Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Zbyšek.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 4, článků celkem: 16667, komentáře < 7 dní: 246, komentářů celkem: 430647, adminů: 60, uživatelů: 5254  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 111 návštěvník(ů)
a 6 uživatel(ů) online:

JirkaB
cizinec
milan333
rosmano
oko
mikim

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
117059541
přístupů od 17. 10. 2001

Česká provincie Jednoty bratrské

JEDNOTA BRATRSKÁ Na pastorální konferenci, svolané den p?ed plánovaným synodem (nejvyšší orgán provincie - shromážd?ní delegát?) na ja?e 1998, se vyhrotilo n?kolik let trvající nap?tí mezi dv?ma proudy v ?eské provincii Jednoty bratrské, a jedna t?etina delegát? nakonec z protestu opustila jednací sí?. P?esto se zbývající tém?? dv? t?etiny delegát? pokusily jednání synodu zahájit i za nep?ítomnosti protestujících brat?í a zvolit novou Úzkou radu (nejvyšší volený orgán provincie). Touto událostí došlo ke schismatu, kdy t?etina sbor? ?eské provincie (tj. sedm sbor? z dvaceti: Jablonec n.N., Koberovy, Praha, Rovensko p.Tr., Tanvald, Ujkovice, Železný Brod) odmítla uznat legitimitu tohoto "synodu" a tím akceptovat i nov? zvolenou Úzkou radu a místo toho se rozhodla p?ipojit se k sousední Kontinentální provincii, která menšinové t?etin? sbor? nabídla svou pomoc. Rada sv?tové Jednoty (Unity Board) se snažila využít všech možností k zabrán?ní tohoto rozd?lení a hledání smírných ?ešení, avšak marn?: v pr?b?hu následujících m?síc? nová Úzká rada propustila prakticky všechny kazatele, kte?í sloužili v oposici, a zrušila sbor?m p?ístup k jejich ú?t?m a tak zam?stnávat jejich kazatele z jejich vlastních prost?edk?. Rada sv?tové Jednoty p?i svém jednání na Aljašce v lét? 1999 navrhla další plán postupu, ve kterém m?li být propušt?ní kazatelé p?ijati zp?t na svá místa, sbor?m m?l být navrácen jejich majetek a sbory (namísto k p?ipojení ke Kontinentální provincii) m?ly vytvo?it vlastní autonomní distrikt. Tento návrh však synod, konaný ve dnech 1.- 2.10.99 (op?t bez p?ítomnosti oposice) nep?ijal, a namísto toho se usnesl o zrušení p?ti sbor? (Jablonec n.N., Koberovy, Praha, Rovensko p.Tr., Železný Brod) s platností od 4.10.99.   POZOR! ZMRAŽENO! Následující údaje byly naposledy aktualizovány 5.ledna 1998 a jsou proto z velké ?ásti neplatné. Znázorn?ný stav odpovídá dob? p?ed synodem 1998.
Dále budou aktualizovány již jen informace o Ochranovském seniorátu ?CE.     ?ESKÁ PROVINCIE JEDNOTY BRATRSKÉ (vznikla v roce 1457, obnovena 1862) OBSAH Sbory Jednoty bratrské v ?eské provincii:

