Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Iva.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 8, článků celkem: 16270, komentáře < 7 dní: 472, komentářů celkem: 403980, adminů: 60, uživatelů: 5115  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 224 návštěvník(ů)
a 3 uživatel(ů) online:

Akuzativ
Danny42
gregorios777

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
110182567
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: Dvě úrovně našeho postavení před Bohem
Vloženo Úterý, 25. říjen 2022 @ 10:09:21 CEST Vložil: Tomas

Kázání poslal gregorios777

Pro většinu věřících v Krista je následující článek asi nepochopitelný…


 Ale máme tady rovinu našeho vztahu k Bohu Otci (Abba) a k našemu Pánu Ježíši Kristu, kterému budeme vydávat počet. A sice v tom, jak jsme Mu sloužili skrze Ducha svatého.


Např, v otázce našeho soudu, je psáno, že:
Jan 5:24  Amen, amen pravím vám: Že kdož slovo mé slyší, a věří tomu, jenž mne poslal, máť život věčný, a na soud nepřijde, ale přešel jest z smrti do života.
Jde ale o to, NA JAKÝ soud nepřijde. Nepřijde na soud před Bohem Otcem, na soud, před velikým bílým trůnem (Zj 20,11), kde budou souzeni všichni mrtví nevěřící. A kde se bude rozhodovat o životě či věčné smrti v Gehenně.

 
Avšak my všichni věřící v Krista budeme souzeni před Jeho „soudnou stolicí Kristovou“ (béma), abychom Pánu vydali počet a obdrželi to, co jsme působili ve svých tělech PO našem uvěření (2Kor 5,10). Buď dobré nebo zlé. Ti, co působili zlé sice budou spaseni, ale tak, jako skrze oheň (1Kor 3,15), a dočasně okusí utrpení Gehenny (ohnivého jezera) – Zj 2,11: „kdo vítězí, nebude uražen (poškozen) od smrti druhé (= Gehenna). A ještě se k tomu váže slovo:
 
Mt 5,22:  Ale jáť pravím vám: Že každý, kdož se hněvá na bratra svého bez příčiny, povinen k soudu státi. Kdož by pak řekl bratru svému: Rácha, povinen bude před radou státi; a kdož by řekl: Blázne, povinen bude pekelný oheň (v originále - Gehenna) trpěti.

A o pár veršů dále:
 
25  Vejdi v dobrou vůli s protivníkem svým rychle, dokudž jsi s ním na cestě, ať by snad nedal tebe protivník tvůj soudci, a soudce dal by tě služebníku, a byl bys uvržen do žaláře (opět myšlena Gehenna). 26  Amen pravím tobě: Nevyjdeš odtud nikoli, dokudž i toho posledního haléře nenavrátíš.

Čili toto místo hovoří o dočasném pobytu v Gehenně za nevyznané a neodpuštěné hříchy věřícího. Za hříchy, které tzv. „zůstaly viset ve vzduchu“. Třeba i hříchy, které byly zadržené některými Pánovými služebníky: Např. Apoštol Pavel zadržel hřích zlému Alexandru Kotlářovi: „Ať mu Pán odplatí podle jeho skutků.“ (2Tim 4,14)
 
Takže zde máme dvě roviny. Jednu před Bohem Otcem a druhou před Pánem Ježíšem Kristem.
Před Bohem Otcem všechno za nás vyřídil a DOKONAL Pán Ježíš Kristus. A to je to, o čem stále hovořím, že Kristovo dílo na kříži nás učinilo naprosto dokonalými a svatými, posvěcenými, bez hříchu a bez poskvrny, s naprosto dokonalým svědomím očištěným krví Kristovou. Před Bohem Otcem jsme v tomto pozičním postavení. On na nás hledí, jako na Krista. Protože nás vidí pouze jako NOVÉ STVOŘENÍ v Kristu. Jsme v Jeho očích bez hříchu, úplně obmyti a dokonce na naše hříchy ani nevzpomene. To vše díky Kristově Oběti. Jsme součástí Krista, Jeho Těla a to má stejnou svatost, spravedlnost a vzácnost jako sám Kristus- Hlava Těla.
 
A teď pozor!!! Kdo by se toto opovážil zpochybnit, zpochybňuje Kristovo dílo na kříži, dělá z Boha lháře a pokládá za nic Kristovu drahocennou a vzácnou krev. Takový nepotřebuje Krista na nic. Za něj Kristus zemřel nadarmo. Pravím vám: Až tento člověk bude souzen, tak raději odvrátím hlavu….
 
