Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Ferdinand.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 7, článků celkem: 16674, komentáře < 7 dní: 372, komentářů celkem: 431182, adminů: 60, uživatelů: 5254  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 271 návštěvník(ů)
a 1 uživatel(ů) online:

rosmano

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
117235707
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: Kázání o falešných učitelích
Vloženo Čtvrtek, 29. únor 2024 @ 10:47:56 CET Vložil: Tomas

Kázání poslal lutrik


První čtení: Deuteronomium 13,1 – 6: „Všechno, co vám přikazuji, budete bedlivě dodržovat. Nic k tomu nepřidáš a nic z toho neubereš. Kdyby povstal ve tvém středu prorok nebo někdo, kdo hádá ze snů, a nabídl ti znamení nebo zázrak, i kdyby se dostavilo to znamení nebo ten zázrak, o němž ti mluvil, když říkal: "Pojďme za jinými bohy", které jsi neznal, "a služme jim", neuposlechneš slov takového proroka nebo toho, kdo hádá ze snů. To vás zkouší Hospodin, váš Bůh, aby poznal, zda milujete Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší. Hospodina, svého Boha, budete následovat a jeho se budete bát, budete dbát na jeho přikázání a poslouchat ho, jemu budete sloužit a k němu se přimknete. Avšak takový prorok nebo ten, kdo hádá ze snů, bude usmrcen, protože přemlouval k odpadnutí od Hospodina, vašeho Boha, který vás vyvedl z egyptské země a vykoupil tě z domu otroctví. Chtěl tě svést z cesty, po které ti Hospodin, tvůj Bůh, přikázal chodit. I odstraníš zlo ze svého středu.“


Druhé čtení: 1 Timoteovi 4,1 – 6: „Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odpadnou od víry a přidrží se těch, kteří svádějí démonskými naukami, jsou pokrytci, lháři a mají vypálen cejch na vlastním svědomí. Zakazují lidem ženit se a jíst pokrmy, které Bůh stvořil, aby je s děkováním požívali ti, kdo věří a kdo poznali pravdu. Neboť všechno, co Bůh stvořil, je dobré a nemá se zavrhovat nic, co se přijímá s díkůvzdáním. Vždyť je to posvěceno Božím slovem a modlitbou. Toto bratřím zdůrazňuj a budeš dobrým služebníkem Krista Ježíše, vychovaným slovy víry a pravého učení, které sis osvojil.“        

Čtení ke kázání: Matouš 24,20 – 27: „Modlete se, abyste se nemuseli dát na útěk v zimě nebo v sobotu. Neboť tehdy nastane hrozné soužení, jaké nebylo od počátku světa až do nynějška a nikdy již nebude. A kdyby nebyly ty dny zkráceny, nebyl by spasen žádný člověk; ale kvůli vyvoleným budou tyto dny zkráceny. Tehdy, řekne-li vám někdo: `Hle, tu je Mesiáš nebo tam´, nevěřte! Neboť vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné. Hle, řekl jsem vám to už předem. Když vám řeknou: `Hle, je na poušti´, nevycházejte! `Hle, v tajných úkrytech´, nevěřte tomu! Neboť jako blesk ozáří oblohu od východu až na západ, takový bude příchod Syna člověka.“

Kázání:

Milé sestry a drazí bratři,

dnešní neděle je druhou postní nedělí. Druhá postní neděle nese název Reminiscere, a to podle prvního slova vstupní antifony Reminiscere miserationum taurum (Rozvzpomeň se na své smilování), která se váže k tomuto dni (Žalm 25,6).Podle přečtených textů asi tušíte, že dnes se budeme věnovat otázce falešných učitelů, proroků, mesiášů či apoštolů.

V souladu s našim dnešním textem ke kázání se totiž v současné době objevuje řada lžiproroků a lžimesiášů. Jako příklad můžeme uvést třeba korejskou sektu Sinčchondži (doslova Nové nebe a nová země), jejíž vůdce Lee se považuje za posla či dokonce za vtělení Ježíše Krista. S aktivity této sekty se setkáváme i u nás v Česku. Zajímavou postavou je také samozvaný ruský mesiáš Vissarion, vlastním jménem Sergej Anatolijevič Torop, narozený v roce 1961 nedaleko Krasnojaru.

