Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Bořek.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 9, článků celkem: 16704, komentáře < 7 dní: 897, komentářů celkem: 434600, adminů: 60, uživatelů: 5259  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 119 návštěvník(ů)
a 4 uživatel(ů) online:

gregorios777
mikim
Tolstoj
rosmano

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
119313523
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: Uvěřili v Něho
Vloženo Středa, 03. červenec 2024 @ 09:09:19 CEST Vložil: Tomas

Zamyšlení poslal rosmano


V ortodoxním křesťanstvu se historicky pěstují některé mýty.

   Jedním z nich je přesvědčení, že evangelium Janovo představuje, vykresluje Pána Ježíše jako Boha.
Na rozdíl od 3 synoptických evangelií. Ty si takové ambice nedělají.
   Je ovšem velmi zvláštní, kdyby Pán Ježíš opravdu byl Bůh,  první křesťané by tomu tak věřili, že by přitom pisatelé 3 evangelií o tak zásadní věci neuvedli ani zmínku... To je zcela nepravděpodobné.

Jenže jak to s tím Janovým evangeliem je ?  Opravdu se liší od ostatních tří ?  Mluví o někom jiném než první 3 ?

Je v něm na mnoha místech uvedeno, že různí lidé, jednotlivci, skupiny "v Něho uvěřili".
   Konstatování, že určití lidé uvěřili. Anebo přání Ježíše, "aby v Něho uvěřili".
(Tyto slovní obraty se v synoptických evangeliích nacházejí o dost méně).

V Janově evangeliu je takových tvrzení, obratů, plno.


Některé sem uvedu:

J 1:7: Ten přišel jako svědek, aby o tom světle vydal svědectví, aby skrze něho všichni uvěřili.

J 1:12: Těm však, kteří ho přijali, dal pravomoc stát se Božími dětmi, těm, kteří věří v jeho jméno.

J 2:11: Toto Ježíš učinil v Káně Galilejské jako počátek svých znamení a zjevil svou slávu. A jeho učedníci v něho uvěřili.

J 2:23: Když byl o velikonocích v Jeruzalémě na slavnosti, mnozí uvěřili v jeho jméno, protože viděli znamení, která činil.

J 4:39: Mnoho Samařanů z onoho města v něho uvěřilo pro slovo té ženy, která svědčila: „Řekl mi vše, co jsem udělala.“

J 4:41: A mnohem více jich uvěřilo pro jeho slovo.

J 4:53: Tu otec poznal, že se to stalo v tu hodinu, kdy mu Ježíš řekl: ‚Tvůj syn žije‘. A uvěřil on i celý jeho dům.

J 6:30: Řekli mu: „Jaké ty tedy činíš znamení, abychom je uviděli a uvěřili ti? Co konáš?

J 6:69: a my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi Kristus, ten Svatý Boží. “

J 7:31: Mnozí ze zástupu však v něho uvěřili a říkali: „Když přijde Mesiáš, učiní snad více znamení, než učinil tento člověk?“

J 7:39: To řekl o Duchu, kterého měli přijmout ti, kteří v něho uvěřili; dosud totiž Duch svatý nebyl dán, protože Ježíš ještě nebyl oslaven.

J 8:30: Když toto mluvil, mnozí v něho uvěřili.

J 8:31: Ježíš říkal Židům, kteří mu uvěřili: „Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky.

J 10:42: A mnozí tam v něho uvěřili.

J 11:15: A kvůli vám se raduji, že jsem tam nebyl, abyste uvěřili. Pojďme k němu.“

J 11:27: Řekla mu: „Ano, Pane, já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, Syn Boží, který má přijít na svět.“

J 11:42: Já jsem věděl, že mne vždycky slyšíš, ale řekl jsem to kvůli zástupu, který tu stojí okolo, aby uvěřili, že ty jsi mne poslal.“

J 11:45: Mnozí z Židů, kteří přišli k Marii a spatřili, co učinil, v něho uvěřili.

J 12:42: Přece však i mnozí z vůdců v něho uvěřili, ale kvůli farizeům se k němu nepřiznávali, aby nebyli vyloučeni ze synagogy.

