Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Zbyšek.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 4, článků celkem: 16667, komentáře < 7 dní: 244, komentářů celkem: 430645, adminů: 60, uživatelů: 5254  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 123 návštěvník(ů)
a 2 uživatel(ů) online:

cizinec
mikim

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
117059077
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: Pavlovo trápení s korintskými
Vloženo Neděle, 06. prosinec 2020 @ 01:27:19 CET Vložil: Tomas

Žhavá témata poslal Frantisek100

Ve 4 kap ke Korintským Pavel popsal, co ho dál tíží a týká se i jeho osobně.         ·  


1Proto ať nás všichni pokládají za služebníky Kristovy a správce Božích tajemství. ·  
2Od správců se nežádá nic jiného, než aby byl každý shledán věrným. ·  
3Mně tedy pramálo záleží na tom, soudíte-li mě vy nebo jakýkoliv lidský soud. Vždyť ani já nejsem soudcem sám nad sebou; ·  
4ničeho si nejsem sice vědom, tím však ještě nejsem ospravedlněn, neboť mým soudcem je Pán.           
  Aby věřící správně dokázali ocenit Pavla a další apoštoly, měli na ně pohlížet jako na služebníky Krista a na ty co spravují Kristova tajemství.  Hlavním požadavky na služebníky Krista  něco jiného, než co tehdy platilo u lidí. Oni se cenili chytrost, modrost, bohatství. úspěch, ale Pavel na první místo, které se má vztahovat na Kristovy služebníky, je věrnost Ježíši Kristu za všech okolností.  A lidé právě tuto věrnost často nedokáží ocenit. Pavel dál vyjadřuje, že jemu nezáleží na lidských oceněních. Uvědomuje si, že i on sám má někdy sklon posuzovat ve svůj prospěch, ale to je špatné. Pavel si je vědom, že má daleko k dokonalosti a má i chyby a nedostatky,  ale ani vědomí  si vlastních nedostatků ho nemůže ospravedlnit, ale jen Bůh, jeho soudce.      Hezky srozumitelně je v parafrázovém překladu:


Nedívejte se na nás tedy jinak než jako na Kristovy služebníky a správce Božích tajemství. Od služebníka se očekává, že bude vykonávat příkazy svého pána. Dá se to říci o mně? Co o tom soudíte vy, není pro mne nejdůležitější. A nemůže to posoudit ani nikdo jiný, dokonce ani můj vlastní úsudek není rozhodující, i když mé svědomí je klidné    
 A Pavel  dál věřící varuje:   ·  
5Nevyslovujte proto soudy předčasně, dokud Pán nepřijde. On vynese na světlo to, co je skryto ve tmě, a zjeví záměry srdcí; tehdy se člověku dostane chvály od Boha. ·  
6Toto jsem, bratří, kvůli vám vztáhl na sebe a na Apolla, abyste se na nás naučili, co znamená ‚ne nad to, co je psáno‘, a nikdo se nepyšnil jedním z nás proti druhému. ·  
7Kdo ti dal vyniknout? Máš něco, co bys nebyl dostal? A když jsi to dostal, proč se chlubíš, jako bys to nebyl dostal? ·  
8Už jste nasyceni, už jste zbohatli, vešli jste do Božího království, a my ne! Kéž byste skutečně vešli do království, abychom i my kralovali spolu s vámi!      

