Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Ferdinand.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 7, článků celkem: 16674, komentáře < 7 dní: 371, komentářů celkem: 431181, adminů: 60, uživatelů: 5254  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 295 návštěvník(ů)
a 4 uživatel(ů) online:

Ivanp
Frantisek100
cizinec
brusle7

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
117234287
přístupů od 17. 10. 2001

Život víry: Watchman Nee - Fakt, víra a prožitek
Vloženo Sobota, 13. duben 2024 @ 09:36:03 CEST Vložil: Tomas

Kázání poslal gregorios777


Mnozí nevědí, co je Evangelium, co je milost a víra.

Proto uvádím výňatek z knihy Watchmana Nee: FAKT, VÍRA a PROŽITEK: str. 7-11

A to proto, aby to nezapadlo v komentářích, kde se již vyskytuje.

Cituji:

"V dnešní době milosti se všechno děje milostí (Ef 2,8). To, že se vše děje milostí znamená, že všechno činí Bůh. Člověk nemusí dělat nic proto, aby byl spasen, protože "tomu kdo pracuje se mzda nedává z milosti, nýbrž z povinnosti" (Ř 4,4). Jelikož Bůh jedná s člověkem podle milosti, vznikají určitá fakta.

FAKT

Bůh vykonal pro člověka vše, co bylo potřeba. Jelikož vše bylo vykonáno, existují určitá "fakta", člověk nemusí konat to, co již bylo vykonáno. Všechny Boží skutky jsou dokonalé.

Boží milost je však spravedlivá milost. Proto je s těmito "fakty" spojena nutnost spolupráce člověka. Jaká je to spolupráce? Nejedná se o to, aby člověk doplnil něco k tomu, co již Bůh dokonal. ale aby UZNAL, že to, co Bůh vykonal, je skutečné. To je víra.


VÍRA

Víra je uznání, že to, co Bůh řekl a vykonal, je pravda. Víra je přijetí fakt, tedy jejich uznání za fakta.

Víra je "výběr hotovosti" ve smyslu výběru peněz v bance na šek. To, že banka má peníze je fakt. To, že vy vybíráte hotovost na šek, znamená, že uznáváte fakt, že banka má částku udanou na šeku. K tomu, abyste si vybrali hotovost je zapotřebí víry. Kdo má víru, může si vybrat hotovost a peníze použít a peníze utratit, to je prožitek.


PROŽITEK

Prožít Boží milost znamená hlásit se vírou k faktům, která Bůh pro člověka vykonal. Tato fakta vykonal Bůh. To, co potřebuje člověk je víra. Fakta náleží Bohu a prožitek náleží člověku. Vírou se tedy Boží fakta stávají lidským prožitkem. To, co nám ukazuje Bible, je tedy "fakt, víra a prožitek".

(Poznámka Gregorios - vždyť na stejném principu stojí i naše základní víra. Kristus Obětí své krve dokonal naše vykoupení a odpuštění hříchů. To je FAKT. My jsme UVĚŘILI tomuto FAKTU a pak jsme to na tom základě také PROŽILI, OKUSILI. Ale dalších faktů, která Kristus učinil zmíněných v NZ je více).


SHRNUTÍ


Víme, že Pán Ježíš je Slovo, které se stalo tělem. Je dovršením všech božských ctností a velkým souhrnem všech dokonalostí. Jeho žití je žitím Boha, protože Pán Ježíš je sám Bůh. Kristus dokonal spásu na kříži. Všechny, kteří upřímně přijímají Pána Ježíše jako Pána a Spasitele, Bůh přijímá v okamžiku, kdy uvěřili, jako přijal Pána Ježíše. V té chvíli přecházejí všechny božské ctnosti a činy Pána Ježíše na věřící. Z Božího pohledu a před Bohem jsou tímtéž, čím je Pán Ježíš. Bůh pohlíží na každého křesťana tak, jako pohlíží na Krista. Křesťané mají veškeré Kristovo dílo a skutky skrze své sjednocení s Kristem. Toto je "fakt", jímž křesťané byli obdařeni Bohem. Tento fakt vykonal za křesťany Kristus. Tímto faktem je, že skrze sjednocení s Pánem Ježíšem nyní vše, co náleží Kristu, náleží i Jeho věřícím. Toto je fakt, který vykonal pouze Bůh, Věřící sami se na tomto činu nijak nepodílejí."


Nyní následuje zkrácená verze a volný překlad další části:

Žd 9,15-17 je dílo Kristovo přirovnáno k závěti. Závěť je zaslíbení dědictví, těm, co závěť přijmou. Pán Ježíš zemřel a proto vše, co je v závěti zaslíbeno, okamžitě přechází na naše jméno.

Plná citace: "Tento "fakt" neznamená nic jiného, než milost, kterou nám dal Bůh a kterou za nás vykonal skrze Pána Ježíše. Tato milost nám byla dána skrze naše sjednocení s Božím Synem.... Mnozí věřící jsou fakticky velmi bohatí, protože jim patří vše, co je Boží. V prožitku jsou však těmi nejchudšími, protože své bohatství prakticky nepoužívají a nevychutnávají." 

Pak Nee uvádí příklad staršího syna v Lk 15. Všechno bylo jeho, ale neokusil nikdy ani kůzle...