J 13:19: Již teď vám to říkám, dříve než se to stane, abyste potom, až se to stane, uvěřili, že Já jsem.

J 16:27: Vždyť sám Otec vás miluje, protože jste si mě zamilovali a uvěřili jste, že já jsem vyšel od Boha.

J 17:8: neboť slova, která jsi mi dal, jsem dal jim a oni je přijali. Skutečně poznali, že jsem od tebe vyšel, a uvěřili, že jsi mě poslal ty.

J 19:35: A ten, který to viděl, vydal svědectví a jeho svědectví je pravdivé; on ví, že mluví pravdu, abyste i vy uvěřili.

J 20:31: Tato však jsou zapsána, abyste uvěřili, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží, a abyste věříce měli život v jeho jménu.

Sk 4:4: Ale mnozí z těch, kteří to slovo uslyšeli, uvěřili, a počet těch mužů vzrostl asi na pět tisíc.


I ve Skutcích je takových sdělení  mnoho.   Ty sem psát už nebudu, každý si je může dohledat.Pán Ježíš sám klade obrovský důraz na "VÍRU V NĚHO". Ta rozhoduje o věčném životě.

J 3:15: aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný.“

J 3:16: „Neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

J 3:18: Kdo v něho věří, není souzen, kdo však nevěří, již je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jediného Syna Božího.

J 3:36: Kdo věří v Syna, má věčný život; kdo však Syna odmítá, nespatří život, ale zůstává na něm Boží hněv.“

J 3:18: Kdo v něho věří, není souzen, kdo však nevěří, již je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jediného Syna Božího.

J 6:40: Neboť toto je vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný; a já ho vzkřísím v poslední den.“

J 6:47: Amen, amen, pravím vám, kdo věří ve mne, má život věčný.Kardinální otázka je:    V NĚHO UVĚŘILI, ŽE JE KDO ?  ŽE JE KÝM ?
     Pán Ježíš si přeje, aby lidé v Něho uvěřili.  ABY UVĚŘILI.       OVŠEM V CO UVĚŘILI ?    ŽE JE KÝM ?


Odpověď na tyto zásadní otázky štěpila křesťany už od 2. století, nejvíce se ty kontroverze řešily ve 4. století .  Bohužel nakonec i za použití násilí.  Ruku v ruce násilí  církevní i světské moci.Nejlépe, aby si každý sám udělal studium těchto textů, kontextu těchto výpovědí, a porozuměl sám pro sebe, co znamenalo a znamená "uvěřili v Něho".  A co znamená "aby uvěřili ve mne".Podle mého vidění a vnímání je velmi výstižné shrnující slovo apoštola Jana:

J 20:31: Tato však jsou zapsána, ABYSTE UVĚŘILI, ŽE JEŽÍŠ JE MESIÁŠ, SYN BOŽÍ, a abyste věříce měli život v jeho jménu.  
 
A toto je obsahem všech těchto popsaných případů, kdy lidé " UVĚŘILI V NĚHO ".  
Toto je také obsahem Ježíšova přání  " V NĚHO VĚŘIT ",    " ABY LIDÉ V NĚHO UVĚŘILI ".
"Uvěřili v Něho" | Přihlásit/Vytvořit účet | 350 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

MÁTE JEŠTĚ SVOBODU S TĚMI BLUDY PŘESTAT ? (Skóre: 1)
Vložil: Ekrazit v Středa, 03. červenec 2024 @ 17:12:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
VY NEDÁTE POKOJ ? JSTE SNAD POSEDLÝ ?

ecrRe: Uvěřili v Něho (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 04. červenec 2024 @ 08:27:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Tato však jsou zapsána, ABYSTE UVĚŘILI, ŽE JEŽÍŠ JE MESIÁŠ, SYN BOŽÍ, a abyste věříce měli život v jeho jménu"...On tady nikdo nezpochybňuje, že Ježíš je Mesiášem.

(Samozřejmě mimo Votu, který i v tomto bude ostře nesouhlasit).Někteří jiní tu však zpochybňují, že Ježíš není jenom člověkem, ale že je zároveň i jediným Synem Boha - nebeského Otce - tedy zpochybňují zde právě toto Ježíšovo božství - popírají jeho božskou přirozenost.