Pozn: Misijní stanice: Pozn: Znakem $ jsou oznaceny ty sbory a misijní stanice Jednoty bratrské, které byly zakresleny do "Mapy sbor?" s podtitulem "Církev vyhlíží probuzení", vydané Životem víry - ?asopisem KMS, a distribuované jako sou?ást dvoj?ísla ŽV 7-8/1997. Cílem mapy m?lo být "podat p?ehled o evangelikálních sborech r?zných církví". Kazatelské stanice: Vysv?tlivky   ÚZKÁ RADA JEDNOTY BRATRSKÉ
BISKUP JEDNOTY BRATRSKÉ
ÚST?EDÍ JEDNOTY BRATRSKÉ
Škola J.A.Komenského
Misijní škola M.L.Zinzendorfa
Abecední rejst?ík kazatel? aj.     Sbory Jednoty bratrské v ?eské provincii (spolu se stanicemi)   ?eská Lípa 470 01, Mariánská 551, tel. 0425-26518
Ne+nb 9:00 - D?m d?tí a mládeže "Libertin", Škroupovo nám. 138
bh St 17:30 - Panská 225
kazatel (P): Josef Marek *1.11.1942   kazatelská stanice:
 • Dubá 471 41, Dlouhá 87, tel. 0425-93204,
  Ne 1.+ 3. ned?le v m?síci 8:30
  Dob?ív 338 44, ?p. 184, tel. 0181-922118
Ne+nb 9:30, bh St (liché týdny) 19:00
kazatel (D):ing. Jan Talán *23.10.1955   Frýdlant v ?echách 464 01 D?kanská 83
Ne 9:00, bh ?t 18:00
kazatel (D): Tomáš R?ži?ka *23.8.1974   Hejnice 463 62, ?p. 439, tel. 0427-93387
Ne+nb 9:00, Út 18:00 - vše v klubovn? Zahrádká?ského svazu, do So 15:00 - fara.
kazatel (D): ing. Jaroslav Zají?ek *23.9.1959   Holešov 769 01, Nerudova 320, tel. 0635-21946
Ne+nb 9:00, bh Út 16:00
kazatel (D): ing. Svetozár Slavka *19.8.1952 misijní stanice:
 • Znojmo 669 02, Kollárova 18, tel. 0624-241627
  Ne 14:00 v ?CE, Rudoleckého 15, mh St 17:00
  misijní pracovník (D): Vojt?ch Samko *2.1.1961
  Chrastava 463 31, And?lská hora 102, tel. 048-932543
Ne+nb 9:00 "M" Klub - St?elecký vrch, mh ?t 18:00
kazatel (D): Jan Kriegel *25.12.1960   Jablonec nad Nisou 466 01, Máchova 29, tel. 0428-24678
Ne+nb 9:00, bh Pá 17:00
administrátor: (P) Jind?ich Halama sen.   Koberovy Ne 9:00, bh St 19:00 (v zim? 18:00)
kazatel (P): Václav Ka?er *17.7.1931
  - byt: Smr?í 41, 513 01 Semily, tel. 0431-688247, tel. do zam.: 0431-688153   Liberec 460 01, B.N?mcové 9, tel. 048-5106384
Ne+nb 9:30 - Koloseum
sekretá?ka: Lydie Halamová
1.kazatel (správce sboru) (D): Petr Krásný *25.12.1961
  - byt: Masarykova 26, 460 01 Liberec, tel. 048-424581
2.kazatel: (D) Evald Rucký *9.1.1959
misijní prac.: Ivo Novák *2.9.1963
  - byt: Na Perštýn? 591, 460 01 Liberec, tel. 048-422971
misijní prac.: Martin Škoda *21.2.1963
  - byt: Jiráskova 304, 460 01 Liberec, tel. 048-51206
misijní prac.: Jan Votrubec *6.6.1955
  - byt: Sametová 719, 460 01 Liberec, tel. 048-423098 kazatelské stanice: Hrádek n.Nisou 463 34, ?t 18:00 - D?m kultury ???
Semily Ne 15:00 v KD Golf
   - Zden?k Fejfar, byt: SNP 351, 460 01 Liberec 5, tel. 048-24088