Plná citace:"V dnešní době mají věřící sklon k extrémům. Někteří (vlastně většina) neznají bohatství, které mají v Pánu Ježíši.  Nevědí, že všechno, co Pán Ježíš vykonal, je již jejich. Plánují a vypočítávají, jak si zajistit milost. Snaží se vyprodukovat všemožnou spravedlnost vlastními silami, aby vyhověli Božímu požadavku a uspokojili sklon ve svém novém životě. Jiní (a není jich málo) se domnívají, že Boží milost chápou velmi dobře. Myslí si, že už je Pán Ježíš vyvýšil do nedostižného postavení. Jsou již spokojeni a nesnaží se milost, kterou přijali od Pána Ježíše, prožívat v praxi. Obě dvě skupiny se mýlí. Ti, kteří se zabývají prožitkem a zapomínají na fakta, jsou spoutáni zákonem. Ti, kteří se věnují faktům a přehlížejí prožitek, omlouvají své neřesti milostí. Na jedné straně by měl křesťan skrze Písmo chápat své vznešené postavení v Pánu Ježíši. na druhé straně by měl v Božím světle zkoumat, zda jeho chování odpovídá milosti jeho povolání.

Bůh nás postavil do nejvznešenějšího postavení. Skrze sjednocení s Pánem Ježíšem jsou všechny Pánovy činy a vítězství naše. Takové je naše faktické postavení. Otázka nyní je, jak můžeme prožívat všechny činy a vítězství Pána Ježíše. Od faktu k prožitku, tedy k tomu, aby se fakt mohl stát prožitkem, aby se Boží čin mohl stát praxí člověka, je zapotřebí kroku víry.

Tento krok víry není ničím jiným, než "užitím" neboli "správou" dědictví. Pán nám zanechal závěť, zemřel a závěť nabyla platnosti. Neměli bychom dále zachovávat lhostejný nebo nezúčastněný postoj. Měli bychom se "ujmout" dědictví, které jsme přijali, abychom mohli vychutnávat či prožívat požehnání z dědictví. Jsme již Božími dětmi. Vše, co má Bůh, je již naše (1Kor 3,21-23) ..... Pokud člověk nevěří, že nějaké dědictví existuje, nebude se samozřejmě ujímat jeho správy. Zaprvé tedy musíme uznat, že Bůh skutečně učinil Pána Ježíše naší "moudrostí..., spravedlností, posvěcením i vykoupením" (1Kor 1,30), že veškeré Pánovy činy a vítězství jsou našimi činy a vítězstvími. Nemáme-li tuto víru, nejenže nikdy nemůžeme očekávat žádné duchovní prožitky, ale navíc hřešíme proti Bohu a pochybujeme o Jeho díle! Zadruhé lidé ve světě spravují dědictví fyzickou silou. Správa našeho duchovního dědictví ovšem spočívá v použití duchovní síly, jíž je víra... 

... Z toho vyplývá tajemství zhmotnění Kristovy dokonalosti. Bůh nám již dal to, čím Kristus "je", co Kristus "má" a co Kristus "učinil" - to vše je již naše. Na nás je, abychom vše, čím Kristus je, co má a co učinil, prožili... Bůh dal, my věříme a přijímáme. Toto je fakt, víra a prožitek." 
"Watchman Nee - Fakt, víra a prožitek" | Přihlásit/Vytvořit účet | 37 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Watchman Nee - Fakt, víra a prožitek (Skóre: 1)
Vložil: oko v Sobota, 13. duben 2024 @ 11:28:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."To, že se vše děje milostí znamená, že všechno činí Bůh. Člověk nemusí dělat nic proto, aby byl spasen..."...


Tohle jsou ale naprosto zavádějící výroky!

Člověk nemusí udělat naprosto nic, aby byl zavržen.


Aby byl člověk spasen, má žít ve spolupráci s Bohem. K takovému životu byl stvořen. 

 - konat Boží vůli. Konat skutky, které pro každého z nás speciálně nebeský Otec připravil.

Můžeš - li vykonat dobro a neuděláš to - máš hřích! 

Člověku nejde nedělat nic - to by se minul povoláním, to by žil nadarmo.

Je samozřejmé, že spasení je natolik cenné, že nemůže být člověku dáno jinak, než právě jenom darem. Nemáme nic, čím bychom si cosi tak vzácného mohli zasloužit.

Přesto - dveře spasení nám otevřel Pán Ježíš - ale my sami svým rozhodnutím, svojí vírou potvrzovanou skutky do těchto dveří svým životem vcházíme. Nebo nevcházíme - to už je rozhodnutí na každém člověku individuálně...."Toto je fakt, víra a prožitek..."...


Prožitek ale není cílem víry.
Cílem víry je spasení duší. - Té svojí nesmrtelné lidské duše i duší všech mně blízkých.  

Setkání s Bohem může být doprovázené prožitkem - a také často bývá (na posilnění vztahu - živí vztah k Bohu, zvláště v počátcích duchovního probuzení), ale prožitek se také může nedostavit a přesto bude vše u člověka v pořádku.

Re: Watchman Nee - Fakt, víra a prožitek (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Sobota, 13. duben 2024 @ 23:58:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
OKOAby byl člověk spasen, má žít ve spolupráci s Bohem. K takovému životu byl stvořen.

