Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Zbyšek.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 4, článků celkem: 16667, komentáře < 7 dní: 250, komentářů celkem: 430651, adminů: 60, uživatelů: 5254  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 100 návštěvník(ů)
a 3 uživatel(ů) online:

milan333
rosmano
oko

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
117059815
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: Podobenství o 10 pannách
Vloženo Středa, 04. říjen 2017 @ 19:58:31 CEST Vložil: Tomas

Zamyšlení poslal Willy

„Tehdy bude království Nebes podobné deseti pannám, které vzaly své lampy a vyšly naproti ženichovi. Pět z nich bylo pošetilých a pět rozumných. Pošetilé vzaly své lampy, ale nevzaly s sebou olej. Rozumné však se svými lampami vzaly i olej v nádobkách. Když ženich dlouho nepřicházel, začaly všechny podřimovat a usnuly. Uprostřed noci se však ozval křik: ‚Hle, ženich! Vyjděte mu vstříc!‘ Tehdy všechny panny vstaly a daly své lampy do pořádku. Pošetilé řekly rozumným: ‚Dejte nám ze svého oleje, neboť naše lampy dohasínají!‘ Ale rozumné odpověděly: ‚Ne, nemuselo by vystačit pro nás i pro vás. Jděte raději k prodavačům a kupte si!‘ Zatímco odcházely, aby nakoupily olej, přišel ženich, a ty, které byly připravené, s ním vešly na svatební hostinu; a dveře byly zavřeny. Později přišly i ostatní panny a říkaly: ‚Pane, pane, otevři nám!‘ Ale on odpověděl: ‚Amen, pravím vám, neznám vás.‘ Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.“ 

Podobenství o deseti pannách začíná Pán slovem "Tehdy". To je proto, že podobenství bezprostředně navazuje na předchozí pasáž, kde Pán mluví o svém příchodu. Neboli Pán Ježíš zde popisuje, jak to bude vypadat při Jeho příchodu, čemu se bude podobat Jeho království Nebes.

10 panen představuje věřící v Krista, Jemuž zasnoubil apoštol Pavel církev jako čistou pannu (2K 11:2). Všechny vyšly naproti Ženichovi, ale byl mezi nimi rozdíl. Všechny vzaly lampy - lampa představuje ducha člověka daného Bohem k prozkoumávání jeho nejhlubšího nitra (Př 20:27). To znamená, že všechny panny měly znovuzrozeného ducha. Ale pošetilé s sebou nevzaly olej - olej představuje Ducha Božího, Kristova, Svatého. Rozumné panny měly olej nejen v lampách, ale vzaly olej i v nádobkách - nádobky zde představují lidské duše.

Když Ženich dlouho nepřicházel, začaly všechny podřimovat a usnuly, tzn. zemřely. Uprostřed noci nastal křik: ‚Hle, ženich! Vyjděte mu vstříc!‘ Tehdy všechny panny vstaly, tzn. byly vzkříšeny a to ve stejném duchovním stavu, v jakém zesnuly, a daly do pořádku své lampy-ducha. Pošetilé zjistily, že jejich lampy dohasínají, tj. jejich duchu se nedostával Duch Boží a tak řekly rozumným: Dejte nám ... ! Rozumné panny věděly, že by nestačil olej pro všechny a poslaly pošetilé k prodavačům, aby si olej koupily. A tady nastává potíž - olej do lampy je zadarmo, ale olej do nádobky něco stojí, což pošetilé nevěděly! Cenu oleje do nádobky-duše je však třeba zaplatit během života člověka v těle. Jít kupovat olej až při/po vzkříšení z mrtvých je příliš pozdě! Jde o to, že se Pán po našem znovuzrození (obnově ducha) chce šířit z ducha do duše, aby ji proměnil - viz Ř 12:2 a Ef 4:23, kde apoštol Pavel vyzývá, ne-li přikazuje, abychom se proměnili obnovou mysli, abychom mohli zkoumat Boží vůli, co je dobré, přijatelné a dokonalé a obnovovali se duchem mysli, což je hlavní část duše, kterou následují city a vůle. K tomu však Pán potřebuje spolupráci a součinnost člověka, který platí (cenu za olej) tím, že svou duši zapírá, hubí a ztrácí v Pánův prospěch a tím získává mysl Kristovu; Pán si pak skrze víru činí příbytek v jeho srdci, které miluje Pána více než sebe sama a kohokoliv či cokoliv jiného podle toho, jak poznává Pána a Pán tak zná jeho v jejich vzájemné lásce.