No, ale pak tady máme druhou rovinu. Naproti našemu pozičnímu postavení před Bohem existuje ještě naše dispoziční postavení před Pánem Ježíšem Kristem. A to je náš skutečný stav, ve kterém se nacházíme od uvěření až po soudnou stolici Kristovu. Zde záleží na naší spolupráci s Duchem svatým, s Jeho vedením, na našem pokání a vyznávání spáchaných hříchů, na tom, jak si šijeme své svatební roucho na svatbu Beránkovu- tedy na spravedlivých skutcích. Na této rovině se pak také před soudnou stolicí Kristovou rozhodne, zda za odměnu (mzdu) za práci vstoupíme do Milénia, tedy do kralování s Kristem na této stávající zemi po dobu 1000 let nebo zda do Království nevstoupíme a naopak, budeme dočasně kázněni v Gehenně za hříchy, které nebyly před Pánem vyřízeny tak, že byly skrze pokání a vyznání dány pod Pánovu očistnou krev.
 
PROBLÉM, který mnozí nechápou spočívá v tom, že když nebudeme vírou žít v té poziční rovině dokonalosti, kterou nám vydobyl Kristus na kříži, když nebudeme vírou žít v tom, co jsme před Bohem Otcem (když se vírou nebudeme za takové mít), tak nikdy nemůžeme dosáhnout dokonalosti v té dispoziční rovině před Pánem Ježíšem. A v praxi se té rovině před Bohem Otcem ani nepřiblížíme, protože jí nevěříme. Nevstoupíme do toho krásného odpočinutí před Bohem (už tady na zemi) pro NEVĚRU, tak jako Izrael nevstoupil do zaslíbené země.
 
Zkuste to, moji milovaní bratří, alespoň trochu (anebo nejlépe úplně) pochopit…"Dvě úrovně našeho postavení před Bohem" | Přihlásit/Vytvořit účet | 221 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Dvě úrovně našeho postavení před Bohem (Skóre: 1)
Vložil: Akuzativ v Úterý, 25. říjen 2022 @ 14:17:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
. 26  Amen pravím tobě: Nevyjdeš odtud nikoli, dokudž i toho posledního haléře nenavrátíš.

Budeme vydávat počet ze svých myšlenek, slov a skutkůRe: Dvě úrovně našeho postavení před Bohem (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Úterý, 25. říjen 2022 @ 17:51:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
 Na této rovině se pak také před soudnou stolicí Kristovou rozhodne, zda za odměnu (mzdu) za práci vstoupíme do Milénia, tedy do kralování s Kristem na této stávající zemi po dobu 1000 let nebo zda do Království nevstoupíme a naopak, budeme dočasně kázněni v Gehenně za hříchy, které nebyly před Pánem vyřízeny tak, že byly skrze pokání a vyznání dány pod Pánovu očistnou krev.

Kdepak Gregu, tak vůbec není, to silně zavání bludným řk očistcem a očišťováním po smrti. Po smrti až do vzkříšení se neděje nic. Vzkříšení se týká všech. Jedni ti věčně živí kterým Kristus dal věčný život již za pozemského život si půjdou k soudu pro odměnu, nebo třeba budou spolu s Kristem soudit, a ti druzí vzkříšení Kristem za pozemského života neomilostněný zaplatí do poslední haléře za škody které způsobili, načemž proběhne kvůli jejich nepolepšitelnosti jejich likvidace v ohnivém jezeře, alias věčná smrt druhá.

Amen, pravím ti, že odtud nevyjdeš, dokud nezaplatíš do posledního haléře.

Pozor na to Gregu, tenhle verš si modláři a antikris.ti vykládají zcela zvráceně, ve smyslu, že prý po zaplacení do posledního háléře šupky a hajdy do nebíčka, omyl. Těžký omyl a velmi nebezpečná manipulace! Zaplatíš a šupky do ohnivého jezera kde čeká druhá smrt, smrt věčná, taj je to po zaplacení a uhrazení všech škod. 
 Při prostudování celé kapitoly Matouš 5 je zřejmé, že Kristus důrazně varuje před tím aby někdo Soudu propadl. Ten kdo Soudu propadl si již nemůže nárokovat žádnou boží milost, nemůže žádnou boží milost využít ve svůj prospěch a uhrazení škod do posledního haléře není a nemůže být aktem spásy, je to aktem spravedlnosti. Lotr po uhrazení škod které způsobil stále zůstává lotrem! Úhradou škod se nevykoupí! Může jenom zaplatit a navždy skončit. Je předpoklad, že platba poškozeným za všechno zlé co nepolepšitelný lotr učinil bude provedená nebeskou devizou, tedy tím co by lotr v nebi dostal kdyby v pozemském životě lotrem nebyl. Re: Dvě úrovně našeho postavení před Bohem (Skóre: 1)
Vložil: martino v Úterý, 25. říjen 2022 @ 22:17:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
G777

