Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Barbora.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 5, článků celkem: 16543, komentáře < 7 dní: 284, komentářů celkem: 423252, adminů: 60, uživatelů: 5230  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 88 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
115639671
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II.
Vloženo Pondělí, 28. srpen 2023 @ 09:27:26 CEST Vložil: Tomas

Katolicismus poslal oko


(J 6,40)
Neboť toto je vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný; a já ho vzkřísím v poslední den.

(1 Tes 4,13 ...)
Nechceme vás, bratři, nechávat v nevědomosti o těch, kdo zesnuli, abyste se nermoutili jako ti ostatní, kteří nemají naději. Jestliže však věříme, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, tak Bůh také ty, kdo zemřeli skrze Ježíše, přivede s ním.
Neboť toto vám říkáme slovem Pánovým: My živí, kteří jsme tu ponecháni do příchodu Pána, jistě nepředejdeme ty, kteří zesnuli, protože za zvuku přikazujícího zvolání, hlasu archanděla a Boží polnice sám Pán sestoupí z nebe a mrtví v Kristu vstanou nejdříve. Potom my živí, kteří tu budeme ponecháni, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích do vzduchu k setkání s Pánem. A tak už navždy budeme s Pánem
Hodně soluňských křesťanů bylo přesvědčeno, že se ještě dožijí slavného příchodu Páně k soudu. (Někteří dokonce nepracovali a dávali se živit od ostatních (v. 11).
Ale právě proto se rmoutili pro své drahé, kteří už zemřeli. Že totiž budou zkráceni, když tu slavnou chvíli neuvidí. Apoštol je nejprve napomíná, že přílišný smutek nad zemřelými není křesťanský. Tak se rmoutí pohané, protože nevědí nic o blaženém životě po smrti.
Křesťané jsou však spojeni s Kristem - jak v už v tomto pozemském životě, tak ještě dokonalejším způsobem po smrti těla. Vstal Kristus - Hlava - vstanou i oni, údy. Kristus už vstal - nečeká v hrobě na skonání věků, aby vstal z mrtvých!

Veškeré naše nedorozumění pochází z toho, že my nemáme žádnou zkušenost s nějakou existencí člověka mimo náš čas a prostor. Ale Bůh není svázán během času (stojí nad časem - sám ho stvořil!) a ani svatí v nebi nejsou už svázáni během času. Jsou součástí věčného života s Bohem. A Bůh není Bohem mrtvých, ale Bohem živých!  To je skutečné Kristovo učení.

Proto z pohledu věčnosti svatí v nebi jsou živí a už jsou spolu s Kristem (Žd 2,10) - z pohledu pozemského běhu času jejich těla stále podléhají běhu času a práchniví - tato těla budou vzkříšena i v tomto běhu času na konci věků. Bůh tedy z pohledu našeho běhu času mrtvé vzkřísí v jejich oslavených tělech a oni budou účastni druhého Kristova příchodu - z pohledu věčnosti je už vzkřísil. Ta samá událost, která je v našem běhu času budoucností, je na věčnosti přítomností. Z tohoto pohledu věčný soud na konci věků už jistým způsobem na věčnosti probíhá - je přítomností.

Věčnost nezná žádné "čekání"...."... komunikaci s mrtvými, tzv. dušemi zemřelých, nazývá Bůh ohavností ..."...

Vyvolávání duchů zemřelých (spiritismus) nazývá Bůh ohavností. Toto platí stále, jak ve Starém zákoně, tak i v době novozákonní.

Spiritisté vyvolávají "duše zemřelých" , aby se jich vyptávali na budoucnost. (Znát některé konkrétní věci z budoucnosti však člověku nepřísluší - přísluší jenom Bohu - mohu to dokázat z Písma.). Dalším problémem je, že o mnoha ze zemřelých nevíme jistě, zda jsou spaseni, nebo zda patří satanu. A tak je zde vysoké a reálné nebezpečí, že zlý duch vystupuje jako "duše zemřelého" a uvádí lidi do života ve lži. Tento spiritismus zpupně obchází vládu Krista v nebi i na zemi a otevírá tak lidské duše pro působení zlých duchů.
Spiritismus je tedy od Boha zakázán nikoli proto, že by snad nefungoval, ale proto, že funguje - ale funguje ke zkáze člověka!


