Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Ferdinand.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 7, článků celkem: 16674, komentáře < 7 dní: 372, komentářů celkem: 431182, adminů: 60, uživatelů: 5254  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 297 návštěvník(ů)
a 3 uživatel(ů) online:

rosmano
Frantisek100
cizinec

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
117235042
přístupů od 17. 10. 2001

Česká provincie Jednoty bratrské

JEDNOTA BRATRSKÁ Na pastorální konferenci, svolané den p?ed plánovaným synodem (nejvyšší orgán provincie - shromážd?ní delegát?) na ja?e 1998, se vyhrotilo n?kolik let trvající nap?tí mezi dv?ma proudy v ?eské provincii Jednoty bratrské, a jedna t?etina delegát? nakonec z protestu opustila jednací sí?. P?esto se zbývající tém?? dv? t?etiny delegát? pokusily jednání synodu zahájit i za nep?ítomnosti protestujících brat?í a zvolit novou Úzkou radu (nejvyšší volený orgán provincie). Touto událostí došlo ke schismatu, kdy t?etina sbor? ?eské provincie (tj. sedm sbor? z dvaceti: Jablonec n.N., Koberovy, Praha, Rovensko p.Tr., Tanvald, Ujkovice, Železný Brod) odmítla uznat legitimitu tohoto "synodu" a tím akceptovat i nov? zvolenou Úzkou radu a místo toho se rozhodla p?ipojit se k sousední Kontinentální provincii, která menšinové t?etin? sbor? nabídla svou pomoc. Rada sv?tové Jednoty (Unity Board) se snažila využít všech možností k zabrán?ní tohoto rozd?lení a hledání smírných ?ešení, avšak marn?: v pr?b?hu následujících m?síc? nová Úzká rada propustila prakticky všechny kazatele, kte?í sloužili v oposici, a zrušila sbor?m p?ístup k jejich ú?t?m a tak zam?stnávat jejich kazatele z jejich vlastních prost?edk?. Rada sv?tové Jednoty p?i svém jednání na Aljašce v lét? 1999 navrhla další plán postupu, ve kterém m?li být propušt?ní kazatelé p?ijati zp?t na svá místa, sbor?m m?l být navrácen jejich majetek a sbory (namísto k p?ipojení ke Kontinentální provincii) m?ly vytvo?it vlastní autonomní distrikt. Tento návrh však synod, konaný ve dnech 1.- 2.10.99 (op?t bez p?ítomnosti oposice) nep?ijal, a namísto toho se usnesl o zrušení p?ti sbor? (Jablonec n.N., Koberovy, Praha, Rovensko p.Tr., Železný Brod) s platností od 4.10.99.   POZOR! ZMRAŽENO! Následující údaje byly naposledy aktualizovány 5.ledna 1998 a jsou proto z velké ?ásti neplatné. Znázorn?ný stav odpovídá dob? p?ed synodem 1998.
Dále budou aktualizovány již jen informace o Ochranovském seniorátu ?CE.     ?ESKÁ PROVINCIE JEDNOTY BRATRSKÉ (vznikla v roce 1457, obnovena 1862) OBSAH Sbory Jednoty bratrské v ?eské provincii:

