Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Zbyšek.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 4, článků celkem: 16667, komentáře < 7 dní: 248, komentářů celkem: 430649, adminů: 60, uživatelů: 5254  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 107 návštěvník(ů)
a 4 uživatel(ů) online:

milan333
rosmano
oko
mikim

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
117059738
přístupů od 17. 10. 2001

Bratrská jednota baptistů

Baptisté jsou k?es?anská reforma?ní církev, která zastává kongrega?ní z?ízení. To znamená, že každý sbor je samostatný a každý ?len má právo zasahovat do sborových záležitostí. Jednotlivé sbory jsou sdruženy do jak jednot (u nás Bratrská jednota baptist? - BJB), tak do kontinentálních seskupeních a sv?tového svazu baptist?.

Název baptisté má sv?j p?vod v ?eckém slov? ozna?ujícím “pono?ení” neboli k?est. Baptisté mají spolu s ostatními k?es?anskými církvemi spole?né vyznání víry. Baptisté v??í, že každé spole?enství k?es?an?, každý místní sbor je církví v pravém slova smyslu. Každý místní sbor je samostatný a nezávislý na jiných sborech nebo na n?jakém nad?ízeném orgánu. S t?mi, kdo sdílejí stejné p?esv?d?ení, se sdružujeme do Bratrské jednoty baptist?, Evropské baptistické federace a Sv?tového svazu baptist?. Bratrská jednota baptist? není "baptistickou církví", ale je jednotou (svazem) jednotlivých místních církví.  Baptisté se nikdy necht?jí pokoušet p?ivést n?koho k ví?e donucením. Rozhodnutí víry musí u?init každý naprosto dobrovoln?. Požadujeme náboženskou svobodu pro všechny, pro v??ící i nev??ící. Práv? mezi baptisty vzniklo jedno z prvních hnutí za náboženskou svobodu, protože jsme si jisti, že p?ed Pánem Bohem je za sv?j život zodpov?dný každý sám. Vzhledem k tomu, že odmítáme jakékoliv násilí ve v?cech sv?domí, požadujeme také d?slednou odluku církve od státu. Spojení nebo podpora církve státní moci byla vždy v d?jinách církví ke škod?. Co je nejvyšší autoritou pro víru a život? Odpov?? baptist? zní: "Bible". Písma svatá Starého a Nového zákona jsou Božím slovem, jsou naším pr?vodcem ve v?cech víry i života. Bible není mrtvým literárním textem. Duch svatý nás vede k porozum?ní Bibli, vede nás k tomu, že jejími slovy nás oslovuje živý B?h. A protože v??íme, že B?h dosud k lidem slovy této knihy promlouvá, proto jsou baptisté lidmi milujícími Bibli. Stane-li se n?kdo ?lenem baptistiského sboru, stává se tím také sou?ástí misijního hnutí. Jako v minulosti, tak i dnes by m?lo platit, že každý baptista je misioná?em. Misie znamená ší?ení radostné zv?sti - evangelia o Boží lásce, o odpušt?ní h?ích? a v??ném život? pro zásluhy Pána Ježíše Krista. Misie však také zahrnuje ochranu slabých a bezmocných, pomoc v nouzi, ší?ení pokoje. Obojí, sociální pomoc i evangelizace, jsou nedílnou sou?ástí misie. Baptisté cht?jí i tímto zp?sobem ?íci sv?tu, že v Ježíši Kristu mohou všichni nalézt plný život. ?leny baptistického sboru se mohou stát jen ti, kte?í prožili znovuzrození z Ducha svatého a vyznávají svoji víru p?ed sborovým shromážd?ním. Na vyznání své víry jsou pak pok?t?ni pono?ením do vody. P?ijmutím do sboru na sebe berou v??ící závazek žít podle nárok? Božího slova, které hovo?í do osobního i církevního života.

