Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Zbyšek.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 4, článků celkem: 16667, komentáře < 7 dní: 246, komentářů celkem: 430647, adminů: 60, uživatelů: 5254  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 109 návštěvník(ů)
a 6 uživatel(ů) online:

JirkaB
cizinec
milan333
rosmano
oko
mikim

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
117059525
přístupů od 17. 10. 2001

Povzbuzení: JEDENÍ, PITÍ A DÝCHÁNÍ - JSME TO, CO JÍME
Vloženo Čtvrtek, 04. leden 2024 @ 10:39:44 CET Vložil: Tomas

Zamyšlení poslal Willy

Tento článek jsem napsal proto, že mi toto téma položil Pán Ježíš na srdce. Jde totiž o zanedbávané a přitom životně důležité téma, jemuž není ve sborech věnována patřičná pozornost, jakou si zaslouží a jak si v Písmu ukážeme.

Od počátku, od stvoření člověka byl jeho život otázkou jedení. Jak fyzicky tak duchovně.

Bůh řekl: Hle, dal jsem vám každou rostlinu mající semena na povrchu celé země a každý strom, na němž je ovoce mající semena. To budete mít za pokrm.
Hospodin Bůh dal ze země vyrůst veškerému stromoví žádoucímu na pohled a dobrému k jídlu, stromu života uprostřed zahrady...
 Gn 1:29, 2:9

Strom života nalezneme jak v první, tak v poslední kapitole Bible.

Uprostřed náměstí toho města, z obou stran řeky je strom života, nesoucí dvanáctero ovoce; každý měsíc vydává své ovoce a listí toho stromu slouží k léčení národů. Zj 22:2


Strom života v několika různých významech zmiňuje kniha Přísloví (3:18, 11:30, 13:12 a 15:4) a v knize Zjevení je kromě výše uvedeného 2. verše, 22. kapitoly ještě ve verších 14 a 19 a v 7. verši, 2. kapitoly.

Kdo má uši, slyš, co Duch praví sborům: Tomu, kdo vítězí, dám jíst ze stromu života, který je v Božím ráji.

„Blahoslavení ti, kdo si perou roucha, aby měli právo ke stromu života a aby branami vstoupili do města.“
...a kdo by ze slov svitku tohoto proroctví něco odejmul, tomu Bůh odejme jeho díl ze stromu života a ze svatého města, které byly popsány v tomto svitku.

Strom života je zobrazením Pána Ježíše Krista, který nám dává život, je naším životem (Ko 3:4) a Jehož můžeme a máme jíst, jak nám řekl v Janově evangeliu 6:57 - Jako Mne poslal živý Otec a Já žiji skrze Otce, tak i ten, kdo Mne jí, bude žít skrze Mne.

Víme také, že když byl Ježíš pokoušen ďáblem na poušti, prvním pokušením bylo, aby proměnil kámen v chléb. Ježíš mu odpověděl: „Je napsáno: ‚Člověk nebude živ jen chlebem, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.‘ “

V Janovi 6:56 Pán Ježíš říká Neboť Mé tělo je pravý pokrm a Má krev je pravý nápoj. Kdo jí Mé tělo a pije Mou krev, zůstává ve Mně a Já v něm. Tím tělem je Kristus jako Slovo, které se stalo tělem a jako chléb života, který sestoupil z nebe. Ten chléb a tu krev symbolizuje chléb a víno, které jíme a pijeme při Památce Večeře Páně u Pánova stolu. K pití máme také vodu života, tj. Ducha, který nám byl dán díky tomu, že byl Pán Ježíš oslaven, tzn. vzkříšen z mrtvých. Z tohoto Ducha jsme také všichni dostali napít, jak napsal Pavel Korintským (1K 12:13) Neboť v jednom Duchu jsme my všichni byli pokřtěni v jedno tělo, ať Židé nebo Řekové, ať otroci nebo svobodní, a všichni jsme z jednoho Ducha dostali napít.
To je naplněním Pánova slova z Janova evangelia 7:37-39 V poslední, velký den svátku Ježíš vstal a zvolal: „Žízní-li kdo, ať přijde ke Mně a pije. Kdo věří ve Mne, jak praví Písmo, řeky živé vody poplynou z jeho nitra!“ To řekl o Duchu, kterého měli přijmout ti, kteří v Něho uvěřili; dosud totiž Duch svatý nebyl dán, protože Ježíš ještě nebyl oslaven.