Pozn: Misijní stanice: Pozn: Znakem $ jsou oznaceny ty sbory a misijní stanice Jednoty bratrské, které byly zakresleny do "Mapy sbor?" s podtitulem "Církev vyhlíží probuzení", vydané Životem víry - ?asopisem KMS, a distribuované jako sou?ást dvoj?ísla ŽV 7-8/1997. Cílem mapy m?lo být "podat p?ehled o evangelikálních sborech r?zných církví". Kazatelské stanice: Vysv?tlivky   ÚZKÁ RADA JEDNOTY BRATRSKÉ
BISKUP JEDNOTY BRATRSKÉ
ÚST?EDÍ JEDNOTY BRATRSKÉ
Škola J.A.Komenského
Misijní škola M.L.Zinzendorfa
Abecední rejst?ík kazatel? aj.     Sbory Jednoty bratrské v ?eské provincii (spolu se stanicemi)   ?eská Lípa 470 01, Mariánská 551, tel. 0425-26518
Ne+nb 9:00 - D?m d?tí a mládeže "Libertin", Škroupovo nám. 138
bh St 17:30 - Panská 225
kazatel (P): Josef Marek *1.11.1942   kazatelská stanice:
 • Dubá 471 41, Dlouhá 87, tel. 0425-93204,
  Ne 1.+ 3. ned?le v m?síci 8:30
  Dob?ív 338 44, ?p. 184, tel. 0181-922118
Ne+nb 9:30, bh St (liché týdny) 19:00
kazatel (D):ing. Jan Talán *23.10.1955   Frýdlant v ?echách 464 01 D?kanská 83
Ne 9:00, bh ?t 18:00
kazatel (D): Tomáš R?ži?ka *23.8.1974   Hejnice 463 62, ?p. 439, tel. 0427-93387
Ne+nb 9:00, Út 18:00 - vše v klubovn? Zahrádká?ského svazu, do So 15:00 - fara.
kazatel (D): ing. Jaroslav Zají?ek *23.9.1959   Holešov 769 01, Nerudova 320, tel. 0635-21946
Ne+nb 9:00, bh Út 16:00
kazatel (D): ing. Svetozár Slavka *19.8.1952 misijní stanice:
 • Znojmo 669 02, Kollárova 18, tel. 0624-241627
  Ne 14:00 v ?CE, Rudoleckého 15, mh St 17:00
  misijní pracovník (D): Vojt?ch Samko *2.1.1961
  Chrastava 463 31, And?lská hora 102, tel. 048-932543
Ne+nb 9:00 "M" Klub - St?elecký vrch, mh ?t 18:00
kazatel (D): Jan Kriegel *25.12.1960   Jablonec nad Nisou 466 01, Máchova 29, tel. 0428-24678
Ne+nb 9:00, bh Pá 17:00
administrátor: (P) Jind?ich Halama sen.   Koberovy Ne 9:00, bh St 19:00 (v zim? 18:00)
kazatel (P): Václav Ka?er *17.7.1931
  - byt: Smr?í 41, 513 01 Semily, tel. 0431-688247, tel. do zam.: 0431-688153   Liberec 460 01, B.N?mcové 9, tel. 048-5106384
Ne+nb 9:30 - Koloseum
sekretá?ka: Lydie Halamová
1.kazatel (správce sboru) (D): Petr Krásný *25.12.1961
  - byt: Masarykova 26, 460 01 Liberec, tel. 048-424581
2.kazatel: (D) Evald Rucký *9.1.1959
misijní prac.: Ivo Novák *2.9.1963
  - byt: Na Perštýn? 591, 460 01 Liberec, tel. 048-422971
misijní prac.: Martin Škoda *21.2.1963
  - byt: Jiráskova 304, 460 01 Liberec, tel. 048-51206
misijní prac.: Jan Votrubec *6.6.1955
  - byt: Sametová 719, 460 01 Liberec, tel. 048-423098 kazatelské stanice: Hrádek n.Nisou 463 34, ?t 18:00 - D?m kultury ???
Semily Ne 15:00 v KD Golf
   - Zden?k Fejfar, byt: SNP 351, 460 01 Liberec 5, tel. 048-24088