 Ale máme tady rovinu našeho vztahu k Bohu Otci (Abba) a k našemu Pánu Ježíši Kristu, kterému budeme vydávat počet. A sice v tom, jak jsme Mu sloužili skrze Ducha svatého.
martino
Počet vydáme Bohu. Já a Otec jedno jsme. Je to jasné? Vše ostatní je zybtečné pitvání diskuse. Boha nikdo neviděl, ale Ježíš nám říká. Kdo vidí mě, vidí OTCE! Re: Dvě úrovně našeho postavení před Bohem (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Úterý, 25. říjen 2022 @ 22:48:10 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Stručně řečeno, Gregu, není to tak, jak píšeš. 
Písmo zjevuje něco jiného. Gehenna není jediné dočasné místo trestu pro poražené věřící. Zapomněl jsi na zevnitřní neboli vnější temnoty, kde bude pláč a skřípění zubů, jako msto pobytu v budoucím věku.Re: Dvě úrovně našeho postavení před Bohem (Skóre: 1)
Vložil: rosmano666 v Středa, 26. říjen 2022 @ 01:31:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
SATAN EXISTUJE A ŘÁDÍ PŘÍMO V ČR.Re: Dvě úrovně našeho postavení před Bohem (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Středa, 26. říjen 2022 @ 09:15:22 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Greg

Ahoj Gregu

Trochu odbočka ,ale blízké. A jak bereš ty sestry v Kristu ,které nemají při modlitbě pokrytou hlavu ? Vím že jsi to rozebíral často . A že já jich viděl v církvích ,sborech ,dost a dost . V jakém jsou dle tebe, vztahu k Bohu ?Re: Dvě úrovně našeho postavení před Bohem (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Středa, 26. říjen 2022 @ 15:12:14 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Greg

O těch sestrách bez pokrývek hlavy ( při modlitbě )je to totiž téma ,které se už mnoho let řeší v církvích ,a jak už dlouho vím ,neexistuje jednotný pohled . Navíc vím dobře ,že mnohé věřící ženy ( sestry v Kristu ),ani nikdy ( příkladně za 20 let života, v nějaké konkrétní církvi )o tomto nevěděly . Nikdo to po nich jednoduše v těch církvích nepožadoval ,ani to osobně neznaly . Tuším ,nebo se domnívám ,že ty sám ,toto bereš jako hříšné jednání ,ze strany těch žen . Nebo to možná ještě bereš i jinak ,nevím . Proč jsem toto otevřel ? Vím že jsi tomuto tématu ,zde na těchto stránkách věnoval dost tvých textů ,a za mě chci jen dodat ,že to vůbec není téma ,na rychlé vyřízení . Re: Dvě úrovně našeho postavení před Bohem (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 27. říjen 2022 @ 20:50:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je třeba si uvědomit, že Greg je stoupencem hereze "chiliasmu".

Je vás tu takových hned několik.

Po skonání věků už nebude žádné "tisícileté království" Kristovo.
To už skončí, protože Otec už všechno poddal pod Ježíšovy nohy  a Kristus pak předá svoji vládu Otci. A Bude Bůh všechno a ve všem.

"Tisícileté království" Kristovo je zde už nyní; po zmrtvýchvstání předal přece Otec veškerou vládu na nebi i na zemi Ježíši Kristu (Mt 28,18).

"Tisícileté" - v řeči Bible to znamená dobu vzhledem k délce lidského života velmi dlouhou, však přesto omezenou - má svůj počátek a bude mít i svůj konec. Až předá Kristus svoji vláduOtci ( potom bude konec, až Kristus odevzdá království Bohu a Otci a zruší každou vládu, každou vrchnost i moc. - 1 Kor 15,24).


Re: Dvě úrovně našeho postavení před Bohem (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Středa, 02. listopad 2022 @ 07:59:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/


Čili toto místo hovoří o dočasném pobytu v Gehenně za nevyznané a neodpuštěné hříchy věřícího. Za hříchy, které tzv. „zůstaly viset ve vzduchu“.

... budeme dočasně kázněni v Gehenně za hříchy, které nebyly před Pánem vyřízeny tak, že byly skrze pokání a vyznání dány pod Pánovu očistnou krev.

  A je nějaký rozdíl mezi tímto, co popisuješ, a očistcem v ŘKC?

  ToníkStránka vygenerována za: 1.88 sekundy