SCHEMATISMUS BRATRSKÉ JEDNOTY BAPTIST? V ?R  
Výkonný výbor
Kancelá? Výkonného výboru BJB:
Na Topolce 14, 140 00 Praha 4
tel., fax., zázn.: 241 434 256
e-mail: sekretariat@baptist.cz
czechbaptist@iol.cz
http://www.baptist.cz
Evropská baptistická federace
http://www.ebf.org
Sv?tový svaz baptist?
http://www.bwanet.org
Bankovní spojení: 63112309/0800

 
Tajemník:
Bc Jan Tit?ra,
Dolákova 529/32, 181 00 Praha 8
tel: 233 541 173
mobil: 607 665 611
e-mail: jan.titera@baptist.cz

 
P?edseda:
Vladislav Donát
Kodetka-Severní 125
373 71 Rudolfov
tel: 385 520 723
mobil: 777 338 246
e-mail: vdonat@volny.cz
 

 
Místop?edseda:
Vladimír Hejl
Na Zderaze 14, 120 00 Praha 2
tel: 224 923 212
mobil: 737 334 747
e-mail: julka.hejlova@tiscali.cz

 

 
?lenové VV:
Mgr. Milan Svoboda
Radvanec 3, 471 52
tel: 487 754 441
e-mail: svoboda.milan@volny.cz

Vlastimil Malý
Pokratická 25/129, 412 01 Litom??ice
mobil: 602 164 305
e-mail: techpor@centrum.cz

 
Sbor
Táborská 9, 352 01
tel: 354 525 961
e-mail: bjbas@seznam.cz
http://www.as.bjb.cz
kazatel: Alois Bohá?ek, bytem tamtéž
Ne 9.00, Pá 18.30
m: So 18.00
 

 
Sbor Blansko
Svatopluka ?echa 11, 678 01
správce sboru: Vojt?ch Horá?ek
tel.: 604 723 397
e-mail: bjb.blansko@seznam.cz
kazatel: B.Th. Michal Petratur
tel: 777 086 046
Ne 9.00, Út 18.00, m-club: So 16.00

 
Sbor Brno
Smetanova 20, 602 00
tel: 544 525 023
e-mail: bjb.brno@volny.cz
http://www.brno.bjb.cz
kazatel: Ing. Pavel Coufal
bytem tamtéž
tel: 541 210 265
mobil: 774 806 680
Ne 9.00, ?t 19.00, m: Po.18.00

 
K?ídla (stanice)
K?ídla u Nového M?sta na Morav? 66 (u Evžena Šimka)
tel: 566 616 514
Ne 9.30 (krom? 1. Ne v m?síci)

 
Hrab?tice (stanice)
Hrab?tice u Znojma 233
tel: 515 238 699
(u Obecního ú?adu) - Ne 9.00
 

 
Sbor Broumov
Lidická 230, 550 01
správce sboru: Mgr. Richard Novák
Pionýrská 363
550 01 Broumov
tel: 491 521 969
Ne 10.00, ?t 16.00

 
Sbor Sbor
?eskoslovenské armády 34, 471 54
tel: 487 754 441
mobil: 608 963 506
e-mail: svoboda.milan@volny.cz
kazatel: Mgr. Milan Svoboda
Radvanec 3, 471 52
tel: 487 862 227
misijní pracovník: Mgr. David Sláma
Brništ? 25
tel: 737 678 166
Ne 9.30, b?hem týdne 3 skupinky
studia Bible

 
Brništ? (stanice)
Brništ? 145 - Miloš Matys
tel. 487 850 282
e-mail: martina.matys@raz-dva.cz
http://www.bjb-brniste.cz
Ne 14.00, Út 18.00, m: So 16.30

 
Nový Bor
Petr Mertin
tel: 487 723 131
Po 17.30

 
Mimo?
kontakt: Vítek Š?astný
tel: 487 864 518
?t 20.00

 
Sbor ?eské Bud?jovice
U Hvízdala 11, 370 11
(vedle Arpidy)
tel: 387 310 897
e-mail: vdonat@volny.cz
http://www.bjbcb.cz
kazatel: Milan Kern
mobil: 603 724 392
Ne 9.30
?t 18.30