 V Korintu docházelo k tomu, že vlivem rozdělení na frakce se stávalo, že jeden druhého posuzovali a soudili, A Pavel  radí, abychom byli obzlášt opatrní, když hodnotíme křestanskou službu  Máme totiž sklon vyvyšovat vše velkolepé a senzační a snižovat vše podřadné a nenápadné.  Prostě jak to bývá dnes v rámci církví a sekt, když si každá z Písma vyzdvihne něco, co vyvýší,  a naopak jiné části přehlédne. Bezpečnější postoj pro vás by byl, kdybychom nesoudili předčasně, ale čekali, dokud nepřijde Pán. Jedině on bude schopen posoudit věci, které nevidíme, a to například motivy srdce, proč to či ono bylo vykonáno. Pán zjeví úmysly srdcí. Každý, kdo si zaslouží pochvalu, toho pochválí Bůh  a nikoli lidé.     A Pavel příklad křestanské služby vztahuje na sebe a Apolla  a na tomto příkladu radí, aby se korintští naučili nepřeceňovat své vůdce a neuspokojovat svojí pýchu vytvářením odnoží.  Vše posuzujte podle Písem to je dopisů, kde jim radí  a vysvětluje. A když některý učitel je více obdarovaný než jiný, je to z Boží milosti Všechno, co má, mu dal Bůh.  To samé platí o vás  korintských. Co máte, jste obdrželi od Boha. Proč byste na to měli být namyšlení a nadutí.       Vzpomínám si na jednu trapnou situaci. Navštívil jsem  s mojí dívkou mé hodné věřící přátele. Právě  tam byl  přítomen i jejich laický kazatel, který odněkud přijel, aby měl kázání. Zpovídal moji dívku a  zajímalo ho, jakou víru má její maminka.  Ona odpověděla, že maminka je katolička. Jeho reakce mne vyvedla z míry, protože jsem tu maminku znal jako moc hodnou ženu a vážil si jí.  Začal se smát. Takové  bezdůvodné pohrdání znělo z jeho úst. Moje dívka to nesla statečně a moji věřící přátele se asi báli něco říct. Prostě pohrdání lidmi jiné víry a vyvýšení své víry. A právě proti tomu vystupoval Pavel i tady u korintských.    Proč tak Pavel ostře píše do Korintu?  Korintští byli bohatí a cítili se soběstační a silní. Pyšnili se i duchovními dary a právě proto, že si žili v luxusu, tak si mysleli, že už žádné apoštoly nepotřebují a že si vystačí sami, i po duchovní stránce.  Chovali se, jakoby by už žili v království, ale přitom jejich Pán, jejich Král,  je stále odmítán. Nepřipomíná nám to dnešní svět, především tu bohatší  část světa, která žije v luxusu. Mají se královsky a potřebují Krista? Kdo jim vlastně vládne? Kdo se jim stal vládcem?   

A tak si předešlé verše poslechněme  v parafrázovaném překladu:   Nedělejte proto o nikom předčasné závěry, dokud se nevrátí Kristus. Však on už vynese na světlo to, co bylo zrakům skryto, a odhalí i ty nejtajnější pohnutky. Pak teprve dostane každý od Boha takové uznání, jaké mu náleží. Bratři, jistě rozumíte, že nemluvím jen o sobě a Apollovi, když vám tohle všechno říkám. Chtěl jsem jen na tomto příkladu zdůraznit, že nemáte prosazovat své oblíbené kazatele proti jiným. Nikdo přece nejsme něčím víc než ostatní. Všichni máme jen to, co jsme dostali,  a nemáme se tedy před druhými čím chlubit.Vy jste přesvědčeni, že už jste duchovně dost vysoko a že víc nepotřebujete. Pyšníte se, že jste příslušníky Božího království. Kéž byste jimi skutečně byli! Necítili byste se pak tak nad nás povzneseni.       

  Pavel ale také chce ukázat a má na srdci jeden protiklad a to mezi životem bohatých korintských a apoštolů.     ·  

9Skoro se mi zdá, že nás apoštoly Bůh určil na poslední místo, jako vydané na smrt; stali jsme se divadlem světu, andělům i lidem. ·  
10My jsme blázni pro Krista, vy ovšem jste v Kristu rozumní; my jsme slabí, vy silní; vy slavní, my beze cti. ·  
11Až do této chvíle trpíme hladem a žízní a nemáme co na sebe, jsme biti, jsme bez domova, ·  
12s námahou pracujeme svýma rukama. Jsme-li tupeni, žehnáme, pronásledováni neklesáme, ·  13když nám zlořečí, odpovídáme laskavě. Až dosud jsme vyděděnci světa, na které se všechno svaluje. ·  
14Nepíši to proto, abych vás zahanbil, ale abych vás jako své milované děti napomenul. ·  
15I kdybyste měli tisíce vychovatelů v Kristu, otců mnoho nemáte, neboť v Kristu Ježíši jsem vás já přivedl k životu skrze evangelium.        

