Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Zbyšek.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 4, článků celkem: 16667, komentáře < 7 dní: 249, komentářů celkem: 430650, adminů: 60, uživatelů: 5254  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 105 návštěvník(ů)
a 4 uživatel(ů) online:

milan333
rosmano
oko
mikim

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
117059780
přístupů od 17. 10. 2001

Tvorba: Ekuména je Boží hra
Vloženo Sobota, 21. leden 2012 @ 21:55:01 CET Vložil: Olda

Ekumenismus poslal betma

Ekuména je Boží hra
Kázání k Týdnu modliteb za jednotu křesťanů
19.1.2012 Tomáš  Halík 

 
Text: Matouš 11,16-26

16  „Ke komu připodobním toto pokolení? Je podobné dětem, které sedí na tržištích a volají na ostatní:
17  ‚Pískali jsme vám, a vy jste netancovali; naříkali jsme, a vy jste se nebili v prsa.‘
18  Přišel Jan, nejedl a nepil, a říkají: ‚Má démona!‘
19  Přišel Syn člověka, jí a pije, a říkají: ‚Hle, člověk žrout a pijan vína, přítel celníků a hříšníků!‘ Ale moudrost je ospravedlněna svými dětmi.
20  Tehdy začal Ježíš kárat města, ve kterých se stalo nejvíc jeho mocných činů, že nečinila pokání.
21  „Běda tobě, Chorazin! Běda tobě, Betsaido! Protože kdyby se byly v Týru a Sidónu staly ty mocné činy, které se staly ve vás, dávno by v žíni a popelu učinili pokání.
22  Ale pravím vám: Týru a Sidónu bude v den soudu snesitelněji než vám.
23  A ty, Kafarnaum, budeš snad vyvýšeno až do nebe? Až do podsvětí budeš strženo! Neboť kdyby se v Sodomě staly mocné činy, které se staly v tobě, zůstala by až do dnešního dne.
24  Ale pravím vám, že sodomské zemi bude v den soudu snesitelněji nežli tobě.
25  V ten čas pak Ježíš řekl: „Vzdávám ti chválu, Otče, Pane nebe i země, že jsi skryl tyto věci před moudrými a rozumnými a zjevil jsi je maličkým.
26  Ano, Otče, protože tak se ti zalíbilo.

Ti „moudří a opatrní“, před nimiž Bůh skryl své veliké věci, jsou ve skutečnosti jako trucovité děti z Ježíšova podobenství, které odmítají pozvání zapojit se do jakékoliv hry, která je jim nabízena. Nechtějí si hrát ani na svatbu (tancovat při veselé hudbě), ani na pohřeb (bít se v prsa při žalozpěvech). Nechtěli slyšet ani drsné tóny kázání asketického Jana Křitele (podle něhož přichází království Boží jako oheň hněvu), ani milosrdné a nadějeplné tóny v kázání Ježíšově, pro něhož je království Boží jako otcovský dům, v němž zbloudilého syna vítá veselá hudba a velkorysá otcovská náruč.

Jednoho ani druhého nepřijali ti, kteří sami nebyli ani horcí ani studení, byli vlažní – a ty, jak je psáno v knize Zjevení sv. Jana, Bůh vyvrhuje z úst. Bůh opovrhuje vlažnou opatrností a více si cení nezáludné bezprostřednosti těch, kteří se odváží zapojit se do hry. „Nezbavujte můj lid odvahy,“ slyšeli jsme ve starozákonním čtení. A k víře patří odvaha.

Židovské náboženské myšlení má jeden pozoruhodný rys: Nezřídka se ve stejné době vyskytovali dva učitelé, kteří učili zdánlivě velmi rozdílné věci (ve skutečnosti se dívali na smysl Hospodinova Zákona z různé perspektivy) – např. v době krátce před Ježíšovým vystoupením to byli přísný Šamaj a „liberální“ Hillel. A oba takoví učitelé zpravidla říkali svým žákům: učím vás pravdivě, ale jděte si také poslechnout toho druhého učitele, který ukazuje věci z jiného úhlu. (Ostatně i řecká filozofická tradice stojí na tom, že pravda se ukazuje v dialogu.)

Napadá mne, zda v počátcích Ježíšova vystoupení nehráli Ježíš a Jan Křitel podobnou úlohu - ukazovali království Boží takříkajíc z obou stran, z dvojí perspektivy. Po Janově smrti je však už zjevné, že v Ježíšovi samotném „přebývá všechna plnost“ Boží pravdy. Snad proto také v jeho kázání i činnosti nacházíme tolik paradoxů: podobenství o milosrdném Bohu i líčení krvavé pomsty uraženého krále, půst na poušti i přehojnost vína v Káni, velkorysost k hříšníkům i hněvivé vyhnání prodavačů z chrámu.