 
Sbor D??ín
Šikmá 152, D??ín XXXI. - K?ešice, 405 02
e-mail: bjbdecin@centrum.cz
kontaktní osoba: Vlastimil R?ži?ka
Jablo?ová 90
D??ín 9, 407 11
tel: 412 547 960
mobil: 604 875 283
Ne 9.00

 
Jílové u D??ína (stanice)
misioná? Jan Zav?el
Teplická 142, 40 701 Martin?ves
tel: 412 550 194
e-mail: zavrel@space.cz
Ne 9.30

 
Sbor Cheb I
Libušina 4, 350 02
tel: 354 431 692
e-mail: cheb@baptistcz.org
http://cheb.baptistcz.org
správce sboru: Gothard Novák
tel: 354 431 313, 603 329 593
Ne 9.00, 18.00 (kv?ten-zá?í)
9.00, 15.00 (?íjen-duben)
Pá 19.00,
m: So 17.30
http://mladez-cheb.baptistcz.org
d?ti,dorost: Ne 9.00
http://dorostcheb.baptistcz.org

 
T?i Sekery (stanice)
(modlitebna ?CE)
2. a 4. Ne 15.00

 
Libá u Chebu (stanice)
V údolí
1.a 3. Ne 14.30
u s.B?e?ové Údolní 7
p?íležitostn? v modlitebn? BJB

 
Sbor Cheb II
shromážd?ní: Penzion, Mírová 6
sídlo sboru: Blanická 26, 350 02
e-mail: cheb2@baptistcz.org
http://cheb2.baptistcz.org
kazatel: Jan Katuš?ák
Hlavní 129, Aš 352 01
mobil: 608 506 122
e-mail: jankatustak@seznam.cz
Ne 9.30

 
Sbor Jablonec nad Nisou
Máchova 39b, 466 01
kazatel: Daniel Kuc, bytem tamtéž
tel: 483 710 139
mobil: 776 345 357
e-mail: daniel.kuc@volny.cz
http://jablonec.baptistcz.org
Ne 9.30, St 18.00, m: So 15.00
Út 19.00 (v ruském jazyce)

 
Sbor Karlovy Vary
Závodu míru 112, 360 17
tel, fax: 353 565 095
e-mail: bjbkv@volny.cz
www.volny.cz/bjbkv
tel.: 353 561 025
Ne 9.30, St 18.30, m: Pá: 18.00 -
spolu s mládeží CB Bulharská 29
info: M. Záho?ík - 775 109 907

 
Sbor Kraslice
Fu?íkova 1639, 358 01
tel: 352 686 675 (br. Pacovský)
kazatel: Bc. Lud?k Šíp
mobil: 777 672 865
e-mail: bjb.kraslice@email.cz
http://www.bjbkraslice.estranky.cz
Ne 10.00 , St 18.00

 
Sbor Krom??íž
Moravcova 430/16, 767 01
tel: 573 337 812
kazatel: Bc. Alois Klepá?ek
mobil: 776 171 855
e-mail: kromeriz@baptist.cz
http://kromeriz.bjb.cz
Ne 9.00, ?t 18.00, m: Út 17.00

 
Sbor Liberec
Malé nám. 7, 460 01
kazatel: Mgr. Petr ?ervinský
R?žová 9, 460 01 Liberec
tel: 485 108 233
e-mail: petr.cervinsky@insky.cz
Ne 10.00, ?t 18.00, m: Pá 19.00

 
Sbor Litom??ice
modlitebna: Žižkova 3/2039, 412 01
(?ervený kostel v Jiráskových sadech)
tel: 416 732 267
e-mail: techpor@centrum.cz
správce sboru: Vlastimil Malý
Pokratická 25/129
412 01 Litom??ice
mobil: 602 164 305
Ne 9.30 , ?t 18.30,
m: So 17.30