 - konat Boží vůli. Konat skutky, které pro každého z nás speciálně nebeský Otec připravil.Takže opět typické katolické zákonictví. Zákon jako řemen. Budeš-li plnit Zákon (tedy skutky) budeš spasen.

Úplné míjení se s Evangeliem a s milostí.

Protože: Ga 2,16:  Vědouce, že nebývá člověk ospravedlněn z skutků Zákona, ale skrze víru v Jezukrista, i my v Krista uvěřili jsme, abychom ospravedlněni byli z víry Kristovy, a ne z skutků Zákona, protože nebude ospravedlněn z skutků Zákona žádný člověk.


Oko, ty to nechápeš, že se s tou naší smradlavou spravedlností nemůžeme Bohu zalíbit, natož být ospravedlněni? 

Ga 2, 21  Nepohrdámť tou milostí Boží. Nebo jestližeť jest z Zákona spravedlnost, tedy Kristus nadarmo umřel.


Pro vás zákoníky umřel Kristus nadarmo. Vy ho nepotřebujete. Nemáte ani tušení, co je to milost.

Ale díky Bohu, že zjevujete tu svoji prokletou "víru". Dvojí Pavlovo prokletí (anathéma) se vztahuje na všechny ty, co si myslí, že jsou (budou) spaseni ze skutků (Ga 1, 8-9).


Skutečná spása záleží od začátku do konce na VÍŘE v Kristovo dílo na kříži, ve vzkříšení a nanebevstoupení a na jejím zachování až do konce. 


1 Timoteovi 6:12  Bojuj ten dobrý boj víry, dosáhni věčného života, k němuž i povolán jsi, a vyznals dobré vyznání před mnohými svědky.


2 Timoteovi 4:7  Boj výborný bojoval jsem, běh jsem dokonal, víru jsem zachoval.

Fil 3,8-9: abych Krista získal,
9  A v něm nalezen byl nemající své spravedlnosti, kteráž jest z Zákona, ale tu, kteráž jest z víry Kristovy, spravedlnost, kterážto jest z Boha a u víře záleží,


Spaseni jsme z víry v Krista a nikoliv z víry v sebe. Často zde uvádíš špatně aplikovaný verš o pyšném zákoníkovi a pokorném publikánovi.

Uvědom si, že ti pyšní jsou ti, co si myslí, že jejich skutky jsou dost dobré pro spásu a pokorní jsou ti, kteří vědí, že to sami nemohou nikdy dokázat a proto jen doufají v Boží milost. A to lze jen vírou. 


Ani my, co žijeme vírou, pravou vírou, která s sebou nese i skutky víry (což pravá víra vždy nese - Jak 2,14.20.26), ani my nemůžeme být spaseni skrze skutky, protože se v mnohém vědomě či nevědomě proviňujeme!!! (Jak 3,2).
Jakub mluví o nepravé víře, která nenese s sebou pravé skutky. Mluví o "víře" náboženského člověka, o víře, která nepracuje skrze Lásku Boží a tak např. nechává chudáka na holičkách. 

Proto je pro všechny platná pouze VÍRA v Krista a Jeho dílo. 

Jí jsme Ducha přijali a jí také Ducha udržujeme až do konce. Skutky jsou vedlejším produktem víry, ale jimi NEJSME a ani NEMŮŽEME být ospravedlněni. Protože i kdybychom učinili tak jako Pán všechny pro nás připravené skutky (což je nemožné), učinili bychom pouze to, co jsme byli povinni učinit. Pořád bychom byli jen neužitečnými otroky. Ale toho ani my, co žijeme ze skutečné víry, nejsme schopni dostát. 


Ga 2:  Toto bych jen rád chtěl zvěděti od vás, z skutků-li Zákona Ducha svatého jste přijali, čili z slyšení víry?
3  Tak nemoudří jste? Počavše Duchem, již nyní tělem konáte?


Ano je jedna možnost, jak být spasen skrze skutky, skrze svůj život, skrze sebe. Tak, že bychom jako Pán Ježíš vždy slovem, skutkem a myšlenkou konali Boží vůli a tak nikdy nezhřešili...

 

]


Re: Watchman Nee - Fakt, víra a prožitek (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 14. duben 2024 @ 09:54:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Cílem víry je spasení duší.

Člověk byl stvořen k životu ve spolupráci s Bohem a - (toto se týká křesťanů)  k životu ve společenství církve

Nebeský Otec každému člověku připravil originální scénář událostí v našich životech - abychom skrze skutky, které pro nás On připravil, zareagovali na tyto události správně a skrze tyto naše skutky tak dozráli vírou ke křesťanské dokonalosti.
Jako ten Abrahám, který svoji víru dovedl k dokonalosti skrze svoje skutky (Jk 2,22).

Toto není o žádném zákonictví, ale o reálném životě každého z nás!
Žádný zákon ti přece nediktuje činy, které vykonáš vůči druhému z lásky, nezištně a třeba i zcela proti zdravému rozumu...."Úplné míjení se s Evangeliem a s milostí."...

Víš, evangelium ti nestačí jenom číst a znát - třeba Boží milosti už i na to, aby jsi vůbec evangeliu správně porozuměl.
Proto Kristus apoštolům musel "otevírat Písma!"
Oni ty texty sice znali dobře, ale jejich smysl jim zůstával skryt.