Torop měl původně našlápnuto ke slibné kariéře u dopravní policie, ale když se Sovětský svaz začal rozpadat, svlékl policejní uniformu, vrhl se na ufologii a v lidových knihovnách a sálech sibiřských kolchozů pořádal debaty o smyslu života. Jeho plné duchovní probuzení nastalo v roce 1991. V rudém rouchu vystoupil  v místní televizi a obyvatelům Krasnojarského kraje vyjevil, že z oběžné dráhy Země k němu hovoří Ježíš Kristus. Později své poselství ještě vylepšil: on sám je druhým vtělením Ježíše. Následně začal publikovat své ústřední dílo Poslední zákon. V této knize, která má k dnešku více než deset dílů, smíchal ekologii s pravoslavím, buddhismem, judaismem, čekáním na apokalypsu a myšlenkou kolektivního vlastnictví.

Se skupinou svých stoupenců. která se rychle rozrůstala, následně Torop založil Církev posledního zákona. Netrvalo dlouho a na půl cesty mezi Krajnojarskem a mongolskou hranicí začala budovat svoji utopii. V jejich „zaslíbené zemi“, kam se dá z Krasnojarsku po klikatých cestičkách dojet asi za čtyři hodiny, vyrostlo od té doby několik pohádkových vesnic s malebnými dřevěnými domky a honosnými chrámy. Věřící je postavili vlastníma rukama uprostřed nekonečných lesů.

V těchto ekologických komunách žije dnes téměř pět tisíc lidí. Bez alkoholu, cigaret, masa i peněz. Živí se pouze tím, co si vypěstují. Většinou bez použití moderní techniky, protože technický pokrok podle jejich vůdce, kterého titulují Učitel, povede k zániku lidstva. Když nepracují na svých políčkách, tak praktikují transcendentální meditaci, nacvičují oslavné hymny nebo víří v rituálních tancích jako dervišové.

V takzvaném Slunečním městě, centru sekty u jezera Tiberkul, žije kromě bývalých kolchozníků i řada umělců, vědců a inženýrů z celého Ruska a zemí bývalého Sovětského svazu. Sám Vissarion s nimi nežije, přebývá na nedaleké hoře se svojí mladou ženou Soňou. Každou neděli schází do přírodního amfiteátru na úbočí hory a promlouvá ke svým ovečkám. S dlouhými vlasy, vousy a bílým rouchem vypadá dočista jako Ježíš Kristus.

Nejdůležitějším svátkem Církve posledního zákona jsou Toropovy narozeniny, které připadají na 14. leden. Protože je nesmí nic zastínit, Vissarionovi příznivci vyškrtli ze svých kalendářů Vánoce. Jejich kalendář se ostatně počítá od chvíle, kdy Toropův otec se svojí manželkou Naděždou budoucího údajného mesiáše počali, takže vissarionovci letos 14. dubna oslaví 64 rok svého letopočtu. Naděžda Toropová dnes žije ve Slunečním městě a nikdo jí neřekne jinak než Panna Marie. Vissarionův kult má po celém světě asi deset tisíc příznivců, kromě Ruska i v Bělorusku, Kazachstánu, Lotyšsku, Moldavsku, Německu či na Ukrajině. Jejich Učitel je pro ruskou pravoslavnou církev pochopitelně falešným prorokem a vůdcem nebezpečného kultu. V roce 2020 byl Torop zatčen ruskými úřady a čeká ve vězení na soud

Samozřejmě existují i další falešní učitelé. Mnozí z nich popírají, že Ježíš vylíčený v Písmu svatém a hlásaný křesťany je oním pravým Mesiášem, přinášejícím lidem spásu. Na to často navazuje popírání Ježíšova božství, popírání svaté Trojice, celkové inspirace Písma svatého, vzkříšení těla, věčného života, spasení z milosti skrze víru, zázraků v Bibli či dokonce lidské hříšnosti.