Protože on se svojí božské přirozenosti nutně musel zříci (ponížit se) - jinak by se ani nemohl stát člověkem - Mesiášem.

Všechny zázraky ve svém pozemském životě  konal pak mocí Ducha svatého - nekonal své lidské skutky  žádnou lidskou mocí, ale konal skutky svého nebeského Otce. Mocí Ducha svatého.Re: Uvěřili v Něho (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 04. červenec 2024 @ 08:41:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
(J 18,36)
Ježíš odpověděl: „Mé království není z tohoto světa; kdyby mé království bylo z tohoto světa, moji strážci by bojovali, abych nebyl vydán Židům; ale mé království není odtud.“


(Mt 26,53 ...)
Či myslíš, že nemohu poprosit svého Otce, a on mi hned pošle víc než dvanáct legií andělů?  Jak by se však naplnila Písma, že se tak musí stát?“   


(L 9,26)
Neboť kdo by se styděl za mne a za má slova, za toho se bude stydět Syn člověka, když přijde v slávě své i Otcově a svatých andělů.


(J 17,4 ...)
Já jsem tě oslavil na zemi, když jsem dokonal dílo, které jsi mi dal, abych je vykonal.A nyní ty, Otče, oslav mne u sebe tou slávou, kterou jsem u tebe měl, dříve než byl svět.“ 

Re: Uvěřili v Něho (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Sobota, 06. červenec 2024 @ 21:49:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Shrnutí:

Ze všech těch textů, kdy je uvedeno "uvěřili v Něho" je zřejmé, že to nikdy neznamenalo, že "uvěřili v Něho, že je Bůh".   Vždycky to znamenalo, že uvěřili v Něho, že je Mesiáš, Syn Boží.

Na to se Ho také ptali v procesu před ukřižováním, to veleradu a velekněze zajímalo, jiné dilema nepřicházelo v úvahu :

   Mk 14:61:   On však mlčel a nic neodpovídal. Znovu se ho velekněz otázal a řekl mu: „Jsi ty Mesiáš, Syn Požehnaného?“  62 Ježíš řekl: „Já jsem. A spatříte Syna člověka sedícího po pravici Moci a přicházejícího s nebeskými oblaky. “


Ježíš odpověděl kladně.  Zřetelně odpověděl, kým je.


Nikdo se Ho neptal, jestli je Bůh. To nikoho ani nenapadlo. 


Nikde v Písmu není požadavek víry v Ježíše, že je Bůh.
Věřit něčemu takovému nikdo po nikom nevyžadoval.  Ani Pán Ježíš, ani Jeho apoštolové.


Požadovaná víra byla věřit v Ježíše, že je Kristus (Mesiáš), Syn Boží.

Tak jak tomu uvěřil Petr, i ostatní apoštolové.
Tak jak tomu uvěřila Samařanka u studny, jak tomu uvěřila Marta, sestra Lazara, jak tomu uvěřil uzdravený slepý od narození, jak tomu uvěřilo 3000 duší o Letnicích, jak tomu ivěřili Samařané na kázání Filipa, jak tomu uvěřil etiopský eunuch, a další....

Bůh  Ježíše učinil Pánem  i Mesiášem, jak píše Petr.

Ap. Pavel podmínku víry a spasení shrnuje následovně:

Ř 10:9Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. 10 Víra v srdci vede ke spravedlnosti, vyznání ústy pak vede ke spáse.Neexistuje žádná podmínka pro spasení člověka věřit, že Ježíš je Bůh.


To si trinitární kouzelníci vymysleli neznámo proč.
A zfalšovali tak velmi důležitý obraz víry pro záchranu člověka, pro věčný život.  Což je na pováženou..

J 17:3:   A TO JE TEN VĚČNÝ ŽIVOT  - ABY POZNALI tebe, jediného pravého Boha, a toho, jehož jsi poslal, Ježíše Krista.
Re: Uvěřili v Něho (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 07. červenec 2024 @ 10:08:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Trinitární kouzelníci vymysleli takovou hezkou zábavu.