Pavel pocítil na sobě i na svých spolupracovnicích, kteří s ním šířili evangelium, že lidé i asi z této zprávy berou  a přijímají jen něco. Dokonce považuji apoštoly a jejich spolupracovníky za pomatence. Prostě oni pochopili Krista po svém a jsou si jisti, že tomu rozumí. Tak působí na lidi blahobyt. Takový je i dnešní svět. Jakoby už tehdy se šířilo evangelium prosperity.      Evangelium prosperity je falešné učení, které učí, že máme od Boha zaslíbený úspěch, zdraví a bohatství. Chudoba je vnímána jako prokletí, které má být překonáno vírou. Evangelisté prosperity učí, že Bůh v žádném případě křesťanům nezaslíbil chudobu, ale finanční prosperitu. Podle těchto evangelistů má na bohatství nárok úplně každý křesťan. Evangelisté prosperity také velmi častou kladou velký důraz na zázraky (uzdravení, vzkříšení z mrtvých…). Díky tomuto učení je člověk je vyvyšován do pozice boha!    A jak na tom byli apoštolové. Protože se nevyznačují bohatstvím, ztrácí se k nim úcta. Přitom oni také pracují, nežijí z almužen. Pavel píše, že s námahou pracují svýma rukama. A za to, že lidem přinášejí evangelium, radostnou zprávu, jsou i tupeni. Když se někomu něco nedaří a vede špatně, svedou to na ně.  Pavel tak nepíše proto, aby korintské zahanbil, ale  aby je napomenul. Přece on Pavel je přivedl ke Kristu, on jejich duchovní otec a má je rád. Proč na to vše zapomněli? 

   Para překladu:    

 Tak se mi zdá, že nám apoštolům vykázal Bůh to nejposlednější místo, jako odsouzencům na smrt. Stali jsme se podívanou pro svět, anděly i lidi. Prý nám náboženství popletlo hlavu, za to vy jste docela rozumní a vážení křesťané! Námi kdekdo pohrdá, vás každý uznává,my jsme slabí, vy siláci!Trpíme hladem a žízní, zimou a nemocemi, jsme štváni z místa na místo a svůj chléb musíme tvrdě vydělávat. Žehnáme těm, kdo nás proklínají, když nás šikanují, trpělivě to snášíme., pomlouvají nás, modlím se za ně. Nikde nemáme zastání, jsme stále jen vyděděnci. Ale to nepíši proto, že bych vám chtěl něco vyčítat. Vždyť vás má rád jako vlastní děti. Kazatelů a vychovatelů můžete mít celou řadu, ale vaším duchovním otcem jsme já., protože prvně jste slyšeli evangelium ode mně.     Dále cituji poslední verše této kapitoly:
  • 16Prosím vás: Jednejte podle mého příkladu!
  • 17Právě proto jsem k vám poslal Timotea, svého v Pánu milovaného a věrného syna. On vám připomene můj způsob jednání v Kristu, jak učím v každé církvi.
  • 18Někteří se začali povyšovat, protože prý už k vám nepřijdu;
  • 19ale přijdu k vám brzy, bude-li Pán chtít, a učiním si úsudek o těch domýšlivcích ne podle toho, co mluví, ale podle toho, co dokážou.
  • 20Království Boží nezáleží v slovech, nýbrž v moci.
  • 21Vyberte si: Mám na vás přijít s holí, nebo s láskou a mírností?
     Pavel vybízí k nesobecké oddanosti Kristu, neúnavné lásce a službě spoluvěřícím . A aby tohoto způsobu jednání snadněji dosáhli, posílá k nim Timotea, kterého má za svého syna. A Timoteus měl korintským připomenout Pavlu cestu ke Kristu, to co Pavel učí i v jiných sborech.  Pavel se také dozvěděl, že mnozí ti domýšlí křesťané považují poslání Timotea místo Pavlova osobního příchodu za projev Pavlovy bázně. Pavel tyhle názory se dozvěděl a proto se o tom předem zmiňuje. On dobře ví o lidech, kteří se pyšní křesťanstvím a  varuje před takovým jednáním. Počkejte až přijdu osobně , tak se pozná, kdo má duchovní moc. Možná až v rozčilení dodává, že záleží na vás.  Jestliže budete pokorní, přijde  s láskou  a v duchu mírnosti.  

 Krásně je to vyjádřeno v pafrázovaném překladu.     