 
Roudnice nad Labem (stanice)
Houskova 2688, 413 01
ing. Alois Švehla
tel: 416 841 652
St 17.00

 
Sbor Lovosice
Dlouhá 84, 410 02
tel: 416 535 096
e-mail: bjb.lovosice@centrum.cz
kazatel: B.Th.Radek Pospíšil
Hluboká 779/11
mobil: 776 619 670
Ne 9.30, ?t 18.30
dorost: Pá 17.00, m: Pá 19.00

 
Sbor Olomouc
shromážd?ní: Klub Sidia, t?.Kosmonaut? (u hl. nádraží)
sídlo sboru - poštovní adresa
Blažejské nám?stí 9, 772 00
kazatel: Petr Coufal M.Div
Jílová 5, 779 00
tel: 585 414 113
mobil: 603 473 405
e-mail: bjb.olomouc@tiscali.cz
http://www.olomouc.bjb.cz

Ne 9.30 Klub Sidia (malý sál v 1.pat?e)
Út 18.30 VOŠSaT Dorkas, Blažejské nám?stí 9
m: So 17.00 Klub Zóna, St?ední Novosadská 48

 
Sbor Ostrava
Závo?í 101/32, 700 30
tel: 595 175 491
e-mail: bjb.ostrava@volny.cz
www.ostrava.bjb.cz
kazatel: Mgr. Erik Poloha, bytem tamtéž
mobil 776 018 339
Ne 9.00 a 18.00, St 18.00 biblická, St 17.00 modlitební

 
Sbor Pardubice
Sladkovského 521/38, 530 02
tel: 466 615 836
e-mail: bjbpardubice@seznam.cz
kazatel: Ing. Jan Pospíšil, bytem tamtéž
Ne 9.00, ?t 19.00

 
Holice (stanice)
Hradecká (modlitebna ?CE)
1. a 3. Ne 15.30, St 18.30

 
Horní Jelení (stanice)
(modlitebna ?CE)
2. Ne 10.00, 4. Ne 15.30, Út 18.30

 
Sbor Praha 3
Vinohradská 68, 130 00
tel: 224 254 646
e-mail: praha3@baptist.cz
www.baptist.cz/praha3
kazatel: Ing. Miloš Šolc, bytem tamtéž
II.kazatel: Vladimír Hejl,
Na Zderaze 14, 120 00 Praha
tel: 224 923 212
mobil: 737 334 747
e-mail: julka.hejlova@tiscali.cz
Ne 10.00, Út 18.00, ?t 18.30,
m: St 18.00
Bohoslužby v ?ínském jazyce:
Ne 18.00, ?t 19.00

 
Sbor Praha 3 Vinný kmen – rusky mluvící
Vinohradská 68, 130 00
e-mail: info@vLoza.info
http://www.vLoza.info
kazatel: Hennadiy Havrilov
bytem: Na R?žovém poli 2561, 272 01 Kladno
mobil: 776 795 789 (rusky,anglicky)
správce sboru: Igor Grytsyk
mobil: 602 171 613 (rusky, ?esky)
Ne 17.00, Po a St v 19.00

 
Sbor Praha 3 – mezinárodní sbor
International Baptist Church of Prague – in English language
Vinohradská 68, 130 00
e-mail: info@IBCP.cz
http://www.IBCP.cz
tel: 251 550 320
mobil: 731 778 735
kazatel: Gareth Moriis
e-mail: garethmorris@yahoo.co.uk
bytem: Eberlova 7, 155 00 Praha 5
Ne 11.00

 
Sbor Praha 4
Na Topolce 14, 140 00
tel: 241 432 678
e-mail: topolka@baptistcz.org
http://topolka.baptistcz.org
kazatel: Jáchym Gondáš
mobil: 603 438 838
Ne 10.00, St 18.00