(L 24,44 ...)
Řekl jim: „To jsou ta má slova, která jsem k vám mluvil, když jsem byl ještě s vámi, že se musí naplnit všechno, co je o mně napsáno v Mojžíšově zákoně, v prorocích a Žalmech.“  Potom otevřel jejich mysl, aby rozuměli Písmu, ....


V tomto směru sdílíš s Cizincem společnou herezi - domníváte se, že Písmo stačí jenom číst a hned mu i porozumíš správně.
Ale to vězíte oba dva ve společném omylu ....

Všichni bez výjimky potřebujeme Boží milost, abychom správně porozuměli tomu, co je v Písmu napsáno...."Ani my, co žijeme vírou, pravou vírou, která s sebou nese i skutky víry (což pravá víra vždy nese - Jak 2,14.20.26), ani my nemůžeme být spaseni skrze skutky, protože se v mnohém vědomě či nevědomě proviňujeme!!! (Jak 3,2)."...


A jak víš, že víra, kterou ty, Gregu,  žiješ, je ta pravá víra?

Já netvrdil, že jsme spaseni skrze skutky, ale že bez správných skutků nemůže víra růst - a jestliže víra neroste - upadá.

A bez víry se nelze líbit Pánu ...


Spasení je vždycky jen z Boží milosti. I kdyby člověk za celý život nezhřešil a jenom konal Boží vůli - i tak stejně potřebuje Kristovu oběť, která jediná otevřela lidem cestu k Bohu do nebe. Protože i takový by byl pořád jen v situaci neužitečného služebníka (L 17,10).

]


Re: Watchman Nee - Fakt, víra a prožitek (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 14. duben 2024 @ 12:03:59 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

V tomto směru sdílíš s Cizincem společnou herezi - domníváte se, že Písmo stačí jenom číst a hned mu i porozumíš správně.


  Stando, vím, že jsi psal, že když lžeš a pomlouváš lidi, máš svědomí naprosto klidné. Přesto pro tebe a pro ostatní: Že se nestydíš takhle pomlouvat lidi v diskuzi.

  Toník


]


Re: Watchman Nee - Fakt, víra a prožitek (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 15. duben 2024 @ 09:52:19 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Toníku, nemohu za to, že si nepamatuješ věci, které jsi kdysi plácnul. Ale můžeš si je pořád zpětně najít ve svých komentářích.

(Že ty prý rozumíš Písmu právě tak, jak je napsáno.  Já ti tehdy oponoval, že ke správnému porozumění jednotlivým místům Písma je zapotřebí učitelská úloha církve - výklady smyslu.).


]


Re: Watchman Nee - Fakt, víra a prožitek (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Pondělí, 15. duben 2024 @ 18:31:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

Toníku, nemohu za to, že si nepamatuješ věci, které jsi kdysi plácnul. 

  To je zajímavé, že když jsi upozorněn na tvé lži a pomluvy, tak ještě přitvrdíš a vymyslíš další lež. To už jsem s tebou zažil [granosalis.cz] - ještě přidáváš, lžeš pak tučně, nebo tučně a podtrženě, ... Snad abys ukázal, co je v tobě.

  Jsem zvědav jak tentokrát, jestli budeš lhát dál abys ukázal, co je v tobě, nebo jestli se "chytneš za nos".

  Toník

  


]


Re: Watchman Nee - Fakt, víra a prožitek (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 16. duben 2024 @ 10:07:33 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
V článku "Rozumět textům Písma tak, jak jsou napsány ..." z r.2016 popisuji onu problematiku:

..."
Bez předávané tradice církve bychom toto ovšem už dávno nevěděli a rozuměli bychom textům právě jen tak, jak jsou napsány – ovšem v kontextu novodobého myšlení a bez znalosti dávných souvislostí bychom těmto textům pochopitelně nutně rozuměli už naprosto chybně.
"...
Napsal Cizinec v r. 2016:
"
Pokud člověk patří do Božího lidu a žije to, co popisuje písmo, věří písmu, poslouchá ho, nepotřebuje si písmo vykládat. Když člověk něco žije, ví, co žije. Rozumí také lidem, kteří žijí totéž.
.....

4. Potřebu vykládat mají ti, kdo písmo nežijí, neví z vlastní zkušenosti, o čem písmo je.
"
Toníku, nemohu za to, že si nepamatuješ věci, které jsi kdysi plácnul. 

  To je zajímavé, že když jsi upozorněn na tvé lži a pomluvy, tak ještě přitvrdíš a vymyslíš další lež.  

- Tedy jsem tě nyní ocitoval přímo doslova a každý si to může ověřit, kdo z nás tady lže.


]


Re: Watchman Nee - Fakt, víra a prožitek (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Úterý, 16. duben 2024 @ 11:10:50 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Tak, Stando. Tos tedy překvapil, že jsi místo dalšího lhaní a pomlouvání našel, co jsem já skutečně psal. Psal jsem to tu totiž mnohokrát, že Písmo člověk pochopí nejlépe tak, že ho žije, že se mu to slovo stane v životě. 