Nebezpečné je také koketovat s názorem, že oficiální církev nějak zdeformovala Ježíšovo učení, a to často s odvoláním na apokryfní evangelia. Populární je zejména Tomášovo evangelium, Jidášovo evangelium či evangelium Maří Magdalény. V současné době poměrně známá Tvořivá společnost, vzniklá transformací hnutí AllaTra, tvrdí, že deformaci původního Ježíšova poselství zahájil již apoštol Pavel, žák Gamalielův (Sk 22,3), a to s pomocí svého druha Barnabáše   (Sk 11,25), který měl získat Ježíšovy apoštoly velkými dary na církev.

Američan Derich Jester zase tvrdí, že křesťanství skončilo již v roce 70 našeho letopočtu. Vše, co je předpovězeno v Novém zákoně, se již údajné stalo, včetně toho, o čem se píše v knize Zjevení Janovo. Když Ježíš dokončil své krátké poslání, předal vše Otci. Ježíše uctívat tedy nemáme, úcta patří jen Otci. To Satan se nyní vydává za Ježíše. Derich Jester o tom napsal řadu knih, kde nabízí svůj vlastní výklad Bible.

V té souvislosti se často říká, že za herezemi stojí absolutizace nějakého biblického principu. Například důraz na Boží milost může vést k praxi laciné milosti,  důraz na Boží lásku může vést k ignorování Boží spravedlnosti a Božích soudů. Zdůrazňování teologie slávy může vést k opomíjení teologie kříže a nakonec vyústit do heretické teologie prosperity. K Bibli se rovněž nesmí přidávat další knihy, jak to činí mormoni. Ti se vedle Bible řídí Knihou Mormonovou a dále spisy Nauka a smlouva a Drahocenná perla. K tomu se poněkud blíží adventisté sedmého dne, kteří se opírají také o spisy Ellen G. Whiteové. Tu řada adventistů považuje za plnocennou prorokyni a její spisy za inspirované samotným Bohem.

Kromě Ježíše samotného důrazně varoval před lžiproroky ve svých listech zejména apoštol Jan. Ve svém prvním listě například uvádí: „Milovaní, nevěřte každému vnuknutí, nýbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha; neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa. Podle toho poznáte Ducha Božího: Každé vnuknutí, které vede k vyznání, že Ježíš Kristus přišel v těle, je z Boha; každé vnuknutí, které nevede k vyznání Ježíše, z Boha není. Naopak, je to duch antikristův, o němž jste slyšeli, že přijde, a který již nyní je na světě. Vy však jste z Boha, děti, a zvítězili jste nad falešnými proroky, protože ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě.“  (1 J 4,1 – 4)

K chybným naukám rovněž patří učení, že ženit se je něco špatného a nesvatého. A také učení vyžadující zdržovat se určitých pokrmů (třeba zvířecího masa). O tom jsme slyšeli v našem dnešním druhém čtení (1 Tm 4,1 – 6). I křesťan může být podle mne vegetariánem či veganem, neměl bych však své postoje vnucovat i ostatním lidem jako jedině správné. I s takovými vegetariány či vegany se lze dnes setkat. Když je někdo veganem nebo vegetariánem neznamená to automaticky, že je dobrým člověkem. Vegetariánem byl třeba Adolf Hitler. Podle řady lékařů veganství či vegetariánství lidem škodí, zejména malým dětem. V Anglii dokonce jeden soud nařídil rodičům, aby své malé dítě nekrmili jen veganskou stravou.

Po celosvětové potopě dovolil Bůh lidem jíst maso, jak se píše v deváté kapitole knihy Genesis: „Bůh Noemu a jeho synům požehnal a řekl jim: "Ploďte a množte se a naplňte zemi. Bázeň před vámi a děs z vás padnou na všechnu zemskou zvěř i na všechno nebeské ptactvo; se vším, co se hýbe na zemi, i se všemi mořskými rybami jsou vám vydáni do rukou. Každý pohybující se živočich vám bude za pokrm; jako zelenou bylinu vám dávám i toto všechno. Jen maso oživené krví nesmíte jíst. A krev, která vás oživuje, budu vyhledávat. Budu za ni volat k odpovědnosti každé zvíře i člověka; za život člověka budu volat k odpovědnosti každého jeho bratra. Kdo prolije krev člověka, toho krev bude člověkem prolita, neboť člověka Bůh učinil, aby byl obrazem Božím. Vy pak se ploďte a množte, hemžete se na zemi a množte se na ní."“ (Gn 9,1 – 7)