Něco úplně jiného je život uprostřed Boží rodiny, kde nás všechny spojuje živá osoba Krista.
Na této skutečnosti je postaveno celé křesťanství - na živém společenství v lásce nejenom s Bohem, ale také s člověkem, který před dvěma tisíci roky zemřel násilnou smrtí. A nikdo z nás , když se v modlitbách obracíme ke Kristu, nenazýváme přece toto spiritismem!
Máme - li tedy živé společenství s Kristem, není jediného důvodu nemít živé společenství s oblakem svatých v nebi - s oblakem, který nás obklopuje - jak o tom svědčí v listu Židům. Všichni jsme stejná Boží rodina, máme se rádi a skrze Krista v jednom Duchu máme přístup nejenom k nebeskému Otci (Ef 2,18), ale stejně tak i k ostatní Boží rodině - k andělům a svatým v nebi. Ti totiž mají skrze stejného Krista ve stejném Duchu také přístup k nebeskému Otci!

Toto společenství není spiritismem, není vzpourou proti Bohu. Naopak, je to společenství jednoho stejného těla, které má svoji část církve putující (po zemi), má část církve trpící a očišťující se pro věčný život a má část církve vítězné v nebi. Ale pořád je to jedno společné a stejné tělo - tajemné tělo Kristovy církve, kde je on hlavou a jednotlivé údy se skrze něj domlouvají a spolupracují.

Když tě svědí něco na noze, je snad zločinem, když si noha skrze hlavu řekne ruce o poškrabání? Hlava má na veškeré komunikaci mezi údy svoji určovací roli pořád! A právě tak je tomu i uvnitř tajemného Kristova těla - církve.


Pokud bychom si plnost vztahů představili jako plnost trojrozměrného prostoru charakterizovanou třemi různými osami s jedním průsečíkem,
pak na jedné z vodorovných os můžeme umístit vztahy mezi lidmi dosud žijícími,
osa vertikální pak je osou Boží (je vyjádřením nerovnosti mezi člověkem a Bohem a přesto umožňuje propojení)
a osa předozadní je osou vztahů s anděly a svatými v nebi.