  A když jsi ty psal, že písmu nerozumíš a nemůžeš ani rozumět, napsal jsem ti k tomu dokonce i článek se svou zkušeností, "Je možné rozumět písmu?", http://www.cizinec.com/post/2012/09/09/je-mozne-rozumet-pismu.aspx. (Na který nejde dát odkaz, protože odkaz na GS nesmí obsahovat ani slovo rozum, ani slovo svoboda ;-)


  To jsem nečekal, že si najdeš, co jsem psal.

  Toník


]


Re: Watchman Nee - Fakt, víra a prožitek (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 17. duben 2024 @ 13:26:51 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já si to pamatuji, co jsi tehdy psal a každý soudný člověk z toho vidí, že já o tobě v ničem nelhal

Že ty jsi tvrdil, že čteš Písmo jak je napsáno a žádné výklady od církve k tomu prý nepotřebuješ.


]


Re: Watchman Nee - Fakt, víra a prožitek (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 18. duben 2024 @ 06:52:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Jeje, Stando, to je mi jasné, že jsi o mne nelhal!

  Ty lži ve stylu "V tomto směru sdílíš s Cizincem společnou herezi - domníváte se, že Písmo stačí jenom číst a hned mu i porozumíš správně." napsané v příspěvku nadepsaném "Vložil: oko v Neděle, 14. duben 2024 @ 09:54:28 CEST" [granosalis.cz] psal úplně jiný STanda lhář, co má svědomí naprosto klidné, když takhle lže a pomlouvá.

  To jsi určitě nebyl ty. 

  S tebou se bavím radši, protože ty nikdy nelžeš. A jsem zvědav, jak rychle se zase vrátí ten druhý Standa, co místo diskuze lže a pomlouvá lidi. Obvykle to netrvá více jak pár příspěvků.

  

  Toník

  ]


Re: Watchman Nee - Fakt, víra a prožitek (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Neděle, 14. duben 2024 @ 12:44:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
OKO  - Mě trvalo 30 let, než jsem trochu porozuměl Písmu. Za dalších 10 let mu rozumím o trochu více. 


]


Re: Watchman Nee - Fakt, víra a prožitek (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 15. duben 2024 @ 09:54:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nezlob se na mě , Gregu, ale nemyslím si, že Písmu nějak obzvláště dobře rozumíš. Zatím ani zdaleka ne.


]


Re: Watchman Nee - Fakt, víra a prožitek (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pondělí, 15. duben 2024 @ 10:32:57 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
OKO


nemyslím si, že Písmu nějak obzvláště dobře rozumíš.


Je úplně jedno, co ty si myslíš. 

Zvláště když nedokážeš porozumět ani polopaticky napsanému textu NZ, a vykládáš si ho v naprosto opačném smyslu, protože ti nesedí s katolickou humanisticko-populistickou teologií, která se chce zalíbit masám nevzdělaných či negramotných lidí z třetích zemí. 
]


Re: Watchman Nee - Fakt, víra a prožitek (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pondělí, 15. duben 2024 @ 07:20:27 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
OKO
]


Re: Watchman Nee - Fakt, víra a prožitek (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 15. duben 2024 @ 12:45:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Spasení je vždycky jen z Boží milosti. I kdyby člověk za celý život nezhřešil a jenom konal Boží vůli - i tak stejně potřebuje Kristovu oběť, která jediná otevřela lidem cestu k Bohu do nebe. Protože i takový by byl pořád jen v situaci neužitečného služebníka (L 17,10)."...


Toto není žádný omyl.
Kristova oběť nám otevřela nebe (on je dveře do nebe) - na každém člověku je, aby žil podle Boží vůle (jak si Bůh přeje) a tak se po smrti do nebe dostal (... a stal se všem, kdo ho poslouchají, původcem věčné záchrany - Žd 5,9 ...).

V době Starého zákona bylo nebe od lidí prázdné. Duše zemřelých (včetně Abraháma, soudců,  proroků...) dlely na "místě mrtvých"  ("vězení" - 1 Pt 3,19) a tam čekaly na Vykupitele.


]


Re: Watchman Nee - Fakt, víra a prožitek (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Neděle, 14. duben 2024 @ 12:57:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Samozvaný apoštol Pavel neurčuje kdo a jak bude spasen. To určuje pouze Bůh anebo Pán Ježíš a ti potvrzují spasení na základě skutků milosrdenství i skutků zákona Desatera. Pokud ap. Pavel na toto téma napsal úplný opak pak si vymýšlí a neměli bychom jeho lež přijímat.


]


Re: Watchman Nee - Fakt, víra a prožitek (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Neděle, 14. duben 2024 @ 14:38:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
MIKIM  - Co na to říci? To se snad ani nedá...


]


Re: Watchman Nee - Fakt, víra a prožitek (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Neděle, 14. duben 2024 @ 08:13:04 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
OKO


Prožitek ale není cílem víry.Cílem víry je POZNAT Krista, Jeho nepopsatelnou duchovní krásu, předivnost, lásku a další ovoce Ducha.

A to je ten nejkrásnější prožitek, který existuje.