Stráž pod Ralskem Út 19:00
   - Ji?í Šafa?ík, byt: Hornická 302, 471 27 Stráž p.R., tel.: 0425-55656 Diakonie Beránek - adresa libereckého sboru
koordinátor: V?ra Hartlová, tel. 048-5102868   Mladá Boleslav 293 01, Blahoslavova 187/9, tel./fax: 0326-23671.
Ne+nb 9:00, bh ?t 18:30, ml Pá 18:00
kazatel (D): ing. Jaroslav Pleva *20.7.1955
misijní prac.: Jan Salaba *22.4.1969, S.K.Neumanna 389/25   kazatelské stanice: Bakov nád Jizerou So 18:00
Dolní Bousov 186 Ne (2.+4. v m?síci) 16:30; misijní stanice: Týnec nad Sázavou
misijní prac.: ThMgr. Ing. Stanislav Škvor *23.1.1962
  - byt:Petroupim 39, 256 01 Benešov, tel. 0301-956164   Nová Paka 509 01, Kollárova 456, tel. 0434-2605.
Ne+nb 9:00, bh St 17:00
kazatel (D): Bohdan ?an?ík *2.8.1958   kazatelské stanice: Lázn? B?lohrad Ne (3. v mesíci) 16:00 - hasi?ská zbrojnice
Lomnice nad Popelkou Út 18:30 - D?m d?tí a mládeže   Nové M?sto pod Smrkem 463 65, Kmochova 682,
Ne 9:00, Pá 18:00
kazatel (D): Martin Bukovský *20.6.1971, Celní 851   Potštejn 517 43, ?eských brat?í 10, tel. 0445-7278.
Ne+nb 9:00
kazatel: (D) Daniel He?man *16.8.1971
misijní prac.: Tomáš Dašek *2.1.1967, Jiráskova 1055, 516 01 Rychnov nad Kn?žnou, tel. 0445-532759   kazatelské stanice:
 • Bystré u Poli?ky
 • Kostelec nad Orlicí
 • Rychnov nad Kn?žnou
 • Vamberk
 • Žamberk
misijní stanice:
 • Dobruška 518 01, Orlická 979, tel. 0443-22139
  misijní prac. (D): Miroslav Boš *23.2.1967
  Ne+Nb 9:00 - M?stské muzeum
  Praha 120 00 Praha 2, Hálkova 5; V ?íjnu 97 zm?na telefonního ?ísla - nové ?íslo: 02-24941870.
Ne+nb 9:00, ml St (akad.rok) 18:00, bh ?t 17:00.
kazatel (P): Bohumil Kej? *14.1.1952   Rovensko pod Troskami 512 63, Revolu?ní 399, tel. 0436-91189.
Ne 9:30
kazatelka (P): Hana Jalušková *30.11.1947   Tanvald 468 41, Dolní Smržovka 91, tel. 0428-394202.
kostelník: Petr Horá?ek
Ne 9:00 (?ervenec-srpen 8:30).
kazatel (P): Rudolf Borski *2.7.1927
  - byt kazatele: Tyršova 1135, 468 51 Smržovka, tel. 0601-288529   kazatelské stanice:
 • Ko?enov - d?ev?ný kostelí?ek, Ne 10:00 (?ervenec-srpen)
 • Velké Hamry
  Turnov 511 01, 28.?íjna 453, tel. 0436-311287
Ne+nb 9:00, ml Pá 18:45
kazatel (D): Ond?ej Halama *8.4.1956   Ujkovice ?p.63, pošta: 294 47 Ledce, tel. 0326-980127.
Ne 9:00.
laický kazatel: Václav Hájek *1.3.1961   Ústí nad Orlicí 562 01, M.J.Kociana 53, tel. 0465-525528.
Ne+nb 9:00, mh Ne 18:00, bh Út 18:00, ml Pá 19:00
kazatel (D): ing. Petr Štecha *15.6.1967 kazatelské stanice:
 • Choce? Ne (1.+3. v m?síci) 14:00 - Loutkový sál v Sokolovn?
    - Zden?k Marek, Krawcova 1032, 565 01 Choce?; tel. 0468-972694
 • Lanškroun St 17:00 - m?stská knihova
  Železný Brod 468 22, Komenského 603, tel. 0428-389231.