/ ..co tolik popudilo členy Velerady? Je to jasné: Ježíš se postavil NA ROVEŇ Bohu: to když na sebe vztáhl Boží jméno: "Já jsem" (řec. Εγω ειμι, hebr. JHVH) /


Mk 14:61 On však mlčel a nic neodpovídal. Znovu se ho velekněz otázal a řekl mu: „Jsi ty Mesiáš, Syn Požehnaného?“  62 Ježíš řekl: „Jahwe".A tak každý, kdo na otázku na sebe odpoví kladně, staví se na roveň Bohu, vztahuje na sebe Boží jméno a měl by být ukřižován...


Pane Nováku, vy jste instalatér ?  Pan Novák odpoví :   Jahwe, Bůh

Stejně tak uzdravený slepý od narození:
   
J 9:9:     Jedni říkali: ‚Je to on!‘ Jiní říkali: ‚Není, ale je mu podobný.‘ On říkal: ‚Jahwe.‘


A tak když mnohokrát mluví Bůh:

"Já jsem" Bůh   ->   tak vlastně mluví  Bůh Bůh.

Já jsem Hospodin   ->  tak vlastně mluví Bůh Hospodin. Nebo Hospodin Hospodin.

Když anděl Gabriel říká:
    L 1:19:   Anděl mu odpověděl a řekl: „Já jsem Gabriel, který stojí před Bohem, a byl jsem poslán, abych k tobě promluvil a oznámil ti tuto radostnou zprávu.

tak vlastně říká "Jahwe Gabriel"

Když Ježíš mluví se samařskou ženou, tak na její vyjádření očekávání Mesiáše ji  odpoví, že je Jahwe
25 Žena mu řekla: „Vím, že má přijít Mesiáš, zvaný Kristus. Až on přijde, oznámí nám všechno.“ 26 Ježíš jí řekl: „JHWH"

atd... Re: Uvěřili v Něho (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Neděle, 07. červenec 2024 @ 11:15:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
UVĚŘILI V JEHO JMÉNO

J 2:23:   Když byl o velikonocích v Jeruzalémě na slavnosti, mnozí uvěřili v jeho jméno, protože viděli znamení, která činil.


Co znamená "uvěřili v Jeho jméno" ?

Mt 1:21: Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů.“

Mt 1:25: Ale nepoznal ji, dokud neporodila svého prvorozeného syna. A dal mu jméno Ježíš.

L 1:31:  A hle, otěhotníš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš.

L 2:21: Když se naplnilo osm dní, aby byl obřezán, dali mu jméno Ježíš; byl tak pojmenován od anděla před svým početím v lůně.


Ježíš nikdy za života neslyšel, že by ho někdo oslovoval "Ježíš",  ani "Jesus". Slyšel na jméno Jeshua.

Ježíšovo jméno, které mu bylo dáno a na které slyšel, bylo "Jeshua".  (delší forma Jehoshua)
Tak to nařídil anděl Gabriel, když se zjevil Marii.  A Marie Ho tak vždy oslovovala. A nejen ona.

A zatímco Ježíš, Jesus, Isos,....    nemá žádný svůj specifický obsah,   jméno Jeshua  má. A to velmi výrazný.

Když Žid slyšel jméno "Jeshua", velmi dobře mu rozuměl. Dobře věděl, co znamená.

Jméno Jeshua  znamená „JHVH je spása“   (nebo Jahwe zachraňuje)


Ovšem mezi Izraelity jméno Jeshua nebylo nijak neobvyklé.
Ovšem bylo to jen jméno chlapců, mužů - které sice odkazovalo na Boha, ale to bylo tak všechno.

V případě Ježíše lidé "uvěřili v Jeho jméno", protože viděli znamení, která činil.   Tedy že Ježíš je Bohem poslaný a skutečně skrze Něho Bůh zachraňuje.   Že je Boží vyslanec, Spasitel.  Předpověděný Mesiáš.       Tedy Jeshua je skutečně Jeshua by se dalo říct.

To, co řekl anděl Gabriel Marii, má v hebrejském jazyce hluboký smysl (v českém a dalších jazycích nikoliv):

"Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů".

"Porodí syna a dáš mu jméno Ješua (Bůh zachraňuje), neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů.