Podle některých vykladačů byla Země před potopou chráněná také vrstvou vodních aerosolů (vody nad klenbou, odlišné od vod pod klenbou, viz  Gn 1,6 – 8). Tato vrstva však zanikla, neboť tuto vodu Bůh použil k naplnění celého povrchu Země vodou. V důsledku toho více škodlivého záření začalo dopadat na zemský povrch. Zvířecí potrava pak měla lidem sloužit jako určitá ochrana před důsledky tohoto záření. Teprve v Božím království nebude třeba jíst masité pokrmy (Zj 22,2). Ale i dnes se nemá s masem přehánět, údajně stačí jednou týdně na nedělní oběd.

V prvotní církvi  určitou dobu probíhal docela vyostřený spor ohledně platnosti ustanovení Mojžíšova zákona pro křesťany, a to včetně obřízky či stravovacích předpisů. Spor vyřešil tzv. první apoštolský koncil, konaný kolem roku 48 našeho letopočtu. Ten přinesl následující výsledek: „Potom apoštolové a starší  s celou církví usoudili, že s Pavlem a Barnabášem pošlou do Antiochie muže, které mezi sebou vybrali. Poslali Judu zvaného Barsabáš a Silase, přední muže mezi bratřími. Po nich poslali tento list: „Apoštolové a starší, vaši bratři, bratřím z pohanů v Antiochii, Sýrii a Kilikii pozdrav. Doslechli jsme se, že vás někteří, kteří vyšli  z nás, zneklidnili svými slovy a zmátli vaše duše, když říkali, že je třeba dát se obřezat a zachovávat Zákon, ačkoliv jsme jim to nenařídili. Došli jsme  k jednomyslnosti a usoudili jsme, že vybereme muže, které k vám pošleme s našimi milovanými Barnabášem a Pavlem, lidmi, kteří nasadili svůj život pro jméno našeho Pána Ježíše Krista. Posíláme tedy Judu a Silase a oni vám totéž oznámí ústně. Neboť tak usoudil Duch Svatý i my, že nebudeme na vás klást žádné jiné břemeno než tyto nezbytnosti: zdržovat se masa obětovaného modlám, krve, masa zardoušených zvířat a smilstva. Jestliže se těchto věcí budete chránit, dobře uděláte. Buďte zdrávi.“ Byli tedy propuštěni a sestoupili do Antiochie; tam shromáždili množství věřících a odevzdali jim dopis.“ (Sk 15,22 – 30, ČSP) Pro křesťany tedy neplatí nutnost obřízky, neplatí židovské stravovací předpisy či nutnost slavit židovské svátky, a to podle mne včetně soboty. 

Křesťanům nelze také zakázat se ženit či se vdávat. Z tohoto hlediska je povinný celibát kněží či biskupů podle mne nebiblický. Pro křesťany platí ale monogamie. Viz např. 1 Tm 3,2: „Nuže, biskup má být bezúhonný, jen jednou ženatý, střídmý, rozvážný, řádný, pohostinný, schopný učit.“, nebo 1 Tm 3,12: „Jáhni ať jsou jen jednou ženatí, ať dobře vedou své děti a celou rodinu.“ Křesťané se také mají vystříhat smilstva, což podle mne znamená, že pro ně platí řád pohlavního života obsažený hlavně v 18. kapitole knihy Leviticus (Třetí kniha Mojžíšova). Z něho podle mne mimo jiné plyne, že Boží vůli není svazek stejnopohlavního páru a tedy i to, že církev by neměla žehnat těmto svazkům. Rovněž různé formy tzv. polyamorie mají být pro křesťany neakceptovatelné.

Jak ukazuje naše dnešní první čtení, falešní proroci a věštci ohrožovali již víru starých Izraelců, a proto měli být podle Mojžíšova zákona vyhlazeni (Dt 13,1 – 6). Zdá se, že s blížící koncem doby milosti by aktivita falešných proroků, učitelů či apoštolů měla narůstat. Naznačuje to i Ježíš v našem dnešním textu ke kázání: „Neboť vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné. Hle, řekl jsem vám to už předem.“ (Mt 24,24 – 25)

Jak se máme vůči falešným prorokům a učitelům chovat?  Apoštol Pavel Titovi a nám radí toto: „Hloupým sporům o rodokmeny, rozbrojům a hádkám o Zákon se vyhýbej. Jsou zbytečné a k ničemu. Sektáře jednou nebo dvakrát napomeň a pak se ho zřekni; je jasné, že takový člověk je převrácený, hřeší, a tak sám nad sebou vynáší soud.“ (Tt 3,9 – 11) Kralická bible zde místo sektáře uvádí kacíře, Bible21  rozvratníka a Bible Gdańska heretika.

