Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Markéta.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 9, článků celkem: 16704, komentáře < 7 dní: 792, komentářů celkem: 434600, adminů: 60, uživatelů: 5259  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 116 návštěvník(ů)
a 4 uživatel(ů) online:

mikim
Willy
Tolstoj
rosmano

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
119313688
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: Zdali nalezne víru na zemi?
Vloženo Úterý, 09. červenec 2024 @ 14:37:17 CEST Vložil: Tomas

Kázání poslal gregorios777

Opravdu máme víru v Krista? 


Ale když přijde Syn člověka, zdali nalezne víru na zemi? (Lk 18,8).
I řekl také proti některým, kteříž v sebe doufali, že by spravedliví byli, jiných za nic nevážíce…(Lk 18,9)

Kontext těchto dvou veršů nás nutně přivádí k otázce, co je vlastně obsahem víry, kterou zde má Pán na mysli. Protože víra svatých má nějakou konkrétní náplň.
 
Není to, jako když třeba nevěřící řeknou:“V „něco“ věřím.“ Ale v co, to už říci nedokáží.
 
Podobně dnes většina křesťanů – „Věřím v Boha“, „věřím v Pána Ježíše“. To je sice hezké, avšak podobně jako ti nevěřící, nemají většinou ani tušení, co je obsahem pravé biblické víry. Proto se Pán ptá, zda vůbec při svém příchodu tuto žádoucí víru nalezne.
 
Mnozí „věří“, ale nevědí, co to vlastně znamená. Z toho důvodu musí logicky věřit v něco jiného a někomu jinému, než Pánu. Ano – věří SOBĚ.

Proto jsou jako žebrající lidé stojící před bankou, ve které ve skutečnosti mají nevyčíslitelné jmění, ale nevědí o tom.

Víra pak jest nadějných věcí podstata, a důvod neviditelných.  (Žd 11,1)
 
Přesný význam tohoto verše je: „Víra je jistota o věcech neviditelných“ nebo „Víra je opodstatněním věcí v něm doufáme.“ Ukazuje to na činnost, na realizaci věcí v osobním životě. Víra je mocí, jíž se uskutečňuje podstata. Podstata jsou zde již existující, skutečné věci Kristovy. Víra činí tyto skutečné věci skutečnými v našem osobním životě. Víra pro mne realizuje věci Kristovy.
 
Pro srozumitelnost uvedu nám všem dobře známý příklad:
 
Kdysi jsme uslyšeli Evangelium, dobrou zprávu. Ta nám sdělila, že Kristus zemřel na kříži za naše hříchy, byl pohřben a vzkříšen pro naše ospravedlnění. To je fakt, skutečnost Kristova díla. To je základní Kristova věc.
 
Kdo těmto faktům uvěřil (dostal víru darem od Pána), byl spasen, znovuzrozen. Víra realizovala tuto skutečnou skutečnost v jeho osobním životě.
 
To je ale pouze začátek, protože Pán nám v Kristu dal od Jeho Božské moci zároveň všechno, co potřebujeme k životu a ke zbožnosti, všechna duchovní požehnání v nebeských věcech v Kristu (2Pt 1,3-4 // Ef 1,3).
 
A to nejen vykoupení a odpuštění hříchů.
 
Skrze nové narození nám dal účast na své Božské přirozenosti. Jsme nové stvoření, které nejen, že je bez hříchu a nemůže zhřešit, je spravedlivé, posvěcené, svaté, neposkvrněné, navěky dokonalé, není pro nás již žádné odsouzení, máme pokoj s Bohem, naše srdce je očištěno od zlého svědomí z mrtvých skutků, zemřeli jsme hříchu, hřích již nad námi nepanuje, jsme od něj vysvobozeni, stará přirozenost (tělo, tělesnost) je ukřižována i se svými vášněmi a žádostmi, jsme dokonale spaseni, protože jsme zemřeli s Kristem, byli s Ním vzkříšeni a vstoupili jsme s Ním a v Něm na Nebesa, kde je teď naše občanství (Ef 2,5-6// Fil 3,20).
 
Tyto všechny skutečnosti jsou již hotové, dokonané, a nám již jednou provždy DANÉ. Všechny jsou v Písmu NZ. Je to Boží Slovo. Stačí jen jediné – VĚŘIT JIM.

Vírou se realizují v našich životech.
 
Není třeba o ně prosit, modlit se, usilovat o ně, vždyť Pán říká, že už je MÁME.

Kdo tomu však věří? Zdá se, že třeba zde na Granu v to nevěří ani ti, kteří by tomu mohli být blízko.
 