Ta spojka "neboť" je velmi logická a vysvětluje smysl jména Ješua.

V českém, ale i anglickém, španělském a dalších jazycích   to "neboť"  nemá žádnou příčinnou souvislost se jménem (Ježíš, Jesus, apod.)


Tolik ve zkratce k "uvěřili v Jeho jméno".

Re: Uvěřili v Něho (Skóre: 1)
Vložil: Tolstoj v Pondělí, 08. červenec 2024 @ 11:13:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
V Písmu je to napsáno jasně a jasněji už nemůže:


"Boha nazýval svým vlastním otcem, a činil se tak rovným Bohu." (J 5,18)Re: Uvěřili v Něho (Skóre: 1)
Vložil: Tolstoj v Pondělí, 08. červenec 2024 @ 11:19:02 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Modlí se rosmano a další tajtrlíci z Bludákova k Ježíši?

Pokud ne, staví se proti příkazům Pána a staví se nad Pána a nad jeho slovo.
Pokud ano, dosvědčují, že On je Bůh, jinak by taková modlitba byla modloslužbou. Jak by Ježíš mohl přikazovat být adresátem naší modlitby, kdyby nebyl Bůh? ;-)
A když On nás vyslyší, je to on - Ježíš, kdo učiní, oč žádáme. Jak by to mohl učinit, kdyby nebyl Bůh? ;-)Re: Uvěřili v Něho (Skóre: 1)
Vložil: Tolstoj v Pondělí, 08. červenec 2024 @ 11:22:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
"Pán můj a Bůh můj."

- pokud ta slova patří Ježíšii, je jasné, že Ježíš je Bůh.
Pokud podle rosmana a dalších tajtrlíků patří Otci, tak pokud je Otec Pánem a Bohem, tak Bohem je i Pán Ježíš, je-li podle Pavla "jeden Pán" a pokud "Ježíš je Pán". ;-)
Ale pokud je jen jeden Pán a ten Pán je Ježíš, je jasné, že Ježíš je Pán a  Bůh a že ta slova patří Ježíši.
Jak se z této pasti vyvléci, tajtrlíci bludařští? ;-)
Re: Uvěřili v Něho (Skóre: 1)
Vložil: Tolstoj v Pondělí, 08. červenec 2024 @ 11:36:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
"Vyšel jsem od Otce a přišel jsem na svět. Teď svět opouštím a navracím se k Otci." (J 16,28)

- Ježíš se po nanebevstoupení navrací. Kam se navrací? Tam, kde byl dříve. A kde byl dříve., než přišel na svět? Přece u Otce, v Bohu ("to Slovo bylo u Boha", "jednorozený Bůh, který je v lůně Otcově"...)
 - to znamená, že byl dříve, než přišel na svět, že přišel na svět odjinud, než byl svět, a že se vrací tam, kde byl, což je jinde, než byl svět, protože odtamtud přišel na svět.
A jak že přišel na svět? Tak, že se stal člověkem neboli "tělem" - tedy tím, čím dřív nebyl, i když předtím byl, ale nebyl dřív tělem: "A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy." (J 1,14) - až když se stal tělem, mohli jsme spatřit jeho slávu, protože než se stal tělem, nemohli jsme spatřit jeho slávu, i když už před tím byl, ale byl neviditelný, protože by Duch ("Bůh je Duch"), a proto se stal tělem, abychom mohloi vidět neviditelného a spatřit to, co bylo na počátku u Boha, tedy život věčný, který má jen Bůh: "Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme na vlastní oči viděli, na co jsme hleděli a čeho se naše ruce dotýkaly, to zvěstujeme: Slovo života. Ten život byl zjeven, my jsme jej viděli, svědčíme o něm a zvěstujeme vám život věčný, který byl u Otce a nám byl zjeven." (1J 1,1-2)

Takže pokud se navrací tam, kde byl dříve, byl dříve u Otce, od kterého vyšel a kam se navrací. Kdyby byl jen "předvěčnou myšlenkou", nebyl by. Ale on byl: stejně jako my jsme byli včera, předevčírem, on byl dříve, než se stal tělem a dříve než byl svět a dříve než Abraham byl. ;-) A tam se navrací: "vzhůru", protože on je "shůry": "Já jsem shůry, vy jste zdola."