Tohle všechno propojuje  jen jeden společný bod - osoba Krista, který jediný jako Bůh i člověk stojí právem na průsečíku všech těchto tří os." Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II." | Přihlásit/Vytvořit účet | 121 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Pondělí, 28. srpen 2023 @ 13:28:26 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zhruba pred 500 rokmi augustiánsky mních Martin Luther na otázku prečo sa nemodlí k svatým odpovedal zhruba takto: ,,Ukážte mi jeden príklad zo starého alebo nového zákona ako sa niekto modlí k zosnulým a ja vám ukážem mnoho príkladov o tom, že modliť sa máme len k Stvoriteľovi. (Kristovi),,
Nikto nikde sa v kresťanstve a židovstve nemodlí k stvoreným veciam. Táto prax je len v pohanstve. Toto modlárstvo z pohanstva sa pretransformovalo na ,,kresťanských svatých,,. V pohanstve bolo a je množstvo božstiev v katolicizme ich nahradili ,,svatí,,. Katolícky argument že kresťania v nebi sú živí, tak isto ako sme živí aj my je pravdivý. Podľa tejto logiky sa ja ako živý kresťan môžem cez modlitbu spojiť s kresťanom na inom kontinente ktorý je tiež živý. Obidvaja sme predsa živí, obidvaja máme v nebi spoločného Otca, obidvaja máme spoločenstvo s bratmi a sestrami v domácej cirkvi, tak môžeme cez modlitbu vzájomne komunikovať. Ak je pravda že môžem cez modlitbu osloviť svatého Dindy ktorý je živý v nebi aby mi pomohol, tak potom určite sa môžem modliť k nejakému svatému kresťanovi ktorý je živý niekde v Austrálii... 
Ďalší katolícky blud hovorí o tom, že nemáme jedného prostredníka, ale že prostredníkov je veľa. Samozrejme katolícka cirkev má know-how na to kto je tým prostredníkom v nebi. Nechápem prečo mučeníka Štefana apoštolovia hneď po smrti nevyhlásili za svatého a nikto z prvotnej cirkvi sa k nemu nemodlil. Čo myslíte, prečo sa prvá cirkev nemodlila k zosnulým? Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: monsek v Pondělí, 28. srpen 2023 @ 16:31:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
"I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem." (1.Mojžíšova 2,7)       Zde postrádáme slovo "duše". Srovnáme-li tento text se starším překladem, zjistíme, kde toto slovo bylo použito. "…a tak se člověk stal duší živou." Zde je nápadné, že člověk nedostal  duši od Boha, ale stal se živou duší! Je rozdíl, zda živou duší jsem nebo duši mám!  (Nikdo by nepochyboval o tomto rozdílu, kdyby šlo o výrok , zda auto jsem nebo auto mám). "Duše" označuje celou "živou bytost." Člověk se stal „duší živou“ nikoliv nesmrtelnou, život je dar, nikoliv vlastnost, která člověku patří. Jestli stvořil Bůh anděly jako nesmrtelné, můžeme jen spekulovat a to nemá cenu. V bibli se explicitně píše pouze o tom, že jediný Bůh má nesmrtelnost. Pakliže popřeme verše apoštopla Pavla jako zavádějící, můžeme si myslet a věřit tomu, co jim odporuje. Já zůstávám při tom, že jediný nesmrtelný je Bůh a ten ve své prozřetelnosti stvořil veškerý život s vědomím. Že přijde hřích , odplata za něj smrt a že nesmrtelné nelze usmrtit, nechat zemřít a proto měl připraven plán spasení, proto musel zemřít Jeho Syn, abychom měli život věčný, abychom smrtelné – protože jsme tak byli stvořeni – oblékli do nesmrtelného Král králů a Pán pánů, on jediný je nesmrtelný a přebývá v světle nepřístupném; jeho nikdo z lidí neviděl a nemůže uvidět. Jemu patří čest a věčná moc. Amen." (1.Timoteova 6,15b.16). "Pomíjitelné tělo musí totiž obléci nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost." (1.Korintským 15,53)   Představuji si, jak se lidé modlí k duši – nesmrtelné duši – zemřelého svatého, třeba papeže , a jeho duše oblažená Boží přítomností a nadaná možností se u Boha přimlouvat, bude v den vzkříšení , tj v den nejposlednější, oblečena do ztrouchnivělého a obnoveného hmotného těla, aby jí v tom těle bylo ješt lépe. Sama představa absurdní. Zavedení doktríny nesmrtelné duše přebývající v nebi nebo očistci, aby odčinila hříchy, které Kristus nebyl schopen svou krví smýt, aby byla Kristova oběť ještě zvalorizována, to je zcela nebiblické, avšak nevyvratitelné bez toho, aby padla výlučnost zastupitelství mezi člověkem a Bohem s upozaděním Krista.      Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Pondělí, 28. srpen 2023 @ 21:11:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mám dotaz 
Ak je pravda že svatý v nebi ma počuje a vie pomáhať, môžem požiadať o pomoc akéhokoľvek kresťana ktorý je v nebi?... alebo existuje určitá kasta tzv. svatých a iba tí vedia pomáhať?... poznal som veriacich ľudí v Krista ktorí už zomreli a určite sú v nebi, môžem ich prosiť o príhovor u Boha? ak stratím kľúče, tak mám prosiť sv. Tadeáša, alebo to vie zariadiť akýkoľvek ,,svatý,,?
písmo hovorí o všetkých kresťanoch že sú svatí... takže ak nás zosnulí tak veľmi milujú iste nie je hriech modliť sa k zosnulým ktorých som poznal aby mi dali vedieť kde som stratil kľúče... to dá rozum...
iba svatý Krištof vie odblokovať pokazený výťah ak je patrónom výťahárov, alebo to dokáže aj iný? 
Radosť nejednému alkoholikovi robí svatá Bibiána, ona je patrónkov alkoholikov. Ak sa ožerieš, Bibka ti pomôže... Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Pondělí, 28. srpen 2023 @ 22:34:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Co znamená Židům 12:1?
Členění kapitol a veršů nebylo součástí původních písemných textů Bible. Verše 1 a 2 kapitoly 12 přirozeně plynou z konce kapitoly 11 a poskytují přímou aplikaci bodů uvedených v této pasáži.