 
Sbor Praha 6
Sarka Valley Community Church
Nad Habrovkou 3, Jenerálka, 164 00
tel: 296 392 311, fax: 296 392 370
e-mail: svcc@svcc.cz
http://www.svcc.cz
kazatel: Revd Mgr Keith G Jones
Ne 10.45

 
Sbor P?íbor
nám?stí S. Freuda 20, 742 58 P?íbor
kazatel: Lance Roberts M.Div.
tel: 595 175 198, 605 124 792
e-mail: pribor@baptist.cz
správce sboru: MuDr. Amil Švidrnoch
tel: 603 294 474
e-mail: asvidrnoch@iol.cz
Ne 9.30

 
Sbor Sokolov
Brn?nská 486, 356 01
tel: 352 601 649
tel: 352 673 235
e-mail: bjb.so@volny.cz
kazatel: Michal Jílek
Hory 73, 357 07 Oloví
Ne 9.30, ?t 18.30, m: Pá 17.00

 
Sbor Suchdol nad Odrou
Malá Strana 40, 742 01
kazatel: Tomáš Mrázek, Dis
bytem tamtéž
tel: 556 736 429, správce 556 736 793
e-mail: bjb.suchdol@wo.cz
Ne 10.00, Út 18.30, m: So 18.00

 
Sbor Šumperk
Štefánikova 10, 787 01
tel: 583 213 761
e-mail: bjbspk@centrum.cz
http://sumperk.bjb.cz
kazatel: Pavel Mrázek DiS, M.A
bytem tamtéž
Ne 9.30, ?t 18.30
m: So 18.00 Volant

 
Sbor  Teplá
Havlí?kova 42, 364 61
kazatel: Jaroslav Pospíšil, bytem tamtéž
tel: 353 392 210
e-mail: bjb.tepla@tiscali.cz
http://tepla.baptistcz.org
Ne 9.00, Út 18.30, m: So 18.00

 
Pa?ín (stanice)
Pa?ín 12, okr. Tachov - Ne 10.00

 
T?chlovice u St?íbra (stanice)
T?chlovice u St?íbra 29
2. a 4. Pá 17.00 (zá?í-?erven)

 
Planá u Mar. Lázní (stanice)
Kulturní st?edisko
2. a 4. St zá?í - ?erven 18.00

 
Sbor  Teplice
Chel?ického 7, 415 01
e-mail: bjb.teplice@tiscali.cz
kazatel: František Hr?za
bytem: Lovošská 12E, 410 02 Lovosice
tel: 416 531 207
mobil: 728 036 624
písemný styk: Petr Bútora, Bílka 8
415 01 Teplice 1
tel: 417 872 467
Ne 9.30

 
Lom u Mostu (stanice)
Fr. Veselého 607/8
2. a 4. Ne 14.30

 
Sbor Uherské Hradišt?
Blahoslavova 419
(modlitebna ?CE) 686 01
tel: 575 753 008
mobil: 602 196 696
e-mail: p.novosad@gmail.com
http://www.volfe.com
kazatel: Pavel Novosad DiS
bytem: Pr?myslová 901
686 01 Uherské Hradišt?
Ne 14.00, Pá 18.00 modlitební

 
Sbor Viký?ovice
Šumperská 272, 788 13
tel: 583 211 443
e-mail: bjbvikyrovice@seznam.cz
http.//www.baptist.cz/vikyrovice
kazatel: Nicolae Lica, bytem tamtéž
Ne 9.30 a 18.30
m: So 17.30

 
Sbor Vsetín
Rokytnice 273, 755 01
tel: 571 417 886
e-mail: bjbvsetin@volny.cz
1. správce sboru: Petr Mrázek
tel: 603 532 110, 571 410 313
2. správce sboru: Ivo Pospíšil
tel: 571 424 634
Ne 9.30, 18.00, St 18.30, m: So 17.30