Takže zatímco pošetilé odcházejí nakoupit olej, nevěda, že je pozdě, přichází Ženich, ty připravené s Ním vcházejí na svatební hostinu a dveře jsou zavřené! Vzápětí přicházejí ostatní panny, volají Pane, pane, otevři nám, ale uslyší hroznou větu: ‚Amen, pravím vám, neznám vás.‘ Nezná je proto, že Mu nikdy neotevřely celé své srdce a nedovolily Mu tak, aby je poznal, aby je miloval se vším, co k plné Boží spáse patří, což je v tomto případě proměna obnova záchrana duše. Měly obnoveného ducha, vzkříšené tělo, ale neproměněnou neobnovenou, tj. nepřipravenou duši, takže ji ztratily - utrpěly ztrátu podle Pánova Slova z Lukáše 17:33 Kdo by usiloval svoji duši zachovat, ztratí ji, kdo však by ji ztratil, zachová ji k životu. 

L 17:34-36 „Pravím vám, že té noci budou dva na jednom lůžku, jeden bude vzat, a druhý zanechán. Dvě budou spolu mlít, jedna bude vzata, a druhá zanechána. Dva budou na poli, jeden bude vzat, a druhý zanechán.“

Bděme tedy, protože neznáme den ani hodinu! Plaťme ochotně cenu za olej do nádobek našich duší, abychom ztratíce je zachovali je k věčnému životu. Amen.