Stráž pod Ralskem Út 19:00
   - Ji?í Šafa?ík, byt: Hornická 302, 471 27 Stráž p.R., tel.: 0425-55656 Diakonie Beránek - adresa libereckého sboru
koordinátor: V?ra Hartlová, tel. 048-5102868   Mladá Boleslav 293 01, Blahoslavova 187/9, tel./fax: 0326-23671.
Ne+nb 9:00, bh ?t 18:30, ml Pá 18:00
kazatel (D): ing. Jaroslav Pleva *20.7.1955
misijní prac.: Jan Salaba *22.4.1969, S.K.Neumanna 389/25   kazatelské stanice: Bakov nád Jizerou So 18:00
Dolní Bousov 186 Ne (2.+4. v m?síci) 16:30; misijní stanice: Týnec nad Sázavou
misijní prac.: ThMgr. Ing. Stanislav Škvor *23.1.1962
  - byt:Petroupim 39, 256 01 Benešov, tel. 0301-956164   Nová Paka 509 01, Kollárova 456, tel. 0434-2605.
Ne+nb 9:00, bh St 17:00
kazatel (D): Bohdan ?an?ík *2.8.1958   kazatelské stanice: Lázn? B?lohrad Ne (3. v mesíci) 16:00 - hasi?ská zbrojnice
Lomnice nad Popelkou Út 18:30 - D?m d?tí a mládeže   Nové M?sto pod Smrkem 463 65, Kmochova 682,
Ne 9:00, Pá 18:00
kazatel (D): Martin Bukovský *20.6.1971, Celní 851   Potštejn 517 43, ?eských brat?í 10, tel. 0445-7278.
Ne+nb 9:00
kazatel: (D) Daniel He?man *16.8.1971
misijní prac.: Tomáš Dašek *2.1.1967, Jiráskova 1055, 516 01 Rychnov nad Kn?žnou, tel. 0445-532759   kazatelské stanice:
 • Bystré u Poli?ky
 • Kostelec nad Orlicí
 • Rychnov nad Kn?žnou
 • Vamberk
 • Žamberk
misijní stanice:
 • Dobruška 518 01, Orlická 979, tel. 0443-22139
  misijní prac. (D): Miroslav Boš *23.2.1967
  Ne+Nb 9:00 - M?stské muzeum
  Praha 120 00 Praha 2, Hálkova 5; V ?íjnu 97 zm?na telefonního ?ísla - nové ?íslo: 02-24941870.
Ne+nb 9:00, ml St (akad.rok) 18:00, bh ?t 17:00.
kazatel (P): Bohumil Kej? *14.1.1952   Rovensko pod Troskami 512 63, Revolu?ní 399, tel. 0436-91189.
Ne 9:30
kazatelka (P): Hana Jalušková *30.11.1947   Tanvald 468 41, Dolní Smržovka 91, tel. 0428-394202.
kostelník: Petr Horá?ek
Ne 9:00 (?ervenec-srpen 8:30).
kazatel (P): Rudolf Borski *2.7.1927
  - byt kazatele: Tyršova 1135, 468 51 Smržovka, tel. 0601-288529   kazatelské stanice:
 • Ko?enov - d?ev?ný kostelí?ek, Ne 10:00 (?ervenec-srpen)
 • Velké Hamry
  Turnov 511 01, 28.?íjna 453, tel. 0436-311287
Ne+nb 9:00, ml Pá 18:45
kazatel (D): Ond?ej Halama *8.4.1956   Ujkovice ?p.63, pošta: 294 47 Ledce, tel. 0326-980127.
Ne 9:00.
laický kazatel: Václav Hájek *1.3.1961   Ústí nad Orlicí 562 01, M.J.Kociana 53, tel. 0465-525528.
Ne+nb 9:00, mh Ne 18:00, bh Út 18:00, ml Pá 19:00
kazatel (D): ing. Petr Štecha *15.6.1967 kazatelské stanice:
 • Choce? Ne (1.+3. v m?síci) 14:00 - Loutkový sál v Sokolovn?
    - Zden?k Marek, Krawcova 1032, 565 01 Choce?; tel. 0468-972694
 • Lanškroun St 17:00 - m?stská knihova
  Železný Brod 468 22, Komenského 603, tel. 0428-389231.
