Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Alexandra.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 2, článků celkem: 16652, komentáře < 7 dní: 248, komentářů celkem: 429631, adminů: 60, uživatelů: 5252  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 89 návštěvník(ů)
a 5 uživatel(ů) online:

ivanp
magdalena07
rosmano
cizinec
Dzehenuti

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
116515520
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: Co je potreba k pozehnani
Vloženo Čtvrtek, 21. březen 2024 @ 08:45:04 CET Vložil: Tomas

Žhavá témata poslal Nepřihlášený

Pokud máš problémy, pomůže Ti následující text. 

Pokud chceš vyřešit všechno a mít hodně požehnaní, 
přečti si Písmo od 1. Moj. až do Zjeveni desetkrát.Zdar!

   (Upravený přepis 5. Moj. 5 

I svolal Mojžíš všecken lid Izraelský / a řekl jim ;
     Slyš Izraeli ustanovení a soudy / kteréž já dnes mluvím v uši váše / naučte se jim / a v skutku jich ostříhejte. Pán náš nejvyšší učinil s námi smlouvu na Orébě : Ne s otci našimi učinil tu smlouvu / ale s námi, kteříž zde jsme nyní, my všickni živí. Tváří v tvář mluvil s vámi, na té hoře, z prostředku ohně, (Já jsem pak stál mezi Ním a mezi vámi, toho času/abych oznámil vám řeč Jeho : neb jste se báli ohně/ a nevstoupili jste na horu. ) řka ;     Já jsem Pán tvůj nejvyšší/kterýž jsem tě vyvedl z země Egyptské, z domu poroby těžké. Nebudeš míti model jiných přede Mnou.     Neučiníš sobě rytiny/ ani jakého podobenství , těch věcí kteréž jsou na nebi svrchu/ani těch kteréž na zemi dole ani těch kteréž jsou u vodách pod zemí. Nebudeš se jim klaněti/ani jich ctíti : nebo já jsem tvůj nejvyšší Pán, Silný, horlivý, navštěvující nepravost otcův , na synech/ do třetího i čtvrtého pokolení, těch kteříž nenávidí Mne: A činící milosrdenství, nad tisíci, těch kteříž Mne milují/a ostříhají přikázaní mých.     Nevezmeš jména Mého nadarmo : neboť nenechám bez pomsty toho/kdožby bral jméno Mé nadarmo.     Ostříhej dne Odpočinku / aby jej světil / jakož jsem přikázal tobě. Šest dní pracovati budeš/a dělati všeliké dílo své : Ale dne sedmého , odpočinutí jest Moje : nebudeš dělati žádného díla/ty i syn tvůj / i dcera tvá/ i služebník tvůj [otrok?] / i služebnice tvá/ vůl, i osel tvůj / i všeliké hovado tvé / i příchozí tvůj , kterýž jest v branách tvých : aby odpočinul služebník tvůj, a služebnice tvá/ jako i ty. A pamatůj, že jsi byl služebníkem, v zemi Egyptské/ a vyvedl jsem tě odtud, v ruce silné/ a v rameni vztaženém : protož přikázal jsem tobě / aby světil den Sváteční.     Cti otce svého i matku svou / jakož jsem přikázal tobě : aby se prodloužili dnové tvoji/ a aby dobře bylo tobě , na zemi , kterouž dám tobě.     Nezabiješ.     Nesesmilníš.     Nepokradeš.     Nepromluvíš proti bližnímu svému křivého svědectví.     Nepožádáš manželky bližního svého: aniž požádáš domu bližního svého/ pole jeho/neb služebníka jeho/ a neb služebnice jeho/ vola jeho/neb osla jeho/ a neb čehokoli z těch věcí, kteréž jsou bližního tvého.
     Ta slova mluvil Pán náš nejvyšší ke všemu shromáždění vašemu, na hoře, z prostřed ohně, oblaku a mrákoty/hlasem velikým/a nepřidal nic více: a napsal je na dvou dskách kamenných, kteréž mně dal. Vy pak když jste uslyšeli hlas z prostředku tmy / ( nebo hora ohněm hořela/ ) přistoupili jste ke mně, všickni vůdcové pokolení vašich, a Starší váši/ A řekli jste ; Ej ukázal nám Pán náš nejvyšší slávu svou / a velikost svou/a slyšeli jsme hlas Jeho z prostředku ohně : dnešního dne viděli jsme / že mluvil s člověkem/a on živ zůstal. Protož nyní proč máme zemříti? nebo sežralby nás oheň veliký tento : jestli více slyšeti budeme hlas Jeho, zemřemeť. Nebo co jest všeliké tělo/ aby slyše hlas Pána živého, mluvícího z prostředku ohně/jako my/mělo živo býti? Přistup ty /a slyš všecky věci /kteréž mluviti bude / potom ty mluviti budeš nám, cožbykoli řekl tobě/ a my slyšeti, i činiti budeme. Uslyšev pak Pán nejvyšší hlas řečí vašich, když jste mluvili ke mně/ řekl mi ; Slyšel jsem hlas řeči lidu tohoto / kterouž mluvili tobě/ cožkoli mluvili, dobřeť jsou mluvili : Ó kdyby bylo jejich srdce takové aby se báli Mne/ a ostříhali přikázaní Mých, povšeliký čas/aby jim dobře bylo/ i synům jejich navěky. Jdi, rci jim ; Navraťte se k stanům vašim. Ty pak stůj tuto při Mně / a oznámím tobě všecka přikázaní/ ustanovení, i soudy / kterýmž je učiti budeš , aby je činili/v zemi, kterouž já dávám jim aby jí dědičně vládli.
     Hleďtež tedy /abyšte činili, jakž vám přikázal: neuchylůjte se napravo/ ani nalevo : Po vší té cestě, kterouž vám přikázal Pán nejvyšší váš, choditi budete/ abyšte živi byli/ a dobře bylo vám / a abyšte prodloužili dnův v zemi, kterouž dědičně obdržíte.
"Co je potreba k pozehnani" | Přihlásit/Vytvořit účet | 0 komentáře
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Stránka vygenerována za: 0.18 sekundy