Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Petr.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 6, článků celkem: 16615, komentáře < 7 dní: 214, komentářů celkem: 427608, adminů: 60, uživatelů: 5242  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 91 návštěvník(ů)
a 2 uživatel(ů) online:

Frantisek100
oko

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
116123106
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: O Boží spravedlnosti
Vloženo Úterý, 08. březen 2016 @ 13:10:24 CET Vložil: Tomas

Zajímavosti poslal karels

Při počátcích svého křesťanského života jsem si myslel, že v biblickém textu můžu různě zaměňovat slova a vlastně se nic tak hrozného nestane. Jednoduše – pravdu v nějakém biblickém textu zaměním za lásku, nebo za spravedlnost.

Moje představa o Bibli respektive o slovech v Bibli byla podobná představě puzzle, které mají všude stejné strany, a tak jdou vlastně dosadit na jakékoliv místo při vytvářeném konečného obrazu.To je však omyl, s kterým jsem se rozloučil vlastně až docela nedávno. Máme totiž vytvořenou zběžnou představu, že Bible je jako dokonalý hodinový stroj a jednotlivá ozubená kolečka do sebe přesně zapadají. A pak si navíc ještě domýšlíme, že můžeme nahradit beztrestně jedno ozubené kolečko za jiné jemu podobné. Pravdu za lásku nebo za spravedlnost, víru za naději atd. Pokud to uděláme, dokonalý hodinový stroj už nebude nadále přesně odpočívat čas a pravděpodobně se po určité chvíli sám zastaví.Podle starozákonních odborníků se autoři biblických knih inspirovali v mudroslovné literatuře starého Egypta. Existuje celá řada paralel mezi egyptskými příslovími a biblickou mudroslovnou literaturou. Jednou z nich je i pasáž z biblické knihy Přísloví. „Autoři biblických spisů zřejmě znali staroegyptskou moudrostní literaturu. V knize Přísloví nejde jen o inspiraci, ale na některých místech dokonce nacházíme téměř doslovné překlady z textu tohoto staroegyptského autora.“[1]Kontakt mezi Starověkým Egyptem a Izraelem se tak prokázal. Ústřední myšlenkou v egyptském nábožensko-filozofickém myšlení je maat, totiž idea božského řádu věcí. Samotné slovo maat je pro svou komplexnost jen obtížně přeložitelné a spojuje v sobě pojmy jako „pravda“, „harmonie“ a „stabilita“ či prostě „správné jednání“. Reprezentuje všechno to, co je správné a nutné pro správný běh věcí. Je to univerzální neměnný kosmický řád zahrnující svět lidí i svět bohů a jejich vzájemné nejen propojení, ale i závislost.Prapůvodně byla Maat antropomorfní bohyně spravedlnosti, která postupně prošla proměnou v abstraktní pojem. Tento pojem byl jedním ze základních kamenů nábožensko-filozofického myšlení starověkých Egypťanů – jeho dodržování mělo zajistit stabilitu světa a jeho řádný chod. O jeho důležitosti vypovídá i fakt, že i faraonovi, který byl v jistém smyslu sám chápán jako božská bytost, byl nejpozději od konce Staré říše tento princip nadřazen a hlavním úkolem panovníka bylo nést zodpovědnost a veškerým jednáním přispívat k dodržování maat.V hebrejské starozákonní tradici Bible, protože ta nás zajímá nejvíce, stejnou obdobu nalezneme ve slově spravedlnost. Spravedlnost hebrejsky צדקה צדק [cedaka, cedek] by odpovídala tomu, čemu rozuměli Egypťané jakožto kosmickému řádu nazvanému v jejich uvažování maat. Předpokládal to i Max Weber, spoluzakladatel sociologie, který ve své již klasické práci Das antike Judentum dává do souvislosti vliv konceptu maat na myšlení ve starověkém judaismu.I kdybych se mýlil a až doposud jsem stavěl svůj článek na „hliněných nohách“, tak mě tohle v každém případě přivádí k uvažování o boží spravedlnosti. Jaké místo má boží spravedlnost v předivu biblických slov a jednotlivých biblických vztahů?Slovo spravedlnost si obyčejně spojíme s morální bezúhonností. Wikipedie vysvětluje: Spravedlnost je jeden ze základních pojmů pro dobré uspořádání lidských vztahů, regulativní idea pro uspořádání společnosti a zejména pro právo. Podle Aristotela je to nejdůležitější z ctností, protože se vztahuje ke druhému a „nazývá se také dobro pro druhé“.[2] Ale v případě uvažování o biblické spravednosti půjde o nepřesnost, pokud ji chceme pochopit pouze prostřednictvím lidské spravedlnosti.Spravedlnost má spíše význam správného uspořádání věcí, řádu, v kterém je garantem samotný Pán Bůh. Jako důkaz právě řečeného uvedu text:„Nebesa hlásají jeho spravedlnost a všechny národy vidí jeho slávu.“ Bible, Žalm 97,6Těžko v tomto textu můžeme chápat spravedlnost jako jakési „dobré uspořádání lidských vztahů“, k tomu má boží spravedlnost daleko. Spíše bych chápal na základě tohoto textu a jemu podobných (Žalm 50,6; Izaiáš 51,6) spravedlnost צדקה צדק [cedaka, cedek] jako správný chod stvořeného světa s garantem stvořeného řádu, jímž je Pán Bůh samotný.Pokud totiž začneme biblickému pojmosloví přiřazovat atributy, které máme vypozorovány, nebo prožity vlastní zkušeností, můžeme se dopustit omylu při chápání jednotlivých biblických slov a pojmů. Je to, jako bychom do hodinového stroje začali sypat písek, hodiny sice půjdou, ale čím dál tím pomaleji, až se zcela zastaví. Tak stejné je, jako bychom chtěli pochopit boží spravedlnost pouze prostřednictvím naší lidské spravedlnosti. (bez návaznosti boží spravedlnosti na její konkrétní místo v biblickém textu)Zajisté je obsahem boží spravedlnosti i morální etický rozměr, ale myslím, že to není hlavním tématem boží spravedlnosti.Můj článek nás může přivést k zamyšlení na mnohdy těžko zodpověditelné námitky. Například proč je Pán Bůh v době Starého zákona tak krutý oproti jednání Pána Boha v době Nového zákona. Jak je možné, že je David počítán mezi spravedlivé, když se dopustil cizoložství a ještě před tím zorganizoval úkladnou vraždu, aby se k ženě tímto způsobem dostal? Jak je možné, že Noe dostal pozvánku mezi spravedlivé (Ez 14,14), když jedna z prvních věci, kterou udělal v obnovené zemi po potoě, byla, že se opil. Podobně i Mojžíš, který zabil Egypťana.Čím si zasložili tito lidé, o kterých čteme v Bibli, „jmenovku“ - spravedliví lidé? Nepochybně je to víra v Pána Boha, kterou se prokázali navzdory nepříznivým okolnostem. A to jsou otázky, které občas jako křesťané slýcháme.Viz například i tato:„Znám celou řadu nevěřících, kteří se chovají lépe než vy křesťané a podle vás na konci věků před Pánem Bohem neobstojí, jakpak je to možné?“Moje odpověď: třeba proto, že nespravedlivý či svévolník se nemusí chovat jako bezcharakterní lump. Pokud je někdo nespravedlivý, potom si ho automaticky spojujeme s nějakým morálním prohřeškem. Biblický text nám pomůže pochopit čast z Božího myšlení:Viz biblický text:Hospodin zná cestu spravedlivých, ale cesta svévolníků vede do záhuby.“ Žalm 1,6Cesta svévolníků vede do záhuby, byť by se ti chovali jako nejlepší lidé, a to jenom z jednoho prostého důvodu: české slovo „svévolník“ má jednoduchou etymologii – takový člověk se řídí vlastní vůlí, nikoliv tou Boží. Svévolníkova jediná a hlavní vina spočívá v tom, že se neřídil boží vůlí nýbrž svou vlastní.A naopak Abrahamovi byla víra počítána za spravedlnost. Abraham byl shledán spravedlivý, protože uvěřil Hospodinovi.Viz biblický text:Abram Hospodinovi uvěřil a on mu to připočetl jako spravedlnost.“ Genesis 15,6 (jak tohle hodnocení Abrahama souvisí s morálními kategoriemi, nebo s právem ve společnosti?)Pokud je někdo spravedlivý nebo nespravedlivý, nespadají tyto dvě kategorie lidí do morálních kategorií, alespoň ne apriori. Nespravedlivý, svévolník ještě nemusí být vyloženě bezcharakterní jedinec, zloděj a lump. (alespoň ne podle biblických měřítek, ke kterým mě vedou Svaté texty Bible)Na závěr několik slov od našeho milého bratra apoštola Pavla, který píše: Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti. V ní stojíme a chlubíme se nadějí, že dosáhneme slávy Boží.“ Bible, list Římanům 5,1-2 
Poznámky:1. Flossman Karel, Moudrost ve Starém Zákoně, Česká katolická charita, Praha 1989, s. 93
2. https://cs.wikipedia.org/wiki/Spravedlnost