"od Boha vyšel a k Bohu odchází" - kdyby byl dříve myšlenkou, znamená to, že se opět stává myšlenkou? Nebo že byl dříve u Otce, kam se opět jako takový vrací? Nebo se snad má rozplynout v mylšenku a úradek? ;-)

Re: Uvěřili v Něho (Skóre: 1)
Vložil: Tolstoj v Pondělí, 08. červenec 2024 @ 11:42:12 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
"Dříve nežli Abraham byl učiněn JÁ JSEM:"


- proč Ježíš mluví o minulém čase v prézentu, když o minulém Abrahamovi mluví v minulém čase, kdežto O SOBĚ v prézentu? A jak může mluvit o sobě, že byl dříve než ten, který byl, ale který už není, když by sám nebyl Bohem? Měl snad Bůh v záloze ještě před Arbahamem a ještě "dříve než byl svět" nějaké jiné, druhé stvoření, které bylo stvořeno dříve než celé stvoření a které poslal do světa, až se mu zachtělo? Nebo je snad Ježíš nestvořený, když byl "dříve než byl svět"? Pokud je nestvořený, je Bůh. Pokud by byl stvořený, existoval by dříve než stvoření, což je protimluv, protože stvoření začalo exisrtovat až stvořením, kdežto on byl "dříve než byl svět". ;-)Re: Uvěřili v Něho (Skóre: 1)
Vložil: Tolstoj v Pondělí, 08. červenec 2024 @ 11:52:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
"Bůh nám dal věčný život, a ten život je v jeho Synu." (1J)

- jak by věčný život mohl být v Synu, kdyby Syn nebyl Bůh? ;-)

"A jsme v tom pravém Bohu, protože jsme v jeho Synu Ježíši Kristu."

- jak můžeme být v Bohu tím, že jsme v jeho Synu, kdyby Syn nebyl Bůh? Kdyby byl pouhým tvorem, nemůže být přece v Bohu, když jsme v Synu;-)

A co to vůbec znamená být " v Synu"? ;-)Re: Uvěřili v Něho (Skóre: 1)
Vložil: Tolstoj v Pondělí, 08. červenec 2024 @ 13:10:58 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
A jak jsi jako obrovský znalec řečtiny vyřešil janovský protiklad, že o Bohu se píše, že BYL nebo že JE, kdežto o tvorech, že byli UČINĚNI, a proto je o Slovu - Synu - Ježíš Kristu napsáno BYL a JE, tzn. že BYL u Boha, BYL Bůh, JE v náruči Otcově, JSEM dříve než byl Abraham UČINĚN a že odkonce skrze něho bylo UČINĚNO vše, co je UČINĚNO? ;-)Re: Uvěřili v Něho (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pondělí, 08. červenec 2024 @ 19:57:49 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Tomu místnímu trollovi se přes tvé mnohé trapné pokusy dokázat Ježíši, že je lhář, se to samozřejmě  nepovedlo a nikdy nepovede :-)


J 17:3:    A to je ten věčný život - aby poznali tebe, jediného pravého Boha, a toho, jehož jsi poslal, Ježíše Krista.

Mk 12:29:   Ježíš odpověděl: „První je: ‚Slyš, Izraeli, Pán, náš Bůh, Pán jediný jest‘ ..............   32 I řekl mu ten učitel Zákona: „Dobře, Učiteli, pravdivě jsi řekl, že je jediný a není jiného mimo něho

J 5:44:   Jak vy můžete uvěřit, když přijímáte slávu jedni od druhých, ale slávu, která je od jediného Boha, nehledáte?Re: Uvěřili v Něho (Skóre: 1)
Vložil: Dzehenuti v Pondělí, 08. červenec 2024 @ 23:06:41 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Trojice je takový blud a nesmysl, že nemá cenu věnovat ji žádnou pozornost. Stejne ji pozornost nevěnuje ani Svaté písmo... není tam ani jednou. Což je jasný fakt a boží pravda.Stránka vygenerována za: 2.87 sekundy