Ne 9:00, bh ?t 18:00
kazatel (P): Ji?í Polma *25.2.1950   kazatelské stanice:
 • Alšovice ?.p. 47 (pošta 468 21 Brat?íkov) Pá 17:30
  kazatelka (D): ing. Eliška ŠOLCOVÁ *15.10.1938
 • Brat?íkov - P?n?ín
 • Huntí?ov: Obecní ú?ad - kni*****: duben-?íjen Ne 9:00, listopad-b?ezen Po 15:00, nyní (do?asn??) Út 15:00 ??
 • Malá Skála (na obecním ú?ad?) Ne 14:00 ??
 • St?evelná
 • T?pe?e ?.11 (ve statku u Daní?k?) ?t 17:30
Vysv?tlivky Za názvem sboru (jménem obce, ve které se nachází) následuje poštovní sm?rovací ?íslo, ulice, ?íslo domu, ?íslo telefonu (s p?edvolbou) a dále hodina, p?íp. místo, kde se pravideln? koná:
Ne - Ned?lní shromážd?ní
Ne+nb - Ned?lní shromážd?ní a zárove? d?tská besídka
nb - d?tská ned?lní besídka
bh - biblická hodina
mh - modlitební hodina
ml - sejití mládeže
kazatel - jméno kazatele, datum narození, p?íp. adresa, liší-li se od adresy sboru
písmeno v závorce za slovem kazatel/kazatelka ozna?uje stupe? ordinace:
(D) - diakon
(P) - presbyter
(B) - biskup       ÚZKÁ RADA JEDNOTY BRATRSKÉ kancelá?: Kollárova 456, 509 01 Nová Paka, tel. 0434-621258.
p?edseda: Ond?ej Halama
?lenové: Bohumil Kej?, Jaroslav Pleva   BISKUP JEDNOTY BRATRSKÉ ThDr. Adolf Ulrich (B) *4.6.1909, Hornom?cholupská 28, 102 00 Praha 10 - Hostiva?, tel. 02-758160   ÚST?EDÍ JEDNOTY BRATRSKÉ Kollárova 456, 509 01 Nová Paka, tel./fax 0434-621258.
Expedice Hesel a ?asopisu Jednota bratrská.
vedoucí: Blanka Vašková   Škola J. A. Komenského Srbská 441/12, 460 11 Liberec 11, tel. 048-5107705
?editelka: Daniela Coufalová   Misijní škola M. L. Zinzendorfa adresa libereckého sboru, tel. 048-5100672
?editel: Ji?í Helis *12.8.1960, bytem: Kaplického 428, 468 01 Liberec   Redakce ?asopisu Jednota bratrská redaktor a adresa redakce:
Ji?í Just, Popradská 1275; 562 05 Ústí nad Orlicí
tel. do zam.: 0465-525790   DUCHOVNÍ NA ODPO?INKU Jind?ich Halama sen. *14.3.1925, S. K. Neumanna 389/25, 293 01 Mladá Boleslav, tel. 0326-721136 Miroslav Hloušek *9.2.1927, Nádražní 1066, 511 02 Turnov Miroslav Matouš *28.10.1921, Oblouková 38, 101 00 Praha 10 - Vršovice, tel. 02-720415 Jan NIEBAUER *3.5.1918, SRN VDOVY PO KAZATELÍCH Fri?ová Dobromila - Mladá Boleslav
Petrová Bohumila - Železný Brod
Plechá?ová Ludmila - Holešov
Polmová Vlasta - Libá?
?ímková Libuše - Železný Brod
Vacovská Príja - Potštejn
Votrubcová Libuše - Liberec   Abecední rejst?ík kazatel? aj. Pozn: Písmeno v závorce za jménem kazatele ozna?uje stupe? ud?lené ordinace:
 1. (D) - diakon
 2. (P) - presbyter
 3. (B) - biskup

Copyright © by Grano Salis All Right Reserved.

Published on: 2007-03-06 (16951 čtenářů)

[ Zpět ]

Stránka vygenerována za: 0.16 sekundy