Apoštol Jan to vidí zase takto: „Mějte se na pozoru, abyste nepřišli o to, na čem jste pracovali, ale abyste dostali plnou odměnu. Kdo zachází dál a nezůstává v učení Kristovu, nemá Boha; kdo zůstává v jeho učení, má i Otce i Syna. Přijde-li někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do domu a nevítejte ho; kdo ho vítá, má účast na jeho zlých skutcích.“ (2 J 8 – 11) Prosazuje tedy, abychom se stranili sektářů a heretiků (tzv. princip stranění se). Je to docela tvrdé. Nicméně  v Novém zákoně nenajdeme požadavek, abychom kacíře a sektáře upalovali. Co se týče případného násilí, tak i svatý Augustín souhlasil s jeho použitím proti zatvrzelým heretikům, a to svých neblahých zkušenostech s donatisty, kteří neváhali použít násilí proti svým odpůrcům.

Jak se tedy těmto a dalším duchovním svodům můžeme vlastně bránit? Vyžaduje to mimo jiné dobře znát celou Bibli, protestanté považují za kanonické 66 knih. I zde doufám, že jste již přečetli celou Bibli. Platí totiž zásada, že Bible se má vykládat Biblí. Při čtení Bible je také dobré ověřovat si text čtením různých překladů, a to jak českých (Český ekumenický překlad, Bible 21 či Český studijní překlad), tak cizojazyčných (podle vlastní úrovně znalosti cizích jazyků).  

Při čtení Písma svatého se máme samozřejmě modlit o moudrost a prosit o vedení Duchem svatým. Platí totiž, že veškeré „Písmo pochází z Božího Ducha,“ (2 Tm 2,16) a že se oplatí žádat Boha o moudrost: „Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána.“ (Jk 1,5) A v případě nutnosti vyprošujme si u Boha dar rozlišování duchů   (1 K 12,10).

Na závěr si ještě připomeňme cenné rady apoštola Pavla: „A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci. Oblecte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy `opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti, obuti k pohotové službě evangeliu pokoje´ a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho Zlého Přijměte také `přílbu spasení´ a `meč Ducha, jímž je slovo Boží´. V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne, aby mi bylo dáno pravé slovo, kdykoliv promluvím. Tak budu moci směle oznamovat tajemství evangelia, jehož jsem vyslancem i v okovech, a svobodně je zvěstovat, jak je mi uloženo.“ (Ef 6,10 – 20)

A milost „našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha svatého se všemi vámi.“ (2 K 13,13) Amen.

Modlitba po kázání:

Náš nebeský Otče,

děkujeme Ti, že jsi nám daroval vše, abychom nepodlehli duchovním svodům dnešní doby. K dispozici máme Tvé slovo, Písmo svaté. Ve Tvém Synu,  Ježíši Kristu, jsou nám darovány všechny poklady moudrosti a poznání a v Něm jsme zbohaceni vším duchovním požehnáním.  Díky Jeho oběti mohl přijít Duch svatý, náš Přímluvce a Utěšitel, který nás uvádí do všeliké pravdy.

Díky tomu bychom měli úspěšně odolávat všem satanským svodům, které přináší konec tohoto věku tmy. Žel, není tomu vždy. Až příliš často zapomínáme na denní četbu Písma svatého, nedostatečně se modlíme, opomíjíme společná shromáždění a také Tě málo  prosíme o to, abys nám daroval moudrost shůry a vedení Duchem svatým. Odpusť nám to, nebeský Otče, a daruj nám dostatek milosti, soudnosti a rozvahy, abychom se včas napravili a tak nepodlehli duchovním nástrahám a falešným učitelům. A to pro Tvou slávu a chválu, pro dobro a spásu našich bližních a také pro vlastní spásu a dobro. 

