Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Ferdinand.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 7, článků celkem: 16674, komentáře < 7 dní: 371, komentářů celkem: 431181, adminů: 60, uživatelů: 5254  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 297 návštěvník(ů)
a 3 uživatel(ů) online:

Frantisek100
monsek
cizinec

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
117234791
přístupů od 17. 10. 2001

Církev Adventistů sedmého dne

Adventisté sedmého dne p?ijímají bibli za jediné vyznání víry a z ní odvozují základní v?rou?né ?lánky.Dále uvedené v?rou?né body jsou výrazem toho,jak církev u?ení Písma chápe a vyjad?uje.K revizi t?chto výrok? m?že dojít p?i zasedaní Generální konference,když církev pod vedením Ducha svatého dosp?je k pln?jšímu pochopení Písma nebo nalezne výstižn?jší výrazy k vyjád?ení toho,co u?í Boží slovo.1.V??íme v jednoho Boha,v jednotu t?í v??ných osob božství,v Boha Otce,Syna a Ducha svatého. 2.P?ijímáme smrt Ježíše Krista na Golgot? jako smírnou ob?? za h?íchy lidstva.V??íme,že vírou v jeho prolitou krev jsou lidé vysvobození od h?íchu a trestu za n?j. 3.P?ijali jsme Ježíše Krista jako svého osobního Spasitele.V??íme,že nám B?h pro Krista Ježíše odpustil naše h?íchy a dal nám nové srdce.Vzdáváme se h?íšných zvyk? a zp?sobu tohoto sv?ta z lásky k Panu Ježíši. 4.P?ijímáme vírou spravedlnost Ježíše Krista ,našeho P?ímluvce v nebeské svatyni a spoléháme se na jeho slib,že nám jeho prom??ující milost a síla umožní žít Kristu podobným životem v domov? i p?ed sv?tem. 5.V??íme,že bible je Bohem inspirované slovo a tvo?í jediné pravidlo víry a života k?es?ana.Chceme pravideln? v?novat ?as studiu Písma a modlitb?. 6.P?ijímáme desatero Božích p?ikázání jako projev Božího charakteru a zjevení jeho v?le.Jsme rozhodnuti v síle Ježíše Krista zachovávat tento zákon v?etn? ?tvrtého p?ikázání,které vyžaduje sv?cení sedmého dne týdne jako soboty Hospodinovy a památku stvo?ení. 7.T?šíme se na blízky p?íchod Pana Ježíše a spln?ní k?es?anské nad?je,kdy“toto smrtelné t?lo oble?e nesmrtelnost“.Chceme se p?ipravit na setkání s Pánem a slovy i životem sv?d?it jiným lidem o boží laskavé nabídce spasení,aby se také p?ipravili na jeho slavný p?íchod. 8.Církev je nezavislá od státu.Církev se vydržuje z dobrovolných daru. 9.V??íme,že naše t?lo je chrámem Ducha svatého a chceme tedy Boha oslavovat také svým t?lem.Vyhýbáme se užívání všeho,co je škodlivé,zdržovat se ne?istých pokrm?,užívaní výroby a prodeje alkoholických nápoj? a tabáku v jakékoli form?,práv? tak jako i zneužívání narkotik a obchodování s nimi. 10.P?ijímáme u?ení Nového zákona o k?tu pono?ením.P?ejeme si být takto pok?t?ni na ve?ejné vyznání své víry v Krista Ježíše. Adresy shromážd?ní sbor? ?eského sdružení Adresy shromážd?ní sbor? Moravskoslezského sdružení

Copyright © by Grano Salis All Right Reserved.

Published on: 2007-03-06 (15309 čtenářů)

[ Zpět ]

Stránka vygenerována za: 0.12 sekundy