"O Boží spravedlnosti" | Přihlásit/Vytvořit účet | 5 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: O Boží spravedlnosti (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pátek, 11. březen 2016 @ 13:47:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
·  4Hospodin však prohlásil: „Ten tvým dědicem nebude. Tvým dědicem bude ten, který vzejde z tvého lůna.“

·  5Vyvedl ho ven a pravil: „Pohleď na nebe a sečti hvězdy, dokážeš-li je spočítat.“ A dodal: „Tak tomu bude s tvým potomstvem.“

·  6Abram Hospodinovi uvěřil a on mu to připočetl jako spravedlnost.

 

Abraham toužil a Bůh mu to, po čem toužil,  slíbil. A on uvěřil. Uvěřil jako malé dítě. Byla to okamžitá upřímná dětská víra, která bohužel nemá dlouhého trvání, což je škoda, ale této víry si Bůh nejvíce cení. Je to stejně jako víra třeba k otci či matce, kteří nám slíbí to, po čem toužíme. Radost mají oba - Bůh i "dítě". Tady je pojem spravedlnost jasně vysvětlen. To je to správné uspořádání vztahů mezi Bohem a člověkem. Důvěra  a láska.

 

Co víc můžeme ještě chtít, my hříšní lidé??!!!
Re: O Boží spravedlnosti (Skóre: 1)
Vložil: Karels v Úterý, 08. březen 2016 @ 13:32:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Slilo se mi to, přiznám se, že takový text bych ani nečetl, kdybych ho někde viděl...Stránka vygenerována za: 0.15 sekundy