   Proto vás nabádám, abyste žili podle mého příkladu. Z téhož důvodu k vám posílám svého milovaného a věrného spolupracovníka Timoteje. Vždyť víte. že ho mám  rád jak svého vlastního syna. Ten vám připomene mé křesťanské způsoby, jak jim také v každé církevní obci vyučuji. Někteří se začali povyšovat, jako bych už neměl do Korintu přijít. Velice se mýlí! Přijdu co nejdříve, jak mi jen Pán dovolí, a pak uvidí, zda je v jejich řeči Boží síla, nebo jen prázdné holedbání. Boží království přece nestojí na řečnickém umění, ale na síle Božího Ducha. Co mám tedy přibalit na cestu: hůl- nebo lásku a přívětivost?    

"Pavlovo trápení s korintskými" | Přihlásit/Vytvořit účet | 37 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

nevysvětlitelné schopnosti diskutéra Gregorios777 (Skóre: 1)
Vložil: LD (lubd@post.cz) v Neděle, 06. prosinec 2020 @ 07:20:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak zdá se, že z přílivu nových článku si už admin vybírá, co publikovat a co nikoliv - nevadí, dám to sem jako komentář:


Diskutér Gregorios777 tvrdí, že jsou mu Bohem propůjčeny schopnosti, které nelze racionálně vysvětlit a zároveň zpochybňuje validitu dřívějšího testu od Pozorovatelnika, ve kterém neuspěl. Předběžně souhlasil s tím, že podobný test si klidně rád zopakuje a věří, že uspěje. Nabízím se, že připravím test, který by byl dostatečně průkazný a zároveň kýmkoliv ověřitelný. Podvod by byl možný jedině v případě, že bychom se s Gregem předem domluvili a to je asi ta poslední věc na světě, o kterou bych usiloval :) Otázkou tedy je - nezalekne se Greg a půjde do toho?

Greg se vyslovil tak, že je přesvědčen, že je schopen detekovat duchovně závadný obsah nejenom z DVD nosičů s odbroušenou datovou vrstvou, ale i v případě, kdy je duchovně závadný obsah ukryt (či zašifrován), tak aby nebylo možné jej jednoduchým způsobem shlédnout.

Pokud tomu tak je, nabízím test Gregových propůjčených schopností za následujících podmínek:

K dispozici bude celkem 40 obrázků s neutrální tématikou. Tyto obrázky budou rozděleny do deseti skupin po čtyřech obrázcích. Vždy jeden ze čtyřech obrázků (v rámci skupiny) bude obsahovat stránku z démonické knihy "Harry Potter a kámen mudrců" a zbylé tři obrázky pak budou mít v sobě nevinný snímek kočky a psa. Duchovně závádný Harry Potter a stejně tak pejsek a kočička budou do testovacích obrázků vetknuty pomocí steganografie (můžete si představit jako takovou obdobu tajného písma, co se dodnes užívá při dětských dobrodružných hrách - na papír se napíše něco citrónovou šťávou a když se pak papír s tajným písmem podrží nad plamenem svíčky, text se objeví).

Soubor s testovacími obrázky bude veřejně přístupný a tak si jej bude moci kdokoliv stáhnout a uložit u sebe na počítači pro pozdější verifikaci. Poté, co Greg napíše do diskuze svoje tipy na to, ve kterých obrázcích je ukryt duchovně závadný obsah, zveřejním způsob, jakým bude možné zjistit, zda Greg uspěl, či nikoliv.

Pokud bude mít Greg 9 nebo 10 úspěšných odpovědí, je zjevné, že mu opravdu byly propůjčeny schopnosti o kterých hovoří. Při šesti až osmi správných odpovědích by bylo vhodné test zopakovat (s jinými obrázky pochopitelně), abychom vyloučili buď vliv náhody nebo naopak to, že se třeba Greg nesoustředil a proto nepodal očekávaný excelentní výkon. Při pěti a méně správných odpovědích se Gregovy propůjčené schopnosti neprokážou.