Tak to bychom měli jedení a pití a zbývá nám dýchání.
Dýchání je pro fyzický život nejdůležitější. A i dýchání má v duchovním životě ekvivalent - je to vzývání Pánova jména, jména Ježíš. Vzývání Hospodinova jména začalo s narozením Enóše - A Šétovi, také jemu se narodil syn. Dal mu jméno Enóš. Tehdy začalo vzývání Hospodinova jména. Gn 4:26

Vzývání jména Páně má ve trojici "jedení, pití a dýchání" výsadní postavení, protože může v jistých případech nahradit či zastoupit i ono jedení a pití, snad právě proto, že je důležitější. Jak píše Pavel Římanům (10:12-13).

Není rozdílu mezi Židem a Řekem: Vždyť nade všemi je týž Pán, štědrý ke všem, kdo Ho vzývají, neboť ‚každý, kdo by vzýval Pánovo jméno, bude zachráněn.‘

Tolik tedy stručně k tématu či uvedení do tématu jedení, pití a dýchání, k němuž můžete klást v případě zájmu otázky.

Kéž si uvědomíme a uvědomujeme důležitost tohoto tématu; takovou, jakou má nejen pro nás ale i pro našeho Pána Ježíše Krista. Amen.


"JEDENÍ, PITÍ A DÝCHÁNÍ - JSME TO, CO JÍME" | Přihlásit/Vytvořit účet | 2 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Pokrm Pána Ježíše (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Čtvrtek, 04. leden 2024 @ 11:35:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Na toto téma navazuje další - POKRM PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
----------------------------------------------------------------------

On jim však řekl: „Já mám jíst pokrm, který vy neznáte.“ Učedníci se mezi sebou ptali: „Nepřinesl mu někdo něco k jídlu?“ Ježíš jim řekl: „Můj pokrm je, abych činil vůli toho, který mne poslal, a dokonal Jeho dílo. Jan 4:32-34

Pokrmem Pána Ježíše bylo činit vůli Otce, který Jej poslal a dokonat Jeho dílo. Na kříži řekl: „Dokonáno jest.“

Učedníci v té době tento Ježíšův pokrm neznali, nebyli znovuzrození a nebyli pokřtěni v Duchu Svatém, tzn. zmocněni a pomazáni ke službě. Ale co potom?

Apoštol Pavel napsal Korintským: Když hlásám evangelium, není to má chlouba; je to pro mne nutnost, a běda mi, kdybych ho nehlásal.
To znamená, že hlásání evangelia, k němuž byl povolán, byla pro něho nutnost, řecky: leží na mně nutnost.
Ve Skutcích zaznamenal Lukáš Pavlovo slovo: „Avšak v žádném ohledu si necením své duše víc, než abych dokončil svůj běh a službu, kterou jsem přijal od Pána Ježíše: dosvědčovat evangelium o Boží milosti.“

Pavel zde sice nemluví o pokrmu, nicméně tak jako je nutný k životu pokrm, tak nutné a životně důležité bylo pro Pavla, aby činil Boží vůli, naplnil službu, kterou přijal od Toho, který jej poslal, a dokončil svůj běh.

Pro Pána Ježíše bylo činění Boží vůle také břemenem; břemenem, které máme nést spolu s Ním zapřaženi v Jeho jhu, jímž je Boží vůle - viz Mt 11:29-30.
Z toho vyplývá a v důsledku to znamená, že ten pokrm Pána Ježíše, který učedníci neznali, je pro dnešní učedníky určen k jedení také. Tož tak.Re: JEDENÍ, PITÍ A DÝCHÁNÍ - JSME TO, CO JÍME (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Sobota, 06. leden 2024 @ 18:15:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Willy podival jsi se někdy na svojr břicho do zrcadla? Pak jistě platí "Jste to co jíte" :).Stránka vygenerována za: 0.13 sekundy