 
Valašské Mezi?í?í (stanice)
Karasova 2
Ne 9.30, (mimo 2. Ne) ?t 18.00

 
Sbor Vysoké Mýto
Pražská 72, 566 01
tel: 465 424 696
e-mail: vladimír.zeman@centrum.cz
kazatel: Mgr. Vladimír Zeman
bytem: V Zahrádkách 532/4
566 01 Vysoké Mýto
Ne 9.30 a 20.00, Út 18.00, m: Pá 19.00

 
Pustá Rybná (stanice)
Pustá Rybná 62, 572 01 Poli?ka
správce: Antonín Fajmon ml.
Pustá Rybná 68
tel: 461 746 580
Ne 10.00, ?t 19.00 v lét?, 18.00 v zim?

 
Hradec Králové
misioná? Harold Johnson
Jana ?erného 394, 503 41
tel: 495 214 640
mobil: 721 485 169
e-mail: hjohnson@quick.cz

 
Sbor Zlín
Hluboká 1343/27, 760 01
tel: 577 018 831
e-mail: marektitera@hotmail.com
kazatel: Mgr. Marek Tit?ra M.Div
bytem tamtéž
Ne 9.30, St 18.30, m: Pá 18.00

 
Sbor Žatec
Lva Tolstého 1249, 438 01
tel: 415 740 451
e-mail: bjbzatec@wo.cz
http://web.quick.cz/bjbzatec
kazatel: Ing. Dobroslav Stehlík
bytem tamtéž
Ne 9.30 a 18.00, Po 18.00, St 18.00, m: So 18.00

 
Kada? (stanice)
Švermova 569 (modlitebna C?SH)
Ne 14.00, Út 17.00

 
Chomutov (stanice)
Na P?íkopech 5 (modlitebna CB)
1. Ne 14.30

 
Školy (DORKAS, DTS)Vyšší odborná škola sociální a teologická - DORKAS
Blažejské nám?stí 9, 772 00 Olomouc
tel: 585 208 813, 585 225 728, 585 228 921
fax: 585 227 508
sekretariát 585 208 813
?editel 585 208 812
e-mail: info@dorkas.cz
http://www.dorkas.cz
?editel: Mgr. Petr Hlavá?ek
Kischova 2, 779 00 Olomouc
tel: 585 431 429
e-mail: reditel@dorkas.cz


Dálkový teologický seminá?
vedoucí: Ing. Pavel Coufal
Smetanova 20, 602 00 Brno
tel: 541 213 462

 
Školy mezinárodní (TCM, IBTS)
Institut TCM International
Heiligenkreuz, Rakousko
kontakt: Ing. Pavel Coufal
Smetanova 20, 602 00 Brno
tel: 541 213 462


Mezinárodní baptistický teologický seminá?
International Baptist Theological Seminary (IBTS)

Nad Habrovkou 3, Jenerálka
164 00 Praha 6
Rektor: Revd Mgr Keith G Jones
tel: 296 392 311
fax: 296 392 370
e-mail: svcc@svcc.cz
http://www.svcc.cz
http://w ww.hotel-jeneralka.cz

 
ODBORY
Odbor sester:
p?edsedkyn?: Ing. V?ra ?erníková
bytem: Lesní 14, 350 02, Cheb
tel: 354 435 462
mobil: 737 281 015
e-mail: vcernik@atlas.cz


Odbor mládeže:
Kancelá? VV BJB
Na Topolce 14
140 00 Praha 4
vedoucí: Jan Jackani?
bytem: Janouchova 660
149 00 Praha 4
mobil: 608 742 757
e-mail: honza@mladej.net
http://www.mladej.net


Misijní odbor:
tajemník: Pavel Novosad Dis
Pr?myslová 901, 686 01 Uherské Hradišt?
mobil: 602 196 696
e-mail: novosad.pavel@volny.cz