Fil 3,7:  Ale to, což mi bylo jako zisk, položil jsem sobě pro Krista za škodu.
8  Nýbrž i všecky věci pokládám škodou býti pro vyvýšenost známosti Krista Ježíše Pána mého, pro nějž jsem to všecko ztratil, a mám to jako za smetí, jedné abych Krista získal,
9  A v něm nalezen byl nemající své spravedlnosti, kteráž jest z Zákona, ale tu, kteráž jest z víry Kristovy, spravedlnost, kterážto jest z Boha a u víře záleží,
10  Abych tak poznal jej, a divnou moc vzkříšení jeho, a společnost utrpení jeho, připodobňuje se k smrti jeho,

]


Re: Watchman Nee - Fakt, víra a prožitek (Skóre: 1)
Vložil: mikim v Sobota, 13. duben 2024 @ 20:25:46 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Watchmsn Nee - toho fakt nee. 
Jeho knihy vzít hodit je na hromadu spolu s jinými podobnými autory a zapálit ať shoří na věky věků :) a očistit tak biblickou pravdu od lidských výmyslů a bajek.Re: Watchman Nee - Fakt, víra a prožitek (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Sobota, 13. duben 2024 @ 23:58:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
MIKIM


Toto mi nestojí ani za komentář...


]


Re: Watchman Nee - Fakt, víra a prožitek (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Neděle, 14. duben 2024 @ 08:57:00 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/

Víra je uznání, že to, co Bůh řekl a vykonal, je pravda. Víra je přijetí fakt, tedy jejich uznání za fakta.

  Ahoj Gregu.

  Píšeš jen teoreticky, nebo prakticky, z tvého života? 

  Tohle je pro tebe víra? "uznání za fakta"?

  A tu víru děláš ty, jako že ty uznáš za fakta něco, co Bůh řekl a vykonal, tak to je víra?

  ToníkRe: Watchman Nee - Fakt, víra a prožitek (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Neděle, 14. duben 2024 @ 09:17:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
CIZINEC


Píšeš jen teoreticky, nebo prakticky, z tvého života? 


Vždy jsem praktik, ne pouze teoretik. Samozřejmě, že píši ze zkušenosti.Tohle je pro tebe víra? "uznání za fakta"?


Víra je víra v NZ popsané dílo Krista. Všechno ostatní je jen jakási náboženská "víra."

Musím vědět, čemu vlastně věřím a ne jen, že věřím V NĚCO... Ani nevím v co. Že "něco" je, ale nevím přesně co.


A tu víru děláš ty, jako že ty uznáš za fakta něco, co Bůh řekl a vykonal, tak to je víra?


To nikoliv, to nedělám já. Pokud jsme uvěřili správně, pak i naše víra je od Boha jako dar. Bůh si nás vyvolil a pak našel a povolal. 

A i vše, co pak následuje dále je Boží práce s námi - milost. On je Původce i Dokonavatel naší víry.

Kde Bůh nic nedělá, ani my nic neuděláme. Bez Něj nemůžeme učinit nic (Jan 15).

]


Re: Watchman Nee - Fakt, víra a prožitek (Skóre: 1)
Vložil: oko v Neděle, 14. duben 2024 @ 10:33:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Kde Bůh nic nedělá, ani my nic neuděláme...".
Tato první věta je protimluv:
Bůh totiž koná pořád - v životě úplně každého člověka.

To jenom člověk dokáže nedělat nic, nebo konat špatně.


(J 5,17 )
Ježíš jim však odpověděl: „Můj Otec až dosud pracuje, i já pracuji.
... "Bez Něj nemůžeme učinit nic ..."...

Tato druhá věta je zase řečena zkratkovitě, nepřesněBez Bohaj nemůžeme učinit nic dobrého

Bez Boha ale lidé dokázali učinit nikoli "nic", ale i věci přímo strašlivé.


]


Re: Watchman Nee - Fakt, víra a prožitek (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pondělí, 15. duben 2024 @ 06:48:01 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
OKO


Bůh totiž koná pořád - v životě úplně každého člověka.


Bez Boha nemůžeme učinit nic dobrého

65  I pravil: Protož jsem vám řekl, že žádný nemůže přijíti ke mně, leč by dáno bylo od Otce mého.


Zde vidíme, že v životech těch tzv. "učedníků", kteří odešli od Ježíše, nic dobrého Bůh neudělal. Prostě nebyli vyvoleni.

Ale přesto v jejich životech Bůh konal pořád, jako v životě každého člověka...

]


Re: Watchman Nee - Fakt, víra a prožitek (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 15. duben 2024 @ 09:49:06 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."Zde vidíme, že v životech těch tzv. "učedníků", kteří odešli od Ježíše, nic dobrého Bůh neudělal. Prostě nebyli vyvoleni."...


Gregory, vyjadřuješ se nesprávně.
(A mě to pak vytáčí. :-)
Takto to totiž vypadá, jako by si  Bůh si podle své nálady někoho "vyvolí" (a ten je pak spasen a nemusí pro to vůbec nic udělat), zatímco jiného člověka Bůh zcela opomine a nevyvolí si ho. 

Ale tak tomu přece vůbec není!

Pozvání ke společnému životu s Bohem dostává úplně každý člověk. 

Každý z nás byl  povolán (a stále je povoláván) ke společnému životu s Bohem. 

V tom slovu "vyvoleni" je už implicitně ukryta i kladná lidská odpověď Bohu na toto jeho pozvání - přijetí tohoto pozvání člověkem. 
A v tomto se už jednotliví lidé od sebe liší - jeden už přijal, jiný nepřijal ....