Napadá mne, že my, Ježíšovi učedníci, jsme brzy zapomněli na to, že my nejsme Ježíš, že my nedisponujeme plností pravdy, že jsme nanejvýš na Ježíšově cestě pravdy - a že i my tudíž potřebujeme navzájem dialogickou souhru. Že jednota církve ani teologie nemá být jednotou uniformní a totalitní, ideologickou, nýbrž jednotou organickou, jak učil sv. Pavel: oko nemůže nahradit ucho a ruka nemůže říci noze: nepotřebuji tě v tvé odlišnosti. Snad právě toto nepochopení dialogické povahy pravdy a církve, nepochopení křesťanství jako dramatu, jako velké hry odvážných a spontánních dětí Božích, hry, do níž patří svatební tance i žalozpěvy, vedlo paradoxně k tomu, že potlačovaná oprávněná a Bohem chtěná vnitřní různost se proměnila v tragické rozdělení a soupeření, vzájemné odcizení, ba i krvavé zápasy.

Úplná harmonie je předmětem eschatologické naděje. Zde – na cestě pouští, při velkém dějinném exodu z domu otroctví do zaslíbené vlasti – musíme nejen „vydržet“ a „tolerovat“ naši vzájemnou různost, nýbrž vzít ji do hry - znovu objevit umění dialogu, kompatibilitu různosti, neboť jen tak můžeme objevovat a následovat Toho, v němž jediném přebývá pravda v plnosti. S odvahou lásky spojujme však i pokoru: vlastní silou a vlastní moudrostí jednotu nenastolíme. Je to dílo Boží, Boží zaslíbení, dílo, k němuž v každé době - budeme-li pozorně vnímat a moudře chápat Boží řeč, vyjadřující se rovněž ve znameních doby - můžeme jen nepatrně přispět; církev jako „suknici nesešívanou“ a nevěstu bez poskvrny uvidíme patrně až v nebeském Jeruzalémě. Tím naléhavější je však úkol pěstovat ctnost a umění vzájemného naslouchání a pečovat o ducha vzájemné úcty, porozumění a bratrství už nyní a zde. A nezapomeňme: čím poctivěji budeme usilovat o naši jednotu s Kristem, tím více se také budeme – už tím samotným - přibližovat jedni k druhým.

Kázání Tomáše Halíka na ekumenické bohoslužbě ve sboru Církve bratrské v Soukenické ulici v Praze dne 10. ledna 2012.

"Ekuména je Boží hra" | Přihlásit/Vytvořit účet | 28 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Ekuména je Boží hra (Skóre: 1)
Vložil: JMK v Sobota, 21. leden 2012 @ 21:56:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je toto uveřejněno se souhlasem autora?Re: Ekuména je Boží hra (Skóre: 1)
Vložil: lydia7 v Neděle, 22. leden 2012 @ 08:27:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pán Halík sa na margo Václava Havla vyjadril: "Evangelium říká, že člověk je tam dotazován na svou víru. Nikoliv na své náboženské názory a přesvědčení, nýbrž na víru, kterou lze vyčíst z činů, jak se píše v jedné novozákonní epištole. I v životě mnohých, kteří nezdomácněli v církevních lavicích a nepovažují se sami za nábožensky věřící, je obsažena víra, kterou cení Bůh nade všechno: život v pravdě... (Havlovo) skutečné vyznání víry byla jeho solidarita s utlačovanými, jeho služba svobodě, jeho stálé úsilí – přes všechny jeho lidské slabosti – žít život v pravdě. Věřím, že tuto jeho službu zraněnému lidství Bůh oslaví a že tato sláva je víc než vše, co o něm dnes mohou říci slavnostní projevy státníků a komentáře médií..." (zdroj)

Tento človek nepochopil, alebo zámerne ingoruje, akú vieru Boh očakáva od človeka. Nestačí hocijaká viera, nestačí všeobecne "život v pravde", keď chýba definícia, čo je pravda. Pán Ježiš je PRAVDA a život v pravde je život v KRISTU JEŽIŠOVI. Žil tento život Václav Havel? Podľa Halíka áno... A podľa Božej definície?