 
DIAKONIE
Diakonie Bratrské jednoty baptist?
v ?eské republice

registrace MK ?R pod ?. 2-036/2005-8688
I?O: 73633631
sídlo: Na Topolce 677/14, 140 00 Praha 4
kontaktní adresa:
Diakonie BJB ?R, Pod Strán?mi 2505, 760 01 Zlín
tel: 577 434 428, 737 608 399
e-mail: diakonie@baptist.cz
http://www.diakonie.bjb.cz
p?edstavenstvo:
Mgr. Martina Stavjaníková
p?edsedkyn?-statutární zástupce
Bc. Jan Tit?ra
Mgr. Robert Krej?í
Revizní komise:
Vojt?ch Horá?ek
Danuše Sommerová

 
D?m k?es?anské pomoci Betel v Litom??icích, o.s
ob?anské sdružení, Litom??ice
Pražská 14/992, 412 01 Litom??ice
P?edseda výboru a ?editel organizace
Mgr. Robert Krej?í
bytem tamtéž, tel: 416 733 074
e-mail: dkpbethel@telecom.cz
http://www.bethel.cz

za?ízení: D?m na p?li cesty v Litom??icích-
resocializa?ní pobyt pro mladé lidi z DD a VÚ
ve v?ku od 18-23 let
vedoucí: Marcela Husárová DiS
tel: 416 731 101
e-mail: dpc.ltm@seznam.cz

za?ízení: volno?asové centrum ALFA
k?es?anský klub Ucho, denní centrum
kavárna, klubová ?innost,um?lecké akce,evangeliza?ní programy
vedoucí: Mgr. Renata Rok?sková
vca.bethel@seznam.cz

za?ízení: st?edisko Progres Litom??ice
vzd?lávání, rekvalifikace, resocializace
proba?ní a media?ní programy
vedoucí: Mgr. Jan Kožešník
tel: 416 733 849
e-mail: s.progres@centrum.cz

 
D?tská zahrada
ob?anské sdružení se sídlem
?SLA 34, 471 54, Cvikov
?editelka: Jana Kálecká
mobil: 723 239 612
tel: 487 751 715
za?ízení - mate?ské centrum - Ove?ka
- d?tské kluby
- klub kritického diváka

 
Filadelfie
Ob?anské sdružení se sídlem
Sv. ?echa11, 678 01 Blansko
p?edseda: Vojt?ch Horá?ek
mobil: 604 723 397
e-mail: vojtech.horacek@quick.cz
http://www.keramikauhoracku.estranky.cz
p ?ednášková ?innost na školách, kroužky

 
Jaspis
ob?anské sdružení se sídlem
Moravcova 430/16, 767 01 Krom??íž
p?edseda: Martin ?echák
tel/fax: 775 946 672
e-mail: jaspis.klub@volny.cz
http://www.jaspis.info
za?ízení: Jaspis - klub mladých
nízkoprahové centrum pro d?ti a mládež
streetwork
p?ednášková ?innost
klub pro maminky
um?lá horolezecká st?na

 
Lano
ob?anské sdružení se sídlem
Betra Bezru?e ?.1, 787 01 Šumperk
p?edseda: Iva Hlavsová
tel: 583 212 005
mobil: 777 155 295
e-mail: hlavsova@zoomfilm.cz
http://www.lano.cz

za?ízení: klub Volant
volno?asový klub pro mládež 15-22 let
Štefanikova 10, 787 01 Šumperk
vedoucí: Jana Hlavsová
tel: 608 808 155

za?ízení: klub TAM tam
volno?asový klub pro d?ti 9-14
IV zákl. škola Slune?ní 38
vedoucí: Jarmila Hovorková
tel: 736 403 759