(Mt 22,14)
Neboť mnoho je povolaných, ale málo vyvolených.


Bůh samozřejmě zná i hlubiny každého lidského srdce a ví tedy už dopředu, jak se který člověk rozhodne. Proto třeba upřednostnil Jakuba před Ezauem a určil každému odlišné scénáře jejich životů. Ovšem z pohledu člověka každý bude Bohem posuzován právě podle toho, jak odpověděl na Boží povolání ke společnému životu. Nikoli podle toho, jak mu Bůh snad dopředu nějak určil kdo bude spasen a kdo nikoli, ale jakým způsobem on odpověděl na Boží pozvání. Zda tedy nedělal nic, nebo zda s hořícím srdcem pracoval na Božím díle spásy.]


Re: Watchman Nee - Fakt, víra a prožitek (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pondělí, 15. duben 2024 @ 10:29:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
OKO


Pozvání ke společnému životu s Bohem dostává úplně každý člověk. 

Každý z nás byl  povolán (a stále je povoláván) ke společnému životu s Bohem. 


Kecy. Humanistické duševní průjmy.

Je jasně psáno, že: 

Jan 3:27  Odpověděl Jan a řekl: Nemůžť člověk vzíti ničehož, leč by jemu dáno bylo s nebe.


Jan 6,44  Však žádný nemůž přijíti ke mně, jediné leč Otec můj, kterýž mne poslal, přitrhl by jej; a jáť jej vzkřísím v den nejposlednější.

Ř 9,11  Nebo ještě před narozením obou těch synů, a prve nežli co dobrého nebo zlého učinili, aby uložení Boží, kteréžto jest podle vyvolení, a tak ne z skutků, ale z toho, jenž povolává, pevné bylo,

Ř 9,15  Nebo Mojžíšovi dí: Smiluji se nad tím, komuž milost učiním, a slituji se nad tím, nad kýmž se slituji.
16  A tak tedy neníť vyvolování na tom, jenž chce, ani na tom, jenž běží, ale na Bohu, jenž se smilovává.


Dokážeš porozumět psanému textu? Zdá se, že nikoliv...


]


Re: Watchman Nee - Fakt, víra a prožitek (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 15. duben 2024 @ 12:53:39 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Proč ty používáš přežité archaické překlady, Gregu?

Cožpak ty doma snad mluvíš takto?

Pak se nediv, že máš problémy porozumět smyslu textů!

Pak věříš v pokřivenou podobu jakéhosi "boha", který si podle své nálady a libovůle už dopředu vybírá lidi, kteří u něho budou mít protekci a naopak jiné lidi už dopředu prý odsuzuje k věčnému zavržení!Tebe v nebi nechci! To ti říkám dopředu, než jsi se narodil!  - Říká Gregův bůh.

Tak takového boha já opravdu nechci!


Můj Bůh je dokonale spravedlivý a měří všem lidem bez rozdílu stejně.

Můj Bůh chce, aby byli všichni lidé spaseni. A učinil pro to už všechno potřebné.

Jen sami lidi si to mohou zkazit - svojí nevěrou a špatným životem.
]


Re: Watchman Nee - Fakt, víra a prožitek (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Pondělí, 15. duben 2024 @ 16:36:25 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
OKO


Proč ty používáš přežité archaické překlady, Gregu?


Kralický překlad je to nejlepší, co zde máme. 

Ty si klidně používej bezbožný ekumenický překlad...Můj BůhNo to je ale opravdu jen tvůj bůh, nikoliv však Bůh Bible.


]


Re: Watchman Nee - Fakt, víra a prožitek (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 16. duben 2024 @ 09:34:30 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
..."

Můj Bůh chce, aby byli všichni lidé spaseni. A učinil pro to už všechno potřebné.

Jen sami lidi si to mohou zkazit - svojí nevěrou a špatným životem.
"...

Toto je samozřejmě Bůh, o kterém pojednává Bible jako Boží slovo mého Boha:

(1 Tim 2,3...)
Tak je to dobré a líbí se to Bohu, našemu Spasiteli,  který chce, aby všichni lidé byli spaseni a došli k poznání pravdy.

Kralický překlad speciálně pro Grega:

Nebo toť jest dobré a vzácné před spasitelem naším Bohem,  Kterýž chce, aby všickni lidé spaseni byli, a k známosti pravdy přišli ...

Kralický překlad nepatří ani zdaleka mezi nejhorší překlady - ale dneska ani zdaleka mezi ty nejlepší. Je spíš až otrocky přesný co se týká překladu slov a kdo se učí biblické řečtině, tak používá Kralickou bibli jako překladač.

Správný překlad však sleduje přeložit správně smysl textů - nikoli přeložit beze změny slovosled!

Stále tu platí staré rabínské pravidlo: "Kdo překládá Bibli doslova, ten lže - kdo překládá volně, ten se rouhá."

Kraličtí pak překládají doslova....


Co se týká správnosti překladu smyslu textů, jsou docela kvalitní jak ČSP, tak i Jeruzalémská bible. Někdy je zdařilejší překlad v jednom, jindy ve druhém ... Je užitečné porovnávat.