Ne 9:00, bh ?t 18:00
kazatel (P): Ji?í Polma *25.2.1950   kazatelské stanice:
 • Alšovice ?.p. 47 (pošta 468 21 Brat?íkov) Pá 17:30
  kazatelka (D): ing. Eliška ŠOLCOVÁ *15.10.1938
 • Brat?íkov - P?n?ín
 • Huntí?ov: Obecní ú?ad - kni*****: duben-?íjen Ne 9:00, listopad-b?ezen Po 15:00, nyní (do?asn??) Út 15:00 ??
 • Malá Skála (na obecním ú?ad?) Ne 14:00 ??
 • St?evelná
 • T?pe?e ?.11 (ve statku u Daní?k?) ?t 17:30
Vysv?tlivky Za názvem sboru (jménem obce, ve které se nachází) následuje poštovní sm?rovací ?íslo, ulice, ?íslo domu, ?íslo telefonu (s p?edvolbou) a dále hodina, p?íp. místo, kde se pravideln? koná:
Ne - Ned?lní shromážd?ní
Ne+nb - Ned?lní shromážd?ní a zárove? d?tská besídka
nb - d?tská ned?lní besídka
bh - biblická hodina
mh - modlitební hodina
ml - sejití mládeže
kazatel - jméno kazatele, datum narození, p?íp. adresa, liší-li se od adresy sboru
písmeno v závorce za slovem kazatel/kazatelka ozna?uje stupe? ordinace:
(D) - diakon
(P) - presbyter
(B) - biskup       ÚZKÁ RADA JEDNOTY BRATRSKÉ kancelá?: Kollárova 456, 509 01 Nová Paka, tel. 0434-621258.
p?edseda: Ond?ej Halama
?lenové: Bohumil Kej?, Jaroslav Pleva   BISKUP JEDNOTY BRATRSKÉ ThDr. Adolf Ulrich (B) *4.6.1909, Hornom?cholupská 28, 102 00 Praha 10 - Hostiva?, tel. 02-758160   ÚST?EDÍ JEDNOTY BRATRSKÉ Kollárova 456, 509 01 Nová Paka, tel./fax 0434-621258.
Expedice Hesel a ?asopisu Jednota bratrská.
vedoucí: Blanka Vašková   Škola J. A. Komenského Srbská 441/12, 460 11 Liberec 11, tel. 048-5107705
?editelka: Daniela Coufalová   Misijní škola M. L. Zinzendorfa adresa libereckého sboru, tel. 048-5100672
?editel: Ji?í Helis *12.8.1960, bytem: Kaplického 428, 468 01 Liberec   Redakce ?asopisu Jednota bratrská redaktor a adresa redakce:
Ji?í Just, Popradská 1275; 562 05 Ústí nad Orlicí
tel. do zam.: 0465-525790   DUCHOVNÍ NA ODPO?INKU Jind?ich Halama sen. *14.3.1925, S. K. Neumanna 389/25, 293 01 Mladá Boleslav, tel. 0326-721136 Miroslav Hloušek *9.2.1927, Nádražní 1066, 511 02 Turnov Miroslav Matouš *28.10.1921, Oblouková 38, 101 00 Praha 10 - Vršovice, tel. 02-720415 Jan NIEBAUER *3.5.1918, SRN VDOVY PO KAZATELÍCH Fri?ová Dobromila - Mladá Boleslav
Petrová Bohumila - Železný Brod
Plechá?ová Ludmila - Holešov
Polmová Vlasta - Libá?
?ímková Libuše - Železný Brod
Vacovská Príja - Potštejn
Votrubcová Libuše - Liberec   Abecední rejst?ík kazatel? aj. Pozn: Písmeno v závorce za jménem kazatele ozna?uje stupe? ud?lené ordinace:
 1. (D) - diakon
 2. (P) - presbyter
 3. (B) - biskup

Copyright © by Grano Salis All Right Reserved.

Published on: 2007-03-06 (16940 čtenářů)

[ Zpět ]

Stránka vygenerována za: 0.17 sekundy