Za toto všechno Ti, nebeský Otče děkujeme a za toto všechno Tě prosíme před trůnem Tvé milosti ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.

Stanislav Heczko"Kázání o falešných učitelích " | Přihlásit/Vytvořit účet | 12 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Kázání o falešných učitelích (Skóre: 1)
Vložil: Syntezator v Čtvrtek, 29. únor 2024 @ 12:46:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ten nadpis o falešných učitelích je aktuální i v dnešní době. 

Kliknu na novinky a hlavní článek: 

Češi zazářili, celá EU selhala. V Německu chválí pomoc Ukrajině. Česká republika sama o sobě dokázala něco, v čem celá Evropská unie selhala. Takto hodnotí v reportáži německá veřejnoprávní televize ZDF plán prezidenta Petra Pavla, jenž v polovině února na Mnichovské bezpečnostní konferenci prohlásil, že se Česku podařilo lokalizovat až 800 tisíc dělostřeleckých granátů pro Ukrajinu, které je možné do země dodat v rámci týdnů. Česko teď hledá partnery, kteří munici zafinancují.

„Ukrajinskému boji za svobodu tady rozumí velmi dobře. Tady, kde kdysi sovětská armáda potlačila pražské jaro,“ uvedla v reportáži televize ZDF, která se vydala do Prahy a natočila záběry modrožlutě potřené ruské ambasády nebo tramvají v ukrajinských barvách.

Redaktoři německé televize se v ulicích Prahy zeptali Jiřího a Bohunky, co si o Pavlově plánu myslí.
„Máme tady zkušenosti z okupace. Víme, kdo jsou Rusové, takže ta dodávka je spíš instinktem přežití,“ uvedla dvojice. „Máme zkušenosti z roku 1968, pořád ji máme. Zůstalo to v nás,“ dodala.-------------------------------------------------------------------

Ty vole, to je bizar.... Takže Němci nás chválí za příkladnou rusofobii a žvatlají něco o sovětské okupaci. Ty pítcho. To je síla. Lapám po dechu. A německá okupace nic? A sovětská okupace nechtěla vyhladit Slovany a sovětská okupace nepovažovala Čechy za rasu určenou pro zplynování...  
Ty vole - já fakt nevěřím vlastním očím. Němec, potomek nacistů něco žvatlá o okupaci. 

Oni jsou nepoučitelní. To není možné. Ta drzost. Ta troufalost, s jakou se Němec zase naparuje a káže "rozumy". 

Absolutně bez jakékoli sebereflexe. 

Znovu se ptám: Kdo chtěl vyhladit Slovany jako podřadnou rasu? Kdo nás okupoval tak, že rozbil stát na tři kousky? Re: Kázání o falešných učitelích (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Čtvrtek, 29. únor 2024 @ 13:08:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Asi 70 % Čechů nejsou Slované, ale Germané a Keltové jak bylo prokázáno dld DNA.

Dnešní Němci nejsou už dávno žádní nacisté samozřejmě až na pár výjimek, které najdeme téměr všude ve světě.


]


Re: Kázání o falešných učitelích (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Čtvrtek, 29. únor 2024 @ 14:20:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A ty jsi kdo, abys říkal, kdo je kdo a co je co? 


]


Re: Kázání o falešných učitelích (Skóre: 1)
Vložil: Syntezator v Čtvrtek, 29. únor 2024 @ 15:39:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Asi 70 % Čechů nejsou Slované, ale Germané a Keltové jak bylo prokázáno dld DNA. Dnešní Němci nejsou už dávno žádní nacisté samozřejmě až na pár výjimek, které najdeme téměr všude ve světě .Vložil: mikim