Jakou tedy mají alternativu, když nehledí na Krista a nevěří v Krista a Jeho dílo?
No, jak jinak – musí nutně věřit sami v sebe, ve svůj výkon a musí se snažit před Bohem vystavit svoji vlastní spravedlnost, když nepřijali Krista jako svoji spravedlnost. A to je velice namáhavé a marné. Takto se nikdy svých hříchů zbavit nemohou a nezbývá jim, než dlouhá desetiletí prožívat smutnou, žebráckou existenci popsanou v Ř 7. kapitole. Tyto rozporuplné prožitky sice dokazují jejich znovuzrození (nevěřící tyto prožitky nemají) avšak uplatnit nové stvoření v životě nedokáží. Do odpočinutí nevstoupí pro svoji NEVĚRU (Žd 3.a 4.kap.) Stále budou hledět nikoli na Krista, ale na SEBE, na svá selhání, na svou neschopnost dostát Božím požadavkům. To je pro ně větší pravda, než prohlášení Božího Slova, resp. Boha o nich.
 
Ti, co věří, prožívají v sobě všechna duchovní požehnání a bohatství Krista a mohou jen v tichosti očekávat, jaké každodenní dílo v nich bude konat Bůh. Jaké skutky pro ně připravil.
 
Jako Pán, který prohlásil:

Nebo já sám od sebe jsem nemluvil, ale ten, kterýž mne poslal, Otec, on mi přikázaní dal, co bych měl praviti a mluviti. 50A vím, že přikázaní jeho jest život věčný. A protož, což já mluvím, jakž mi pověděl Otec, takť mluvím (Jan 12, 49.50).

Pán mluvil a činil, to, co viděl u Otce, t.j. že mluví a činí Otec v Něm.
 
Tak tomu má být i u nás:
 
Kdo praví, že v něm zůstává, tenť má, jakž on chodil, tak choditi (1Jan 2,6).

"Zdali nalezne víru na zemi? " | Přihlásit/Vytvořit účet | 36 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Zdali nalezne víru na zemi? (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Středa, 10. červenec 2024 @ 09:40:36 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
CIZINEC


   Vedle je třeba článek, kde Greg píše [granosalis.cz] [granosalis.cz] "většina křesťanů - podobně jako ti nevěřící, nemají většinou ani tušení, co je obsahem pravé biblické víry"

  Pokud je někdo, kdo nemá ani tušení, co je obrahem pravé biblické víry, tak to není učedník Ježíše. Není to následovník Ježíše. Protože Ježíš měl tu víru. Takový člověk, co nemá ani tušení, se teprve někdy stane křesťanem. A pak bude mít dost dobré tušení, co to je víra Boží. A nejen tušení.


To samozřejmě není pravda. Bůh povolává svého člověka, vloží do něj svého Ducha, znovuzrodí ho, člověk uvěří v Ježíše Krista a stává se Božím dítětem. Má zatím jen tu základní víru ve vykoupení a odpuštění hříchů skrze Krista.

Je zatím velmi neinformovaný a proto k dalším aspektům víry musí být přiveden zkušenějšími staršími. Pokud ovšem ani ti tyto aspekty neznají, bude nepoučený celý takový sbor či celá denominace nebo dokonce většina křesťanstva.

Proto se Ježíš ptá, zda při návratu nalezne víru na zemi. Tu základní ano - tu nalezne ve stamiliónech lidech. 

Ale tu, která vede (dle kontextu v Lk 18) k uplatnění Kristovy víry v osobním životě - tu nenajde, protože najde většinou jen věřící v Krista, kteří (dle kontextu) věří stále v SEBE. Resp. usilují vystavit svou vlastní spravedlnost před Bohem. Což odpadlé křesťanstvo činí již od začátku 2. století, kdy opustilo pravé Evangelium. Následovalo Galatské sbory v Malé Asii a skončilo pod zákonem. A to pokračuje až doteď, nezávisle na tom, zda jde o katolíky, či protestanty, baptisty, metodisty, letniční či charismatiky. 

  Re: Zdali nalezne víru na zemi? (Skóre: 1)
Vložil: Magdalena07 v Středa, 10. červenec 2024 @ 15:53:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
 Ale nalezne Syn člověka víru na zemi, až přijde?“ Luk.18,8

Je to spíše řečnická otázka, protože On dobře ví, do koho vložil svého Ducha a kdo bude v Jeho království. 
On si svůj lid vybral už před založením světa a za svůj lid přinesl tu největší oběť. Ani jedna ovce se Mu neztratí.

Hned dále pokračuje podobenstvím o farizeovi a celníkovi. Oba věřili v Boha a přesto jeden byl ospravedlněn a druhý ne. 
"Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen." Luk. 18, 14

Tím vlastně říká, to co tvrdil Jan .Viklef,  Mistr Jan Hus, Jeroným Pražský, Martin Luther a další o těch, kteří svým příkladem a způsobem života odrazují ostatní od víry v Boha . Vybírají peníze  a hrozí peklem..
 Za 600 let se téměř nic nezměnilo. Majetek na prvním místě, ubohá nicneříkající kázání.
Sami nehoří pro Krista, tak nemohou zapalovat oheň lásky v jiných

Odpověď na otázku tedy zní -  jistěže najde víru 
Jeho lid toužebně očekává Jeho II. příchod a On to dobře ví, protože je všechny zná jménem...

Halelujah
Stránka vygenerována za: 0.29 sekundy