v Krista Spasitele ve Víru Krista v Otce. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 22. únor 2024 @ 05:19:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
..." ... že by Bůh začal člověka strážit až od křtu - a před křtem ho nestřežil, nehlídal?"...


Bůh je zdrojem každého života na zemi. Neustále na každého z nás "prší" Boží milosrdenství. Bůh neustále rozhoduje o životě i o smrti každé živé bytosti.

(Sk 17,26 ...)
Z jediného počátku učinil veškerý lidský rod, aby obýval veškerou tvář země, lidem určil stanovené doby a hranice pro jejich přebývání,  a to proto, aby hledali božství, aby se ho, je-li to možné, jakoby poslepu dohmatali a aby ho nalezli; vždyť stejně není daleko od nikoho z nás. V něm totiž žijeme, hýbáme se a jsme. Tak to ostatně řekli i někteří z vašich básníků: ‘Vždyť i my jsme z jeho rodu.’ ...

Hřích pak každého člověka v Božích očích poskvrňuje - zohyzďuje.
Proto prvním velkým darem Boha lidem (z Kristových zásluh) je odpuštění hříchů ve křtu - abychom se také každý z nás jednotlivě  stali v Božích očích krásnými a přijatými za vlastní děti Boží...."Zažil tu někdo znovuzrození při křtu?"...

Křest je novým narozením z vody (křtu) a z Ducha svatého. Ve křtu Bůh přijímá křtěnce za svoje dítě a člověk se stává viditelným údem viditelného - však pořád tajemného - těla Kristovy pozemské církve.

(J 3.5)
Ježíš odpověděl: „Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a Ducha, nemůže vstoupit do Božího království ...

Narodit se znovu mimo křest lze člověku jen v okamžiku jeho smrti těla: (křest touhy, křest krve). V tomto křtu se člověk stává údem církve vítězné v nebi.
]


Re: Růst víry v Krista Spasitele ve Víru Krista v Otce. (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 22. únor 2024 @ 06:43:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Stando, to není odpověď na moje otázky.

  Toník


]


Stránka vygenerována za: 0.18 sekundy