Jenže toto Hitler nevěděl a nevědí to ani současní Němci. Němci nejenže nevědí, že Češi jsou z 30% germánské DNA, ale ani nevědí, že Češi mají v testech IQ cca stejné průměrné skóre jako obyvatelé západní Evropy. Většina Němců si stále myslí, že Češi jsou Slované a že jsou podřadná rasa a že mají IQ tak o 20 b nižší než Němci. Možná už to není ten nacismus, který by chtěl obyvatele Česka nechat splynovat, ale pořád nás berou jako odpad, což se projevuje např. tím, že nám posílají potraviny druhé jakosti. Dej si do vyhledávače dvojí jakost potravin. Jsi neinformovaný, mikime. Žiješ v iluzi o osvícených Germánech, kteří prozřeli. Ha ha. Jen částečně a jen někteří. Většina nás bere stále jako podřadnou rasu. Je taky vidět, že jsi Německem necestoval. Nebo jsi tu neměl návštěvy z Německa. Jinak bys to věděl. Není nad osobní zkušenost. Jo a někteří bohatí chlapi Němci si vezmou zlatokopku Češku, co pak k tomu Germánovi vzhlíží a slouží mu jak v posteli, tak v domácnosti (Což už by emancipované Němky nedělaly) a ten nadutý Germán pak i z toho žije v domnění, že Slované Češi tu jsou od toho, aby mu sloučili. Chlapi v montovnách a ženy v posteli a v kuchyni. No a my Germánům sloužíme. Chlapi v montovnách a ženy v  posteli. Takže tím sami říkáme, že jsme podřadní lokajové. 


]


Sorry, překlep (Skóre: 1)
Vložil: Syntezator v Čtvrtek, 29. únor 2024 @ 16:04:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
 aby mu sloučili. 

Oprava: 

aby mu sloužili. 


]


Re: Kázání o falešných učitelích (Skóre: 1)
Vložil: Syntezator v Čtvrtek, 29. únor 2024 @ 18:29:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A z toho posluhování buď Rusům nebo Němcům je cesta ven. Tím je konfederace se státy V4. 

Polsko + Česko + Maďarsko + Slovensko = 64 mil. obyvatel. Tím se dostaneme na úroveň Francie a začnou nás brát docela jinak. 


]


Re: Kázání o falešných učitelích (Skóre: 1)
Vložil: Syntezator v Čtvrtek, 29. únor 2024 @ 21:50:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rusko válku s NATO nechce, rychle by prohrálo, říká šéf britské armády.
Vladimir Putin nechce válku s NATO, protože ví, že by Rusko prohrálo. A to rychle. Uvedl to náčelník britského generálního štábu, admirál Tony Radakin. Podle něj je NATO mnohonásobně silnější, má víc letadel i lodí. Rusko navíc ukázalo svou vojenskou neschopnost na Ukrajině, kde se potýká s výraznými ztrátami.

Podle náčelníka britského generálního štábu se nyní Rusko na Ukrajině nachází ve svízelné situaci. Tu navíc ještě zhoršilo posílení NATO o Finsko i Švédsko, jehož vstup do Aliance po dlouhých průtazích schválil maďarský parlament.„Neříkám, že Rusko není nebezpečné. Prokázalo to svou agresivitou na domácí i mezinárodní scéně,“ uvedl Radakin ve svém projevu na obranné konferenci pořádané think-tankem Chatham House. „Ale zároveň je také podstatně méně schopné, než jsme po jeho katastrofální nezákonné invazi na Ukrajinu předpokládali. A po vstupu Finska a Švédska do NATO čelí ještě silnější svěrací kazajce.“
Ten článek je dost rozsáhlý a stojí za to si ho přečíst. Popisuje se tam především, jak NATO nad Ruskem udatně a téměř okamžitě zvítězí. Já o to pochybuji, ale to není podstatné. To by podle mě nevyhrál nikdo. Byl by konec Evropy. 

Ale zaujala mě jedna věta, která nesmí zapadnout a na kterou budu ukazovat, dokud budu žít:


Šéf anglosaské armády říká doslova: "Rusko po vstupu Finska a Švédska do NATO čelí ještě silnější svěrací kazajce.“

Ještě jednou:

"Rusko po vstupu Finska a Švédska do NATO čelí ještě silnější svěrací kazajce".

No tak ale tím potvrdil to, co jsem říkal od počátku. NATO není obranný spolek. Cílem rozšiřování NATO bylo dostat Rusko do svěrací kazajky. Takže to přiznali, že NATO je výsostně útočný, agresivní pakt. Když chci někoho dostat do svěrací kazajky, obklíčím ho ze všech stran, seberu mu všechno, co jde, tak to není obrana, ale útok. 