 
Mosty
ob?anské sdružení se sídlem
Osvobození 58, 350 02 Cheb
p?edsedkyn?: MUDr. Marta Sauerová
tel: 354 436 041
e-mail: mosty@granosalis.cz
http://mosty.granosalis.cz
za?ízení: Klub Blue Swamp
vedoucí: Zuzka Nováková
tel/fax: 354 439 583
p?ednášková ?innost na školách
vedoucí: Petr Sauer, tel. 354 436 041
e-mail: mosty@granosalis.cz

 
Nejsi sám
ob?anské sdružení pro práci s d?tmi
mládeží a rodinou v oblasti prevence
kriminality- se sídlem:
Smetanova 20, Brno 602 00
tel: 541 213 462, 608 709 884
e-mail: nejsisam@volny.cz
jednatel: Ing. Zdenek Pokorný
za?ízení: klub Hangár
Absolonova 30, Brno 602 00

 
Pro Vás
ob?anské sdružení pro práci s mládeží
se sídlem: Blažejské nám?stí 9
772 00 Olomouc
p?edseda: Ing. Miroslav Krištof
tel: 605 224 828
e-mail : pro.vas@quick.cz
http://www.zonaklub.cz
za?ízení : Klub Zóna (práce s mládeží)
St?ední Novosadská 48, 779 00 Olomouc
místop?edseda: Dana Bräuerová
tel: 608 869 607

 
Unie Kompas
ob?anské sdružení se sídlem
Pod strán?mi 2505, 760 01 Zlín
p?edseda: Bc Jan Tit?ra
?editelka Mgr Martina Stavjaníková
tel: 577 434 428
e-mail: unie-kompas@volny.cz
http://www.unko.cz
za?ízení : T klub nízkoprahové centrum
pro d?ti a mládež
vedoucí: Jitka Masa?ová

St?edisko pro d?ti 9-12 let
Pod Strán?mi 2505, 760 01 Zlín
tel: 577 011 947

St?edisko pro mládež 13-18 let
Divadelní 6, 760 01 Zlín
tel: 577 018 876

Šlikr – nízkoprahový klub pro mládež 13-18 let
Otrokovice
II.vým?níková stanice, ul.SNP, 765 02 Otrokovice
Vedoucí: Marek Procházka
tel: 577 101 046

Archa – práce na školách
vedoucí Martin Stavjaník
tel: 577 011 946
e-mail: unko.ark@volny.cz

Logos- psychologická poradna pro d?ti a dospívající
poradenský psycholog: Mgr. Janina Zemanová
tel: 577 011 948, 73

 
Úto?išt?
ob?anské sdružení se sídlem
Brn?nská 486, 356 01 Sokolov
?editel: Antonín Srb
tel: 352 667 227, 352 673 235
e-mail: utociste@volny.cz

 
V?ze?ská služba ?eské republiky
v?ze?ský kaplan Lud?k Šíp
v?znice Kynšperk, Zlatá 52
357 51 Kynšperk nad Oh?í
e-mail: ludek.sip@email.cz
e-mail: Isip@vez.kyn.justice.cz
tel: 352 306 111, fax: 352 306 598
mobil: 775 116 718

 
Rozsieva?
?asopis Bratrské jednoty baptist? v ?R
a Bratskej jednoty baptistov na Slovensku
vedoucí redaktor: Stano Král
redakce a administrace:
Bratská jednota baptistov, Rada v SR
Súlovská 2, 821 05 Bratislava
tel/fax: 00421 2 / 43 42 11 45
e-mail: rozsievac@baptist.sk

 
Zpravodaj
vydává Výkonný výbor Bratrské jednoty baptist? v ?R
Redakce a administrace:
Mgr. Erik Poloha bytem: Závo?í 101/32, 700 30
tel: 595 783 296, mobil: 776 018 339
e-mail: bjb.ostrava@volny.cz
Daniel Kuc
tel: 483 710 139
e-mail: daniel.kuc@volny.cz

Copyright © by Grano Salis All Right Reserved.

Published on: 2007-03-06 (22385 čtenářů)

[ Zpět ]

Stránka vygenerována za: 0.21 sekundy