Apoštol Pavol napísal Rimanom: "Keď vyznáš Pána Ježiša svojimi ústami a uveríš vo svojom srdci, že ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený." Obsah viery je týmto jasne definovaný: uveriť, že Boh vzkriesil z mŕtvych Pána Ježiša Krista. Mal túto vieru p. Havel? Podľa Halíka áno... A podľa Božej požiadavky?

A to isté napísal aj apoštol Ján: "Každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha." Veril p. Havel tomu, že Pán Ježiš je Kristus? Podľa Halíka áno...

A preto neprekvapuje, keď p. Halík tvrdí, že ekuména je Božia hra. Nie je. Ekuména v jej súčasnom prevedení je satanov zvod. Lebo Božie deti sú v jednote už dve tisícky rokov. Spája ich jednota Ducha - v priestore a čase rozpoznávajú svojich bratov a sestry a nepotrebujú k tomu žiadne charty, konferencie, vyhlásenia a plány. Duch Boží je činný a pripravuje NEVESTU pre Baránka. A satan pripravuje neviestku pre konečný deň súdu.Re: Ekuména je Boží hra (Skóre: 1)
Vložil: rudinec v Neděle, 22. leden 2012 @ 11:42:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ekuména je Boží hra 


Re: Ekuména je Boží hra (Skóre: 1)
Vložil: unshaken v Neděle, 22. leden 2012 @ 15:16:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Není to Boží hra. Je to pouze naše rozdílné chápání Boží pravdy.

Pro Boha jsme každý originálem. Základ pro porozumnění Bohu nalézáme v Písmu, ale každý můžeme chápat Písmo jinak. Je to prostě lidská vlastnost, naše vnímání bude vždy odlišné od vnímání jiného člověka. Písmo je však jedno jako je jediný i náš Pán.

To však neznamená, že nepijeme všichni ze stejné studny. Každému z nás však živá voda chutná jinak.

Proč z toho dělat problém? Stačí si vysvětlit, v čem jsou naše rozdílnosti. Pokud nalezneme prostor pro sblížení, můžeme jej využít. Pokud ne, ponořujme se do Písma dál a přibližujme se Pravdě.  Ale netvrďme, že ten druhý je kacíř a potřebuje upálit.Re: Ekuména je Boží hra (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Pondělí, 23. leden 2012 @ 13:43:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Monsignor Halík patří odjakživa k nejlepším kazatelům v naší zemi a svátosti vysluhuje s příkladnou úctou a pečlivostí. Ať mu Bůh žehná do dalších let a prokazuje nám svoje dobrodiní skrze něho. Stejně jako skrzeva naše bratry a sestry v Ekumeně.Re: Ekuména je Boží hra (Skóre: 1)
Vložil: vlastik v Středa, 25. leden 2012 @ 22:05:34 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
---Napadá mne, že my, Ježíšovi učedníci, jsme brzy zapomněli na to, že my nejsme Ježíš, že my nedisponujeme plností pravdy---

                                 No to je právě ta škoda , kázání i potvrzuje.Re: Ekuména je Boží hra (Skóre: 1)
Vložil: vlastik v Čtvrtek, 26. leden 2012 @ 09:54:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
 --- Napadá mne, že my, Ježíšovi učedníci, jsme brzy zapomněli na to, že my nejsme Ježíš, že my nedisponujeme plností pravdy,---            

1J 5,12  Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, nemá život.


Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít.  On mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co přijme ode mne. Všecko, co má Otec, jest mé. Proto jsem řekl, že vám bude zvěstovat, co přijme ode mne.    /Jan 16,13-15/Re: Ekuména je Boží hra (Skóre: 1)
Vložil: vlastik v Čtvrtek, 26. leden 2012 @ 10:40:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
----Napadá mne, že my, Ježíšovi učedníci, jsme brzy zapomněli na to, že my nejsme Ježíš, že my nedisponujeme plností pravdy---


Dejte si pozor, aby vás někdo nesvedl prázdným a klamným filosofováním, založeným na lidských bájích, na vesmírných mocnostech, a ne na Kristu.
9  V něm je přece vtělena všechna plnost božství;
10  v něm jste i vy dosáhli plnosti. On je hlavou všech mocností a sil.
11  V něm jste obřezáni obřízkou, která není udělána lidskou rukou; obřízka Kristova je odložením celého nevykoupeného těla.
12  S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšeni vírou v Boha, jenž ho svou mocí vzkřísil z mrtvých.
13  Když jste ještě byli mrtvi ve svých vinách a duchovně neobřezáni, probudil nás k životu spolu s ním a všechny viny nám odpustil. /Koloským 2,8-13/Stránka vygenerována za: 0.30 sekundy