Pisatel listu Židům dříve vyjmenoval dramatické příklady toho, jak Bůh používá víru. To zahrnovalo odkazy na osobní příklady víry, jako byl Abraham (Židům 11:17–19), a také některé úžasné činy, kterých byli věřící Starého zákona schopni dosáhnout (Židům 11:30–35). A přesto tato diskuse zahrnovala také zmínku o těžkostech, kterým tito věrní čelili (Židům 11:35–38). Je úžasné, že Boží láska k nám – k těm, kteří jsou i dnes schopni slyšet a reagovat na evangelium – je důvodem, proč čekal, aby plně vydal své konečné vítězství nad hříchem a utrpením (Židům 11:39–40).

Proto tento verš začíná vhodným slovem „proto“. Všechny předchozí úvahy, včetně varování v 10. kapitole před odpadnutím, definice zbožné víry, katalog hrdinů, seznam vítězství, připomenutí utrpení a povzbuzení Boží lásky, vedly k tomuto bodu: pravdy. Co bychom měli dělat s touto úžasnou informací?

Spisovatelova odpověď je zdánlivě jednoduchá a snadno nepochopitelná, když je tento verš vytržen z kontextu. Správnou odpovědí křesťana, vzhledem ke všem „svědkům“ zbožné víry a jejich úspěchu navzdory jejich těžkostem a ve světle Boží láskyplné trpělivosti, je cílevědomě se zbavit svých hříchů a sobectví a „pevně se držet“, když se snažíme plnit plány, které pro nás Bůh připravil. Vše, co víme o dřívějším Božím díle, by nás mělo inspirovat k úplné a oddané oddanosti Jeho vůli.

Jak nám připomene následující verš, konečným příkladem toho je sám Kristus. Nejen, že Ježíš byl příkladem toho, jak bychom měli žít své životy (Židům 2:10–11), činil tak tím, že odolal všem pokušením, kterým čelíme (Židům 4:15), a pevně chápal, že jeho utrpení bylo součástí Boží plán „společně pracovat k dobru“ vše pro Jeho slávu a náš prospěch (Římanům 8:28; Filipským 2:8–11).

Podrobnější vysvětlení anglicky zde:
https://www.preceptaustin.org/hebrews_121#mce_temp_url#Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: fallkniven_f1 v Sobota, 09. září 2023 @ 01:07:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ať se u tebe nenajde, kdo by svého syna či dceru provedl ohněm! Stejně tak žádný věštec, jasnovidec, hadač, čaroděj, zaříkávač, vyvolávač duchů, věštkyně ani ten, kdo se radí s mrtvými. Každý, kdo páchá něco takového, je pro Hospodina ohavný! Právě kvůli takovýmto ohavnostem je Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyhání.

Jistě vám řeknou: „Ptejte se věštců a duchařů, kteří šeptají a šveholí.“ To se lid nemá ptát svého Boha? To se má ptát mrtvých na živé? 


