Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Bořek.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 9, článků celkem: 16704, komentáře < 7 dní: 897, komentářů celkem: 434600, adminů: 60, uživatelů: 5259  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 116 návštěvník(ů)
a 5 uživatel(ů) online:

Willy
gregorios777
mikim
Tolstoj
rosmano

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
119313447
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: Pán Ježíš Kristus je Stvořitelem světa ?
Vloženo Úterý, 09. červenec 2024 @ 13:47:29 CEST Vložil: Tomas

Úvod do křesťanství poslal rosmano


Nebo spolustvořitelem světa ?  Spolustvořitelem celého vesmíru ?

Občas se zde objeví takové tvrzení.
    Zakládá se na určitých textech z listů apoštolů, jejichž interpretace ovšem je zkreslená a nepravdivá.


Co k tomuto hovoří nejpovolanější ?

1)   Bůh si to nemyslí

2)   Pán Ježíš si to nemyslí

3)   Apoštolové si to nemyslí.
Ad 1)    BŮH

           Že si to nemyslí Bůh, je zřejmé ze všech knih tzv Starého zákona, od Genesis dále...
                  Citovat zde příslušná vyjádření Boha by bylo nošením dříví do lesa.


Ad 2)    PÁN JEŽÍŠ KRISTUS

          neví nic o tom, že by měl být stvořitelem.  Minimálně si nic o něčem takovém nepamatuje

          Říká k tomuto tématu toto:
            
             
         Mk 13:19:    Neboť v oněch dnech bude takové soužení, jaké nenastalo od počátku stvoření, které stvořil Bůh, až do dneška a nikdy již 
        nenastane.

         Mk 10:6:   Od počátku stvoření je Bůh učinil jako muže a ženu.

         Mt 19:4:   On jim odpověděl: „Nečetli jste, že ten, který stvořil člověka, od počátku ‚učinil je jako muže a ženu‘?Ad 3)    APOŠTOLOVÉ

           Předpokládáme, že nikdo z apoštolů netrpěl schizofrénii. A Jejich vyjádření a víra jsou v tomto ohledu jednoznačné.


           Ap. Pavel:

           
           Sk 14:15:   „Muži, co to děláte? I my jsme lidé stejné přirozenosti jako vy. Hlásáme vám evangelium, abyste se od těchto marností obrátili k živému Bohu, který učinil nebe, zemi, moře a všechno, co je v nich.  16 Ten v minulých pokoleních nechal všechny národy chodit po jejich cestách, 17 ačkoliv nepřestal sám sebe dosvědčovat tím, že činil dobro: dával vám z nebe déšť i úrodná období, vaše srdce sytil pokrmem a radostí.“

           Sk 17:24:   Bůh, který učinil svět a všechno, co je v něm, je pánem nebe i země a nebydlí ve svatyních zhotovených rukou.....................  30 Když tedy Bůh přehlédl ty doby nevědomosti, nařizuje nyní lidem, aby všichni a všude činili pokání. 31 Neboť ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit obydlený svět skrze MUŽE (Ježíše), kterého k tomu určil. Všem o tom poskytl důkaz tím, že jej vzkřísil z mrtvých.“
           
            Ef 3:9:  a objasnil všem, jaká je správa toho tajemství od věků ukrytého v Bohu, jenž všechno stvořil.            Tak stejně to vidí a věří ostatní apoštolové:
 
             
            Sk 4:24:  Když to uslyšeli, jednomyslně pozdvihli hlas k Bohu a řekli: „Panovníku, ty, který jsi učinil nebe i zemi i moře a vše, co je v nich, .....................   27 V tomto městě se opravdu sešli Herodes a Pontius Pilát spolu s národy i s lidem Izraele proti tvému svatému služebníku Ježíšovi, kterého jsi pomazal, 28 aby učinili, co tvá ruka a tvůj úradek předem určily, že se má stát. 29 A nyní, Pane, pohleď na jejich hrozby a dej svým otrokům se vší smělostí mluvit tvé slovo; 30 vztahuj svou ruku k tomu, aby se dála uzdravení, znamení a divy skrze jméno tvého svatého služebníka Ježíše.“             I v nebi 24 starších  velebí za stvoření Boha:

             Zj 4:11: „Hoden jsi, Pane a Bože náš, Svatý, přijmout slávu a úctu i moc, neboť ty jsi stvořil všechny věci, z tvé vůle existovaly a byly stvořeny.“


             I anděl se zdviženou rukou přísahá:

             Zj 10:6: a přísahal při tom, který je živ na věky věků, který stvořil nebe i to, co je v něm, zemi i to, co je v ní, a moře i to, co je v něm, že čas již více nebude,


  

"Pán Ježíš Kristus je Stvořitelem světa ? " | Přihlásit/Vytvořit účet | 111 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Pán Ježíš Kristus je Stvořitelem světa ? (Skóre: 1)
Vložil: Tolstoj v Úterý, 09. červenec 2024 @ 14:26:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pán Ježíš Kristus saomzřejmě je Stvořitel, spolu s Otcem a Duchem:

- protože on je Slovo, které bylo na počátku u Boha, bylo Bůh a stalo se tělem, a skrze toto Slovo bylo vše stvořeno a bez něho nebylo stvořeno nic, co jest, což také kromě toho dokazuje, že on je nestvořený, jsoucí přede vším stvořením a že je Bůh, protože nikdo nemůže stvořit stvoření než Bůh - Stvořitel

- protože "v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky" - ano, opět jasně řečeno, že Otec stvořil skrze Syna vše ;-)

- protože "v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi - svět viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti - a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho"


- a že je Stvořitel, vyplývá také z toho, že On je spolu s Otcem a Duchem Bůh, tedy že má tutéž moc jako Otec a tudíž i tutéž činnost, sám jsa nestvořený, ale s Otcem i Duchem tvořící ;-)Re: Pán Ježíš Kristus je Stvořitelem světa ? (Skóre: 1)
Vložil: Tolstoj v Čtvrtek, 11. červenec 2024 @ 05:30:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tertulián, 2.-3. stol.:

"Jestliže tě nadále svým počtem pohoršuje Trojice, kvůli tomu, že nevede k prosté jedinosti, pak se tě zeptám, na základě čeho jediný a osamocený říká v množném čísle: „Učiňme člověka k našemu obrazu a k naší podobě" (Gen 1,26), když by bylo v takovém případě třeba říci: „Nechť učiním člověka k mému obrazu a k mé podobě", když je tedy jediným a osamoceným? Avšak i v následujícím: „Hle, Adam se stal jakoby jedním z nás" (Gen 3,22) - klame snad nebo žertuje, když hovoří v množném čísle, když je tedy jediný, samotný a osamocený? Nebo snad hovořil k andělům, jak to vykládají Židé, kteří neuznávají Syna? Nebo také, jsa sám zároveň Otec, Syn i Duch, se ukázal v množném čísle a mluvil sám k sobě v množném čísle? Kdepak, avšak protože s ním byl již Syn, druhá osoba, jeho Slovo, a onen třetí, Duch v Slovu, proto prohlásil v množném čísle: „učiňme" a „našemu" a „nás"." (Adversus Praxeam)

Re: Pán Ježíš Kristus je Stvořitelem světa ? (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Čtvrtek, 11. červenec 2024 @ 08:32:52 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jediným stvořitelem je podle Písma Bůh Otec a Pán Ježíš nestvořil vůbec nic.Stránka vygenerována za: 0.75 sekundy