"Podobenství o 10 pannách" | Přihlásit/Vytvořit účet | 130 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: Krispus (ryba@iol.cz) v Pondělí, 16. říjen 2017 @ 05:53:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jestliže Ženich (rozuměj Pán Ježíš) má přijít se svou Nevěstou (rozuměj Církev) na konci věků do „nového domu“ v Palestině, pak deset panen je obraz celého Izraele. Opatrné panny představují věrný ostatek Izraele, který bude spasený, cit.   Ř 11:25Abyste nespoléhali na svou vlastní moudrost, chtěl bych, bratří, abyste věděli o tomto tajemství: Část Izraele propadla zatvrzení, avšak jen do té doby, pokud nevejde plný počet pohanů“. Ostatní, kteří na Krále nemysleli, nemají v lampách olej a nevejdou na svatbu. Dveře do milénia budou pro tuto část Izraele uzavřené a Pán Ježíš se k nim nepřizná   Tzv. „charismatický výklad“ vidí v družičkách křesťany. Olej, představuje Ducha sv. Křesťané, kteří nebudou mít olej, nebudou vychvácení s Pánem do nebes, ale zůstanou na zemi, aby prožili sedmiletou dobou Velkého soužení ve kterém projdou fyzickou smrtí.   Zřejmě jde o místo ze  Zj. Jana 6: 9 – 11, cit. „  Když Beránek rozlomil pátou pečeť, spatřil jsem pod oltářem ty, kdo byli zabiti pro slovo Boží a pro svědectví, které vydali. A křičeli velikým hlasem: "Kdy už, Pane svatý a věrný, vykonáš soud a za naši krev potrestáš ty, kdo bydlí na zemi?" Tu jim všem bylo dáno bílé roucho a bylo jim řečeno, aby měli strpení ještě krátký čas, dokud jejich počet nedoplní spoluslužebníci a bratří, kteří budou zabiti jako oni“ s pokračováním ve Zj.7 : 9 – 10 „  Potom jsem viděl, hle, tak veliký zástup, že by ho nikdo nedokázal sečíst, ze všech ras, kmenů, národů a jazyků, jak stojí před trůnem a před tváří Beránkovou, oblečeni v bílé roucho, palmové ratolesti v rukou.  A volali velikým hlasem: "Díky Spasiteli, Bohu našemu, sedícímu na trůnu, a Beránkovi"   Vidím to jinak. Všechny panny měly olej i lampy. Rozdíl byl v nádobkách s olejem. Šlo tedy o množství oleje a ne o jeho celkovou absenci. Olej v podobenství nemůže představovat Ducha sv., protože se nedá koupit. Dalším protiargumentem je to, že v synoptických evangeliích není řeč o vychvácení Církve   „Tehdy bude království nebeské, jako když deset družiček vzalo lampy a vyšlo naproti ženichovi“ Mt. 25:1   Domnívám se, že družičky nepředstavují křesťany. Myslím tím „Kristovce“, tedy ty, kteří byli skrze víru znovuzrozeni, a staly se údy Těla Kristova, jehož je ON sám Hlavou. Všichni znovuzrození křesťané jsou Nevěstou, která očekává vtržení, tedy příchod Ženicha. Nelze udělat zkratku a říci, že družičky jsou křesťané. O nevěstě se v tom podobenství vůbec nemluví a není o ní zmínka. Všechny družičky měly olej v lampách, ale pošetilé nepředpokládaly, že se ženich tak opozdí a neměli zásobu oleje v nádobkách. Starejme se o to, abychom měli vždy dostatek oleje, tedy abychom se naplňovali Duchem svatým a plnili svou roli hlasatelů evangelia, byli jím vedeni a v Jeho síle, abychom žili a byli svědectvím lidem okolo nás. Jsme v době, kdy duchovní temnota se šíří čím dál intenzivněji. Plňme svou roli a sviťme až do chvíle, než bude Církev Boží vtržena do oblak, vstříc Ženichovi. V tomto podobenství vidím výzvu k očekávání příchodu Pána, ale současně výzvu plnit roli následovníků Krista až do konce doby milosti   V podobenství o deseti pannách, nejde o nevěstu, o Církev Boží. Je zde výzva očekávání a připravenosti družiček na příchod ženicha  Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: luteran v Pondělí, 09. říjen 2017 @ 15:24:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zajímavý výklad! <br>Jedna věc mi ale není jasná: Jak se po vzkříšení přelévá olej /Boží Duch/ z duše /nádobky/ do ducha /lampy/?Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: tele (Petr Šíma) v Neděle, 08. říjen 2017 @ 00:11:54 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vyprávěný příběh o 10 pannách/družičkách není podobenstvím o nich, ale je o podobenství království Nebes v době příchodu Páně tomu příběhu. Tehdy bude království Nebes podobné .... tomu poučení z dějství příběhu. Mt 24 + Mt 25 je souvisejícím celkem počínajícím  v začatku kap. 24 a vyúsťujícím v závěru kap. 25.