]


Re: Watchman Nee - Fakt, víra a prožitek (Skóre: 1)
Vložil: Magdalena07 v Pondělí, 15. duben 2024 @ 13:47:31 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Gregu,

děkuji za krásný příspěvek, který  má Božímu lidu připomenout, jaký úžasný dar, jakou úžasnou milost, jak nádherné dědictví jsme dostali pouze a jedině na základě Jeho LÁSKY k nám.
  My velmi často zapomínáme, kdo jsme a co vlastníme, jakou radost bychom měli vnášet do našeho okolí, jakým světlem bychom měli zářit v té houstnoucí tmě dnešních dnů.

 "Bůh nás postavil do nejvznešenějšího postavení. Skrze sjednocení s Pánem Ježíšem jsou všechny Pánovy činy a vítězství naše. Takové je naše faktické postavení. Otázka nyní je, jak můžeme prožívat všechny činy a vítězství Pána Ježíše. Od faktu k prožitku, tedy k tomu, aby se fakt mohl stát prožitkem, aby se Boží čin mohl stát praxí člověka, je zapotřebí kroku víry."

Zapotřebí je nejen kroku víry, ale hlavně lásky, vždyť náš Pán od nás požaduje jediné:
 proto se ptá třikrát Petra, jestli ho miluje 
Jan 21:15-19

Víra, naděje, (která přešla v jistotu) a láska...
 a největší je LÁSKA 1.Kor. 13,13
Jednou se nás Pán zeptá na to, kolik jsme měli lásky . Jeho nebude zajímat, jak velké věci jsme udělali, jak moc jsme pracovali, ale jestli jsme na Něho mysleli s láskou a z lásky k Němu, jsme vykonávali věci, které nám mnohdy byly proti srsti...
Svou oběť přinesl z Lásky k nám a my mu nemůžeme ničím splatit tento skutek lásky než JEDINĚ  LÁSKOU

Ať Ti Pán žehná, Gregu

Magdalena

Re: Watchman Nee - Fakt, víra a prožitek (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Pondělí, 15. duben 2024 @ 20:43:24 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ty vnímáš Bohem danou Boží lásku jako dluh, který máš splácet láskou, jíž ti Bůh dal?


]


Re: Watchman Nee - Fakt, víra a prožitek (Skóre: 1)
Vložil: oko v Úterý, 16. duben 2024 @ 09:17:42 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Stando, myslím si, že vůči Bohu vděčnost je tu na místě. Vše, co máme, jsme dostali od Boha - je to tedy jistá forma dluhu člověka vůči Bohu.

Dítě přirozeně miluje svoji matku, protože ona ho miluje -  dává mu svůj čas života, veškerou péči a starost. Bůh vůči člověku jedná stejně.
Bůh nás miloval jako první - jako matka. Je tedy správné Boha milovat, odpovídat na Boží lásku láskou naší.


]


Re: Watchman Nee - Fakt, víra a prožitek (Skóre: 1)
Vložil: Willy (stanislav.velicky@seznam.cz) v Úterý, 16. duben 2024 @ 17:13:16 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Máš pravdu v tom, Stando, že je na místě vděčnost za Boží lásku. 
My milujeme Boha, protože On první miloval nás, ne proto, že Mu něco dlužíme. Pokud bychom Lásku považovali za dluh, mohli bychom si zoufat, že takový dluh nikdy nejsme schopni splatit. Pokud se necháme Boží Láskou přemoci, stane se naším motivem pro všechno, co děláme - jak ve vztahu k Bohu, tak ve vztahu k lidem - a tím děláme Bohu radost, neboť je to Jeho vůle pro nás. 


]


Re: Watchman Nee - Fakt, víra a prožitek (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 17. duben 2024 @ 13:42:28 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Každé ráno nebeského Otce prosím, aby mě vedl a já mu dělal jenom radost.


]


Re: Watchman Nee - Fakt, víra a prožitek (Skóre: 1)
Vložil: Gregorios777 (Makarios5@seznam.cz) v Úterý, 16. duben 2024 @ 16:07:13 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
MAGDALENA07


To vše je pravda, ale o lásce se nemluví. Láska se prokazuje skutkem. Je to skutek víry.

To za prvé. 

Za druhé milujeme pravdou, kázáním pravdy. 


1 Januv 3:18  Synáčkové moji, nemilujmež slovem, ani jazykem toliko, ale skutkem a pravdou.]


Re: Watchman Nee - Fakt, víra a prožitek (Skóre: 1)
Vložil: Magdalena07 v Úterý, 16. duben 2024 @ 22:46:56 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Gregu.

tak proč se ptá Pán, který je vševědoucí, Petra zda ho miluje? A to dokonce třikrát ???
Protože to chce slyšet z jeho úst...

Jak se vyzná láska pravdou?

LÁSKA SE VYZNÁVÁ SLOVY

slova MÁM TĚ RÁD/A, miluji Tě toužíme slyšet v každém věku
Pak jen adresát ví, zda jsou podložena skutkem a pravdou.

Slova mají obrovskou moc !!!
Povznášejí ale dovedou i zabít, ]


Re: Watchman Nee - Fakt, víra a prožitek (Skóre: 1)
Vložil: oko v Středa, 17. duben 2024 @ 13:40:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dobrá odpověď!


]


Stránka vygenerována za: 0.39 sekundy