NATO je útočná formace a veškeré rozšiřování mělo za cíl dostat Rusko do svěrací kazajky. Tak praví do novin hlavní představitel anglosaské armády. 


Když dáte ovšem psa do svěrací kazajky, kousne vás. Začínám si myslet to samé, co František. Západ chce jaderný armageddon. Pro mě je to nepochopitelné, ale Západ baží po konfliktu Ruska a o Ukrajinu tu vůbec nikdy nešlo. Ukrajina je jen bojové pole, místo. Ale principiálně jde o to dostat Rusko do čím jak nejbolestivější svěrací kazajky. To je úchylné, sadistické. Myslím že na vině je i násilí plná  západní kinematografie, zejména americká. Lidi jsou zfanatizováni násilím. Lační po krvi. Jenže netuší, že se budou zalykat leda krví vlastní. Krev Rusa, která by je ukojila - tu neuvidí. Uvidí jen svůj vlastní zánik. Jo, Rusko bude zničeno, to bezpochyby. Ale střední Evropa a západní Evropa taky. 

Tak jsme se dočkali. Bude konec světa, jak ho známe. My tady v Evropě zemřeme buď hned, nebo na následky ozáření nebo následky otrav, kontaminace. Zkolabují ekonomiky, státní správa, nic nebude fungovat. Ti, kdo přežijí, budou závidět mrtvým. A to všechno jen kvůli zvrácené touze ponížit vzpurné, neposlušné Rusko. 
 
]


Re: Kázání o falešných učitelích (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Sobota, 02. březen 2024 @ 21:54:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  No, já nevím ... Když se začalo v médiích mluvit, že do války půjdou Češi, ta některá provládní chviválková média hodně rychle zvadla a vyměkla. Za týden úplně jiný charakter zpráv. Možná si uvědomili, že půjdou oni, možná, že jejich děti...

  Teď zajímavá debata na titulce Seznamu - Dobrovský, Šídlo a Procházková. Jeden ideolog bez rozumných postojů, jeden ideolog pomalu couvající a jedna novinářka se znalostí věci. A celá debata o tom, jak teď vycouvat z války. 

  Tak třeba na ty atomovky ani nedojde...

  A zajímavá informace, co tam řekla - že v Rusku byl podstatný zlom rozstřílení parlamentu. Jak se tehdy všichni radovali, že v rámci "demokracie" je rozstřílet zvolený parlament "správně". 

  Tedy ono tam zaznělo hodně zajímavých informací, nejen tahle.

  Hezký večer.
  Cizinec]


Re: Kázání o falešných učitelích (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Pátek, 01. březen 2024 @ 06:51:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ono když už se odkazujete na slova Tóry, měli byste se i nad nimi zamyslet, že ona přesně diskvalifikují a odsuzují a usvědčují váš křesťanský idol u národa Jisro'eile - vašeho Ješukrista. Tato slova Tóry těžko mohou být podkladem pro křesťanské učení o křesťanských hereticích, když právě usvědčují jako falešné křesťanského prvního guru a jeho žáčky.Re: Kázání o falešných učitelích (Skóre: 1)
Vložil: Akuzativ v Pátek, 01. březen 2024 @ 20:31:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vota
I židé přijmou Vykupitele


]


Re: Kázání o falešných učitelích (Skóre: 1)
Vložil: Vota v Neděle, 03. březen 2024 @ 16:21:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Akuzativ, a ty Vaše hesla 😀
My Židé nemáme to vaše "přijímání" a nebudeme ho mít.
Našim vykupitelem je B-h a ne člověk či člověkobůh.
Nespoléháme se na člověka a ani na žádného syna člověka či b-žího syna, (což je prorok), či na mašiacha.
A Hašem Elokeinu my nepřijímáme, jako bychom my byli nad Ním. Král, Vládce přijímá nás a ne my Jeho.
Máte v tom zmatek.


]


Re: Kázání o falešných učitelích (Skóre: 1)
Vložil: Akuzativ v Pondělí, 04. březen 2024 @ 06:24:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vota
A jak to víš 
Od proroků nebo z jiných knih?
Bůh k člověku mluví, promlouvá v srdci člověka


]


Stránka vygenerována za: 0.27 sekundy