Důležité v tom podobenství je dějství v jednání obou skupin družiček při nepředvídatelném příchodu ženicha a z toho plynoucí varování pro jednání věřícího v každém čase (přítomném, vždy nyní). Pošetilé družičky příchod ženicha očekávaly velice brzy. Ty rozumné počítaly s tím, že se může se svým příchodem opozdit. Ostatní (rozebírání, co co znamená, družičky, olej, lampy, nádobky atd..) je jen teologický zmar.Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Čtvrtek, 05. říjen 2017 @ 14:48:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
  Willy. Hezky jsi to napsal a  já dovoluji se nad tím také zamyslet. Pán Ježíš ve svém podobenství se snaží ukázat na to, co lidstvo čeká. Použije podobenství svatby. Židovská svatba měla dvě části. Tou první je zasnoubení, kdy ženich slibuje, že si pannu vezme. Po tomto slibu následuje období, kdy spolu úmyslně až do svatby nežijí. Je to období, kdy se mají na sebe těšit, aby o to větší  a působivější bylo setkání s ženichem. Pán Ježíš se obrazně řečeno zasnoubil se svojí církví, což jsou všichni věřící v Ježíše Krista. Slíbil, že přijde a vezme si "nevěstu" domů k sobě. Vidíme tady to krásné přirovnání. My žijeme právě v tom období, kdy nevěsta čeká na ženicha. A to čekání má být spjato s těšením se na Ježíše, ale i  s přípravou na toto setkání. Má být spojeno s radostí  a nadějí, že Pán Ježíš to slíbil a přijde.Ti věřící, kteří  nejsou bláhoví, se připravuji na setkání tím, že se posilují ve víře pomoci Písma, modliteb a díky Duchu Svatému, který je ve víře a posiluje a utěšuje. Žijí tak, aby se neznečistili svůj šat.  To je to světlo, svítící lampa a jeho zdroj. Ti bláhoví věřící si užívají života a na ženicha ani moc nepomyslí. Vyhovuje jim ten svobodný život. Chybí jim ta radost z těšení se na ženicha.  Těší se  z jiných věcí.Ti bláhoví žiji povrchní duchovní život, zapomínají na modlitbu a na Boží Slovo.  Jejich lampa svítí slabě a má málo oleje. Časem přijde únava. To první věřící usínají v modlitbách a ve víře a naději. Ti bláhoví usínají se vzpomínkami a radostmi tohoto světa, což úplně či částečně zakrylo vzpomínky na ženicha.  Jedni se chovají zodpovědně a druzí jsou lehkomyslní.To je i dnešní svět. A pak jednoho dne nastane příchod Pána Ježíše, příchod Ženicha. Ti zodpovědní ví, co se stalo, těšili se na tu chvíli, jejich víra se naplnila, jejich " lampy" mají zdroj a tím je jejich duchovní život, kterým se na tuto chvíli připravovali.  Je v nich Duch Svatý.Ti bláhoví ale nemají tu schopnost, tu víru a Ducha, kterou mají ti první. Mají sice lampu, poznání, ale už chybí zdroj toto světla. Víra je slabá a uhaslá, Prosí o sílu víry, prosí o olej, ale na to ti ostatní věřící, kteří v této chvíli už vidí Ženicha, Pána Ježíše, nemají čas.  Etapa končí. Ženich si odvádí připravenou" nevěstu".  Už je pozdě a ani   klepání těch pošetilých panen na Božím plánu nic nezmění.   A tak je důležité těšit se na Pána Ježíše jako ty rozumné panny a připravovat se jako činily ony.Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: leonet v Čtvrtek, 05. říjen 2017 @ 19:21:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
1 Tesal. 5,1 Není nutné, bratří, psát vám něco o době a hodině.
  • 2 Sami přece dobře víte, že den Páně přijde, jako přichází zloděj v noci.
  • 3 Až budou říkat ‚je pokoj, nic nehrozí‘, tu je náhle přepadne zhouba jako bolest rodičku, a neuniknou.
  • 4 Vy však, bratří, nejste ve tmě, aby vás ten den mohl překvapit jako zloděj.
  • 5 Vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani temnotě.
  • 6 Nespěme tedy jako ostatní, nýbrž bděme a buďme střízliví.

Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: Myslivec v Čtvrtek, 05. říjen 2017 @ 23:53:11 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Wille.
Popíšu ti to podobenství trochu jinak.
Panny jsou čisté, a čekajį na ženicha, takže se nejedná o znovuzrozené a neznovuzrozené. Jedná se pouze o kristovce duchovně připravené a duchovně nepřipravené.
Olej je  v Pismu symbol pro Ducha svatého. Olej v lampách a ohýnek na lampě je Duch který v kristovcích působí. No a když má kristovec v lampě Ducha málo, znamenáto, že nenakupuje přímo u Boha, který dává do lampy vždy míru vrchovatou, znamená to, že nakupuje u lidských duchovním rádců olej po kapkách. A to nestačí. Připravení kristovci nemohli dát Ducha (olej) těm méně připraveným, Ducha dává Bůh, a ne lidi.. A proto je posílají za jejich duchovními rádci (prodejci), u kterých nakupovali za draho a velmi málo. Oproti tomu od Boha je vždy všechno zadarmo a míra vrchovatá.
To, že připravení kristovci říkají těm nepřipraveným, že jim nic nemohou dát, že by jim všem pak nestačilo působí zavádějícím dojmem, jako by se sobecky nechtěli dělit. Je třeba si povšimnout, že neříkají sobecky pouze nám by nestačilo, ale nám všem by nestačilo. To ukazuje na to, že nemyslí pouze na sebe. Další co stojí za povšimnutí je to, že nepřipravení kristovci požadují něco, co jim žádný člověk dát nemůže, což ukazuje na to, že působení Ducha neokusili přímo, ale pouze zprostředkovaně. A proto odcvhází tam, kde nakupovali doposud.
Pointa podobenství je v tom, abychom se Ducha marně nesnažili přijímat prostřednictvím lidí a náboženského učení, ale abychom on- line přijímali Ducha přímo od Boha. Pak budou naśe lampy plné a připravené.Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pátek, 06. říjen 2017 @ 09:11:08 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Mým úmyslem při psaní tohoto článku nebylo, aby se v debatě pod ním odehrála soutěž výkladů tohoto podobenství. Ze všeho nejvíce má být povzbuzením motivujícím k lepšímu vztahu s naším Pánem Ježíšem Kristem, naším Ženichem, abychom svou správnou a důkladnou přípravou, urychlovali Jeho příchod, který milujeme stejně jako Jeho.

Vím, že ne všichni uživatelé Granosalis jsou součástí Nevěsty, ale mám naději, že se někteří z nich mohou stát rozumnými pannami a další, kteří sem chodí třeba jen číst, budou přitaženi blíže k Ženichovi a zamilují si Ho tak, jak je hoden být milován, uctíván, vyvyšován, oslavován, chválen anebo přinejmenším respektován.

Vždyť On je náš Život s všechno, co potřebujeme, abychom Jím, pro Něho, skrze Něho a Jemu žili pro uskutečnění Božího věčného záměru, který měl Bůh s člověkem před tím, než bylo cokoli stvořeno, dříve než byl stvořen svět.

Ko 1:18-23 (upraveno převedením ze 2. os. mn. č. na 1. os. mn. č., neboť toto Slovo můžeme vztáhnout nejen na Kolosské a Laodicejské svaté kdysi, ale i na nás dnes):

On je Hlavou těla, církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých, aby On sám zaujal ve všem první místo, neboť se Otci zalíbilo, aby v Něm přebývala veškerá plnost a aby skrze Něho smířil všechno se sebou a způsobil pokoj skrze krev Jeho kříže - aby skrze Něho smířil vše jak na zemi, tak v nebesích. I nás, kteří jsme kdysi byli odcizeni a myslí nepřátelští ve zlých skutcích, nyní smířil ve svém lidském těle skrze svou smrt, aby nás před sebou postavil svaté, bez poskvrny a bez úhony, zůstáváme-li vskutku na víře založeni a v ní pevní a nevzdálíme-li se od naděje evangelia, které jsme slyšeli, které bylo hlásáno v celém stvoření pod nebem a kterého se apoštol Pavel stal služebníkem. Amen.Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: Studentbible v Čtvrtek, 05. říjen 2017 @ 07:44:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Willy, když jsem  pochopil, že texty Písma měli své primárně -adresáty v prvním století a že my, dnes již lidé 21.století jsme "jenom" se*****ární, tak mi to dalo obrovskou svobodu a radost zvěstovat Boha jako Vysvoboditele.Re: Podobenství o 10 pannách (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Čtvrtek, 05. říjen 2017 @ 12:36:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ahoj Willy,

výklad toho podobenství je v našich kruzích trochu jiný.
Že panny začaly podřímovat a usnuly neznamená, že zemřely.
Znamená to, že   před příchodem Pána křesťané nebudou bdít, ochladne láska mnohých, jak říkal Ježíš. Viz také napomenutí na konci :
"Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu.“
Dostatek oleje je dostatek Ducha svatého, to určitě ano.
Na nás je, abychom v té době, kdy křesťané mají tendenci spát, byli bdělí, s radostí očekávali návrat ženicha a dbali o dostatek oleje v našich lampách.Stránka vygenerována za: 1.47 sekundy