:-PApoštolé žádné takové (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Čtvrtek, 14. září 2023 @ 18:34:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak abych to shrnul biblicky - a nesnažte se tu argumentovat nekanonickými deuterokanonickými knihami, které s Duchem svatým nemají ani zbla společného.

V NZ nemáme zaznamenanou ANI JEDNU takovou modlitbu k zesnulým Kristovcům. Proč se např. nejstarší apoštol Jan ANI JEDNOU nemodlil ke svému "papežovi" Petrovi? Proč se ANI JEDNOU nemodlil k Marii, matce Páně? 

Stačila by mi JEDNA JEDINÁ taková modlitba a praktikoval bych to také. Žádný takový příklad tam, ale není. 

Takže, kdo jste vy, že si můžete troufale dovolit dělat to, co apoštolé ani neučili ani nečinili? 

Víte, kdo jste? POHANÉ. 

Pouze ti se obraceli vždy k někomu jinému, než ke Stvořiteli.

A jen tak na okraj - Ani ve SZ ani v NZ nemáme dokonce zaznamenanou modlitbu ani k Duchu svatému. Natož pak k nějakému ubohému stvoření...

Jedinými adresáty kristovské modlitby je Bůh Otec a Bůh Syn.

V Duchu svatém, k němuž se proto nemodlíme, protože se modlíme v Něm.

Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 18. září 2023 @ 16:00:15 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)


Pořád dokola zde tvrdohlavě opakujete tento nesmysl:


Když si člověk ve své pýše svévolně  vykládá Bibli  zase tou samou Biblí - je to jako, když se pes honí pořád dokola za vlastním ocasem.

Jako bys měl vypočítat rovnici o dvou neznámých a měl k tomu matematické vyjádření rovnice jen pro jednu neznámou. To takto nevypočítá správně nikdo, protože v takovém případě  je nekonečně mnoho možných řešení.Bible byla napsána svatopisci z izraelského národa a jen ti určují, v jakém smyslu je třeba textům rozumět. Toto správné porozumění Bibli se přenáší v tradici vyvoleného národa podnes. Správné porozumění jednotlivým místům Bible se předává v izraelském národě kontinuálně (v nepřerušeném řetězci)  z generace na generaci.

Křesťanské texty a křesťanské porozumění Bibli to má zrovna tak: předává se také z generace na generaci skrze tradici církve.

Nikdo "nepolíbený" křesťanskou tradicí si nemůže vzít jen tak do ruky Bibli a domnívat se, že textům správně porozumí. 
Ve smyslu se totiž jedná o křesťanské "novočtení" míst Starého zákona, které jsou vykládány nově - ve světle událostí  ze života Ježíše z Nazareta, ve kterém spatřuje slíbeného Mesiáše a skutečný význam spisů Nového zákona je udržován a chráněn církví jako její poklad víry.

Typickým příkladem tohoto zcela nového křesťanského pohledu na Bibli jsou Berojští židé.Re: Každodenní společenství křesťana s Bohem, s anděly a svatými v nebi. II. (Skóre: 1)
Vložil: Danny42 v Sobota, 30. září 2023 @ 08:14:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Odkaz


https://www.slovo-pravdy.cz/2023/02/18/svedectvi-kneze-pina-scalabrina-od-nabozenstvi-k-vire/

Někteří hard řk ( nebo spíše většina řk ) ,tvrdí ,že jen jejich komunita ( ŘKC) ,je jediná pravá ,od Boha ,a tudíž jediná pravá kresťanská. Jsou i někteří řk aktivisti ,kteří tvrdí ,že příkladně evangelíci ,baptisté ,metodisté ,letniční ,aj ,nejsou křesťané ,ale jen hledači , a nebo jiné pojmenování ,pro ně mají . Zde ,na tomto odkazu ,je text o muži ,který naopak poznal a pochopil ,zcela jiné věci . Stránka vygenerována za: 1.30 sekundy