Zde je malá ukázka, jak by test vypadal v praxi:

https://uloz.to/file/bXhZ0NJYGaZW/gregotest-zip

Tak co Gregu, plácneme si?
Re: Pavlovo trápení s korintskými (Skóre: 1)
Vložil: Akuzativ v Neděle, 06. prosinec 2020 @ 15:14:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Frantisek100 trápíš se hříchy jiných. Máme upřít zrak na Pána Ježíše a v něm je pro tebe i pro mne síla, radost, pokoj a veškerá nadějeRe: Pavlovo trápení s Korintskými (Skóre: 1)
Vložil: Eleazar v Pondělí, 07. prosinec 2020 @ 18:04:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak působí na lidi blahobyt. Takový je i dnešní svět. Jakoby už tehdy se šířilo evangelium prosperity. Evangelium prosperity je falešné učení, které učí, že máme od Boha zaslíbený úspěch, zdraví a bohatství. Chudoba je vnímána jako prokletí, které má být překonáno vírou. Evangelisté prosperity učí, že Bůh v žádném případě křesťanům nezaslíbil chudobu, ale finanční prosperitu. Podle těchto evangelistů má na bohatství nárok úplně každý křesťan. Evangelisté prosperity také velmi častou kladou velký důraz na zázraky (uzdravení, vzkříšení z mrtvých…).

Frantisku100, snad se na mne nebudeš zlobit, ale připomenu, že nemáš zrovna rád lidi, co se mají lépe, než ostatní v jejich okolí (a to, i v případě, že se kvůli tomu nadřeli více, než lidé v jejich okolí). Jestli to není pravda, tak to sem prosím napiš, ať Ti to není připisováno neoprávněně.
Já také nemám rád lidi, co mají "lepší boty" než já. Když někoho takového vidím, tak rozhodně není mou první myšlenkou, že pracuje 10 hodin denně místo mých 8 a 1/2, 6 či 7 dní v týdnu místo mých 5 ti apod. A ono to tak leckdy ani není, ale někdy třeba je....Kdybych ho znal, že k tomu nepřišel bez vlastního přičinění, tak bych si ho naopak třeba i vážil (Však 1K 4,7 sám cituješ).
Víš, co já dělám? Normálně na přechodu pouštím auta, ať jedou; nespěchám. Ale když potkám BMW, Audi či nějakou podobnou značku, tak na své přednosti na přechodu trvám. :-P

Ale o mně jen naokraj.
Já chci jen reagovat na Tvé upozadění úspěchu, bohatství a zázraků. Představ si, že by Ti někdo kázal Evangelium a byl neustále ve finančních či jiných potížích. Bez práce, či jen občas s příležitostou prací, neustále v dluzích, prostě klasická socka, na které je na první pohled/setkání vidět, že nezvládá ani svůj život, natož cestu k věčnému životu. Jak bys od někoho takového Evangeluim bral? Neřekl by jsi si Ty sám, že když on sám káže takové perly, tak by to mělo být na jeho životě nějak patrné? A když už ne harmonicky srovnaným životem, tak aspoň něčím, co druzí nemají (říkejme tomu třeba zázrak). A tím, co on má a druzí nemají, opravdu nemyslím přehnané sebevědomí. Zejména sebevědomí spočívající v pozurážení ostatních, které ovšem nebrání z těchto ostatních jedním dechem tahat peníze či protislužby.

A přitom si sám odpovídáš v 1K 4,20
Království Boží nezáleží v slovech, nýbrž v moci.

I sám Ježíš mluví o tom, že za Ním šli lidé proto, že se najedli (J 6,26). A podobně o lidech, co vyhledávají zázraky pro zázraky (Mt 12,39).Úchyl LD (Skóre: 1)
Vložil: Neprihlaseny v Středa, 23. prosinec 2020 @ 14:04:02 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Úchyl s nickem LD mně všude na internetu uhání a vypisuje mi svoje vlhké sny a sebeprojekce. Je to multinick, na osacr má nick SH na zpovědnici Trumpetka, je to závistivá škaredá nula. Všude mu píšu, že o něj nemám zájem, ale on za mnou všude leze. Nezajímá mě. Nedám mu. Popisuje mi, že ho vzrušuje moje strniště a další věci, ale mě nesbalí. Je to blbý bobek, tady se naparuje, jak je chytrý.... Není, je to blbec, co se rád vykecává o hounu....Stránka vygenerována za: 0.38 sekundy